Profil osobnosti

Foto: Ladislav Fančovič Autor: Pavel Kastl

Ladislav Fančovič

29. 9. 1980 Trnava

www.fanzowitz.com

vážna hudba, jazz
klavír, saxofón

Pôsobenie v: Hugo Kauder Trio, Bergerovo trio, Fats Jazz Band, Saxophone Syncopators, FACES Piano Trio, Porque Tango, Bratislava Hot Serenaders

Bio

Bio

1995 – 1999
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Peter Čerman), najlepší absolvent roka
1999 - 2000
AMU v Prahe (Marián Lapšanský)
2000 - 2005
VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský)
2000 - 2002
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Watzinger)
2013
recitál v rámci BHS

Je laureátom a finalistom viacerých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných osobností (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a i.).

Ako sólista účinkoval s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrami. Aktívne sa venuje komornej hudbe, je členom viacerých komorných zoskupení.

„Rýchly umelecký a osobnostný vývoj, imponujúci rozsah sólového i komorného repertoáru i doterajšie umelecké výsledky mladého umelca sú v kontexte slovenského interpretačného umenia ojedinelé. Vďaka mimoriadnym technickým dispozíciám ľahko zdoláva úskalia najnáročnejších opusov klavírneho repertoáru. Je tvorivým umelcom s výrazným osobnostným vkladom, s neustále sa rozširujúcim spektrom farieb i výrazových odtienkov a s danosťou vystihnúť štýlové požiadavky uvádzaných autorov.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 42-43.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Ladislav Fančovič
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 42 – 43
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kolář, Robert: Albrechtina ešte raz na bartókovskú tému
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Deň Európy s hudbou
  2017 In: www.operaslovakia.sk/den-europy-s-hudbou/
  Opera Slovakia 2017
 • Urbančíková, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 13
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie
  Bravo, Milan Paľa!
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre pokračuje
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 28 – 29
 • Bubnáš, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • Bianchi, Gabriel: Ladislav Fančovič: Jazz po starom, klasika po novom [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 36 – 39
 • Karlíková, Mária: Talenty pre Európu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 15
 • Platzner, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5 – 6
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 2
 • Weiss, Anna: Ladislav Fanzowitz: Hudba je skutočne univerzálny jazyk [rozhovor]
  2014 In: www.masmedialne.info/rozhovor-ladislav-fanzowitz-hudba-je-skutocne-univerzalny-jazyk/
  2014
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 17
 • Šišková, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 13
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 5
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 5
 • Šuba, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 4
 • Puškášová, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 7.
 • Šišková, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 5
 • Alexander, Juraj: Ivan Danko a Ladislav Fančovič pred súťažou v USA
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 3
 • Šišková, Ingeborg; Varínska, Daniela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Kolář, Robert: Nové trio chce oživovať zabudnutú hudbu
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 2
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 12
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • Kubandová, Jana: Koncerty v SF
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 7
 • Urbančíková, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Jurkovičová, Jana: Pianista [rozhovor]
  2006 (11. 10.) Istropolitan roč. 38, 2006 (11. 10.), č. 2, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Mirbach
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 22
 • Čížik, Vladimír: Rencontres européennes
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Ak niekto v budúcnosti spracuje históriu ...
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 23
 • Čierna, Magdaléna: Z mirbachovských matiné : flautový
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19
 • Čížik, Vladimír: Ešte z Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 10, s. 14
 • Čierna, Alena: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline (duo s flautistom Jozefom Hamerníkom)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 19
 • Dohnalová, Lýdia: Miniprofil. Ladislav Fančovič
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Talent roku 2002 (finalista)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Koncert v Mirbachu
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7–8, s. 38
 • Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 24
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň 2001
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 3, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Talenty očarili (sólo v Beethovenovom 5. klavírnom koncerte)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 26
 • Malovec, Ján: Osudová: Beethovenovský guláš s endokrinnou omáčkou : mladý klavirista Ladislav Fančovič zaujal ..
  2000 (22. 4.) Slovenská republika 22.4. roč. 32, 2000 (22. 4.), č. 94, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: Desiaty raz v Žiline
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 18
 • Schmidtová, Alexandra: IX. stredoeurópsky festival koncertného umenia
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Ešte k letu ; "Mirbach" do novej sezóny
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 10, s. 22
 • Ursínyová, Terézia: Piano Bratislava
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1–2, s. 30
 • Polakovičová, Viera: 4. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 7–8, s. 34 – 36
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 5
 • Recenzie
 • Schindler, Agata: Hugo Kauder Trio [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 56
 • Zagar, Peter: Johannes Brahms - Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 56
 • Ladič, Branko: Eugen Suchoň - Rané skladby pre klavír [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 34
 • Dohnalová, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 36
 • Chalupka, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano & Violin Works [recenzia 2 CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 34
 • Platzner, Alexander: Branislav Dugovič – klarinet, Ladislav Fanzowitz – klavír, Róbert Ragan, Majo Ševčík : Diskant 2008 [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Mozart Piano Works, Ladislav Fanzowitz [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 37
 • (her): Ladislav Fanzowitz – Piano [recenzia CD]
  2005 (12. 12.) SME roč. 37, 2005 (12. 12.), s. 14

