Profil osobnosti

Foto: Ladislav Fanzowitz Autor: Pavel Kastl

Ladislav Fanzowitz

29. 9. 1980 Trnava

www.fanzowitz.com

vážna hudba, jazz
klavír, saxofón

Pôsobenie v: Hugo Kauder Trio, Bergerovo trio, Fats Jazz Band, Saxophone Syncopators, FACES Piano Trio, Porque Tango, Bratislava Hot Serenaders

Bio

Bio

1995 – 1999
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Peter Čerman), najlepší absolvent roka
1999 - 2000
AMU v Prahe (Marián Lapšanský)
2000 - 2005
VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský)
2000 - 2002
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Watzinger)
2013
recitál v rámci BHS

Je laureátom a finalistom viacerých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných osobností (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a i.).

Ako sólista účinkoval s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrami. Aktívne sa venuje komornej hudbe, je členom viacerých komorných zoskupení.

„Rýchly umelecký a osobnostný vývoj, imponujúci rozsah sólového i komorného repertoáru i doterajšie umelecké výsledky mladého umelca sú v kontexte slovenského interpretačného umenia ojedinelé. Vďaka mimoriadnym technickým dispozíciám ľahko zdoláva úskalia najnáročnejších opusov klavírneho repertoáru. Je tvorivým umelcom s výrazným osobnostným vkladom, s neustále sa rozširujúcim spektrom farieb i výrazových odtienkov a s danosťou vystihnúť štýlové požiadavky uvádzaných autorov.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 42-43.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Ladislav Fančovič
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 42 – 43
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Alexová, Jana: Pre špeciálny koncert sa naučil hrať na organe. Píšťaly vylúdia jazz
  2019 In: www.kultura.sme.sk/c/22089642/hrat-swing-na-organe-je-ako-hrat-s-gulou-na-nohe-v-bratislave-bude-specialny-koncert.html
  SME / Kultúra 2019
 • Dohnalová, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 16
 • Marton, Ivan: Bratislava CROSSOVER festival
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 7
 • Berger, Igor: Rusko-arménsky večer s Fančovičom a Rahbarim
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 2
 • BIANCHI, Gabriel a Mira: Hudba je len jedna, aj keď nekonečne variabilná
  O dramaturgickom hľadačstve Ladislava Fančoviča
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Návraty Josefa Špačka
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 19
 • Kolář, Robert: Albrechtina ešte raz na bartókovskú tému
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Deň Európy s hudbou
  2017 In: www.operaslovakia.sk/den-europy-s-hudbou/
  Opera Slovakia 2017
 • Urbančíková, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 13
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie
  Bravo, Milan Paľa!
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre pokračuje
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 28 – 29
 • Bubnáš, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • Bianchi, Gabriel: Ladislav Fančovič: Jazz po starom, klasika po novom [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 36 – 39
 • Karlíková, Mária: Talenty pre Európu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 15
 • Platzner, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5 – 6
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 2
 • Weiss, Anna: Ladislav Fanzowitz: Hudba je skutočne univerzálny jazyk [rozhovor]
  2014 In: www.masmedialne.info/rozhovor-ladislav-fanzowitz-hudba-je-skutocne-univerzalny-jazyk/
  2014
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 17
 • Šišková, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 13
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 5
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 5
 • Šuba, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 4
 • Puškášová, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 7.
 • Šišková, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 5
 • Alexander, Juraj: Ivan Danko a Ladislav Fančovič pred súťažou v USA
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 3
 • Šišková, Ingeborg; Varínska, Daniela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Kolář, Robert: Nové trio chce oživovať zabudnutú hudbu
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 2
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 12
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • Kubandová, Jana: Koncerty v SF
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 7
 • Urbančíková, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Jurkovičová, Jana: Pianista [rozhovor]
  2006 (11. 10.) Istropolitan roč. 38, 2006 (11. 10.), č. 2, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Mirbach
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 22
 • Čížik, Vladimír: Rencontres européennes
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Ak niekto v budúcnosti spracuje históriu ...
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 23
 • Čierna, Magdaléna: Z mirbachovských matiné : flautový
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19
 • Čížik, Vladimír: Ešte z Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 10, s. 14
 • Čierna, Alena: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline (duo s flautistom Jozefom Hamerníkom)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 19
 • Dohnalová, Lýdia: Miniprofil. Ladislav Fančovič
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Talent roku 2002 (finalista)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Koncert v Mirbachu
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7–8, s. 38
 • Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 24
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň 2001
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 3, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Talenty očarili (sólo v Beethovenovom 5. klavírnom koncerte)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 26
 • Malovec, Ján: Osudová: Beethovenovský guláš s endokrinnou omáčkou : mladý klavirista Ladislav Fančovič zaujal ..
  2000 (22. 4.) Slovenská republika 22.4. roč. 32, 2000 (22. 4.), č. 94, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: Desiaty raz v Žiline
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 18
 • Schmidtová, Alexandra: IX. stredoeurópsky festival koncertného umenia
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Ešte k letu ; "Mirbach" do novej sezóny
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 10, s. 22
 • Ursínyová, Terézia: Piano Bratislava
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1–2, s. 30
 • Polakovičová, Viera: 4. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 7–8, s. 34 – 36
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 5
 • Recenzie
 • Schindler, Agata: Hugo Kauder Trio [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 56
 • Zagar, Peter: Johannes Brahms - Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 56
 • Ladič, Branko: Eugen Suchoň - Rané skladby pre klavír [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 34
 • Dohnalová, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 36
 • Chalupka, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano & Violin Works [recenzia 2 CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 34
 • Platzner, Alexander: Branislav Dugovič – klarinet, Ladislav Fanzowitz – klavír, Róbert Ragan, Majo Ševčík : Diskant 2008 [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Mozart Piano Works, Ladislav Fanzowitz [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 37
 • (her): Ladislav Fanzowitz – Piano [recenzia CD]
  2005 (12. 12.) SME roč. 37, 2005 (12. 12.), s. 14

