Profil osobnosti

Foto: Ján Budzák Autor: Juraj Bartoš

Ján Budzák

vážna hudba
lesný roh
pedagóg – lesný roh

Pôsobenie v: Bratislavské dychové okteto

Bio

Bio

1962 – 1968
Konzervatórium v Košiciach (lesný roh –Emil Fajta)
1968 – 1972
JAMU v Brne (František Šolc), diplom s vyznamenaním
1980 – 1985
hudobná veda na FFUK
1988
titul PhDr.
1986 – 1989
JAMU v Brne (umelecká ašpirantúra – František Šolc)
1998
ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU (ArtD.)
1983, 1984, 1985
účastník medzinárodných interpretačných kurzov JAMU a súčasne asistent lektora Františka Šolca
1970 – 1975
prvý hráč na lesnom rohu orchestra Opery SND v Bratislave
1975 – 1977
v tej istej funkcii v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu
od 1977
do súčasnosti člen orchestra SF vo funkcii prvého hráča na lesnom rohu a vedúceho skupiny lesných rohov (súčasne člen Umeleckej rady a konkurznej komisie SF)
od 1987
umelecký vedúci Bratislavskej komornej harmónie po Justusovi Pavlíkovi, cl, a Jánovi Martanovičovi, fg
1972 – 1982
externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
od 1977
pedagóg na Katedre dychových nástrojov (KDN) na VŠMU v Bratislave (1988 interný pedagóg, od 1997 vedúci KDN a po reorganizácii tajomník Katedry strunových a dychových nástrojov na tomto ústave, 1991 docent, 2005 profesor)
od 2000
člen Umeleckej a vedeckej rady HTF VŠMU
1999
organizátor a tajomník 1. slovenskej interpretačnej súťaže v hre na lesnom rohu v Bratislave
1995
lektor seminára v rámci V. ročníka SFKU v Žiline
2002
vedúci lektor workshopu na 3. medzinárodnom hudobnom festivale Brass Seans v Bratislave

Okrem stáleho angažmánu v Slovenskej filharmónii spolupracoval aj s ďalšími telesami: Komorné združenie Čs. rozhlasu, SKO B. Warchala, TOČR v Bratislave, ŠF Košice i ŠKO Žilina. Angažoval sa vo viacerých komorných, zväčša dychových zoskupeniach, bol zakladajúcim členom súborov Corni di Bratislava a Camerata Slovaca, s ktorým vystupoval aj ako sólista, ďalej členom Bratislavského dychového okteta – komorného združenia sólistov SF a zoskupenia Nova Brass. Často vystupuje a nahráva s orchestrom Cappella Istropolitana, spolupracoval aj s Dámskym komorným orchestrom, Bratislavskými komornými sólistami, Bratislavskou dychovou harmóniou. Fonotéka Slovenského rozhlasu i Slovenskej televízie archivuje jeho početné nahrávky.

Budzákovi odchovanci sú členmi popredných domácich i zahraničných hudobných telies.

Je člen porôt domácich i medzinárodných súťaží, zakladajúci člen Slovenskej hornistickej spoločnosti Hornfórum, Českej hornovej spoločnosti i združenia International Horn Society so sídlom v USA.

„Budzákov umelecký prejav s imponujúcim stavebným nadhľadom je výsledkom tak školenia talentu, húževnatej práce, ako aj dlhoročnej interpretačnej praxe. Kritici vyzdvihujú prepracovanosť jeho dychovej techniky, ktorá vyúsťuje do vysokej kvality tónu s nádhernými mezza a soto voce .“ (kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III, 2005, s. 57-61.)

 

