Profil osobnosti

Foto: Július Fujak Autor: Paweł Karnowski

Július Fujak

10. 10. 1966 Žilina

elektronická hudba, experimentálna hudba
muzikológia, publicistika, editor, hudobná dramaturgia, hudobná produkcia, hudobný manažment
skladba, klávesové nástroje
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Pôsobenie v: Teória Odrazu, Otras, tEóRia OtraSu, NE:BO:DAJ, XAFOO

Bio

Bio

1985 – 1990
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor estetika – hudobná veda)
1988 – 1998
člen slovenských alternatívnych rockových skupín Teória Odrazu (1988 – 1993), Potopa (1993 – 1995) a Otras (1995 – 1998)
1992 – 1996
učiteľ hudby v kysuckej obci Skalité a v Čadci
1995 – 1996
spoluzakladateľ a umelecký vedúci poloamatérskeho Kysuckého komorného orchestra – Musica Kysuca a vedúci Kysuckého hudobného kabinetu v Čadci
1996 – 2007
vedeckovýskumný pracovník Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre
1999 – 2007
dramaturg a organizátor medzinárodného koncertného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre
2000 – 2008
spoluzakladateľ a predseda OZ Asociácia intermediálneho umenia na perfiférii 2tisíc – Animartis
2000 – 2010
zakladateľ a vedúci hudobného telesa komprovizovanej hudby tEóRia OtraSu
2001 – 2009
iniciátor a kurátor cyklu výstav Homo Mirandus (výtvarníkov V. Madajovej, R. Dičku, L. Wojciechowského a P. Šimanského)
2004
titul PhD., obhájil dizertačnú prácu Tvorivosť hudobného vnímania (FF UKF v Nitre)
2005
umelecko-vedecký pobyt v Los Angeles
2005 – 2007
zorganizoval symbolické hudobné znovuotvorenie Koncertnej siene Župného domu v Nitre a ďalšie koncerty na podporu jej rekonštrukcie
od 2006
spoluriešiteľ medzinárodného vedeckého projektu IASS Musical Signification Project
2007
iniciátor a organizačný garant prvého medzinárodného sympózia o existenciálnej semiotike na Slovensku Convergences and Divergences of Existential Semiotics v Nitre, autor ideového rámca Multimosta kultúr(y) a motta kandidatúry Mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 a člen Kreatívneho tímu Nitra EHMK 2013
2007
titul doc., habilitoval sa odbornou prácou Slovenské hudobné alternatívy v odbore Estetika (FF UKF v Nitre)
od 2007
pôsobí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre (problematika nezávislej kultúry a semiotika hudby), prednášky na tému Semiotika kultúry, Postmoderna v spoločenskom živote a súčasnom umení, Kapitoly zo slovenskej hudby, Hudobné dielo a interpretácia, Slovenská populárna hudba
2010
vytvorenie tria improvizovanej hudby s Franzom Hautzingerom (Rakúsko) a Zsoltom Sörésom (Maďarsko)
2011
spoluzakladateľ komorného tria NE:BO:DAJ s Janou Ambrózovou a Andrejom Pleštinským
2011/2012
iniciovanie a realizácia projektu Compro.sk11
2014
inauguroval na UKF v Nitre (odbor Estetika), téma inauguračnej prednášky: Alternatívne semiotické modely hudobno-umeleckej semiózy
2014
vymenovaný za profesora v odbore estetika

Venuje sa výskumu v oblasti hudobnej semiotiky, estetiky a kulturológie nezávislej kultúry a postmoderného umenia.

Bol členom Medzinárodnej semiotickej spoločnosti (ISSS) so sídlom vo Viedni, členom poroty medzinárodnej súťaže Českého rozhlasu BOHEMIA PRIX 2010 – sekcia Radio Art, Poděbrady, CZ (2010) a členom redakčného okruhu relácie Ex-tempore Rádia Devín (2005 – 2009). Od roku 2005 je členom redakčného okruhu časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna.

Prednášal v California Institute of Arts a v Arnold Schoenberg Institute na South University of California v Los Angeles (USA), na svetových kongresoch ICMS v Imatre (Fínsko), v Ríme (Taliansko), v Krakove (Poľsko), v Louvain (Belgicko), na 8th World Semiotic Congress v Lyone (Francúzsko), v Institut für Slawistik v Grazi (Rakúsko), v GWZO Universität v Lipsku (Nemecko), na Akademii Muzycznej v Krakowe (Poľsko), na HTF Akadémie múzických umení v Prahe a na HF Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (Česká republika), u nás na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

Koncertoval v mnohých štátoch Európy a USA. Spolupracoval s telesami The California EAR Unit (USA), Palinckx (NL/UK), Zloději Uší (CZ), Žena s blchou (SK) a s Jonom Roseom (AUS), Veryanom Westonom (UK), Franzom Hautzingerom (A), Zsoltom Sörésom (H), Ludivine Allegue (F), Vladimírom Mertom, Janou Lewitovou, Janom Kavanom, Mikolášom Chadimom, Davidom Šubíkom (CZ), Mariánom Vargom, Zuzanou Homolovou, J. B. Kladivom, Braňom Jobusom, Petrom Katinom, Jozefom Luptákom a i. Jeho diskografia obsahuje viac než dvadsať titulov vydaných v našich (Hevhetia, Vlna, Animartis, Azyl) i zahraničných vydavateľstvách (Kunstradio Wien, Globus International a His Voice Praha).

Popri komponovaní hudby rôznych žánrov tvorí aj tzv. komprovizovanú hudbu. Komprovizovaná hudba k filmu Nosferatu (réžia: F. W. Murnau, 1922) s telesom tEóRia OtraSu bola uvedená o. i. na medzinárodných festivaloch Alternativa v Prahe (2003), Večery novej hudby v Bratislave (2003), Skleněná louka v Brne (2004). V roku 2004 začal Július Fujak spolupracovať s Vladimírom Mertom a Janou Lewitovou a tEóRiou OtraSu na komprovizovanej hudbe k prvému slovenskému nemému filmu Jánošík (réžia: J. Siakeľ, 1921), uvedeného o. i. aj na medzinárodnom festivale Expozice nové hudby v Brne (2005) a vo filmových kluboch v Lipsku (2009) a Barbican v Londýne (2013). Jeho tvorba znela aj v rádiách ako FRS Stuttgart, Helsinki, Madrid, Amsterdam, Viedeň.

Okrem aktívnej vedeckej, pedagogickej, skladateľskej a interpretačnej činnosti spolupracuje Július Fujak na rôznych projektoch: v rokoch 1995 – 2001 participoval na transmediálnych podujatiach umeleckého združenia Sklenená louka v Brne na projektoch Zdenka Plachého (napr. Težké doby bez taktu, 1997, Doprovodní soubor 1998), holandskej skupiny Palinckx (In Residence, 2000) a alternatívneho rockového tria Zlodeji uší (1999 – 2001). V roku 2008 spolupracoval s Ludivine Allegue (F) na intermediálnom projekte Wordless: (Slovenský inštitút v Ríme, Synagóga v Nitre), v 2009 začal spolupracovať s Mikolášom Chadimom na projekte XAFOO (uvedeného o. i. na medzinárodných festivaloch Genius Loci v Levoči 2009, Alternative v Prahe 2009 a 2012, Art's Birthday v Prahe 2014) a v rokoch 2014 – 2016 s J. B. Kladivom na Experimentálnom projekte "Klesajúce klenby".

Diela

 • javiskové
 • Pinocchio

  Scénická hudba a piesne k rovnomennej rozprávkovej divadelnej hre
  1995/1996 RÉŽIA: A. Šulík, ml.
  OBSADENIE: pf, sth, gui, elgui, eldr
 • Play it again, Sam!

  Scénická hudba k rovnomennej divadelnej hre W. Allena
  1998 RÉŽIA: J. Krekáň
  OBSADENIE: vm, sxt, pf, sth, elgui, bgui, dr, mg
 • komorné
 • Intro of Wrestling

 • štyri nástroje
 • Komprovizácie v sieti

  OBSADENIE: sx, ac, pf, ppf
 • Peep Show

  2004 3' 12''
  OBSADENIE: gui, bgui, bat, turn
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Z obskúrne virtuálneho muzikálu Wolandia

  1980–1995 1980–1995, rev. 2009–2010
  TEXT: P. Milčák, J. Fujak
  OBSADENIE: vv, sx, tr, vn, pf, ppf, org
 • Umrel klaun

  1986–1988 1986–1988, rev. 2016, 0' 46''
  OBSADENIE: v, elgui, pf
 • Teória Odrazu – komplet...

  (spoluautori Peter Štekláč, Peter Varsavik, Vlado Šustek)
  1987–1992 TEXT: P. Štekláč, J. Dědeček, A. A. Milne, P. Milčák, M. Muránsky, J. Fujak, P. Suržin
  OBSADENIE: vm, t, tr (poľnica), elgui, bgui, keyb, dr
 • Kvety vĺn

  Cyklus piesní
  2003 TEXT: K. N. Curajuki / Sosei, E. Pariláková, M. Válek, P. Milčák, F. N. Jasuhide, J. Fujak, I. Slovák
  OBSADENIE: v, ms, fld, arm, vn, pf, keyb, gui, cle
 • Nepopulárne piesne

  Cyklus piesní
  2010 TEXT: P. Milčák, V. Madajová, J. Š. Kuzmová, E. Pariláková, D. Olčáková
  OBSADENIE: vv, fl, tr, gui, pf, ppf, bat, C*
 • You Can't Play...

