Profil osobnosti

Foto: Peter Dan Ferenčík Autor: Jana Machajdík

Peter Dan Ferenčík

1. 12. 1986 Prešov

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

2002 – 2006
Konzervatórium v Košiciach (husle – Jozef Bikár, Milan Kyjovský)
2006 – 2008
Konzervatórium v Bratislave (husle – Štefan Gyöpos)
2008
Interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach (ČR)
2008 – 2013
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (kompozícia – Vladimír Bokes, Ivan Buffa)
2011 – 2013
externý hudobný redaktor a moderátor RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín
2013
člen dramaturgickej rady Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu – dramaturgia štúdiovej výroby
od 2013
tímlíder Odboru hudby a špecializovaných programov RTVS – Slovenský rozhlas
2014 – 2017
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai, Ivan Buffa)
od 2014
interný hudobný redaktor, moderátor a dramaturg RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín
od 2017
externý pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU (prednášky o slovenskej hudbe)

Premiéry skladieb Petra Dana Ferenčíka zazneli na študentskom festivale súčasnej hudby Orfeus, Prehliadke mladých skladateľov SOOZVUK a OPUS NOVA, na festivaloch Nová slovenská hudba, Ostravské dny a i. Skomponoval hudbu pre viacero divadelných predstavení – bábková hra Peter Pan (2008, Štúdio 1 VŠMU, režisérka Naďa Uherová); bábková hra Johanka na hranici (2010, Divadlo Malá Scéna STU, režisérka Naďa Uherová); v roku 2011 pre Medzinárodný bábkový festival BBD. Ako interpret spolupracoval a tvoril hudbu do tanečných predstavení ČOKOHorúčava s choreografkou Martou Polákovou. Podieľal sa na organizovaní študentského festivalu Orfeus (2009 – 2012, 2014), Prehliadky mladých skladateľov OPUS NOVA, Medzinárodného sympózia skladateľov – Paradigmy (2009, 2014), Experimentálného projektu Euridika (2010), založil a neskôr viedol komorný festivalový ansámbel Orfeus.
V prostredí Slovenského rozhlasu spolupracuje pri organizácii festivalov Radio_Head Awards (zároveň ako porotca v komisii na nomináciu albumu z klasickej hudby) a pri cykle priamych prenosov SOSR-u. Ako organizátor a moderátor participoval na medzinárodnej interpretačnej súťaži New Talent v rámci festivalu BHS. Je autorom, dramaturgom a organizátorom projektu Rezidenčný súbor Rádia Devín, ktorý poskytuje podporu a priestor RTVS – Slovenského rozhlasu slovenským hudobným telesám a interpretom na realizáciu domácej a zahraničnej komornej tvorby a obnovu štúdiových nahrávok skladieb slovenských skladateľov (2014 – 2015 Ensemble Ricercata, umel. vedúci Ivan Šiller; 2016 – 2017 Mucha Quartet, umel. vedúci Juraj Tomka; 2018 – 2019 Quasars Ensemble, umel. vedúci Ivan Buffa). Je iniciátorom spolupráce medzi VŠMU a RTVS v projekte zameranom na zaznamenávanie výkonov mladých interpretov a ich propagáciu. Je propagátorom slovenskej tvorby.
Jeho kompozičná práca sa sústreďuje na špecifickú oblasť – aspekt hudby, ktorým je symbióza priestoru a času v hudobnej kompozícii a s tým súvisiaca migrácia zvuku po priestore. Túto tému skúma dlhodobo prakticky a teoreticky, pričom vo svojich kompozíciách pracuje s netradičným rozmiestnením interpretov v priestore koncertnej sály a migráciou zvuku po ploche hudobného telesa.

Diela

 • orchester
 • Chorochronophony no. 1

  verzia 1
  2016–2017 9'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tp, gc, bc, 2rg, 2tno, 2tpc, archi
 • symfonický orchester
 • "Všetko...alebo..."

  Orchestrálna štúdia pre orchester
  2013 2013, rev. 2014, 10'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 3tn, bat, archi
 • sólový nástroj
 • Prečo to nehrá

  pre akordeón
  2012 2'
  OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Dove l’amore si disperde non c’e...

  2009 7'
  OBSADENIE: pf4m
 • dva nástroje
 • äääh! Joseph!

  2010 3'
  OBSADENIE: fl, vn
 • Poblúdenie

  pre trúbku a klavír
  2011 OBSADENIE: tr, pf
 • sláčikové kvarteto
 • About Haydn

  pre sláčikové kvarteto
  2017 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Le monsieur morts!!!

