Profil osobnosti

Foto: Juraj Jartim Zdroj: Archív

Juraj Jartim

26. 10. 1970 Bratislava

vážna hudba
skladba, dirigovanie
pedagóg – hudobnoteoretické predmety, dirigovanie

Bio

Bio

1985 – 1991
Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Zdeněk Bílek, Adolf Vykydal, kompozícia – Juraj Pospíšil), titul Najlepší absolvent roka
1991 – 1996
VŠMU (dirigovanie – Ladislav Slovák, Bystrík Režucha)
1991 – 1997
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (orchestrálne dirigovanie – Karl Österreicher, Leopold Hager, zborové dirigovanie – Günther Theuring)
1991
majstrovský kurz a medzinárodná súťaž I. Stravinského, Mürzzuschlag (mimoriadne štipendium)
1992
dirigentský kurz Weber-Webern, Rakúsko (Ernst Smole)
1992
majstrovský kurz The Masterplayers, Amsterdam-Lugano (Richard Schumacher)
1993
kurz Mozart-Strawinsky, Mürzzuschlag (Detlef Heusinger)
1994
4. miesto na 1. medzinárodnom rakúsko-maďarskom dirigentskom kurze a súťaži, Pécs (Wolfgang Harrer)
1997
dirigentský kurz, Szeged (Ervin Acél)
od 1997
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (dirigovanie, základná hudobná náuka, náuka o hudobných nástrojoch, náuka o harmónii, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb, sluchová analýza)
2011 – 2014
VŠMU, doktorandské štúdium teórie hudby (Eva Ferková)

Dirigent, resp. umelecký vedúci: Akademický spevácky zbor Tempus (1992 – 1994), Spevácky zbor Technik (1994 – 2007), Operný súbor Konzervatória v Bratislave (1998 – 2007), Spevácky zbor Cantus (od 1999 spolupráca, od 2007 umelecký vedúci), Barokový komorný orchester Konzervatória v Bratislave (2005 – 2008), Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave (1990, od 2012 umelecký vedúci).

Spolupráca s telesami: Miešaný zbor Konzervatória v Bratislave (1989, 1990, 2012), Mürztaler Kammerensemble (1991, 1992), Štátna filharmónia Košice (1992, 1994), Savaria orchestra Szombathely (1992, 1993), Pro Arte Orchester Wien (1993, 1995), Symfonický orchester Pécz (1994), Orchester Komornej opery Bratislava (1994, 1995), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (1996), Radio Symphonieorchester Wien (1997), Symfonický orchester Szeged (1997), Trnavský komorný orchester (2004, 2005, 2008, 2010), Neues Zürcher Orchester (2007).

Takisto činný ako skladateľ, ktorý sa v nadväznosti na svoje dlhodobé účinkovanie v oblasti zborového spevu osobitne zameriava na vokálnu a zborovú tvorbu, za ktorú získal aj ocenenia.

Diela

 • opereta
 • Neberte nám Konventnú op. 20

  Operetná jednoaktovka pre klavír, klarinet a sóla
  2007 TEXT: Juraj Jartim
  OBSADENIE: s, ms, t, cl, pf
 • Vianočné moratórium (Keď sa anjel rozčertí) op. 22

  Operná buffettina pre duchovné bytosti a klavír
  2008 OBSADENIE: s, ms, pf
 • symfonický orchester
 • Óda na "Deň radosti" Lasicu a Satinského op. 5

  Symfonická predohra
  1990 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1 "Malá vlastenecká" op. 25

  2010–2011 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Conservo grosso op. 23

  Suita pre komorný orchester
  2009 23'
  OBSADENIE: orch
 • Električkou cez Dunaj op. 34

  Sláčiková freska
  2017 OBSADENIE: archi
 • zbor a orchester
 • Koledníček op. 14

  Pásmo menej známych slovenských vianočných piesní pre miešaný zbor, sláčikový orchester a triangel
  2002 2002, rev. 2014
  OBSADENIE: CM, trg, archi
 • Majerky (z cyklu Staré technikárske...)