  2012 OBSADENIE: ms, pf, ac, vn
 • Ž(i)alm 39. In memoriam Branislav Hudec

  pre mezzosoprán a akustickú gitaru
  2015 OBSADENIE: ms, gui
 • elektroakustické
 • Pentrofónia

  akuzmatická kompozícia
  2010 OBSADENIE: ac, zmb, pf, semi-ppf, org, radio, sonic obj
 • Nitrianske Atlantídy

  akuzmatická kompozícia
  2013
 • Nikde

  2016 5' 11''
  TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: gui, bgui, C*, pseudoharmónium
 • hudobno-intermediálne projekty
 • Splachovacie hodiny

  1998 TEXT: P. Milčák, J. Fujak
  OBSADENIE: elgui, bgui, eldr, sth, 2vm, sampler
 • St(r)ihomam

  Hudba k rovnomennému intermediálnemu pásmu
  1998 OBSADENIE: vf, VM, mg, radio, C+ (elgui, bat, sonic obj)
 • Zvery

  Hudba k vernisáži výstavy Denisy Sobotovičovej (Poprad)
  1998 OBSADENIE: pf, sonic obj, 2mg (sounds of iron stairs)
 • Trojkolo: beh fiktivity

  (spoluautori Peter Maczovszky, Peter Varso)
  1999/2000 64' 46''
  OBSADENIE: C*
 • Animácia Ticha (v hudbe) bábok

  2000 61' 07''
  OBSADENIE: v, spk, tn, vc, pf, ppf, keyb, gui, bgui, cst, dr, sonic & voice samples, balloon, kid mobil, physiophonograph
 • Intuitive Piece I.

  2000 3' 42''
  OBSADENIE: pf, bowed zmb, mg, VM
 • Intuitive Piece II.

  2000 OBSADENIE: pf, bowed zmb, mg, VM
 • Hudba k vernisáži výstavy Ruda Dičku

  (spoluautor DJ Fero)
  2001 OBSADENIE: bgui, turn
 • Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej

  2001 46' 38''
  OBSADENIE: pf, ppf, semi-prepared zmb, sth, radio, bow in a hand, turn
 • Hy-ph-ol-op-ho-ny

  2002 OBSADENIE: turn, hyphposonic sampler, sonic obj, sonic environment
 • Nosferatu

  Komprovizovaná hudba k rovnomennému hororu F. W. Murnaua
  2002 OBSADENIE: v, vn, vc, elcb, turn, sonic obj, sonic environment
 • Ranená H2O

  (spoluautor Jan Kavan)
  2002 OBSADENIE: vc, turn, sonic obj, sonic environment
 • Trojkolo: beh aktivity O2

  (spoluautor Peter Maczovszky)
  2002 OBSADENIE: pf, bgui, turns, dr, bat, sonic obj, sampler, toys, radio, elgui, sth, VM
 • Chamtivosť

  (spoluautor David Šubík)
  2003 OBSADENIE: semi-ppf, lap, C*, sampler
 • transPOPsitions! – Intermedia Wrestling

  2003 2003, rev. 2005
  OBSADENIE: fl, cl, sxt, vn, vc, pf, keyb, mb, dr, bat
 • O čom mlčí tá žena pri semafóroch pre slepých

  2005 OBSADENIE: fl, cl, pf, 2mg
 • Fluff Modulation

  Hudobno-intermediálny projekt (spoluautor Ján Bleslav Kladivo)
  2006 OBSADENIE: lap, C*, semi-ppf, bowed and prepared bgui, sonic obj, video
 • Adam-či-ako?!

  2007 OBSADENIE: semi-ppf, sonic obj, mg, video
 • Co(n)ver – Diver – Over – Ver

  2007 OBSADENIE: pf, vc, vn, sonic obj, sonic environment
 • Worldless:

  Hudba k rovnomennému hudobno-intermediálnemu projektu s Ludivine Allegue
  2008/2009 OBSADENIE: pf, semi-ppf, bowed zmb, sonic obj, stones
 • XAFOO

  (spoluautor Mikoláš Chadima)
  2009
 • Live in Brussels

  (spoluautori Franz Hautzinger, Zsolt Sörés)
  2011 OBSADENIE: tr, pf, archi, sonic obj, procesor, bgui, vl, C*
 • Skruž I.

  2012 OBSADENIE: pf, ac, vn, paper (papier)
 • Zvuky budú aj po smrti znieť (80 taktov k 100vke Johna Cagea)

  2012 OBSADENIE: ac, vc (pf), vn, vm, sonic environment (zvuky prostredia)
 • Day After Ray – in memoriam Ray Manzarek

  (spoluautor Lukáš Perný)
  2013 OBSADENIE: pf, semi-ppf, bat, pto
 • Palimpsest X

  2013 OBSADENIE: C+ (semi-ppf, vn, ac, bowed bgui, sonic obj, CD radio)
 • Uchovrypy

  2013 OBSADENIE: pf, ac, 2 radio stations
 • hudba k filmu
 • Jánošík – živá hudba k filmu bratov Siakeľovcov

  (spoluautori Vladimír Merta, Jan Kavan, Jana Lewitová)
  2004 OBSADENIE: v, fu, vn, vc, gui, elgui, pf, bat

