Profil osobnosti

Foto: Hilda Gulyásová

Hilda Gulyásová

vážna hudba
soprán

Bio

Bio

-
Konzervatórium v Bratislave (spev - Jana Billová, cirkevná hudba - Dušan Bill, Peter Reiffers)
-
štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
-
štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity

Hilda Gulyásová ako sólistka Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997 – 2010) účinkovala v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení študijných rokov sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby. Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorá sa zaoberá aj oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov.

Ako sólistka i členka rôznych hudobných zoskupení sa predstavila na hudobných festivaloch – Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Pohoda a i. Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali, Musica aeterna, Collegium Wartberg, SKO Bohdana Warchala. Pôsobila aj v gospelovo – jazzovej formácii The Hope Gospel Singers and Band. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v oddelení cirkevnej hudby, kde vyučuje hlasovú výchovu, dejiny cirkevnej hudby a zborový spev.

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav: Koncert z tvorby Petra Ebena
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 4
 • Sabo, Patrik: Epoché / Nová slovenská hudba : Stará hudba na Epoché
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11 – 12
 • Štryncl, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 38
 • Beráts, Juraj: Konvergencie : Rok po roku
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 22
 • Blaho, Vladimír: Bratislavské hudobné slávnosti : Maďarská pieseň na Slovensku
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 15
 • Šuba, Andrej: Jánove pašie podľa Solamente naturali
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 13
 • Rusó, Vladimír: Dni starej hudby 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 6
 • Tichý, Stanislav: Stratené Markove pašie J. S. Bacha
  Markove pašie v Bratislave
  2017 Hudobný život 2017, č. 5, s. 16 – 18

Diskografia

 • Foto: Stanislav Šurin : Missa tirnaviensis et alia opera musicae sacrae STANISLAV ŠURIN : MISSA TIRNAVIENSIS ET ALIA OPERA MUSICAE SACRAE
  2016 CD – Tribus musicae 1794-006-2
  1. Stanislav Šurin: Fanfáry
   Rastislav Suchan (tr), Peter Bubnič (tr), Juraj Mitošinka (tn), Marek Bubnič (tnb), Peter Kosorín (tp), Martin Bako (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  2. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Stanislav Šurin: Aleluja
   Hilda Gulyásová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
  4. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Alma Redemptoris Mater
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  5. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  6. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Ave Regina coelorum
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  7. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Foto: Paratum cor PARATUM COR
  2014 CD –
  1. anonym: Nunc tuo nomini
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Jaroslav Kocůrek (btr), Sylvia Urdová (zbm, po), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava, bratia františkáni – zbor
  2. anonym: O Jesu rex noster
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  3. anonym: Tibi sancta trinitas
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  4. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  5. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vc), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  6. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  7. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  8. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  9. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  10. :
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vn), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
  11. anonym: Ave Maria
   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava
 • Foto: The Organs in Trnava's basilica 1 THE ORGANS IN TRNAVA'S BASILICA 1
  2013 CD – Tribus musicae 2045 001-2

  Girolamo Frescobaldi: 1.Aria detta balletto 2.Recercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla 3.Canzon post il comune Johann Schop: 4.Lacrimae Pavaen Samuel Marckfelner: 5.Preambulum ex A 6.Aliud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni Samuel Capricornus: 7.Sonata in e (for violin and b. c.) P. Pantaleón Roškovský: 8.Praelude 9.Fuga finaliter cum coronaliter (ex Musaeum Pantaleonianum) Samuel Capricornus: 10.Domine Jesu Christe (for voice, violin and b. c.) Johann Philipp Krieger: 11.Toccata und Fuge in a Domenico Zipoli: 12.All' Offertorio 13.Pastorale 14.Canzona in re minore Hilda Gulyásová, soprán Miloš Valent, barokové husle Stanislav Šurin, organ
  1. :
   Stanislav Šurin (org), Hilda Gulyásová (s), Miloš Valent (bvn)
 • Foto: Ján Levoslav Bella : Church Music JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC
  2009 CD – Scriptorium Musicum 1624-001-2
  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum
   Angelika Zajícová (a), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)
  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)
  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)
  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu
   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  10. Ján Levoslav Bella: Intende
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  13. Ján Levoslav Bella: Requiem
   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Music from Trnava MUSIC FROM TRNAVA
  2008 CD – Agentúra AP Projekt MM 0107-2-231

  Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni 2008
  1. Stanislav Hochel: Hudba pre mesto Trnava
   Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Trencin-Teplicensis
   Hilda Gulyásová (s), Helena Oborníková (a), Peter Malý (t), Peter Kollár (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  3. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (b), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Michal Paľko: MAITE's SONG (little viola concerto)
  pre barokovú violu a barokový orchester
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Valent (bvl), Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Matúš Trávniček (b), Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)
 • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  10. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavské organové dni, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  9. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol piaristov, Prievidza, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  11. 7.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Eglise du Collège de Saint-Michel, Fribourg, CH
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 30. 04. 2018