Diskografia

 • Foto: SAX-O-PHUN SAX-O-PHUN
  2017 CD – Pavlík Records PA 0156-2-131
  1. Eugène Bozza: Pulcinella pre altový saxofón a klavír op. 53 č. 1
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Bernhard Heiden: Sonáta pre altový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Jindřich Feld: Sonáta B dur pre sopránový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxs), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Walter Sinclair Hartley: Sonatina giocosa pre basový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxb), Ladislav Fančovič (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Husband's Wrath (Hnev manžela)
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fančovič (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Saxlibris
   Pavol Hoďa (sxbr), Ladislav Fančovič (pf, sxt)
  7. Rudy Wiedoeft: Sax-O-Phun pre c-melody saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Roman Berger : Pathetique ROMAN BERGER : PATHETIQUE
  2015 CD – Naxos 8.573406
  1. Roman Berger: Patetique
   Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Ladislav Fančovič (pf)
  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
   Ján Slávik (vc)
  4. Roman Berger: Impromptu
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Hugo Kauder Trio HUGO KAUDER TRIO
  2015 CD – Viva Musica! records
  1. Philipp Scharwenka: Trio for Piano, Oboe (orig. Violin) and Viola op. 121
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Robert Schumann: Duets for Oboe and Viola (orig. Violin and Cello) with Piano accompaniment
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Péter Nógrádi: Sonata da camera
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Ignaz Lachner: Grand Trio for Oboe (orig. Violin), Viola and Piano op. 102
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Surmounting
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  6. Paul Juon: Trio-Miniaturen (op. 18, op. 24)
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven : The Violin Sonatas (Milan Paľa, Ladislav Fanzowitz) LUDWIG VAN BEETHOVEN : THE VIOLIN SONATAS (MILAN PAĽA, LADISLAV FANZOWITZ)
  2015 CD – Pavlík Records
  1. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12, No. 3
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30, No. 1
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  5. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30, No. 2
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  7. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring"
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  8. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  9. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  10. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47, "Kreutzer"
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Johannes Brahms: Violin sonatas JOHANNES BRAHMS: VIOLIN SONATAS
  2014 CD – Pavlík Records
  1. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 1 G dur op. 78
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 2 A dur op. 100
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 3 d mol op. 108
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň – Rané skladby pre klavír (1924 – 1928) EUGEN SUCHOŇ – RANÉ SKLADBY PRE KLAVÍR (1924 – 1928)
  2013 CD – Hudobné centrum HC 10037
  1. Eugen Suchoň: Introdukcia ESD 3
   Ladislav Fančovič (pf)
  2. Eugen Suchoň: Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5
   Ladislav Fančovič (pf)
  3. Eugen Suchoň: Balerína
   Ladislav Fančovič (pf)
  4. Eugen Suchoň: Romanca c mol ESD 13
   Ladislav Fančovič (pf)
  5. Eugen Suchoň: Tragédia ESD 12
   Ladislav Fančovič (pf)
  6. Eugen Suchoň: Predohra k opere Julius Caesar ESD 14
   Ladislav Fančovič (pf)
  7. Eugen Suchoň: Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a
   Ladislav Fančovič (pf)
  8. Eugen Suchoň: Valse lento ESD 16e
   Ladislav Fančovič (pf)
  9. Eugen Suchoň: Nokturno c mol ESD 17
   Ladislav Fančovič (pf)
  10. Eugen Suchoň: Víla a faun ESD 21
   Ladislav Fančovič (pf)
  11. Eugen Suchoň: Nokturno Des dur ESD 24
   Ladislav Fančovič (pf)
  12. Eugen Suchoň: Intermezzo capricioso ESD 18
   Ladislav Fančovič (pf)
  13. Eugen Suchoň: Listy do pamätníka ESD 27
   Ladislav Fančovič (pf)
  14. Eugen Suchoň: Pieseň bez slov
   Ladislav Fančovič (pf)
  15. Eugen Suchoň: Pierott a Colombína ESD 33
   Ladislav Fančovič (pf)
  16. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Evgeny Irshai – In the Space of Love EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE
  2013 CD – Hudobný fond SF 00722131
  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Quotations
   Ladislav Fančovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM... ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM...
  2012 CD – A.L.I. Records