Bibliografia

 • Kajanová, Yvetta: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe [recenzia knihy]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 39 – 40
 • Veselý, Ondrej: Vedieť sa nadchnúť pre bizarný nápad
  Rozhovor s Júliusom Fujakom
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 14 – 16
 • Kačurová, Michaela: Sólo – duo – trio
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 19
 • Tihlárik, Rado: NE:BO:DAJ * letur tu develoter [recenzia CD]
  2016 Nový Populár, Bratislava roč. 9, 2016, č. 1
 • Kolář, Robert: Eva Šušková: secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 5, s. 37 – 38
 • Černáková, Jana – Fujak, Július: V živote i hudbe rád “komprovizuje”
  [rozvovor Jany Černákovej s Júliusom Fujákom, multiinštrumentalistom a vysokoškolským pedagógom UKF]
  2016 MY Nitriansky noviny, Nitra roč. 25, 2016, č. 14, s. 9
 • Katina, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 39
 • Žilinek, Jozef: Recenzie: NE:BO:DAJ
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 1 – 2, s. 53
 • Katina, Peter: Recenzie: XAFOO. M. Chadima, J. Fujak
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 1 – 2, s. 53
 • Miko, Valér: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 1, s. 87
 • Miko, Valér: Július Fujak a kol.: Slovenské hudobné alternatívy
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 1, s. 86 – 87
 • Miko, Valér: Čo je za sférou postmodernej hudby?
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 1, s. 88
  (Július Fujak, recenzia na CD)
 • Fujak, Július – Machajdík, Peter: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom
  Rozhovor s Petrom Machajdíkom
  2008 Hudba, Hevhetia, Košice roč. III, 2008, č. IV. Q, s. 70 – 71
 • Miko, Valér: Ján Boleslav Kladivo a Julo Fujak: Fluff Modulation
  2008 Hudba, Hevhetia, Košice roč. III, 2008, č. II – III. Q, s. 96
 • Fujak, Július – Krajčovičová, Jela: O Nitre 2013
  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou
  2008 Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra roč. 8, 2008, č. 2, s. 6 – 7
 • Cabadaj, Peter: Július Fujak a kolektív. Slovenské hudobné alternatívy
  Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev
  2007 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 8, 2007, č. 7, s. 62 – 63
 • Salay, Rastislav – Fujak, Július: Úvahy o inej hudbe, hudbe na periférii
  Rozhovor s Júliusom Fujakom
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice roč. I, 2006, č. IV. Q, s. 82 – 83
 • Miko, Valér: Musical Correla(c)tivity
  2006 In: romboid.eu
  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, Bratislava roč. 41, 2006, č. 4, s. 87
 • Macsovszky, Peter – Fujak, Július: Už neverím na náhody s malým “n”
  S experimentálnym hudobníkom a muzikológom Júliusom Fujakom sa zhováral Peter Macsovszky
  2004 In: www.noveslovo.sk
  Slovo. Spoločensko-politický týždenník, Bratislava roč. 6, 2004, č. 1, s. 16
 • Fujak, Július – Krajčovičová, Jela: Zviditeľniť inú hudbu
  Zhovárame sa s Júliusom Fujakom
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 27 – 28, s. 3
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KATINA, Peter: M. Varga&tEóRia OtraSu [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 57
 • HALAK, Miroslav: Rozhovor s Julom Fujakom: Marián Varga & tEóRia OtraSu – Hudobné happeningy
  2019 In: www.jazz.sk/articles/marian-varga-teoria-otrasu-hudobne-happeningy
  jazz.sk 2019
 • ČERNÁKOVÁ, Jana: S faktom smrteľnosti sa dá vyrovnať aj pomocou hudby
  2018 In: mynitra.sme.sk/c/20848972/s-faktom-smrtelnosti-sa-da-vyrovnat-aj-pomocou-hudby.html
  sme.sk 2018
 • Recenzie
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Emanácie hudobnej semiosféry
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 54
 • KOČIŠ, Michal: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe
  2018 In: www.vlna.sk/recenzia-fujak-julius-vis-a-vis-dialogy-nielen-o-hudbe/
  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 20, 2018
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • FUJAK, Július - HAĽÁK, Miroslav: Nepokoj vzdoru
  2018 Magma, Čadca 2018
 • Emanácie hudobnej semiosféry
  2018 Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2018
  (182 s., 1. vyd.)
 • VIS-à-VIS
  dialógy (nielen) o HUDBE
  2018 Občianske združenie Vlna, Drewo a srd, Bratislava 2018
  (199 s., 1. vyd.)
 • Various comprovisations
  Texts on music (and) semiotics
  2015 Acta Semiotica Fennica XLVII, Helsinki 2015
  (120 s., 1. vyd., Semiotic Society of Finland)
 • Margonálie
  Monografia
  2013 Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vydavateľstvo Modrý Peter, Nitra, Levoča 2013
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Sivá brada)
 • Compro.sk 11
  Multimediálna príloha časopisu Vlna (hudobné a video diela, odborné texty)
  2012 Občianske združenie Vlna, Bratislava 2012
  (50 s., 1. vyd.)
 • Hudobné korela(k)tivity
  Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008
  2008 Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008
  (110 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július – Smieška, Bohdan – Gontko, Ivan: Nitra 2013
  Publikácia kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2013
  2007 Mesto Nitra, Nitra 2007
  (80 s., 1. vyd.)
 • Július Fujak – Kalinka, Martin – Rehák, Oliver: Slovenské hudobné alternatívy
  2006 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006
  (126 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Musical Correla(c)tivity
  (Notes on Unconventional Music Aesthetics)
  2005 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2005
  (140 s., 1. vyd.)
 • Tvorivosť hudobného vnímania
  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnéj hudby)
  2004 Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2004
  (122 s., rukopis, dizertačná práca)
 • Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru
  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby)
  2000 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2000
  (92 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Improvizácie Mariána Vargu – hudba vnútornej slobody
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 399–403
 • Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 2, s. 117–122
 • Transgresia smr(teľnos)ti v diskurze nekonvenčnej hudby
  2016 Ballay, Miroslav a kol.: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2016, s. 11 – 28
  (215 s., 1. vyd.)
 • Aktuálnosť hudobno-semiotickej koncepcie Petra Faltina
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 357 – 367
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku
  Svedectvo kurátora
  2015 Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. novembra 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2015, s. 165 – 170
 • The Commentary to Some Motifs of Peter Faltin’s Semiotics of Music
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 50 – 65
  (152 s., 1. vyd.)
 • Postmodern Mutations of Jazz Idioms in Slovak Alternative Music
  2014 In: www.musicologica.eu
  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 7, 2014, č. 1, s. 53 – 63
 • Alternatívne modely hudobno-umeleckej semiózy
  2014 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 40, 2014, č. 1, s. 7 – 17
 • The commentary to some motifs of Peter Faltin's semiotics of music
  2014 Interdisciplinary Studies in Musicology, Poznaň roč. 23, 2014, č. 14, s. 100 – 113
  (Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Zopár poznámok k pseudotike
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2014, č. 59, s. 14 – 17
 • Influence of Musical Semiotics and Aesthetics on Music-Intermedia Arts
  Examples from Personal Practice
  2014 Performance. The Artist Researcher. Journal of Research Creation on Performing and Spectacular Art [(Sorbonne Paris 1 University, EsPAS Research Department)], Paríž roč. 1, 2014, č. 1, s. 31 – 40
 • Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku
  2014 Kumšt (k) smrti: z kulturologických priezorov. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 6. – 7. novembra 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014, s. 39
  (1. vyd., Ballay, Miroslav – Kudlačáková, Veronika – Moravčíková, Erika (ed.)
 • Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy
  2014 Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy. Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Fujak, Július – Štúr, Martin (ed.), Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014, s. 175 – 192
 • Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku
  (Svedectvo kurátora)
  2014 Umenie na “periférii” a “periféria” v umení. Zborník konferenčných abstraktov, 11. decembra 2014 [elektronický zdroj], Migašová, Jana – Makky, Lukáš (ed.), Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2014, s. 27 – 28
  (70 s., 1. vyd.)
 • Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre
  2014 Ballay, Miroslav – Gabašová, Katarína – Kudlačáková, Veronika (ed.): Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 24. – 25. októbra 2013, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014, s. 309 – 316
  (v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou v Nitre)
 • (Sonic) Notes of Comproviser on J. C.
  2014 John Cage: Człowiek – Dzieło – Paradoks: (Man – Work – Paradox), Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov 2014, s. 87 – 106
 • Definition of music in 21st century
  2014 Rosenberg 3.0 not violin music, Milton Keynes 2014, s. 241
  (Lighting Source)
 • The Sources of the Revitalization of Education in Musical Semiotics (In the Range of Initiatives from Peter Faltin to Existential Semiotics)
  2013 ICMS XI. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, 27. 9. – 2. 10. 2010, Kraków, Poland, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov 2013, s. 163 – 171
 • Experimental Music-Intermedia Arts from Semiotic Perspective
  In Theoretical Range from Peter Faltin to Jozef Cseres
  2013 Music – Semiotics – Intermediality. E-Proceedings of the XIIth International Congress on Musical Signification. Abstracts and Extended Abstracts 12th International Conference of Musical Signification. Music, semiotics, intermediality, Louvain-la-Neuve 2013, s. 112
  (Centro di studi italiani (UCL), Edition: 12 location: Louvain-la-Neuve, Brussels, date: 2 – 6 April 2013)
 • 4 a pol minúty textu ticha Johnovi Cageovi. 1 strana = 1 minúta
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 4, s. 410 – 417
 • Comprovisation. Notes pour une discussion sur la validité de la notion
  2012 Improjazz roč. 14, 2012, č. 182, s. 31 – 35
 • Hľadanie ticha v akustickom smogu dnešných “kaviarní”
  2012 Červeňák, Andrej (ed.): Almanach Nitra 2012, Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2012, s. 319 – 320
 • Pseudokultúrny smog a nezávislá kultúra v dusivej klíme postindustriálnej globalizácie
  2012 Moravčíková, Erika (ed.): Kultúra v premenách globalizácie. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dňa 27. októbra 2011, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2012, s. 79 – 93