Diskografia

 • Foto: Eugen Suchoň – Klavírne dielo 1928 – 1984 EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984
  2018 CD – R197 0003-2-331
  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Mayuko Kida Takine (pf)
  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107
   Jordana Palovičová (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1
   Martin Chudada (pf)
  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2
   Peter Šandor (pf)
  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3
   Eduard Lenner (pf)
  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4
   Norbert Daniš (pf)
  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5
   Adam Stráňavský (pf)
  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Tomáš Nemec (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Jordana Palovičová (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a
   Zuzana Biščáková (pf)
  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Adam Stráňavský (pf)
  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Mayuko Kida Takine (pf)
  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b
   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Biščáková (pf)
  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H
   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)
 • Foto: Dmitri Shostakovich: Violin and Viola Sonatas DMITRI SHOSTAKOVICH: VIOLIN AND VIOLA SONATAS
  2018 CD – Pavlík Records PA 0164-2-132
  1. Dmitri Shostakovich: Sonata for Violin and Piano, Opus 134 (1968)
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Dmitri Shostakovich: Sonata for Viola and Piano, Opus 147 (1975)
   Milan Paľa (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: SAX-O-PHUN SAX-O-PHUN
  2017 CD – Pavlík Records PA 0156-2-131
  1. Eugène Bozza: Pulcinella pre altový saxofón a klavír op. 53 č. 1
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Bernhard Heiden: Sonáta pre altový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jindřich Feld: Sonáta B dur pre sopránový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxs), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Walter Sinclair Hartley: Sonatina giocosa pre basový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxb), Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Husband's Wrath (Hnev manžela)
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Saxlibris
   Pavol Hoďa (sxbr), Ladislav Fanzowitz (pf, sxt)
  7. Rudy Wiedoeft: Sax-O-Phun pre c-melody saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Roman Berger : Pathetique ROMAN BERGER : PATHETIQUE
  2015 CD – Naxos 8.573406
  1. Roman Berger: Patetique
   Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
   Ján Slávik (vc)
  4. Roman Berger: Impromptu
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Good Morning Ragtime GOOD MORNING RAGTIME
  2015 CD – Saxophone Syncopators 2567-001-2