  Úprava pre zbor a sláčikový orchester
  2004 OBSADENIE: CM, archi
 • Baladikon op. 19

  Cyklus štyroch balád na texty slovenských klasikov pre miešaný zbor a komorný orchester
  2006 TEXT: Martin Rázus, Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková, Štefan Moravčík
  OBSADENIE: CM, orch
 • Salve, alma mater op. 21

  Hymnus na latinské citáty pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  2007 OBSADENIE: CM, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta č. 1 op. 2

  pre klavír
  1989 OBSADENIE: pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň op. 4

  pre klavír
  1989 1989, rev. 1994
  OBSADENIE: pf
 • klavírne trio
 • Rapsódia op. 1

  pre klavírne trio
  1988 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 "Z petržalských Dvorov, Lúk a Hájov" op. 29

  2013 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto op. 3

  1989 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • 10–15 nástrojov
 • Slávnostné fanfáry op. 13

  1999, 2011, 2015, 2016 OBSADENIE: 4cr, 2tr, 3tn, tp, pti, trg; 2tr; orch; fl, ob, cl, fg, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Podaromnice op. 8

  Piesne bez slovného balastu pre spev a klavír
  1992 TEXT: Juraj Jartim
  OBSADENIE: v, pf
 • Hriechy malosti op. 15

  Päť provinčných "gangstroviek" pre spev a klavír k divadelnej hre Gerda Hoffmanna "Starosta"
  2003 TEXT: Juraj Jartim
  OBSADENIE: ms, t, br, pf
 • Hypochonderlieder (Piesne hypertonického hypochondra) op. 17

  Osem diagnóz pre spev a klavír
  2004 2004, rev. 2012/2016
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Taičisongy op. 33

  Piesne o výučbe a cvičení taiči
  2011– TEXT: autor
  OBSADENIE: v, gc, pf/orch
 • Hypochonderlieder II. op. 32

  Ďalších osem diagnóz
  2016 TEXT: autor
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Spevokruhy op. 35

  Kruhy familiárne (matriarchálne a patriarchálne), konzervatoriálne (kolegiálne a konsenzuálne) a chorálne (personálne a pastorálne)
  2017 TEXT: autor
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • úpravy
 • Adam Michna z Otradovic: Vianočné chorály

  Rozšírená autorská úprava piatich vianočných piesní pre miešaný zbor a komorný orchester
  OBSADENIE: CM, orch
 • Adeste fideles

  Úprava piesne pre sólo a malý symfonický orchester
  OBSADENIE: v, orch
 • Antonio Vivaldi: Laudate Dominum

  Adaptácia prvej časti skladby "Concerto rustico in G" pre miešaný zbor a komorné zoskupenie
  OBSADENIE: CM, ens
 • Claudio Monteverdi: Christe, adoramus Te

  Úprava pre päťhlasný zbor a komorný orchester
  OBSADENIE: CM, orch
 • Dobrá novina

  Úprava latinských a slovenských kolied Mikuláša a Alexandra Moyzesa do pásma pre miešaný zbor a komorný orchester
  OBSADENIE: CM, orch
 • Ján Levoslav Bella: Sonntagsmesse Nr. 9 in D

  Dokončenie a úprava pre miešaný zbor, klavír a violončelo
  OBSADENIE: CM, pf, vc
 • Jozef Strečanský: Moje Slovensko

  Úprava hymnickej piesne pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  OBSADENIE: CM, archi
 • Jozef Valašťan-Dolinský: Škoda ťa, šuhajko

  Úprava piesne pre malý symfonický orchester
  OBSADENIE: orch
 • Leoš Janáček: Sýček neodletěl

  Adaptácia a rozšírená úprava pôvodnej klavírnej skladby pre miešaný zbor a cappella
  OBSADENIE: CM
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

  Úprava pre klavír, flautu, trúbku, violončelo a miešaný zbor
  OBSADENIE: CM, fl, tr, vc, pf
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Všetci ľudia povedajú

  Úprava piesne pre symfonický orchester
  OBSADENIE: orch
 • Peter Cón: Veni Sancte Spiritus

  Úprava pôvodnej zborovej skladby "Amor" z cyklu Primo vere
  OBSADENIE: CM, orch
 • Viliam Figuš Bystrý: Trávička zelená

  Rozšírená úprava pre miešaný zbor a klavír
  OBSADENIE: CM, pf
 • Zdeněk Lukáš: Pater noster

  Úprava pre miešaný zbor a sláčikový orchester s čembalom
  OBSADENIE: CM, cmb, archi
 • Spoj nás v jedno, Pane