  (Edícia: Studia culturologica, 12)
 • Comprovisation – notes to discussion on validity of notion
  2012 In: sme.amuz.krakow.pl/cageconf/notes/
  John Cage: Man – Work – Paradox. Academic Conference, 16 – 18 October 2012, Academy of Music in Krakow, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov 2012, s. 7 – 19
 • Comprovisation – Notes to Discussion on the Validity of a Notion
  2012 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica 2012, s. 25 – 30
 • Sounds Will Sound Even After Death (80 bars for 100 of John Cage)
  Hudobná skladba/performancia
  2012 Sounds Will Sound Even After Death, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov 2012, s. 1 – 20
  (Andrej Gál – cello, Peter Katina – accordeon, voice of John Cage and sounds of concrete environment + speech of composer Juraj Vajo (50 min. at the begining in Slovak language). Taken from live broadcasting of Radio Devín – Košice (Slovakia) October 2012)
 • Pár viet k antropologickému vidu Profesora Červeňáka
  2012 Muránska, Natália – Vladár, Jozef (ed.): Náš jubilant Andrej Červeňák. K nedožitým 80-tym narodeninám, Spolok slovenských spisovateľov, Nitra 2012, s. 209 – 211
 • Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu
  2012 Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Akademie múzických umění v Praze, Český rozhlas, Praha 2012, s. 139 – 146
 • Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu
  2011 In: www.musicologica.eu
  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 4, 2011, č. 1, s. 40 – 48
 • Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu [zamyslenie]
  2011 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 13, 2011, č. 46, s. 54 – 59
 • Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu
  2011 O interpretácii umeleckého textu 25. Od analýzy k interpretácii. K metodologickým impulzom vedeckého myslenia Františka Mika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre, dňa 14. septembra 2010, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, s. 153 – 162
 • Korela(k)tivita tekutej hudobno-umeleckej intermediality
  2010 In: kloaka.membrana.sk
  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, Občianske združenie Literis, Bratislava roč. 1, 2010, č. 1 – 2, s. 54 – 60
 • Correla(c)tivity of Liquid Music-Artistic Intermediality
  2010 Before And After Music. Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification 2008. Vilnius, 21 – 25 October 2008, Lithuanian Academy of Music and Theatre (LIT), International Semiotics Institute, Imatra 2010, s. 136 – 145
 • Zdroje revitalizovania edukácie v hudobnej semiotike
  (V rozpätí iniciatív od Petra Faltina po existenciálnu semiotiku)
  2010 Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010, s. 11 – 26
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • Na margo niektorých motívov v hudobnej semiotike Petra Faltina
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 1, s. 39 – 45
 • Fujak, Július – Allegue, Ludivine: Wordless project on non-verbal correspondence (2009)
  2009 Wordless. Výstava projektu nonverbálnej korešpondencie (výtvarných a hudobných “listov”), Slovenský inštitút, Rím 2009, s. 1 – 20
 • Korelaktivity tela, (ne)vedomia a tekutej umeleckej intermediality
  2009 Inštitorisová, Dagmar (ed.) a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. júna 2008 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2009, s. 138 – 148
 • Spln odvrátenej strany?
  Na margo univerzálnosti a “autentickosti” úpadkových tendencií v súčasnej slovenskej kultúre
  2008 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 10, 2008, č. 37, s. 54 – 61
 • Na margo dvoch podôb súčasnej opery
  2008 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 10, 2008, č. 35, s. 113 – 115
  (recenzia na Martin Burlas / Petr Kofroň / Zdeněk Plachý: Kóma / SND Bratislava / Národní divadlo Brno, 2008)
 • Nuska, Bohumil – Fujak, Július – Inštitorisová, Dagmar: Kontrastnosť výrazu
  2008 Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, s. 305 – 307
 • The Remarkable Creativity of Music Perception
  2008 Music – Senses – Body. Proceedings from the 9th International Congress on Musical Signification 2006. Roma, Universtita Tor Vergata (I), September 19 – 23 2006, International Semiotics Institute, Imatra 2008, s. 298 – 304
 • Inštitorisová, Dagmar – Kapsová, Eva – Fujak, Július: Divadelnosť výrazu
  2008, 2011 Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, 2011, s. 411 – 418
 • Fujak, Július a kol.: Detailnosť výrazu
  2008, 2011 Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, 2011, s. 98 – 104
 • Transmutácia princípov a tém komiksu v hudbe postmoderny
  2008 Fujak Július (ed.): K. O. MIX. Multimediálny zborník na DVD nosiči z medzinárodnej konferencie K. O. MIX, ktorá sa uskutočnila v rámci výstavy K. O. MIX, dňa 4. decembra 2007 v Nitrianskej galérii, Nitrianska galéria, Nitra 2008, s. 58 – 66
 • Korela(k)tivita hudobno-umeleckej intermediality v súčasnosti
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 111 – 118
 • Zur Korrela(k)tivität der musikalisch-kunstlerichen Intermedialität in der Gegenwart
  2007 Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Zborník z medzinárodného sympózia 2005 v Lipsku, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig, Frank & Timme, Lipsko, Berlín 2007, s. 21 – 32
 • The Modus of (Un)Consciousness in Music Perception (in Existential Perspective)
  2007 Convergences and Divergences of Existential Semiotics. Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007, s. 139 – 154
  (Fujak, Július, (ed.)
 • Mutual Correlation of Lyrics and Non-conventional Music (Contemporary Intermedial Projects in Slovakia)
  2007 Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. III. Hrsg. von Alfrun Kliems – Ute Rassloff – Peter Zajac, Frank & Timme, Berlín 2007
 • Intercultural Dimension of Improvise Music
  2006 Tarasti, Eero (ed.): Signes du monde. Interculturalité et globalisation / Signs of the World. Interculturality and Globalization, Lyon, France, July 7 – 12, 2004. Proceedings from the 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies, Lyon 2006
  (L’Université de Lyon)
 • Modus (ne)vedomia v hudobnom vnímaní nekonvenčnej hudby na Slovensku
  2006 Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006, s. 258 – 266
 • Stretnutia s výzvami Bulgakova
  2006 Muránska, Natália (ed.): Bulgakov a dnešok. Zborník z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2006, s. 222 – 223
  (252 s., 1. vyd., Michail Afanasjevič Bulgakov)
 • Intuitive Music, Its Correla(c)tivity and Intermedial Overlaps
  2004 Tarasti, Eero – Forsell, Paul (eds.): From Nature To Psyche. Proceedings from the ISI Summer Congress at Imatra in 2001 – 2002, International Semiotics Institute, Helsinki 2004, s. 132 – 142
 • Pop-princíp v kultúre kedysi a dnes
  2004 Žilková, Marta (ed.): V labyrinte popkultúry, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2004, s. 13 – 20
  (Zborník textov zo seminára o popkultúre)
 • Filmový obrazopohyb v intuitívnej hudbe (autoreflexívne poznámky)
  2003 Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), Slovenský filmový ústav, Bratislava roč. 7, 2003, č. 2, s. 209 – 216
 • Puskunigisove hudobné hry v Strindbergových snoch
  2003 Inštitorisová, Dagmar (zost.): Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2003, s. 118 – 123
  (príloha 1 CD)
 • The Correla(c)tivity of Musical Shape
  2002 Pokrivčák, Anton a kol.: Form – Struktur – Komposition. Pragmatik and Rezeption. Semiotische berichte mit Linguistik Interdisziplinär. Akten des 3. Internationalen Bilateralen Symposiums “Offene Grenzen”, 7. – 8. Dezember 2001, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz roč. 26, 2002, č. 1 – 4, s. 179 – 190
 • The Correla(c)tivity of Musical Shape
  Vzájomné vzťahy hudobných foriem
  2002 Valentová, Mária (ed.): Work of Art. From Reception to Morphology (Essays in Pragmatic Aesthetics), Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2002, s. 89 – 96
 • Notion “Text” and the Being of Musical Work of Art
  2002 Poetics of the Text. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Poetika textu organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 7. – 8. júna 2002, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2002, s. 227 – 232
 • Ambivalentnosť periférnosti
  2002 Fujak, Július – Kubalová, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak. Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2002, s. 13 – 16
 • Korela(k)tivita hudobného tvaru
  2001 Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 22. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2001, s. 175 – 188
 • Dialóg s ne/náhodou v (ne)konvenčnej hudbe
  2001 Acta Nitriensiae Iuvenorum. 1. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [zborník mladých pracovníkov], Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2001, s. 47 – 61
 • Intuitívna hudba v mediálnych presahoch
  2000 In: www.vlna.sk
  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Občianske združenie Vlna, Bratislava roč. 2, 2000, č. 2
 • Korelatívna energia hudobného tvaru
  2000 Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 5, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2000, s. 40 – 45
 • Trojkolo: Beh fiktivity (-aj o intuitívnej hudbe)
  1999 Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 21. Tvaroslovná interpretácia umeleckého diela, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1999, s. 63 – 79
 • Pozícia ne/náhody v kompozícii (ne)konvenčnej hudby
  1999 Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1999, s. 219 – 238
 • Hudba (z) lebky alebo tvorivé bytie recepcie hudobného tvaru
  1998 Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 19. Od recepcie k morfológii umeleckého diela, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1998, s. 339 – 354
 • Odcudzenia v odcudzení
  1997 Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1997, s. 109 – 118
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Žilková, Marta (ed.) a kol.: Praktická estetika 1
  Metodika praktickej estetiky pre základné školy
  2001, 2009 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2001, 2009
  (2001 - 196 s., 1. vyd., 2009 - 198 s., 2. doplnené vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Fuják, Július – Štúr, Martin (ed.): Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy
  Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre
  2014 Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014
  (258 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky
  Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  2010 Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • Fujak, Július (ed.): Convergences and Divergences of Existential Semiotics
  Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre
  2007 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007
  (157 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július – Kubalová, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak
  Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky
  2002 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2002
  (133 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július (zost.): Muzicírovanie v živote jedného kysuckého rodu
  2001 Vydavateľstvo Magma, Čadca 2001
  (79 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • AD HŽ 1-2/2019: Júliu Fujak - Emanácie hudobnej semiosféry
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 2
 • Výňatky z pamäti na moje deväťdesiate
  2019 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 21, 2019, č. 78
 • Žijeme v dronokracii (?!)
  Viva Musica 2018
  2018 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 20, 2018, č. 76
 • Za Zdenkom Plachým...
  2018 In: www.vlna.sk/za-zdenkom-plachym/
  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 20, 2018, č. 75
 • Odkrývanie skrytého kafkovstva = XAFOO
  2018 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 20, 2018, č. 75
 • Z kreatívnej hry nie je a priori nič vylúčené (rozhovor s Ivanom Buffom)
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 19, 2017, č. 73
 • Svet akustických umení žije svojim životom
  rozhovor s Michalom Ratajom
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 72
 • Hommage a Marián Varga
  2017 In: www.vlna.sk/hommage-a-marian-varga/
  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 72
 • Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy
  Milan Adamčiak & Michal Murín : Archív IV (Akty)
  2017 In: www.vlna.sk/akcie-performancie-projekty-koncepty-a-vystavy/
  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 70
 • 50 rokov experimentálneho štúdia v Bratislave
  Rozhovor s Jurajom Ďurišom
  2016 In: www.sonicart.sk
  sonicART.sk (online), Bratislava 2016, s. 1 – 6
 • Ľudová hudba Pokošovci
  2015 Nový populár, Bratislava roč. 8, 2015, č. 1, s. 23
  (recenzia na CD Ľudová hudba Pokošovci, Nitra, Tradana, 2014)
 • Palitefka, Jozef a kol.: Otočenie sa za Ivanom – vyjadrenie kolegov, doktorantov, študentov
  2015 Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra roč. 21, 2015, č. 1, s. 14
 • Ostravské dny 2015
  8. bienále výnimočného hudobného festivalu
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 64, s. 40 – 51
 • Fuják, Július – Šťastný, Jaroslav – Graham, Peter: Jedno ovlivňuje druhé. Ale co ovlivňuji já?
  Rozhovor s Jaroslavom Šťastným a Petrom Grahamom
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 64, s. 32 – 39
 • Komara
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 63, s. 120 – 121
  (recenzia na Komara, Košice, Hevhetia, 2015)
 • Rotations: Sequoia
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 63, s. 118
  (recenzia na Rotations: Sequoia, Berlín, Evil Rabbit Records, 2014)
 • Anketa
  Spojenie pojmov “definícia a hudba”...
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 63, s. 10
 • TJ Vjuga: Hudba. Editoriál 2
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 63, s. 7
 • Ivan Acher: La Loba, Riders
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 62, s. 100 – 101
  (recenzia na La Loba, Riders / Ivan Acher, Praha, Lenka Vagnerová Company & Acher, 2014)
 • Text a tvár v spisbe Braňa Hudeca
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 62, s. 52 – 57
 • Hudobná kontrakultúra
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 62, s. 87 – 88
  (recenzia na Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I., Lukáš Perný, Nitra, UKF, 2014, 84 s.)
 • TJ Vjuga: Ex-post-psy-che-de-lia
  2015 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 17, 2015, č. 62, s. 5
 • Fuják, Július – Ambrózová, Jana – Pleštinský, Andrej: NE:BO:DAJ: leter tu develoter
  2015 Hevhetia, Košice 2015
  (1. vyd., 1 CD)
 • Ostravské dny 2015
  8. bienále výnimočného hudobného festivalu
  2015 Ostravské centrum nové hudby (online), Ostrava 2015, s. 1 – 7
 • Pozdrav orchestru
  2015 Mesto Čadca (online), Čadca 2015, s. 1
  (www.mestocadca.sk/novinky-z-kultury/pozdrav-orchestru-od-jula-fujaka.html)
 • Port Mone: Thou
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 61, s. 112
 • Fuják, Július – Acher, Ivan: Ale hudbu vidím
  Rozhovor s Ivanom Acherom
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 60, s. 34 – 39
 • TJ Vjuga: Pseudokola
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 59, s. 18
 • Iva Bittová: Entwine/Proplétám
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 59, s. 124 – 125
  (recenzia na Iva Bittová: Entwine/Proplétám (CD), Bratislava, Pavian records, 2014)
 • TJ Vjuga: 5 strof po českosLOVEensky
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 58, s. 17
 • Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 58, s. 130 – 131
  (recenzia na CD Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra, Londýn, Ninja Tune, 2013)
 • Tomáš Vtípil: System Error
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 16, 2014, č. 58, s. 135 – 136
  (recenzia na CD Tomáš Vtípil: Syntax Error, Brno, Dinn, 2013)
 • TJ Vjuga: Pseudoplňovačka
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2014, č. 59, s. 19
 • Quasars Ensemble: Arnold Schonberg/Alexander Albrecht/Paul Hindemith
  2014 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2014, č. 59, s. 133 – 135
 • Oneskorený nekrológ za Rudom Dičkom [elektronický zdroj]
  2014 In: www.jetotak.sk
  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], Bratislava 2014, č. 18. 8., s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/editorial/oneskoreny-nekrolog-za-rudom-dickom)
 • Pseudo číha všade [elektronický zdroj]
  Zopár poznámok o pseudotike (skrátená verzia)
  2014 Priatelia Zeme (online), Košice 2014, s. 1 – 4
  (www.priateliazeme.sk)
 • Rok plíženia a optimizmu... [elektronický zdroj]
  2014 In: www.jetotak.sk
  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], Bratislava 2014, s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/autonomna-zona/rok-plizenia-aoptimizmu)
 • AD: Žilinek, J.: NE:BO:DAJ: HŽ 1 – 2/2013
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 3, s. 2
 • Reakcia
  2013 In: kloaka.membrana.sk
  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, Občianske združenie Literis, Bratislava roč. 4, 2013, č. 3, s. 21
 • David Kollar: The Son
  2013 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 15, 2013, č. 57, s. 93 – 94
  (recenzia na David Kollar: The Son, Košice, Hevhetia, 2013)
 • Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre
  2013 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 15, 2013, č. 57, s. 24 – 31
 • Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry
  2013 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 15, 2013, č. 56, s. 108 – 109
  (recenzia na Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry, Košice, dive buki, 2013)
 • Grzegorz Karnas: Karnas
  2012 Nový Populár – hudobný dvojmesačník, Bratislava roč. 5, 2012, č. 1, s. 5
  (recenzia na Grzegorz Karnas: Karnas (2 LP/CD), Košice, Hevhetia, 2011)
 • Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 2, s. 57 – 58
  (recenzia na publikáciu Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky, Bratislava, AEPress, 2012)
 • Koncertná sála v Nitre konečne opäť ožila hudbou
  2012 Denník Pravda, Bratislava roč. 22, 2012, č. 224 (28. 9.), s. 38 – 39
 • Fujak, Július – Krajčovičová, Jela: O interdisciplinárnych dialógoch
  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou
  2012 In: www.ukf.sk/media-a-marketing/univerzitne-media
  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra roč. 16, 2012, č. 3, s. 10 – 11
 • Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu
  2012 Vlna. Multimediálna CD extra príloha “Compro.sk11”, Bratislava roč. 14, 2012, č. 51, s. 2 – 7
 • Sto múch: Skorotlčúce
  2012 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2012, č. 50, s. 119
  (recenzia na CD Sto múch: Skorotlčúce, Košice, Hevhetia, 2011)
 • Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc
  2012 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2012, č. 50, s. 125 – 126
  (recenzia na CD Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc, Košice, Hevhetia, 2011)
 • Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku
  Kontexty Mikovej výrazovej teórie
  2012 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 14, 2012, č. 50, s. 112 – 114
  (recenzia na Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku, Nitra, ÚLUK, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 230)
 • Fujak, Július – Ambrózová, Jana – Pleštinský, Andrej: NE:BO:DAJ
  2012 In: www.nebodaj.sk
  Vydavateľstvo Azyl, Bratislava 2012
  (1 CD)
 • PostmutArt Fest 02: zvukobraz-gestotext
  2012 PostmutArt Fest02: dramaturgia a koncepcia medzinárodného intermediálneho festivalu, Nitrianska galéria, Nitra 2012, s. 1 – 20
 • Chadima, Mikoláš – Fujak, Július: Xafoo [CD]
  2012 Hevhetia, Košice 2012
  (1 CD)
 • Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain
  2011 Nový Populár – hudobný dvojmesačník, Bratislava roč. 4, 2011, č. 3, s. 39
  (recenzia na 2 CD Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain, Bratislava, Opus, Forza, 2010)
 • Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, Zuzana Homolová – čas odchádza z domu
  2011 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 13, 2011, č. 46, s. 123 – 124
  (recenzia na CD Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, CD Zuzana Homolová – čas odchádza z domu, Praha, Galén, 2010)
 • Od analógového k digitálnemu
  2011 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 13, 2011, č. 46, s. 107
  (recenzia na publikáciu Jozef Cseres, Michal Murin: Od analógového k digitálnemu, Banská Bystrica, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2010, s. 223)
 • Vyhlásenie Compro.sk 11, 2011
  2011 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 13, 2011, č. 46, s. 5
 • Én/Q./Ahad – Paw Music
  2011 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 13, 2011, č. 45, s. 100
  (recenzia na CD Én/Q./Ahad – Paw Music, Nové Zámky, Heyermears Discorbie, Records, Ronda-Label, 2008)
 • Fujak, Július – Štekláč, Peter – Šustek, Vlado – Varsavík, Peter: Teória odrazu
  Komplet
  2011 Hevhetia, Košice 2011
  (1 CD)
 • Pentrofónia/Pentrophony 2010
  2011 Český rozhlas, Praha 2011
  (CD kompilácia Radiocustica 2010, Vydavateľstvo Český rozhlas 3 – Vltava)
 • David Kollar: Film Soundtrack and Ideas
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 36 – 37
  (recenzia na CD David Kollar: Film Soundtrack and Ideas, Košice, Hevhetia, 2010)
 • Melos-Étos. 10. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby
  6. novembra – 15. novembra 2009, Hudobné centrum, Bratislava
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 10 – 11
 • Dmitrij Shostakovich. Preludes and Fugues op. 87
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 52
 • Dve Andriessenove podoby politickej hudby
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 10 – 11
  (recenzia na koncert festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, Hudobné centrum, 2009)
 • Peter Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 52