  1. Saxophone Sobs (Ernie Erdman) 2. Bull Frog and Coon – Medley (Felix Feist/Joseph Nathan) 3. Chasing the Chickens (Raymond Walker/Abe Olman) 4. Carolina Sunshine (Walter Hirsch/Erwin Schmidt) 5. Saxema (Rudy Wiedoeft) 6. If I Wish Could Make It So (Herbert Stothart) 7. Twelfth Street Rag (Euday Bowman) 8. Piros Rózsa (Eugen Suchoň) 9. Down Home Rag (Wilbur Colman Sweatman) 10. Valse Erica (Rudy Wiedoeft) 11. Alexandria (Abselm Goetzl) 12. Pussyfoot March (James "Slap" White) 13. The Darktown Strutter´s Ball (Shelton Brooks) 14. Buddha Dardanella (Lew Pollack/Felix Bernard/Johny Black) 15. La Paloma (Sebastián Yradier) 16. American patrol (Frank White Meacham) 17. Saxophobia (Rudy Wiedoeft) 18. Peter Gink (George Linus Cobb)
  1. Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (alto saxophone, soprano saxophone), Ján Gašpárek (alto saxophone, C-melody saxophone), Ladislav Fanzowitz (tenor saxophone, C-melody saxophone, arr.), Frederika Babuliaková (baritone saxophone)
 • Foto: Hugo Kauder Trio HUGO KAUDER TRIO
  2015 CD – Viva Musica! records
  1. Philipp Scharwenka: Trio for Piano, Oboe (orig. Violin) and Viola op. 121
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Robert Schumann: Duets for Oboe and Viola (orig. Violin and Cello) with Piano accompaniment
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Péter Nógrádi: Sonata da camera
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ignaz Lachner: Grand Trio for Oboe (orig. Violin), Viola and Piano op. 102
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Surmounting
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Paul Juon: Trio-Miniaturen (op. 18, op. 24)
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: The Violin Sonatas LUDWIG VAN BEETHOVEN: THE VIOLIN SONATAS
  2015 CD – Pavlík Records
  1. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12, No. 3
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30, No. 1
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30, No. 2
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring"
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  8. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  9. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  10. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47, "Kreutzer"
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Bratislava Hot Serenaders: Lonely Melody BRATISLAVA HOT SERENADERS: LONELY MELODY
  2014 CD – Fabart R158 0003-2-331

  1. Is It Gonna Be Long? 2. Lonely Melody 3. If I Had A Talking Picture Of You 4. I'm Crazy 'Bout My Baby 5. That’s What I like About You 6. There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears 7. When Summer Is Gone 8. Crazy Rhythm 9. I'll Be A Friend With Pleasure 10. You Took Advantage Of Me 11. Get Out And Get Under The Moon 12. Birmingham Bertha 13. Happy Feet 14. Rhapsody In Blue
  1. Bratislava Hot Serenaders, Juraj Bartoš (arr. : 2, 7, 8, 14), Ladislav Fanzowitz (arr. : 3, 10, 11, 13), Richard Fičor (arr. : 1, 4-6, 9, 12)
 • Foto: Johannes Brahms: Violin sonatas JOHANNES BRAHMS: VIOLIN SONATAS
  2014 CD – Pavlík Records PA 0128-2-131
  1. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 1 G dur op. 78
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 2 A dur op. 100
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 3 d mol op. 108
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň – Rané skladby pre klavír (1924 – 1928) EUGEN SUCHOŇ – RANÉ SKLADBY PRE KLAVÍR (1924 – 1928)
  2013 CD – Hudobné centrum HC 10037
  1. Eugen Suchoň: Introdukcia ESD 3
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Eugen Suchoň: Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Balerína
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Romanca c mol ESD 13
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Eugen Suchoň: Tragédia ESD 12
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Eugen Suchoň: Predohra k opere Julius Caesar ESD 14
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Eugen Suchoň: Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  8. Eugen Suchoň: Valse lento ESD 16e
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  9. Eugen Suchoň: Nokturno c mol ESD 17
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  10. Eugen Suchoň: Víla a faun ESD 21
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  11. Eugen Suchoň: Nokturno Des dur ESD 24
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  12. Eugen Suchoň: Intermezzo capricioso ESD 18
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  13. Eugen Suchoň: Listy do pamätníka ESD 27
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  14. Eugen Suchoň: Pieseň bez slov
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  15. Eugen Suchoň: Pierott a Colombína ESD 33
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  16. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Evgeny Irshai – In the Space of Love EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE
  2013 CD – Hudobný fond SF 00722131
  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Quotations
   Ladislav Fanzowitz (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM... ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM...
  2012 CD – A.L.I. Records