  1. Honeysuckle Rose (Andy Razaf/Fats Waller) 2. 'Tain't nobody's Business If I Do (Porter Grainger/Everett Robbins) 3. Handful of Keys (Fats Waller) 4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (Fred Emil Ahlert/Joe Young) 5. Melancholy Baby (Ernie Burnett/Goerge A. Norton/Maybelle E. Watson) 6. Oh SiSter! Ain't That Hot? (Harry White/Eddie Condon/William John Donaldson) 7. After You've Gone( Henry Creamer/ Jonn Turner Layton) 8. Blues (P.D.) 9. I've Got My Fingers Crossed (Ted Koehler/Jimmy McHugh) 10. The Minor Drag (Fats Waller) 11. Ain't Misbehavin (Andy Razaf/Harry Brooks/Fats Waller) 12. Moppin' And Boppin' (Benny Carter/Ed Krkeby/Fats Waller) 13. Too Tired (George A. Little/Arthur Sizemore/Larry Shay) 14. Smashing Thirds (Fats Waller) 15. I'm Crazy 'Bout My Baby (Alex Hill/Fats Waller) 16. (You're Some) Pretty Doll (Clarence Williams) 17. I Got Rhythm (George & Ira Gerschwin) 18. Latch On (Dale Dtizsmmons/Fats Waller) 19. I Can't Give You Anything But Love (Jimym McHugh/Doroty Fields) 20. Nagasaki (Harry Warren/Mort Dixon) 21. 'Tain't Nobody's Business If I Do'(Porter Grainger/Everett Robbins) 22. Hog Maw Stomp (Fats Waller)
  1. :
   Ladislav Fančovič (pf, org), Ľubomír Kamenský (tr), Branislav Dugovič (sxt, cl), Branislav Belorid (tn), Michal Matejka (gui), Pavol Kušík (cb), Patrik Fičor (dr), Matúš Uhliarik (v), Jana Dekánková (v), Fats Jazz Band
 • Foto: Hugo Kauder Trio HUGO KAUDER TRIO
  2010 CD – Pavlík Records
  1. Hugo Kauder: Trio pre hoboj, violu a klavír
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  2. August Klughardt: Schilflieder, 5 fantazijných skladieb pre klavír, hoboj a violu
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Robert Kahn: Serenáda
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fančovič (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fančovič (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fančovič (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fančovič (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Branislav Dugovič : Ladislav Fanzowitz BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Diskant DK 0121-2131
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette
   Branislav Dugovič (cl)
  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Bratislava Hot Serenaders: Take it Easy BRATISLAVA HOT SERENADERS: TAKE IT EASY
  2008 CD – Fabart