  (recenzia na Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87, Košice, Hevhetia)
 • Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa
  2010 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 12, 2010, č. 45, s. 98 – 99
  (recenzia na CD Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa, Praha, Guerilla Records, 2009)
 • Nefixná osobitosť LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts
  2010 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 12, 2010, č. 44, s. 109 – 110
  (recenzia na Katalóg LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts, Banská Bystrica, Akadémia umení, 2010)
 • Konvergencie do vrecka
  2010 Hevhetia, Košice 2010
  (1 CD)
 • Ročenka galérie Cypriána Majerníka 2009: Transmusic Comp.
  2010 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 2010
  (48 s., 1. vyd.)
 • Nemý filmový obraz-pohyb a komprovizovaná hudba
  2009 Hudba, Hevhetia, Košice roč. IV, 2009, č. I – II. Q, s. 24 – 25
 • Fujak, Július – Miko, Valér: Nové podoby rhizomatickej osoby
  Rozhovor s Valérom Mikom
  2009 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 11, 2009, č. 39, s. 68 – 71
 • Kysuce – 10 poznámok na (o)kraj
  2009 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 11, 2009, č. 38, s. 5 – 6
 • Lonely Drifter Karen: Grass Is Singing
  2009 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 11, 2009, č. 38, s. 140 – 141
  (recenzia na Lonely Drifter Karen Grass Is Singing, Crammed Discs, 2008)
 • Sto múch: Fšehochuť
  2009 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 11, 2009, č. 38, s. 141
  (recenzia na Sto múch: Fšehochuť, Hevhetia, 2008)
 • Amy Knoles: transžánrová diva intermediálnej hudby
  2008 Hudba roč. III, 2008, č. II – III. Q, s. 8 – 9
 • Franz Hautzinger. Gomberg II. The Neubacher Blech
  2008 Hudba roč. III, 2008, č. II – III. Q, s. 90
  (recenzia na Franz Hautzinger Gomberg II. The Neubacher Blech / Loewenhertz / Extraplatte, 2007)
 • Don@u.com. Lieder ohne worte
  2008 Hudba roč. III, 2008, č. I. Q, s. 70 – 71
 • Nitriansky Multimost 2013
  2008 Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra roč. 8, 2008, č. 2, s. 7
 • Genius Loci v Levoči
  2008 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 10, 2008, č. 37, s. 107
 • Úchytkom/Cursorily: Úryvky z nultých rokov
  2008 Hevhetia, Košice 2008
  (1 CD)
 • Fujak, Július – Boleslav Kladivo, Ján: Fluff Modulation [zvukový dokument]
  2008 Vlna, Bratislava 2008
  (1 DVD, Sound recorded live 2006, November 18, Next festival in Bratislava, Slovakia)
 • Na našu trochu inú basovú nôtu-
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. III. Q, s. 11
 • (Post)alternatívna úderka Šramot
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. I. Q, s. 88
 • Peter Varso – kysucký Syd Barrett
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. I. Q, s. 89
 • Niektoré cesty ešte vedú do Ríma...
  2007 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 9, 2007, č. 30, s. 60 – 63
 • Hudobné alternatívy na Slovensku v 80. a 90. rokov 20. storočia (2. časť)
  2007 RozRazil. Kulturní magazín, Brno roč. 3, 2007, č. 5, s. 75 – 79
 • Hudobné alternatívy v Bratislave na prelome 80. a 90. rokov
  2007 RozRazil. Kulturní magazín, Brno roč. 3, 2007, č. 4, s. 67 – 70
 • tEóRia OtraSu & Jana Lewitová, Vladimír Merta: Jánošík
  2007 Hevhetia, Košice 2007
  (1 CD)
 • Sú tu aj iné hlasy... (?)
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice roč. I, 2006, č. III. Q, s. 42 – 43
 • Július Fujak & kol.: Slovenské hudobné alternatívy
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 33 – 34
 • transPOPsitions! Intermedia Wrestling (Live in L. A.)
  The California EAR Unit & Julius Fujak
  2006 Hevhetia, Košice 2006
  (1 DVD)
 • Natural Plastic. Nitra, Synagóga, 9. apríl
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 41
 • Slovenské hudobné alternatívy. Tornádo Lue, J. B. Kladivo, Dlhé diely... osobité podoby alternatívnej piesne
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 39 – 40
 • Slovenské hudobné alternatívy. Od Teórie Odrazu po teóriu Otrasu... a iné paralelné aktivity Jula Fujaka
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 37 – 38
 • Slovenské hudobné alternatívy. Lues de Funes, Jesus Underground Band a iné...
  ...alternatívne variácie na temnú nôtu
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 36 – 37
 • Otvor 4´33´´ – intermediálna performancia
  2005 Nitrianska galéria, Nitra 2005, s. 1 – 20
 • Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 40 – 41
 • Bez ladu a skladu a iné “Kaščákoviny” (slovenské hudobné alternatívy)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 51 – 52
 • Slovenské hudobné alternatívy. Martin Burlas (ne)chcený iniciátor slovenskej alternatívy?
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 42 – 43
 • Slovenské hudobné alternatívy (introdukcia)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 39 – 40
 • Hear And Now (Peter Niklas Wilson – Hear And Now /Úvahy o improvizovanej hudbe/
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 45 – 46
 • Peter Niklas Wilson: Hear and now
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 45 – 46
 • O čom je spev... (vystúpenie Meredith Monkovej v divadle Astorka, Bratislava, 25. októbra 2004)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 16
 • Slovenské hudobné alternatívy. Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi: bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 40 – 41
 • Slovenské hudobné alternatívy. VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore...
  ...impulzy Dana Mateja & spol.
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 36 – 38
 • Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin, Cseres
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 36 – 38
 • Svět jiné hudby...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 46
 • CD Monumentum and WAG, CD – Henry, 2003
  2003 UNI roč. 13, 2003, č. 3, s. 8 – 9
 • Fujak, Július – Vadelová, Lucia: Kvety vĺn
  2003 Animartis, Nitra 2003
  (1 CD)
 • Fuják, Július – Macsovszky, Peter – Varso, Igor: Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: beh fiktivity 02
  2003 Animartis, Nitra 2003
  (1 CD)
 • Nevšedné texty o poetike progresívnej hudby
  2002 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 6, 2002, č. 10, s. 70 – 71
  (In: Aluze, roč. 4, č. 3 (2002), s. 135 – 136, recenzia na Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Bratislava, Hudobné centrum, 2001)
 • Recenzia na CD Chiki liki tu-a: Kysak
  2002 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 4, 2002, č. 14, s. 87
 • Zlodeji uší
  2002 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Občianske združenie Vlna, Bratislava roč. 4, 2002, č. 13, s. 98
 • Recenzia na CD Palinckx: Momentum & Wag
  2002 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 4, 2002, č. 13, s. 93
 • Hudobní “outsideri” a pseudohrdinovia
  2002 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Občianske združenie Vlna, Bratislava roč. 4, 2002, č. 12, s. 64 – 65
 • Hermovo ucho v tretej sezóne
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 17, s. 10
 • O Hermovom uchu v Nitre do tretice-
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 5, 2001, č. 4, s. 62 – 63
 • Sound Off 2000? Pupanimart!
  2001 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 3, 2001, č. 1, s. 16 – 17
 • O nitrianskom projekte osobitého slovníka
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 46, s. 5
 • O hudbe nanovo
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 38, s. 8
 • Periférna hudba (II. časť). Frank Zappa
  2001 Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, Bratislava roč. 13, 2001, č. 4, s. 73 – 75
 • Mať možnosť vysloviť sa v čase...
  K životnému jubileu Františka Miku
  2000 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava roč. 47, 2000, č. 3, s. 256 – 257
 • O Hermovom uchu v Nitre po druhýkrát
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 4, 2000, č. 9, s. 68 – 69
 • Hermovo ucho v Hermovom uchu v Nitre
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 4, 2000, č. 3, s. 70 – 71
 • Fujak, Július – Varga, Marián: Rozhovor s Mariánom Vargom
  (v nedeľu 26. 3. poobede, v byte na Kozej ulici v Bratislave)
  2000 In: www.34.sk
  3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 2, 2000, č. 3, s. 28 – 29
 • Na pobyte s Palinckx – pohľad zvnútra
  2000 In: www.34.sk
  3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 2, 2000, č. 3, s. 5 – 6
 • Kysucký gitarový šaman Peter Varso
  2000 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 2, 2000, č. 3, s. 7
 • Lúče & vlnenia na Sound Off 1999 – 2000
  2000 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 2, 2000, č. 2, s. 22 – 23
 • Dialóg s ne/náhodnou a (ne)konvenčná hudba
  2000 3/4 revue, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava roč. 2, 2000, č. 1, s. 27 – 29
 • Dva osobité festivaly
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 14, s. 11
 • Reportáž písaná zo SOUND OFF a TRANS COMMUNICATIONS 1998, 1999
  1999 Ticho – současník hudby, Brno roč. 4, 1999, č. 11, s. 16 – 19
 • Ľavá ruka (hudobného) univerza
  1999 Ticho – současník hudby, Brno roč. 4, 1999, č. 11, s. 2 – 3
 • Schwere Takkteile ohne Takt
  1999 Ticho – současník hudby, Brno roč. 4, 1999, č. 11, s. 7 – 9
 • Human bodies electronics v Nových Zámkoch
  1999 In: romboid.eu
  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, Bratislava roč. 34, 1999, č. 10, s. 84 – 86
 • Ľavorukosť hudobného univerza
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 5, s. 89
 • Význam(ovosť) Susanne K. Langerovej (nielen) v hudbe
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 12, s. 94
 • Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch
  1998 Originál, Nitra roč. 5, 1998, č. 8, s. 5
 • Sound Off
  1998 Ticho – současník hudby, Brno roč. 3, 1998, s. 38
 • Teleshopping hudobného tovaru
  1998 In: www.dotyky.net
  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, Bratislava roč. 10, 1998, č. 4 – 5, s. 44 – 45
 • Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch
  1998 Bulletin Galérie K-49, Nové Zámky 1998, č. 6, s. 4 – 5
 • Sound Off (CD Sound Off)
  1997 Originál, Nitra roč. 4, 1997, č. 11, s. 2
 • Sound Off (CD Sound Off)
  1997 Ticho – současník hudby, Brno roč. 2, 1997, s. 51
 • Ťežké doby bez taktu
  1997 Ticho – současník hudby, Brno roč. 2, 1997, s. 31 – 33
 • Kontratenor Jochena Kowalského
  Z produkcie gramofónovej firmy Eterna
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 26, s. 15
 • Recenzie
 • FUJAK, Július: Marcus Zagorski: Kapitoly z estetiky seriálnej hudby
  2018 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 20, 2018, č. 74
 • Vedecké recenzie
 • Martin Burlas (Recenzia na CD “martin burlas”)
  1999 Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava 1999, s. 173 – 174
 • SOUND OFF (recenzia na multimediálne CD “SOUND OFF” – “Odtrúbené” z podujatia výstav a koncertov)
  1999 Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava 1999, s. 185 – 186

