Profil osobnosti

Foto: Tomáš Boroš Autor: Pavel Kastl

Tomáš Boroš

1971 Bratislava

vážna hudba
skladba, klavírna spolupráca

Bio

Bio

1984 – 1989
gymnázium v Bratislave
1989 – 1994
Vysoká škola pedagogická v Nitre
1992 – 1994
súkromné stúdium (kompozícia – Tadeáš Salva)
1994 – 1995
pedagóg na Strednej pedagogickej škole a externý pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Nitre
1994 – 1998
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes, klavír – Zuzana Paulechová)
od 1995
redaktor v Slovenskom rozhlase
2005 – 2010
pedagóg na ZUŠ Exnárova v Bratislave
2009
VŠMU (ukončené externé doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)
2009
Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (ukončené interné doktorandské štúdium)
od 2010
pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (od 2011 vedúci katedry)

Diela

 • komorný orchester
 • Sinfonia

  1998 8'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, cfg, 4cr, 2tr, 2tn, tu, tpc, trg, gc, tp, pti, vn, vl, vc, cb
 • inštrumentálne komorné diela
 • 5 kusov pre VENI ACADEMY

  2016 OBSADENIE: ens
 • sólový nástroj
 • Bausteine

  2013 OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Meditácia

  1992 3'
  OBSADENIE: pf
 • Päť diatonických pelúdií

  1994 9'
  OBSADENIE: pf
 • Tri reflexie

  pre klavír
  1996 4'
  OBSADENIE: pf
 • Tri etudy pre klavír

  2001 OBSADENIE: pf
 • Fantázia

  romantický obsah v zložitej forme (pre štvorručný klavír)
  2003 OBSADENIE: pf4m
 • Fantázia pre štvorručný klavír

  2004 OBSADENIE: pf4m
 • Tri etudy pre klavír

  2006 OBSADENIE: pf
 • Intervaly a tóniny

  2010 OBSADENIE: pf
 • Skladačky (Bausteine)

  Cyklus modelov pre improvizáciu a kompozíciu
  2012 OBSADENIE: pf
 • Pre Daniela

  2013 OBSADENIE: pf
 • Situations

  cyklus skladieb pre sólový klavír a klavír štvorručný
  2016 VYDAVATEĽ: In Music
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Tarantulky

  2019 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Klarinet a husle, husle a klarinet. Miniatúry

  1994 7'
  OBSADENIE: cl, vn
 • Kompozícia 1995

  1995 7'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatina

  1995 6'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Pantomíma zvuku

  1997 10'
  OBSADENIE: pf4m, gui
 • 29 variácií na slávu Panny Márie

  2000 10'
  OBSADENIE: pf, vc
 • Polykantilény

  pre klarinet a klavír
  2008 OBSADENIE: cl, pf
 • tri nástroje
 • Žalospev

  pre soprán, husle a akordeón (violončelo)
  1995 OBSADENIE: s, vn, ac/vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  2002 OBSADENIE: 2vn, vl ,vc
 • päť nástrojov
 • Das Gebet der Jungfrau

  pre komorný súbor
  1996 10'
  OBSADENIE: fl, ac, pf, vn, vc
 • B-A-C-H

  pre kvinteto
  2000 12'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1997 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Meine Musik für dich

  pre dychové kvinteto a klavír
  1996 12'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, pf
 • sedem nástrojov
 • Anava

  1999 13'
  OBSADENIE: fl, cl, ob, ac, vn, vl, vc
 • Zlatá brána otvorená

  2012 6'
  OBSADENIE: ob, ens: fl, cl, pf, vn, vl, vc
 • 16–20 nástrojov
 • Resumé

  2009 OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, tmb, trg, tbl, pf, ac, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Profundus, na pamiatku Tadeáša Salvu

  8'
  OBSADENIE: t, vc
 • Sprav vo mne srdce čisté

  1995 10'
  OBSADENIE: s, cl, pf
 • Genesis

  1996 8'
  OBSADENIE: s, fl, bat
 • Slová

  Piesne pre vyšší hlas, xylofón a zvonkohru
  2013 OBSADENIE: v, xlf, cpl
 • Blocks