  1. Honeysuckle Rose (Andy Razaf/Fats Waller) 2. 'Tain't nobody's Business If I Do (Porter Grainger/Everett Robbins) 3. Handful of Keys (Fats Waller) 4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (Fred Emil Ahlert/Joe Young) 5. Melancholy Baby (Ernie Burnett/Goerge A. Norton/Maybelle E. Watson) 6. Oh SiSter! Ain't That Hot? (Harry White/Eddie Condon/William John Donaldson) 7. After You've Gone( Henry Creamer/ Jonn Turner Layton) 8. Blues (P.D.) 9. I've Got My Fingers Crossed (Ted Koehler/Jimmy McHugh) 10. The Minor Drag (Fats Waller) 11. Ain't Misbehavin (Andy Razaf/Harry Brooks/Fats Waller) 12. Moppin' And Boppin' (Benny Carter/Ed Krkeby/Fats Waller) 13. Too Tired (George A. Little/Arthur Sizemore/Larry Shay) 14. Smashing Thirds (Fats Waller) 15. I'm Crazy 'Bout My Baby (Alex Hill/Fats Waller) 16. (You're Some) Pretty Doll (Clarence Williams) 17. I Got Rhythm (George & Ira Gerschwin) 18. Latch On (Dale Dtizsmmons/Fats Waller) 19. I Can't Give You Anything But Love (Jimym McHugh/Doroty Fields) 20. Nagasaki (Harry Warren/Mort Dixon) 21. 'Tain't Nobody's Business If I Do'(Porter Grainger/Everett Robbins) 22. Hog Maw Stomp (Fats Waller)
  1. Ladislav Fanzowitz (pf, org), Ľubomír Kamenský (tr), Branislav Dugovič (sxt, cl), Branislav Belorid (tn), Michal Matejka (gui), Pavol Kušík (cb), Patrik Fičor (dr), Matúš Uhliarik (v), Jana Dekánková (v), Fats Jazz Band
 • Foto: Ernő Dohnányi: Four Pieces, Four Rhapsodies, Six Concert Etudes ERNŐ DOHNÁNYI: FOUR PIECES, FOUR RHAPSODIES, SIX CONCERT ETUDES
  2012 CD – Pavlík Records PA 0109-2-131

  Ernő Dohnányi: Four Pieces, op. 2 (1896 – 1897) 1. Scherzo. Allegro in C sharp minor 2. Intermezzo. Vivace in A minor 3. Intermezzo. Sostenuto, con espressione, in F minor 4. Capriccio. Presto, agitato, in B minor Four Rhapsodies, op. 11 (1902 – 1903) 5. No 1 Allegro non troppo, ma agitato, in G minor 6. No. 2 Adagio capriccioso, in F sharp minor 7. No. 3 Vivace in C major 8. No. 4 Andante lugubre, in E flat minor Six Concert Etudes, op. 28 (1916) 9. No. 1 in A minor 10. No. 2 in D flat major 11. No. 3 in E flat major 12. No. 4 in B flat minor 13. No. 5 in E major 14. No. 6 in F minor "Capricio"
  1. Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Leopold Godowsky: Piano Sonata in E minor LEOPOLD GODOWSKY: PIANO SONATA IN E MINOR
  2011 CD – Pavlík Records PA 0094-2-131

  Leopold Godowsky: Piano Sonata in E minor 1. Allegro non troppo, ma appasionato 2. Andante cantabile 3. Allegretto vivace e scherzando 4. Allegretto grazioso e dolce 5. Retrospect: Lento, mesto - Larghetto lamentoso Fuga: Molto espressivo - Maestoso, lugubre
  1. Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Hugo Kauder Trio HUGO KAUDER TRIO
  2010 CD – Pavlík Records PA 0075-2-131
  1. Hugo Kauder: Trio pre hoboj, violu a klavír
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. August Klughardt: Schilflieder, 5 fantazijných skladieb pre klavír, hoboj a violu
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Robert Kahn: Serenáda
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Porque tango presents Astor Piazzolla PORQUE TANGO PRESENTS ASTOR PIAZZOLLA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0080-2-331

  Astor Piazzolla: 1. Libertango 2. Yo soy María 3. Milonga del ángel 4. La muerte del ángel 5. Resurrección del ángel 6. Tristesa, separación 7. Buenos Aires hora cero 8. Oblivion 9. Adiós nonino 10. Tango apasionado 11. Leijia´s game 12. Che tango che 13. Bailongo
  1. Martin Chovanec (ban), Jozef Ostrolucký (vn), Pavol Kušík (cb), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Branislav Dugovič : Ladislav Fanzowitz BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Diskant DK 0121-2131
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette
   Ladislav Fanzowitz (pf), Branislav Dugovič (cl)
  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs
   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Bratislava Hot Serenaders: Take it Easy BRATISLAVA HOT SERENADERS: TAKE IT EASY
  2008 CD – Fabart R158 0001-2-331

