Profil osobnosti

Foto: Norbert Bodnár Autor: Pavel Kastl

Norbert Bodnár

11. 4. 1956 Košice

www.cassovia.sk/bodnar

vážna hudba, scénická a filmová hudba
skladba

Bio

Bio

1971 – 1975
gymnázium v Košiciach
1975 – 1976
Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozefa Podprocký)
1976 – 1981
VŠMU (kompozícia – Andrej Očenáš)
od 1982
pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach

"V začiatkoch svojej profesionálnej umeleckej dráhy sa orientoval na komponovanie populárnej hudby (mnohé jeho piesne získali ocenenia na festivale Košický zlatý poklad). V súčasnosti sa venuje aj tvorbe scénickej hudby pre rozhlas, televíziu, divadlá, a to nielen doma, ale i v zahraničí (Poľsko, Bulharsko atď.). V oblasti tzv. vážnej hudby, ktorá je jadrom jeho tvorby, sa Bodnárov rukopis vyznačuje konfrontáciou rôznych výrazových línií vedľa seba – napríklad neoklasicistický a neoromantický štýl. Medzi jeho výrazové prostriedky patrí aj spájanie divergentných prvkov, ktoré radí v rýchlom slede za sebou s jemu príznačnou dávkou humoru, napríklad džezové postupy vedľa aleatorických pasáží. V poslednom tvorivom období sa Bodnár orientuje na veľké formy – Symfónia č. 1, opera Netreba toľko slov, Symfónia č. 2 (Dance-symphony) a opera Tartuffe. Evolučný prístup k hudobnému materiálu sa uplatňuje aj v kompozíciách pre sólové nástroje – klarinet (Funny Breakfast), organ (Hudba pre organ), klavír (Variácie na tému Beethovena) atď."

 

(BUKOVINSKÁ-HOLANOVÁ, Júlia: Norbert Bodnár. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 50.)

Diela

 • opera
 • Netreba toľko slov...

  Komická opera na námet Petra Zvona
  1993 90'
  TEXT: J. Pavlík podľa P. Zvona (Tanec nad plačom)
  POSTAVY: Markíza Silvia, Gróf Alfréd, Gróf Richard, Barnabáš, Aristid Kráľ, Kráľová-jeho žena, Adela, Peter Kráľ, Pysk-tajomník, Trdlík-inšpektor, Básnik
  OBSADENIE: orch, vf, vm, act
 • Tartuffe

  1996 120'
  TEXT: J. Pavlík podľa J. B. P. Moliera
 • balet
 • Apokalypsa

  Baletná féria
  1999 50'
 • Z rozprávky do rozprávky

  na témy Oskara Nedbala
  1999 70'
 • muzikál
 • Dobrodružstvá smelého zajka

  1995 90'
  TEXT: M. Hlaváčová, J. Žilák podľa J. C. Hronského
 • Zamatový mat

  1998 74'
  TEXT: J. Pavlík (libreto), S. Cima, P. Rašev (texty piesní)
 • Ovce moje ovce

  1999 35'
 • Perpetua

  1999 60'
 • symfonický orchester
 • Ouvertura in modo classico

  1988 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2

  1994 22'
  OBSADENIE: arm, fu, sxa, org, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Ad libitum

  Slávnostná predohra pre symfonický orchester
  2009 11'
  OBSADENIE: orch
 • BaRock

  Suita pre orchester
  2011 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Malá suita

  pre komorný orchester
  1985 10'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, tr, tp, pf, archi
 • Blcha šibalka

  2008 24'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Symfónia č. 1

  1989 35'
  OBSADENIE: s, org, pf, CM, orch
 • Contagio amoris

  Dotyk lásky
  2003 OBSADENIE: s, b, CM, orch
 • Devínske bralo

  Oratórium pre sólo soprán, bas, miešaný zbor a orchester
  2012–2013 35'
  OBSADENIE: s, b, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Cassoviae

  kantáta
  1984 12'
  OBSADENIE: CM, orch: bat, ar, cmb, archi
 • Malá vianočná omša

  pre detský zbor a orchester
  1996 15'
  OBSADENIE: CB, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Air

  pre anglický roh a orchester
  1999–2000 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ci, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, bat, archi
 • Apeiron

  pre lesný roh, organ a orchester
  2006 9'
  OBSADENIE: cr, org, orch
 • Concerto per soli e orchestra