  2014 8'
  OBSADENIE: s, cl, vn, zmb, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Modlitba kameňa

  1992 4'
  TEXT: Václav Holan
  OBSADENIE: t, pf
 • Piesne pre soprán a klavír

  2014 TEXT: Maša Haľamová
  OBSADENIE: s, pf
 • zbor a klavír
 • Koncert pre klavír a zbor

  1998 35'
  OBSADENIE: pf4m, CM

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 85
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KRUŠINSKÁ, Martina: Muzicírovanie môže byť slobodné, humánne a ľahké: 20 rokov Slovenskej Orffovej spoločnosti
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1-2, s. 48
 • TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 3
 • CHOVANOVÁ, Irena: Banskoštiavnické kladivká
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 29
 • KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019
  Tone Roads
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 12-14
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Cinéma
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 13
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 5
 • KOLÁŘ, Robert: Ravel na Madagaskare
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 2
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Dvojportrét s Borošom a Kurtágom (und Helmut war auch dabei...)
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • BÁLEŠOVÁ, Andrea: Tomáš Boroš : Skladačky. Modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 40
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6–9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2012
  Ženy s blchou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • Recenzie
 • KOLÁŘ, Róbert: Situations [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 55
 • Personálna bibliografia
 • Adamčiak, do školy!
  Koncert cyklu Hudba dneška v SNG, sprievodné podujatie retrospektívnej výstavy Adamčiak, začni!
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 25
 • Fero Király: Botanická záhrada
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 29
 • Knižné monografie
 • Hudobná edukácia
  Teória a prax
  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 2018