  1. The Creeper (Duke Ellington) 2. Creole Love Call (Duke Ellington, Bubber Miley, Rudy Jackson) 3. East St. Louis Toodle-oo (Duke Ellington, Bubber Miley) 4. Washington Wobble (Duke Ellington) 5. Take It Easy (Duke Ellington) 6. Jubilee Stomp (Duke Ellington) 7. Black Beauty (Fire Water) (Duke Ellington) 8. I Can´t Give You Anything But Love (Jimmy McHugh, Dorothy Fields) 9. The Mooche (Duke Ellington, Irving Mills) 10. Swampy River (Duke Ellington) 11. Cotton Club Stomp (Duke Ellington, Johnny Hodges, Harry Carney) 12. The Dicty Glide (Duke Ellington) 13. Double Check Stomp (Barney Bigard, Wellman Braud, Johnny Hodges) 14. Sweet Jazz Of Mine (Duke Ellington) 15. Jungle Nights In Harlem (Duke Ellington) 16. Old Man Blues (Duke Ellington) 17. Mood Indigo (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 18. Cotton Club Stomp (Take B) (Duke Ellington) 19. Rockin In Rhythm (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 20. Black Beauty (Fire Water) - Piano Solo Version Duke Ellington)
  1. Bratislava Hot Serenaders
  2. Juraj Bartoš (arr.), Ladislav Fanzowitz (arr.), Ľubica Čekovská (arr.), Rastislav Suchan (arr.), Richard Fičor (arr.)
 • Foto: EUGEN SUCHOŇ – Piano & Violin Works EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS
  2008 CD – Pavlík Records PA 0062-2/9
  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Ivan Danko : Ladislav Fanzowitz IVAN DANKO : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Slovak Radio Records RB 0328-2131
  1. Johann Wenzel Kalliwoda: Morceau de Salon Op. 228
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Robert Schumann: Drei Romanzen op. 94
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Francis Poulenc: Sonate für Oboe und Klavier
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Antal Doráti: Duo Concertante
   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Mozart: Piano Works MOZART: PIANO WORKS
  2007 CD – Diskant DK 0096-2 131

  Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in F major K 533 1. Allegro 2. Andante 3. Rondo K 494 4. Modulating Prelude (F major-C major) K 624 (626a) 5. Prelude in C major K 284a (395/300g) 6. Prelude (Fantasy) and Fugue in C major K 394 (383a) Suite K 399 (3851) 7. Ouverture 8. Allemande 9. Courante 10. Fantasy in D minor K 397 (385g) 11. Rondo in D major K 485 12. Rondo in A minor K 511 13. Adagio in B minor K 540 14. Minuet in D major K 355 (594a) 15. Gigue in G major K 574
  1. Ladislav Fanzowitz (pf)

Ocenenia

 • Radio_Head Awards
  2015 - nominácia v kategórii Nahrávka roka 2014 (klasická hudba) za album Milan Paľa, Ladislav Fančovič - Johannes Brahms: Violin Sonatas [Pavlík Records]
 • Súťaž nahrávok Talent roku (CZ)
  2002 - finalista
 • Medzinárodná súťaž Ferenca Liszta v Budapešti (HU)
  2001 - semifinalista
 • Súťaž nahrávok Talent roku (CZ)
  2000 - finalista
 • Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava
  1999 - Cena Slovenského hudobného fondu pre najlepšieho účastníka zo Slovenska
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1998 - absolútny víťaz
 • Medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava
  1998 - 3. miesto
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1997 - finalista

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Nocturne
  Trio pre lesný roh, husle a klavír
  3. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Nitran (cr), Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Saxlibris
  pre tenorový saxofón, barytónový saxofón a klavír
  12. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Frederika Babuliaková (sxbr), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  4. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fanzowitz (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Jevgenij Iršai: Sonata-bricolage č. 6
  pre klavír
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio A dur
  pre klarinet, violončelo a klavír
  24. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Viliam Gräffinger: Biella
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)
 • Alexander Döme: Poem
  pre klavír a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Ilja Zeljenka: Tanec masiek
  pre klavír
  6. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Marián Lejava: Con Brio (Klavírne trio č. 1)
  16. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: FACES Piano Trio, Ivana Pristašová (vn), Boris Bohó (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Beating
  pre klavír
  28. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Eugen Suchoň: Kvartet
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Bibiána Bieniková (cl), Ján Mazán (fg), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
  pre klavír
  21. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ján Levoslav Bella: Dumky
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra verzie pre husle a klavír.
 • Mikuláš Moyzes: Ranná pieseň
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf), Yvetta Slezáková (vn)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 3
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre husle a klavír "Rok 2000"
  8. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  1. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  17. Dni českej a nemeckej kultúry, Museum Schloss Klippenstein, Radeberg, DE
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fanzowitz (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  26. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikfestwochen Donau-Oberschwaben, Zlatá sála zámku, Bad Buchau, DE
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Ladislav Fančovič 2002 Ladislav Fančovič« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2019