Diskografia

 • Foto: Ján Boleslav Kladivo & TJ Vjuga : Klesajúce klenby JÁN BOLESLAV KLADIVO & TJ VJUGA : KLESAJÚCE KLENBY
  2016 CD – Hev-Het Tune EH 0050-2-331
  1. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Klenby
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  2. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Edinburg
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  3. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Elektráreň
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  4. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Strom
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  5. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Episteme 1
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  6. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Parrhézia
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  7. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Pištoľník
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  8. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Oblaky
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  9. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Brod
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
  10. Ján Boleslav Kladivo, TJ Vjuga: Episteme 2
   Ján Boleslav Kladivo (C), Július Fujak (C)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: julo fujak: rarity v retrospektíve L JULO FUJAK: RARITY V RETROSPEKTÍVE L
  2016 CD – Vlna
  1. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Čo vravia
   Teória Odrazu, Šteko (v, poľnica), Varso (gui), Július Fujak (bgui), Vlado Šustek (bat)
  2. Július Fujak: Splachovacie hodiny
   Július Fujak (v, gui, bgui, keyb), Michal Kaščák (v), Varso (gui)
  3. Július Fujak: Trojkolo: beh fiktivity – epicentrum hranice
   Július Fujak (v, gui, bgui, keyb), Varso (gui), Peter Solárik (pti)
  4. Július Fujak: Play it again, Sam!
   Július Fujak (keyb, zvukové efekty, digitálne perkusie), Martin Koróny (sx)
  5. M. Kaščák / N. Slovák: Míňa sa čas
   J. Čuvala (v), Július Fujak (cb, bgui), J. Eviak (gui), Peter Vaňouček (tr, keyb), Peter Solárik (bat)
  6. tEóRia OtraSu: Fusion Wasn't Dead
   tEóRia OtraSu, Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (tr), Július Fujak (bat, octopad), David Šubík (flanger casio, tn)
  7. Július Fujak: Peep Show
   Peter Šimánsky (gui), Július Fujak (bgui), Róbert Baboš (bat), DJ Fero (turn)
  8. Július Fujak: Intuitive Piece I.
   Marián Varga (v), Vladimír Godár (v), Jozef Cseres (v), Milan Adamčiak (v), Július Fujak (pf, sláčikový cimbal simultánne)
  9. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – ANIMOVANIE TICHA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  10. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – DIALÓG BÁBOK A TICHA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  11. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – ČIERNA PLENTA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  12. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – S BÁBKOU V IZBE (Ľúbostná pieseň)
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  13. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – WOODY ALIEN & PALLA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  14. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – MINÚTA HLUKU ZA PADLÉ BABKY
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  15. Július Fujak: Palimpsest X
   Jana Ambrózová (vn, zvukové objekty), NE:BO:DAJ, Andrej Pleštinský (ac, zvukové objekty), Július Fujak (ppf, bgui, rádio)
  16. Július Fujak: Umrel klaun
   Július Fujak (v, cmb), Ondrej Veselý (elgui), Šteko (rehot)
 • Foto: Július Fujak: Various Comprovisations JÚLIUS FUJAK: VARIOUS COMPROVISATIONS
  2015 CD – Hev-Het Tune EH 0047-2-331
  1. Július Fujak: Nitrianske Atlantídy
   Július Fujak (v, semi-ppf, sth, bat, sonic obj), Jana Ambrózová (v, vn), Jean-Michel van Schouwburg (v), Andrej Pleštinský (ac), Zuzana Hanusová (bodhrán), Martin Štourač (tr), Monika Štrbová (sxt), Tomáš Obola (tn), Juraj Dufek (crm), Eduard Fujak (gui), Ondrej Veselý (gui), Naďka & Dominik Fujak (spk)
  2. Július Fujak: Oxoxoxo
   Amy Knoles (digitálne perkusie, laptop), Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  3. Július Fujak, Ján Boleslav Kladivo: Pištolník – ovocie rajských stromov špehujeme
   Ján Boleslav Kladivo (C*), Július Fujak (semi-ppf, apple)
  4. Július Fujak: Worldless: – 9. By My Blood
   Július Fujak (semi-ppf, zmb), Naďka & Johanka Fujaková (vv)
  5. Július Fujak: Worldless: – 11. It's all about water
   Július Fujak (semi-ppf, zmb), Naďka & Johanka Fujaková (vv)
  6. Július Fujak, Jon Rose: Pseudotic Encore
   Jon Rose (vn, C*), Július Fujak (v, semi-ppf)
 • Foto: NE:BO:DAJ : Leter tu develoter NE:BO:DAJ : LETER TU DEVELOTER
  2015 CD – Hev-Het Tune EH 0046-2-331
  1. Július Fujak: Klebeta!
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (v, ac), Ivan Gontko (v, flašinet)
  2. Charles Mingus / Joni Mitchell (arr. Jana Ambrózová, Július Fujak): Goodbye Pork Pie Hat
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Róbert Bošeľa (tpc)
  3. Július Fujak: Nesmelo
   Jana Ambrózová (v, fsch), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  4. Július Fujak: Doživotie v koži
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  5. Peter Machajdík: Téma z D. A.
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  6. Pukanská balada (arr. Július Fujak): Neni dobré
   Jana Ambrózová (v, cit), Július Fujak (bgui, procesor), Andrej Pleštinský (sonic obj)
  7. Július Fujak: List developerovi
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  8. Kysucká trávnica (arr. Július Fujak): Hore slnko, hore
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  9. Ivan Acher: Na sluncích plátna
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ivan Acher (keyb, sampling)
  10. Milan Adamčiak: Transfigurazioni
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf), Andrej Pleštinský (v, ac), Milan Adamčiak (spk), Ondrej Veselý (gui, cb)
  11. Július Fujak: Kostolná myš
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf)
  12. Július Fujak: Bielučká
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (v, pf, gui)
  13. Ján Boleslav Kladivo: Kozmická elégia
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ján Boleslav Kladivo (C*)
  14. Július Fujak: Zlom
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  15. Július Fujak / Milan Adamčiak: On Cage with AA
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Amy Knoles (digitálne perkusie), Milan Adamčiak (spk)
  16. Martin Burlas: Hymnus za zlyhávajúcu lásku
   Jana Ambrózová (ms), Andrej Pleštinský (t), Július Fujak (br, gui, rádio)
 • Foto: Franz Hautzinger – Julo Fujak – Zsolt Sörés: Live in Brussels FRANZ HAUTZINGER – JULO FUJAK – ZSOLT SÖRÉS: LIVE IN BRUSSELS
  2013 CD – Hevhetia EH 0040-2-331
  1. Július Fujak: Live in Brussels
   Franz Hautzinger (tr), Július Fujak (semi-ppf, prepared bgui, sonic processor, toys), Zsolt Sörés (vl, C*, sonic obj)
 • Foto: Compro.sk11 COMPRO.SK11
  2012 CD – Vlna R 144 0013 2 331
  1. Martin Burlas: Napravo od stredu
   Martin Burlas (lap)
  2. Ján Boleslav Kladivo: Deň dokorán nám svieti obrazmi
   Ján Boleslav Kladivo (lap, pf)
  3. Július Fujak: Intro of Wrestling
   The California EAR UNIT, Július Fujak (pf)
  4. Juraj Vajó: Meditácia
   Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf)
  5. Peter Katina: Aufschwung
   Peter Katina (ac)
  6. Attila Tverďák: Urban's Song
   Attila Tverďák (elgui, v), Vladislav Šarišský (keyb)
  7. Shibuya Motors: Onsoku
   Miroslav Tóth (sxa, v), Slavomír Krekovič (C*), ddkern (bat, v)
 • Foto: Mikoláš Chadima, Julo Fujak: XAFOO MIKOLÁŠ CHADIMA, JULO FUJAK: XAFOO
  2012 CD – Hev-Het Tune EH 0038-2-331
  1. Július Fujak: XAFOO
   Mikoláš Chadima (sx, elgui), Július Fujak (ppf, bgui, sonic obj)
 • Foto: NE:BO:DAJ NE:BO:DAJ
  2012 CD – AZYL Music R266 0023-2-331
  1. J. Fujak / kycuko-goralské pytanje: Ideš
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  2. J. Fujak / E. Pariláková: Ranená voda
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  3. Teória Odrazu, arr. J. Fujak / P. Štekláč, P. Milčák, J. Fujak: Anjelské poriadky
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  4. Pieseň vrahov Žida z Kokavy nad Rimavicou, arr. J. Fujak & J. Ambrózová: Ko zmo išli z Jágra
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  5. D. Tóth: Domino samba, domino kocky v notovej osnove, arr J. Fujak: Domino samba a auto
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  6. J. Fujak / nájdený poster k disco párty, arr. J. Fujak & J. Ambrózová: You Can't Play...
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  7. J. Fujak / P. Milčák: Do pierok
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  8. M. Feldman: Intermission 6, arr. J. Fujak: Školská prestávka
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  9. Balada zo Zolnej, arr. J. Fujak: Ej, husári
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  10. J. Fujak / P. Milčák, J. Fujak: Splachovacie hodiny
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  11. J. Fujak, grafická partitúra z plagátovej skruže: Skruž I.
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  12. Seikilos, arr. J. Fujak & J. Ambrózová: Seikilov fragment
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  13. J. Fujak: Woody Alien (Rádio veržn)
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  14. J. Fujak (spomalené v časovej mierke hmyzu): Con(v)er
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  15. J. Fujak (over si svoj overal): Over
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  16. J. Fujak (vieš improvizovať, vieš prežiť): Diver
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v)
  17. J. Fujak (okolité tiché zvuky sú súčasťou hudby): Ver
   Jana Ambrózová (v, vn, dra), Július Fujak (pf, v), Andrej Pleštinský (ac, v), Ondrej Veselý (gui)
 • Foto: Teória Odrazu: Komplet... (CD reedícia & live 1989–1992) TEÓRIA ODRAZU: KOMPLET... (CD REEDÍCIA & LIVE 1989–1992)
  2011 CD – Hev-Het Tune EH 0031-2-331
  1. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet...
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Július Fujak (elgui, bgui), Vlado Šustek (dr)
 • Foto: konvergencie do vrecka KONVERGENCIE DO VRECKA
  2010 CD – Hevhetia EH 00-23-2-331
  1. Július Fujak: Z obskúrne virtuálneho muzikálu Wolandia
   Jon Rose (vn), Mikoláš Chadima (sx), Branislav Jobus (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, org)
  2. Július Fujak: Komprovizácie v sieti
   Veryan Weston (pf), Mikoláš Chadima (sx), Peter Katina (ac), Július Fujak (ppf)
  3. Július Fujak: Nepopulárne piesne
   Vladimír Merta (bat, fl, v), Zuzana Homolová (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Ján Boleslav Kladivo (C*), Robo Roth (v), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, gui)
  4. Július Fujak: Pentrofónia
   Ján Fuják (ac), Július Fujak (chodníkový cimbal, rádio, org, pf, semi-ppf)
 • Foto: Ján Boleslav Kladivo & Julo Fujak: Fluff Modulation JÁN BOLESLAV KLADIVO & JULO FUJAK: FLUFF MODULATION
  2008 DVD – Vlna R 144 0004-9-331
  1. Július Fujak: Fluff Modulation
   Július Fujak (semi-ppf, bowed and prepared bgui, sonic obj, C*), Ján Boleslav Kladivo (lap, video)
 • Foto: tEóRia OtraSu, Július Fujak & Jana Lewitová & Vladimír Merta: Jánošík – živá hudba k filmu bratov Siakeľovcov TEÓRIA OTRASU, JÚLIUS FUJAK & JANA LEWITOVÁ & VLADIMÍR MERTA: JÁNOŠÍK – ŽIVÁ HUDBA K FILMU BRATOV SIAKEĽOVCOV
  2007 CD – Hevhetia HV 0012-2-331
  1. Július Fujak: Jánošík – živá hudba k filmu bratov Siakeľovcov
 • Foto: Úchytkom/Cursorily ÚCHYTKOM/CURSORILY
  2007 CD – Hevhetia EH 0019-2-331
  1. Július Fujak: Hy-ph-ol-op-ho-ny
   DJ Fero (turn), David Šubík (hyphposonic sampler), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  2. Július Fujak: Nosferatu
   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Martin Kalinka (elcb), Lucia Vadelová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  3. Július Fujak: Ranená H2O
   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  4. Július Fujak: 4-ručné impro hry
   Vicki Ray (semi-ppf), Petr Graham (ppf), Eufrasio Prates (semi-ppf), Marián Varga (sth)
  5. Július Fujak: O čom mlčí tá žena pri semafóroch pre slepých
   Petra Klementová (fl), Ján Rigan (cl), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  6. Július Fujak: Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej
   Július Fujak (semi-ppf, bowed and prepared zmb, sonic objects)
  7. Július Fujak: Co(n)ver – Diver – Over – Ver
   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
 • Foto: Julius Fujak & The California E.A.R. Unit: transPOPsitions! - intermedia wrestling JULIUS FUJAK & THE CALIFORNIA E.A.R. UNIT: TRANSPOPSITIONS! - INTERMEDIA WRESTLING
  2006 DVD – Hevhetia HV 0018-9-331
  1. Július Fujak: transPOPsitions! – Intermedia Wrestling
   Dorothy Stone (fl), Phil O'Connor (cl, sx), Robin Lorenz (vn), Erika Duke-Kirkpatrick (vc), Vicki Ray (pf, keyb), Július Fujak (pf, dr, keyb), Amy Knoles (mb, dr, bat)
 • Foto: Julo Fujak & Lucia Vadelová: Kvety vĺn JULO FUJAK & LUCIA VADELOVÁ: KVETY VĹN
  2003 CD – Animartis
  1. Július Fujak: Kvety vĺn
   Július Fujak (v, gui, pf, keyb, arm, bat), Lucia Vadelová (ms, fld, vn, arm, pf, cle)
 • Foto: tEóRia OtraSu: Bábkový režim zvuku TEÓRIA OTRASU: BÁBKOVÝ REŽIM ZVUKU
  2002 CD – Animartis
  1. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok
   Jan Kavan (vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (pf, ppf, keyb, bgui, sonic & voice samples), David Šubík (v, tn, cst, ballon), Pavel Magnusek (dr), Tomáš Havlíček (bgui, gui), Peter Varsavik (gui, kid mobil)
  2. Július Fujak: Sobáčie serdce (Psie srdce)
   David Šubík (v, tn, ac, dr), Peter Varsavik (gui, C*, kid mobil), Július Fujak (bgui, dr, mg, turn)
  3. Július Fujak: Atraktívne umenie?
   Peter Varsavik (gui, C, obj), Pavel Magnusek (tr, dr, sampling pad), Július Fujak (keyb, pzmb, bgui, dr), David Šubík (keyb, obj), Tomáš Havlíček (bgui)
 • Foto: Julo Fujak: Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej JULO FUJAK: HUDOBNÉ ILUSTRÁCIE K VÝSTAVE VERONIKY MADAJOVEJ
  2001 CD – Animartis
  1. Július Fujak: Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej
   Július Fujak (pf, ppf, semi-pzmb, sth, radio, turn)
 • Foto: Julo Fujak & Peter Maczovszky & Peter Varso: Trojkolo: beh fiktivity JULO FUJAK & PETER MACZOVSZKY & PETER VARSO: TROJKOLO: BEH FIKTIVITY
  2000 CD – Animartis
  1. Július Fujak: Trojkolo: beh fiktivity
   Július Fujak (C*), Peter Maczovszky (C*), Peter Varso (C*)
 • Foto: Teória Odrazu TEÓRIA ODRAZU
  1991 LP – Globus International 21 0037-1 311
  1. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Kedy? Co?!
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  2. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Zavraždený zemiak
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  3. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Len tak, z nudy
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  4. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Bolo bo bolo
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  5. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Schod
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  6. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Čierne oči, čo plačete
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  7. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Raz zo sna
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  8. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Špi-óni
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  9. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Anjelské poriadky
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  10. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Facky
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  11. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Čo vravia
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)
  12. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Dobrovoľne nasilu
   Peter Štekláč (tr), Peter Varsavik (gui), Vlado Šustek (dr), Július Fujak (bgui)