Diskografia

 • Foto: Situations SITUATIONS
  2019 CD – 2900-002-2

  Situácie sú zbierkou krátkych skladieb pre klavír. O čo im ide: - udržiavať poslucháča v strehu, - podnietiť poslucháča k akcii – k jeho prerodu na interpreta (Situácie vyšli aj ako noty, nájdeme tam skladby rozlične náročné), - osloviť mladých klaviristov od ZUŠ až po hudobné akadémie a osviežiť ich repertoár, - podnietiť tvorivú a slobodnú klavírnu interpretáciu.
  1. Tomáš Boroš: Situations – Chorál
   Tomáš Boroš (pf)
  2. Tomáš Boroš: Situations – F dur s prímesami
   Tomáš Boroš (pf)
  3. Tomáš Boroš: Situations – Prachovka
   Tomáš Boroš (pf)
  4. Tomáš Boroš: Situations – Hore a dole
   Tomáš Boroš (pf)
  5. Tomáš Boroš: Situations – Drobné noty
   Tomáš Boroš (pf)
  6. Tomáš Boroš: Situations – Intervaly
   Tomáš Boroš (pf)
  7. Tomáš Boroš: Situations – Rozliate stupnice
   Tomáš Boroš (pf)
  8. Tomáš Boroš: Situations – Akordy (verzia 1)
   Tomáš Boroš (pf)
  9. Tomáš Boroš: Situations – Akordy (verzia 2)
   Tomáš Boroš (pf)
  10. Tomáš Boroš: Situations – Bez slov
   Tomáš Boroš (pf)
  11. Tomáš Boroš: Situations – Osvetlené melódie
   Tomáš Boroš (pf)
  12. Tomáš Boroš: Situations – Kvinty, kvarty, sekundy
   Tomáš Boroš (pf)
  13. Tomáš Boroš: Situations – Koncertná etuda
   Tomáš Boroš (pf)
  14. Tomáš Boroš: Situations – Motor
   Tomáš Boroš (pf)
  15. Tomáš Boroš: Situations – Kolo
   Tomáš Boroš (pf)
  16. Tomáš Boroš: Situations – Prstové cvičenie
   Tomáš Boroš (pf)
  17. Tomáš Boroš: Situations – Minimal
   Tomáš Boroš (pf)
  18. Tomáš Boroš: Situations – Intervaly a melódia
   Tomáš Boroš (pf)
  19. Tomáš Boroš: Situations – Zvonkohra a klavír
   Tomáš Boroš (pf)
  20. Tomáš Boroš: Situations – Zvonkohra a klavír (verzia pre dva klavíry)
   Tomáš Boroš (pf)
  21. Tomáš Boroš: Situations – In C
   Tomáš Boroš (pf)
  22. Tomáš Boroš: Situations – Vlny a ostrovy
   Tomáš Boroš (pf)
  23. Tomáš Boroš: Situations – Hádanka
   Tomáš Boroš (pf)
  24. Tomáš Boroš: Situations – Včera ráno v nedeľu
   Tomáš Boroš (pf)
  25. Tomáš Boroš: Situations – Tajomná
   Tomáš Boroš (pf)
  26. Tomáš Boroš: Situations – Káčer na doline (slovenská ľudová pieseň)
   Tomáš Boroš (pf)
  27. Tomáš Boroš: Situations – Variácie
   Tomáš Boroš (pf)
  28. Tomáš Boroš: Situations – Výlet
   Tomáš Boroš (pf)
  29. Tomáš Boroš: Situations – Jedini dvini tri kuki
   Tomáš Boroš (pf)
  30. Tomáš Boroš: Situations – Prelúdium
   Tomáš Boroš (pf)
  31. Tomáš Boroš: Situations – Prelúdium (verzia pre dva klavíry)
   Tomáš Boroš (pf)
  32. Tomáš Boroš: Tarantulky – Tarantulky
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  33. Tomáš Boroš: Tarantulky – Gong
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  34. Tomáš Boroš: Tarantulky – Rozklady
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  35. Tomáš Boroš: Tarantulky – Stupnice
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  36. Tomáš Boroš: Tarantulky – Cupi-lupi
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Bratislava Veni Ensemble BRATISLAVA VENI ENSEMBLE
  2008 CD – Hevhetia HV 0027-2-331
  1. Tomáš Boroš: Anava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  3. Christian Wolff: Bratislava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Allison Cameron: Rainsnout
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Richard Ayres: No. 15 (kind in een tuin vol verrassingen)
   VENI ensemble, Jana Pastorková (s), Anton Popovič (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tomáš Boroš: Situations
  cyklus skladieb pre sólový klavír a klavír štvorručný
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: 5 kusov pre VENI ACADEMY
  12. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ACADEMY, Marco Vlasák (dir.)
 • Tomáš Boroš: Blocks
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: Piesne pre soprán a klavír
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Tomáš Boroš (pf)
 • Tomáš Boroš: Pre Daniela
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: Slová
  Piesne pre vyšší hlas, xylofón a zvonkohru
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s)
 • Tomáš Boroš: Skladačky (Bausteine)
  Cyklus modelov pre improvizáciu a kompozíciu
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Tomáš Boroš: Zlatá brána otvorená
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Tomáš Boroš: Žalospev
  pre soprán, husle a akordeón (violončelo)
  2012 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Žena s blchou
 • Tomáš Boroš: Resumé
  7. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Tomáš Boroš: Tri etudy pre klavír
  11. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf)
 • Tomáš Boroš: Tri reflexie
  pre klavír
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Tomáš Boroš: Fantázia pre štvorručný klavír
  14. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf4m), Anna Borošová (pf4m)
 • Tomáš Boroš: Fantázia
  romantický obsah v zložitej forme (pre štvorručný klavír)
  13. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf4m), Anna Borošová (pf4m)
 • Tomáš Boroš: Sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Tomáš Boroš: Tri etudy pre klavír
  16. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf)
 • Tomáš Boroš: 29 variácií na slávu Panny Márie
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Tomáš Boroš: B-A-C-H
  pre kvinteto
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
 • Jevgenij Iršai: Turbulencia
  pre akordeón a klavír
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Tomáš Boroš (pf)
 • Tomáš Boroš: Anava
  29. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Tomáš Boroš: Sinfonia
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jaroslav Konečný: Sonáta pre klavír č. 1
  7. 4.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf)
 • Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau
  pre komorný súbor
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Tomáš Boroš: Tri reflexie
  pre klavír
  12. 2.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dayton, Ohio, US
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

Video

 • Tomáš Boroš

  2012-00-00

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 02. 2020