  2010 30'
  OBSADENIE: ci, cr, org, orch
 • My Christmas

  pre sólo klavír a symfonický orchester
  2011 7'
  OBSADENIE: pf, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • By Slovak Mode

  2011 10'
  OBSADENIE: crm, bat, pf
 • sólový nástroj
 • Prerušené gradácie

  1985 8'
  OBSADENIE: cmb
 • Funny Breakfast

  pre klarinet sólo
  1994 7' 25''
  OBSADENIE: cl
 • Take It

  2007 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Barcarolle

  per violoncello solo
  2013 3'
  OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Prelúdiá

  pre klavír
  1987–1988 24'
  OBSADENIE: pf
 • Eine kleine Waltzmusik

  pre štvorručný klavír
  2003 OBSADENIE: pf4m
 • Nedeľná fraktúra

  2007 3' 12''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Duplice

  per pianoforte
  2010 OBSADENIE: pf
 • Quasi una .... per pianoforte

  2010 7'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Hudba pre organ

  1995 9'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Undekagon

  pre violu a čembalo
  1987 11'
  OBSADENIE: vl, cmb
 • Jamm-session

  pre bicie nástroje a akordeón
  1990 12'
  OBSADENIE: bat, ac
 • Hommage á B. Bartók

  pre flautu a klavír
  2008 5'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Košické dvojspevy

  2009 6'
  OBSADENIE: vn, vl
 • Song

  pre altsaxofón a klavír
  2013 6'
  OBSADENIE: sxa, pf
 • dva klavíry
 • Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)

  pre dva klavíry
  1995 9'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Reminiscencie in C

  1986 7'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Fantasia mechanicana

  1997 10'
  OBSADENIE: ob, cl, fg (ac orch)
 • Jeseň v zime

  pre sláčikové trio
  2009 6'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Aforizmy

  1987 6'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • In Blue

  Jazz-divertimento pre dychové kvinteto
  1985 11'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Biela cestička

  pre soprán a klavír
  1987 TEXT: Salomeja Nerisová
  OBSADENIE: s, pf
 • Modré piesne

  pre soprán a klavír
  2006 7'
  OBSADENIE: s, pf
 • úpravy
 • Movie Melodies

  pre sólo klavír a symfonický orchester
  2011 7' 30''
  OBSADENIE: pf, orch
 • miešaný zbor
 • Fiat lux

  Cyklus miešaných zborov
  1998, 2013 7'
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Tartuffe a Kleant

  Operné scény pre sóla, miešaný zbor a klavír
  2008 40'
  OBSADENIE: xv, CM, pf
 • elektroakustické
 • Exodus pre veľrybu a syntezátor

  1991 10'
  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 136–153
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 176–189
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 159–160
 • KANIŠÁKOVÁ, Tatiana: Zborová tvorba I. Szeghy a N. Bodnára
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 92-96
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BURGROVÁ, Katarína: Norbert Bodnár : "Eklekticizmus nie je nadávka."
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 26-27
 • BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 2
 • HORKAY, Tamás: Úspešný jún v Štátnej filharmónii Košice
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 8
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • PROCHÁC, Eugen: Štyri premiéry a Nová slovenská hudba
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 265 (16. 11.), s. 47
 • BUKOVINSKÁ, Júlia: Netreba toľko slov... [rozhovor]
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 37
 • PODRACKÝ, Igor: Norbert Bodnár, hudobný skladateľ
  1994 Národná obroda 1994, č. 162, s. 8
 • KUXOVÁ, M.: Najvydarenejšie dielo Andrejka. O hudobnej tvorbe so skladateľom Norbertom Bodnárom
  1993 Košický Večer 1993, č. 179, s. 4
 • BOKES, Vladimír: Nová symfónia v Košiciach
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 11, s. 4
 • HYBÁČKOVÁ, B.: Radosť do zmäteného sveta. Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1990 Východ 1990, č. 53, s. 4
 • BUKOVINSKÁ, Júlia: Úspešná premiéra N. Bodnára
  1988 Východoslovenské noviny 1988, č. 111, s. 5
 • BUKOVINSKÁ, Júlia: Zrkadlo mnohotvárneho sveta. Norbert Bodnár sa predstaví na Košickej hudobnej jari
  1988 Východoslovenské noviny 1988, č. 105, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Koncert porozumenia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 2
 • Koncert porozumenia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 2