Bibliografia

 • Zemanová, Lele: Slovenská kultúra ovládla púšť
  2001 Národná obroda – príloha Víkend 2001, č. 14. 4.
  (V rámci Týždňa slovenskej kultúry v Spojených arabských emirátoch vystúpilo 3. a 4. apríla 2001 Bratislavské okteto s dielami W. A. Mozarta a Ladislava Kupkoviča; + foto, záber zo skúšky ansámblu v múzeu starej pevnosti)
 • Zborník 50. rokov SF 1949 – 1999
  1999 Zborník: ISBN 80-968242-3-6, Bratislava 1999, s. 136
  (Zoznam členov orchestra v jubilejnom roku s. 55, foto s. 61)
 • (as): Verejný koncert sólistov VŠMU
  1997 Hudobný život 1997, č. 3, s. 7
  (Recenzia vystúpenia 14. 1. 1997, o. i. i Vratko Budzák z triedy Jána Budzáka)
 • Javorský, Igor: SF v januári
  1991 Hudobný život 1991, č. 4, s. 4
  (Recenzia vystúpenia 25. januára 1991, dir. Christian Ehwald – sólo v Mozartovom Koncerte pre lesný roh Es dur a v Haffnerovej serenáde D dur)
 • Albrecht, Ján: Koncerty v galérii
  1989 Hudobný život 1989, č. 13, s. 4
  (Recenzia vystúpenia súboru Corni di Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Úspešná Bratislavská komorná harmónia
  1989 Hudobný život 1989, č. 12, s. 7
  (Interview s umeleckým vedúcim ansámblu JB – história, bilancia, perspektíva činnosti)
 • Polák, Pavol: Zelená pre starú hudbu
  1989 Hudobný život 1989, č. 1, s. 1
  (Na zakladajúcom podujatí Združenia pre starú hudbu 29. 11. 1988 vystúpil s Bratislavskou komornou harmóniou)
 • Bukovinská, Júlia: Z koncertného života Košíc
  1988 Hudobný život 1988, č. 12, s. 4
  (ŠF Košice, dir. Richard Zimmer – sólo v Mozartovom Koncerte KV 417)
 • -pol-: Staccato
  1988 Hudobný život 1988, č. 11, s. 7
  (Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jozefom Illéšom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)
 • Režuchová, Viera: SF – koncerty pre závody
  1987 Hudobný život 1987, č. 7, s. 7
  (27. a 28. 1. 1987, dir. Oliver Dohnányi, koncertná premiéra Balady pre lesný roh a orchester Eugena Suchoňa)
 • Čunderlíková, Eva: XII. TNSHT. Komorné koncerty
  1987 Hudobný život 1987, č. 6, s. 3
  (Spoluúčinkoval pri predvedení Hatríkovej skladby Moment musical avec J. S. Bach 11. 2. 1987)
 • Hamrmanová, Júlia: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život 1987, č. 18, s. 5
  (7. 9. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Hatríkovho opusu Moment musical avec J. S. Bach)
 • -orv-: KL'87. Nedeľné dopoludnia v galérii
  1987 Hudobný život 1987, č. 17, s. 4
  (26. 7. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Serenády Es dur 375 W. A. Mozarta a Partity J. N. Hummela pre okteto dychových nástrojov)
 • Ursínyová, Terézia: Pocta lesných rohov
  1986 Večerník, Bratislava 1986, č. 5. 5.
  (Recenzia vystúpenia ansámblu Corni di Bratislava)
 • Pokorný, Juraj: SF. Koncerty pre závody
  1986 Hudobný život 1986, č. 12, s. 7
  (25. a 26. 3. 1986 spoluúčinkoval pri predvedení Fantázie pre 4 lesné rohy od Bohumila Trnečku)
 • Berger, Igor: VII. TNSHT. Komorné koncerty
  1982 Hudobný život 1982, č. 5, s. 5
  (S Helenou Gáfforovou predviedli Tri skladby Miloša Kořínka)
 • Berger, Igor: Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1982 Hudobný život 1982, č. 14, s. 7
  (S telesom Camerata slovacca predniesol sólo v Haydnovom Koncerte č. 2 D dur)
 • Duffek, Kornel: Piešťanské koncerty SF
  1981 Hudobný život 1981, č. 7, s. 4
  (18. 2. 1982 s telesom Camerata slovacca, dir. Viktor Málek, stvárnil sólo v Haydnovom Koncerte D dur, č. 2)
 • Personálna bibliografia
 • Profilácia slovenskej školy hry na lesnom rohu a jej perspektívy
  2003 Habilitačná práca, Vysoká škola múzických umení 2003
 • Nátisk u hráčov na lesný roh
  1990 Habilitačná práca, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1990
 • Sólové, koncertantné a komorné skladby pre lesný roh v tvorbe slovenských skladateľov
  1990 Dizertačná práca. JAMU, Brno 1990

Diskografia

 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)

Ocenenia

 • Pamätná plaketa Českej hudobnej spoločnosti v Prahe
  1981 - pri príležitosti osláv 300. výročia lesného rohu v Čechách
 • Interpretačná súťaž v hre na dychových nástrojoch, Kraslice (CZ)
  1972 - 3. cena
 • Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)
  1970

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Okteto
  pre dychy
  3. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto, Ján Budzák (dir.)
 • Jozef Gahér: Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Branislav Hóz (cr), Jozef Illéš (cr), Vladimír Miklovič (cr), Miloš Števove (cr), Ladislav Práger (fg), Alojz Jurica (vl), Tomáš Kaiser (vl), Ľubomír Mierny (vl), Ladislav Maršovský (vl), Martin Mázik (dir.)
 • Juraj Hatrík: Moment musical avec J. S. Bach
  Komorná kantáta pre soprán, flautu, lesný roh, husle, kontrabas a klavír
  11. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamila Zajíčková (s), Milan Brunner (fl), Peter Zajíček (vn), Ján Budzák (cr), Vojtech Kovács (cb), Valéria Kelly (pf)
 • Eugen Suchoň: Balada pre lesný roh a orchester ESD 40 (ESD 96/6)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  27. 1.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Tri skladby
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Helena Gáfforová (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 05. 2018