Profil osobnosti

Foto: Alexej Temnov Zdroj: Archív Hudobného centra

Alexej Temnov

28. 1. 1986 Kokuj (RU)

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1993 – 2003
Hudobná škola v Užhorode (klavír – Olena Juroš, violončelo – Oľga Jackovič, skladba – Natália Marčenkova)
2003 – 2009
Konzervatórium v Košiciach (skladba – Jozef Podprocký, klavír – Ján Miller, obligátne dirigovanie – Ján Drietomský)
2009 – 2014
VŠMU v Bratislave (skladba – Jevgenij Iršai, Vladimír Bokes)
2010 – 2012
regent pravoslávneho Zboru sv. Nikolaja v Bratislave
2010 – 2013
pedagóg na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave (skladba, klavír, keyboard, korepetície)
2014
pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach (povinný klavír, harmónia)
2015 – 2016
 pedagóg na SZUŠ Talent-Um v Michalovcich (klavír, hudobná náuka, korepetície)
2017 – 2019 
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove (klavír – Stanislav Mirossay)
2017 – 2018 
pedagóg na SZUŠ Múza v Humennom (klavír)
2018 – 2019 
pedagóg na SZUŠ Dama v Prešove (klavír, korepetície)

Diela

 • symfonický orchester
 • Moonzund

  Predohra pre symfonický orchester
  2009 OBSADENIE: orch
 • Predohra pre symfonický orchester

  2014 OBSADENIE: orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Pero a múza

  zbierka miniatúr, romancí a skladieb pre miešaný zbor
  2017 OBSADENIE: v, fag, pf, CM
 • sólový nástroj
 • Užhorodská kytica

  1999-2017 OBSADENIE: pf
 • Suita pre husle

  2003 5' 55''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: vn
 • Rondo pre akordeón

  2009 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: ac
 • Košická kytica

  Zbierka skladieb pre klavír
  2014 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf, ac (25), v (len časť 27, 28)
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Cancona

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Pieseň No. 1

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Pieseň No. 2

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium c-mol

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Romanca I

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Uspávanka

  pre klavír
  2004 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Pieseň bez slov

  pre klavír
  2005 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Variácie na ľudovú pieseň "Nalyvaj, bodnaryku bočku"

  pre klavír
  2005 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Wals – rondo

  pre klavír
  2005 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Pastorálne prelúdium

  pre klavír
  2006 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium A-dur

  pre klavír
  2006 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Romanca II

  pre klavír
  2006 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Sarabanda

  pre klavír
  2006 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  2006 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Elégia pre klavír

  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Fúga C-dur

  pre klavír
  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Polonéza

  pre klavír
  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium pre klavír

  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Romanca g-mol

  pre klavír
  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Romanca III

  pre klavír
  2007 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Fúga g-mol

  pre klavír
  2008 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Nočná fialka

  pre klavír
  2008 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Romanca c-mol

  pre klavír
  2008 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Valčík

  pre klavír
  2008 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Štyri bagately

  pre klavír
  2009 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Portréty

  pre klavír
  2010 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Toccata in D

  pre klavír
  2010 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Zahalená tajnosť

  pre klavír
  2010 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • Invencia

  pre klavír
  2011 VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf
 • tri nástroje
 • Rondo

  pre flautu, hoboj a fagot
  2006 3'
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, ob, fg
 • Prelúdium a fughetta in G

  pre dychové trio
  2008 3' 20''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • InStructure

  pre klarinet, husle a klavír
  2010 2' 40''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: cl, vn, pf
 • Alica v ríši divov

  Ciaccona pre flautu, husle a akordeón
  2011 3'
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, vn, ac
 • Kamenné srdce

  2015 2' 30''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • štyri nástroje
 • Intermezzo

  2009 3' 10''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, cl, fg, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Karavána

  Rondo pre sláčikové kvarteto
  2007 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Quartetto espressivo

  2011 5' 50''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Canzona

  2008 3' 50''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: fl, 2vn, vl, vc, cb
 • deväť nástrojov
 • Metamorfózy

  2012 6' 20''
  VYDAVATEĽ: Poligrafcentr Lýra
  OBSADENIE: pf, fl, ob, cl, fg, 2vn, vl, vc
 • zborové
 • Božéstvennaja liturhíja

  2015-2016 OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť
  Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU
  2013 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 46-49
 • KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 12

Ocenenia

 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2009 - 1. cena za dielo Moonzund

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexej Temnov: Metamorfózy
  2012 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica Stricta
 • Alexej Temnov: Quartetto espressivo
  2012 Prvé uvedenie na Slovensku
  Euridica, Bratislava, SK
 • Alexej Temnov: Alica v ríši divov
  Ciaccona pre flautu, husle a akordeón
  27. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orfeus Ensemble
 • Alexej Temnov: Toccata in D
  pre klavír
  2. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Alexej Temnov: Portréty
  pre klavír
  17. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Alexej Temnov: Štyri bagately
  pre klavír
  25. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Alexej Temnov: InStructure
  pre klarinet, husle a klavír
  2010 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
 • Alexej Temnov: Moonzund
  Predohra pre symfonický orchester
  5. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)
 • Alexej Temnov: Canzona
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Jana Urbanová (fl), Kristína Miháliková (vn), Natália Nagyová (vn), Martin Jeriga (vl), Gregor Regeš (vc), Juraj Valenčík (cb)
 • Alexej Temnov: Intermezzo
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Jana Urbanová (fl), Viktor Onderko (cl), Ján Samsely (fg), Jana Svepešová (pf)
 • Alexej Temnov: Prelúdium a fughetta in G
  pre dychové trio
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Jana Urbanová (fl), Viktor Onderko (cl), Ján Samsely (fg)
 • Alexej Temnov: Karavána
  Rondo pre sláčikové kvarteto
  6. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Viera Behúnová (vn), Mária Prokipčáková (vn), Michal Holenda (vl), Ľubomír Kristan (vc)
 • Alexej Temnov: Rondo
  pre flautu, hoboj a fagot
  6. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Gabriela Pekárová (fl), Matúš Veľas (ob), Ján Samsely (fg)


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 03. 2019