  2015 OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Rosičkiáda op. 7

  Zbierka parafráz slovenských ľudových piesní z rôznych regiónov pre miešaný zbor a cappella
  1989, 1996, 2010 Belianum
  OBSADENIE: CM
 • Pľundrejšn op. 6

  Etuda pre miešaný zbor a cappella
  1991 1991, rev. 1995
  OBSADENIE: CM
 • Missa Hommage a Bruckner op. 9

  pre miešaný zbor a cappella
  1997 OBSADENIE: CM
 • Staré technikárske... op. 10

  Dve pásma ľudových piesní v úprave pre miešaný zbor a cappella
  1997 OBSADENIE: CM
 • Prešporská kasárna op. 11

  Parafráza ľudovej piesne pre miešaný zbor a cappella
  2001 OBSADENIE: CM
 • Večerníček op. 16

  Potpourri z populárnych rozprávkových melódií pre miešaný zbor a cappella
  2004 TEXT: Juraj Jartim
  OBSADENIE: CM
 • Quatuor moteta (Štyri motetá) op. 24

  pre miešaný zbor a cappella
  2010 OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Modus vivendi op. 26

  Cyklus ženských zborov na latinské citáty
  2011–2012 VYDAVATEĽ: Belianum
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Haluzienka op. 12

  Fantázia na poľskú ľudovú pieseň pre klavír a miešaný zbor
  2001 2001, rev. 2007
  TEXT: Milan Baluch
  OBSADENIE: CM, pf
 • Stabat Mater op. 18

  Kantáta pre miešaný zbor, klavír a klarinet
  2005 2005, rev. 2009
  OBSADENIE: CM, cl, pf
 • Omša sv. Vincenta de Paul op. 27

  pre miešaný zbor a organ (na slovenský text)
  2012 OBSADENIE: CM, org
 • zbor a klavír
 • Na Železnej studničke op. 30

  Cyklus detských zborov so sprievodom klavíra na vlastné (vlastivedné) texty
  2014 TEXT: Juraj Jartim
  OBSADENIE: CB, pf
 • zbor a organ
 • Vivat Ľudevít! op. 31

  Hymnus pre miešaný zbor a organ
  2015 3' 04''
  OBSADENIE: CM, org
 • sóla, zbor a nástroje
 • Poklad viery op. 28

  Sedem duchovných piesní pre nižší hlas, organ a miešaný zbor
  2013 TEXT: Mons. Anton Adamkovič
  OBSADENIE: br, CM, org; br, pf

Bibliografia

 • Jurkovičová, Margaréta: Vydarený tohtoročný úvod Hudby v chrámoch
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 15
 • Lenhardtová, Júlia: Ensemble Spectrum
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 25 – 26
 • Umelecká kritika a publicistika
 • JARTIM, Juraj: Niekoľko poznámok k základným stavebným princípom v hudbe
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 1-2, s. 7-12
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 21
 • Personálna bibliografia
 • Simultánny kontrast, sukcesívna jednota a procesuálna evolučnosť ako tri určujúce piliere v tektonike dvojitej fúgy. Analýza "Kyrie" z Mozartovho Requiem d mol KV-626
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 32 – 40
 • Hudobná výchova ako vianočný darček alebo keď si Mikuláš koleduje... (analýza Missa pastoralis Alma nox M. Schneidra-Trnavského)
  2012 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) 2012, č. 2-3
 • Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 4
 • BHS ako vždy, a predsa vždy inak
  2000 Kultúrny život roč. 1, 2000, č. 3, s. 8–9
 • Lesk a bieda Konzervatória v Bratislave : na margo 80-ročnej histórie
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 3–4
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dotyk večnosti
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 66
 • Tinitus
  2017 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 14, 2017, č. 3-4, s. 56
 • JARTIM, Juraj: Krása stresu
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 3-4, s. 38
 • Cesty umenia versus rozkašliavači
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 1-2, s. 32-33
 • Analýzy diel
 • Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 – samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 11, 2014, č. 3-4, s. 20 – 36
 • Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 - samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 11, 2014, č. 1-2, s. 46-56