  2010 5'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, 2vn, vl, vc, cb
 • 10–15 nástrojov
 • Štúdia na Petra Pana

  2009 8'
  OBSADENIE: fl, cl, 2vn, vl, vc, tu, zmb, pf, sklenené poháre
 • Možno, asi, snáď

  2011 10'
  OBSADENIE: 2vn, 2vc, 2tn, 2sxa, 2ac
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Fundum ex de die

  2010 3'
  OBSADENIE: s, vn, vl, vc, pf
 • Teória ničoho

  2011 7'
  OBSADENIE: spk, ac, vc, zmb
 • Huzica Licergata

  2014 2014, rev. 2015, 7'
  OBSADENIE: s, cl, vn, zmb, pf
 • úpravy
 • Johanka z Arku

  Hudba na motívy diela Arthura Honeggera
  2010 RÉŽIA: Naďa Úherová
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, ac
 • miešaný zbor
 • Inter intra

  2009 15'
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Robert: Ostravské dny
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 15

Diskografia

 • Foto: Music of Ostrava Days 2011 Live (CD 1) MUSIC OF OSTRAVA DAYS 2011 LIVE (CD 1)
  2012 CD – Ostravské centrum nové hudby
  1. Lucie Vítková: Akcept
   Lucie Vítková (ac), Jakub Tengler (bat), Janáčkova filharmonie Ostrava, Johannes Kalitzke (dir.)
  2. Carola Bauckholt: Emil will nicht schlafen...
   Salome Kammer (v), Janáčkova filharmonie Ostrava, Johannes Kalitzke (dir.)
  3. Alex Mincek: Pendulum #7
   Ostravská banda, Petr Kotík (dir.)
  4. Ben Irwin: Synecdoche
   Ostravská banda, Ondřej Vrabec (dir.)
  5. Mateusz Ryczek: Shreds of Sleep
   O.B.SQ
  6. Kurt Schwertsik: salotto romano (aus den Salonstücken)
   Ostravská banda, Petr Kotík (dir.)
  7. Peter Dan Ferenčík: Možno, asi, snáď
   Ostravská banda, Barbara Kler (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Dan Ferenčík: About Haydn
  pre sláčikové kvarteto
  13. 12.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Peter Dan Ferenčík: Huzica Licergata
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: "Všetko...alebo..."
  Orchestrálna štúdia pre orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: Poblúdenie
  pre trúbku a klavír
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondřej Hnízda (tr), Ludmila Boková (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Možno, asi, snáď
  11. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Euridika, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Herich (vn), Andrej Turčin (vn), Katarína Kozelková (vc), Andrej Gál (vc), Miroslav Tóth (sxa), Šimon Lupták (sxa), Magdaléna Plháková (tn), Mikuláš Havrila (tn), Ludmila Hodulíková (ac), Jana Kačuriaková (ac), Branko Ladič (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: Le monsieur morts!!!
  10. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orfeus Ensemble, Branko Ladič (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: Fundum ex de die
  25. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emílie Řezáčová (s), Viera Behúnová (vn), Veronika Kubešová (vl), Iris Morisáková (vc), Andrej Kryštof (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Johanka z Arku
  Hudba na motívy diela Arthura Honeggera
  18. 2.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá scéna VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gabriela Pekárová (fl), Michal Vozník (cl), Viera Behúnová (vn), Zuzana Ráhlová (vc), Jana Kačuriaková (ac), Peter Dan Ferenčík (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: Štúdia na Petra Pana
  18. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orfeus Ensemble, Marek Janko (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Dan Ferenčík: Poblúdenie
  pre trúbku a klavír
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ondřej Hnízda (tr), Ludmila Boková (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Možno, asi, snáď
  8. 2011 Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom kultúry, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Ostravská Banda, Barbara Klér (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: äääh! Joseph!
  30. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Joseph Haydn Konservatorium, Eisenstadt, AT
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Daniel Herich (vn)
 • Peter Dan Ferenčík: Johanka z Arku
  Hudba na motívy diela Arthura Honeggera
  7. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  TRAVERSES - à la rencontre des théâtres des Pays d'Europe, Nancy, FR
 • Peter Dan Ferenčík: Dove l’amore si disperde non c’e...
  29. 8.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dny, Koncertná sieň Janáčkovho konzervatória, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Zuzana Biščáková (pf), Joseph Kubera (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 12. 2018