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Ludmila Kojanová – Pavel Novotný : Tvorba slovenských skladateľov pre dva klavíry a pre klavír štvorručne LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE
  2005 CD – R 178 0001-2-133-3
  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

Ocenenia

 • Cena Oldřicha Hemerku
  1994 za dielo Netreba toľko slov...
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1993 za dielo Symfónia č. 1
 • Zlatý Delfín, Varna (BG)
  1988 za scénickú hudbu ku hre Vajíčko

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Norbert Bodnár: Devínske bralo
  Oratórium pre sólo soprán, bas, miešaný zbor a orchester
  1. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Marián Lukáč (b), Spevácky zbor Consortium Bratislava, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Norbert Bodnár: Barcarolle
  per violoncello solo
  26. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Norbert Bodnár: Fiat lux
  Cyklus miešaných zborov
  23. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Collegium Technicum, Tatiana Švajková (dir.)
  Premiéra rozšírenej verzie skladby.
 • Norbert Bodnár: BaRock
  Suita pre orchester
  10. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Norbert Bodnár: Duplice
  per pianoforte
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Katarína Kameníková (pf)
 • Norbert Bodnár: Jeseň v zime
  pre sláčikové trio
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Sláčikové trio ZUŠ L. Árvaya
 • Norbert Bodnár: Ad libitum
  Slávnostná predohra pre symfonický orchester
  30. 4.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)
 • Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvinotvý Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Norbert Bodnár: Modré piesne
  pre soprán a klavír
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Júlia Grejtáková (pf)
 • Norbert Bodnár: Apeiron
  pre lesný roh, organ a orchester
  4. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marek Vrábel (org), Zuzana Rzounková (cr), Vladimír Válek (dir.)
 • Norbert Bodnár: Contagio amoris
  Dotyk lásky
  27. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Marek Gurbaľ (b), Collegium Technicum, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Norbert Bodnár: Air
  pre anglický roh a orchester
  11. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Iveta Bachmannová (ci), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Norbert Bodnár: Perpetua
  25. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
 • Norbert Bodnár: Malá vianočná omša
  pre detský zbor a orchester
  22. 12.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Norbert Bodnár: Symfónia č. 2
  4. 5.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Norbert Bodnár: Netreba toľko slov...
  Komická opera na námet Petra Zvona
  21. 1.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Opera Štátneho divadla Košice, Štúdio Smer, Košice, SK
 • Norbert Bodnár: Symfónia č. 1
  1. 5.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Norbert Bodnár: Jamm-session
  pre bicie nástroje a akordeón
  21. 1.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac)
 • Norbert Bodnár: Ouvertura in modo classico
  3. 5.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Norbert Bodnár: Undekagon
  pre violu a čembalo
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kýška (vl), Mária Lenková (cmb)
 • Norbert Bodnár: Cassoviae
  kantáta
  5. 5.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Norbert Bodnár: Malá suita
  pre komorný orchester
  27. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilinský festival komorných orchestrov, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Petr Šibilev (dir.)
 • Norbert Bodnár: Prelúdiá
  pre klavír
  9. 4.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Kaščák (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Norbert Bodnár: Duplice
  per pianoforte
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Katarína Kameníková (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 05. 2016