Diskografia

 • Foto: Juraj Jartim : Hypochonderlieder I. + II. JURAJ JARTIM : HYPOCHONDERLIEDER I. + II.
  2016 CD – 2693-001-2
  1. Juraj Jartim: Hypochonderlieder (Piesne hypertonického hypochondra) op. 17
   Juraj Jartim (v)
  2. Juraj Jartim: Hypochonderlieder II. op. 32
   Juraj Jartim (v)
 • Foto: Juraj Jartim : Omša sv. Vincenta de Paul op. 27 JURAJ JARTIM : OMŠA SV. VINCENTA DE PAUL OP. 27
  2015 CD – Miešaný spevácky zbor Cantus 2589-001-2
  1. Juraj Jartim: Omša sv. Vincenta de Paul op. 27
   Cantus, Marianna Gazdíková (org), Juraj Jartim (dir.)
  2. Juraj Jartim: Poklad viery op. 28 – Na paténach našich dlaní
   Cantus, Marianna Gazdíková (org), Juraj Jartim (dir.)
  3. Juraj Jartim: Spoj nás v jedno, Pane
   Cantus, Juraj Jartim (dir.)
  4. Juraj Jartim: Vivat Ľudevít! op. 31
   Cantus, Marianna Gazdíková (org), Juraj Jartim (dir.)
 • Foto: Staré a nové podoby sakrálnej hudby STARÉ A NOVÉ PODOBY SAKRÁLNEJ HUDBY
  2011 CD – 1900 001-2
  1. Márton Levente Horváth: O salutaris
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Jacquet van Berchem: O Jesu Christe
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Giovanni Croce: O vos omnes
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  4. William Byrd: Beata viscera
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  5. William Byrd: Ave verum corpus
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Jitka Snížková: Agnes Regis
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Juraj Jartim: Quatuor moteta (Štyri motetá) op. 24 – Angeli, archangeli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Antonín Tučapský: Pater mi
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  9. György Deák-Bárdos: Eli, Eli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Karine Sarkisjan: Otče náš
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi – Gloria
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Vytautas Miškinis: Cantate Domino
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Javier Busto: O magnum mysterium
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Juraj Jartim – Baladikon JURAJ JARTIM – BALADIKON
  2010 CD – SOZA/BIEM 1626 001-2
  1. Juraj Jartim: Baladikon op. 19
   Alžbeta Michalovičová (spk), David Hartl (spk), Martin Záhora (fl, flp), Martin Haas (tn), František Tkáč (bat, xlf), Alžbeta Ševečková (vn), Mária Fuchsbergerová (vn), Cantus, Trnavský komorný orchester, Juraj Jartim (dir.)
  2. Juraj Jartim: Conservo grosso op. 23
   Martin Záhora (fl, flp), Tobiáš Baran (fg), Rastislav Suchan (tr), František Tkáč (bat, xlf), Alžbeta Ševečková (vn), Andrea Bendová (ar (sth)), Trnavský komorný orchester, Juraj Jartim (dir.)

Ocenenia

 • Stonavská Barborka
  2014
  – 2. cena v kategórii hudobno-dramatickej tvorby za dielo Vianočné moratórium
 • Akademická Banská Bystrica
  2011
  – víťaz skladateľskej súťaže, skladby Cantate Domino, Angeli, archangeli a Si vis amare zaradené ako povinné skladby festivalu
 • Cena Hudobného odboru Matice slovenskej
  2001 za skladbu Prešporská kasárna

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Jartim: Sláčikové kvarteto č. 1 "Z petržalských Dvorov, Lúk a Hájov" op. 29
  8. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Juraj Jartim: Vivat Ľudevít! op. 31
  Hymnus pre miešaný zbor a organ
  28. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vivat Ľudevít! Narodeninový koncert pre Ľudevíta Štúra, Nový evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cantus, Juraj Jartim (dir.)
 • Juraj Jartim: Omša sv. Vincenta de Paul op. 27
  pre miešaný zbor a organ (na slovenský text)
  24. 4.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium v Bratislave, Organová sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cantus, Marianna Gazdíková (org), Juraj Jartim (dir.)
 • Juraj Jartim: Poklad viery op. 28
  Sedem duchovných piesní pre nižší hlas, organ a miešaný zbor
  4. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lukáš Sládkovič (br), Marianna Gazdíková (org), Cantus, Juraj Jartim (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017