  1. The Creeper (Duke Ellington) 2. Creole Love Call (Duke Ellington, Bubber Miley, Rudy Jackson) 3. East St. Louis Toodle-oo (Duke Ellington, Bubber Miley) 4. Washington Wobble (Duke Ellington) 5. Take It Easy (Duke Ellington) 6. Jubilee Stomp (Duke Ellington) 7. Black Beauty (Fire Water) (Duke Ellington) 8. I Can´t Give You Anything But Love (Jimmy McHugh, Dorothy Fields) 9. The Mooche (Duke Ellington, Irving Mills) 10. Swampy River (Duke Ellington) 11. Cotton Club Stomp (Duke Ellington, Johnny Hodges, Harry Carney) 12. The Dicty Glide (Duke Ellington) 13. Double Check Stomp (Barney Bigard, Wellman Braud, Johnny Hodges) 14. Sweet Jazz Of Mine (Duke Ellington) 15. Jungle Nights In Harlem (Duke Ellington) 16. Old Man Blues (Duke Ellington) 17. Mood Indigo (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 18. Cotton Club Stomp (Take B) (Duke Ellington) 19. Rockin In Rhythm (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 20. Black Beauty (Fire Water) - Piano Solo Version Duke Ellington)
  1. :
   Juraj Bartoš (tr)
  2. :
   Ladislav Fančovič (pf), Rastislav Suchan (tr)
 • Foto: EUGEN SUCHOŇ – Piano & Violin Works EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS
  2008 CD – Pavlík Records PA 0062-2/9
  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fančovič (pf)
  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fančovič (pf)
  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Ladislav Fančovič (pf)
  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101
   Ladislav Fančovič (pf)
  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Ivan Danko : Ladislav Fanzowitz IVAN DANKO : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Slovak Radio Records RB 0328-2131
  1. Johann Wenzel Kalliwoda: Morceau de Salon Op. 228
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fančovič (pf)
  2. Robert Schumann: Drei Romanzen op. 94
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fančovič (pf)
  3. Francis Poulenc: Sonate für Oboe und Klavier
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fančovič (pf)
  4. Antal Doráti: Duo Concertante
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fančovič (pf)
 • Foto: Porque tango presents Astor Piazolla PORQUE TANGO PRESENTS ASTOR PIAZOLLA
  CD – Pavlík Records
  1. Astor Piazzolla:
   Martin Chovanec (ban), Jozef Ostrolucký (vn), Pavol Kušík (cb), Ladislav Fančovič (pf)

Ocenenia

 • Radio_Head Awards
  2015 - nominácia v kategórii Nahrávka roka 2014 (klasická hudba) za album Milan Paľa, Ladislav Fančovič - Johannes Brahms: Violin Sonatas [Pavlík Records]
 • Súťaž nahrávok Talent roku (CZ)
  2002 - finalista
 • Medzinárodná súťaž Ferenca Liszta v Budapešti (HU)
  2001 - semifinalista
 • Súťaž nahrávok Talent roku (CZ)
  2000 - finalista
 • Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava
  1999 - Cena Slovenského hudobného fondu pre najlepšieho účastníka zo Slovenska
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1998 - absolútny víťaz
 • Medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava
  1998 - 3. miesto
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1997 - finalista

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Nocturne
  Trio pre lesný roh, husle a klavír
  3. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Nitran (cr), Milan Paľa (vn), Ladislav Fančovič (pf)
 • Jevgenij Iršai: Saxlibris
  pre tenorový saxofón, barytónový saxofón a klavír
  12. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Frederika Babuliaková (sxbr), Ladislav Fančovič (pf)
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  4. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fančovič (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Jevgenij Iršai: Sonata-bricolage č. 6
  pre klavír
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio A dur
  pre klarinet, violončelo a klavír
  24. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)
 • Viliam Gräffinger: Biella
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)
 • Alexander Döme: Poem
  pre klavír a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Ilja Zeljenka: Tanec masiek
  pre klavír
  6. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)
 • Marián Lejava: Con Brio (Klavírne trio č. 1)
  16. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: FACES Piano Trio, Ivana Pristašová (vn), Boris Bohó (vc), Ladislav Fančovič (pf)
 • Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)
 • Jevgenij Iršai: Beating
  pre klavír
  28. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)
 • Eugen Suchoň: Kvartet
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Bibiána Bieniková (cl), Ján Mazán (fg), Ladislav Fančovič (pf)
 • Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
  pre klavír
  21. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)
 • Ján Levoslav Bella: Dumky
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fančovič (pf)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fančovič (pf)
  Premiéra verzie pre husle a klavír.
 • Mikuláš Moyzes: Ranná pieseň
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf), Yvetta Slezáková (vn)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 3
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fančovič (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre husle a klavír "Rok 2000"
  8. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  1. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  17. Dni českej a nemeckej kultúry, Museum Schloss Klippenstein, Radeberg, DE
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fančovič (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  26. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikfestwochen Donau-Oberschwaben, Zlatá sála zámku, Bad Buchau, DE
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fančovič (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Ladislav Fančovič 2002 Ladislav Fančovič« späť na zoznam Aktualizované: 07. 05. 2018