Ocenenia

 • Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  2016 za publikáciu Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics
 • Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  2011 za akuzmatickú kompozíciu Pentrofónia
 • Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre
  2011 za mimoriadne aktivity v oblasti reprezentácie v zahraničí
 • Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre
  2005 za vzornú reprezentáciu v zahraničí

Premiéry

 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Július Fujak: Nitrianske Atlantídy
  akuzmatická kompozícia
  2013 Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
 • Július Fujak: Pentrofónia
  akuzmatická kompozícia
  2010 Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ

Fotogaléria

 • Foto: Trio NE:BO:DAJ 2017 Trio NE:BO:DAJ
  Trio NE:BO:DAJ na pôde JAMU v Brne

  Autor: Zdeněk Vykydal
 • Foto: Duo XAFOO 2014 Duo XAFOO
  Duo XAFOO s Mikolášom Chadimom na koncerte Art's Birthday v Prahe

  Zdroj: Archív Júliusa Fujaka
 • Foto: Pred koncertom ozvučenia filmu Jánošík, The Barbican, Londýn 2013 Pred koncertom ozvučenia filmu Jánošík, The Barbican, Londýn
  Samo Smetana, Jana Lewitová, Július Fujak, Jan Kavan, Vladimír Merta

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Renata Clarc
 • Foto: Július Fujak, Chris Cutler 2012 Július Fujak, Chris Cutler
  Július Fujak a Chris Cutler po koncerte na Hudobnej akadémii v Krakove

  Autor: Michal Rohaľ
 • Foto: Július Fujak, Milan Adamčiak 2011 Július Fujak, Milan Adamčiak
  Július Fujak a Milan Adamčiak po koncerte Transmusic comp. v PostmutArt-e, Nitra

  Autor: Zbyněk Prokop
 • Foto: Július Fujak, Franz Hautzinger, Zsolt Sörés 2011 Július Fujak, Franz Hautzinger, Zsolt Sörés
  Július Fujak, Franz Hautzinger a Zsolt Sörés po koncerte v Studio Odeon 120, Brusel

  Autor: Michael W. Huon
 • Foto: duo XAFOO 2010 duo XAFOO
  Mikoláš Chadima, Július Fujak

  Autor: Michal Rohaľ
 • Foto: Július Fujak, Jon Rose 2009 Július Fujak, Jon Rose
  Július Fujak a Jon Rose v Nitre

  Autor: Rastislav Salay
 • Foto: Július Fujak, The California EAR Unit 2005 Július Fujak, The California EAR Unit
  Július Fujak a The California EAR Unit po koncerte v Red Cat Theatre, Los Angeles

  Autor: Richard Hines
 • Foto: Július Fujak, Stephen L. Mosko 2005 Július Fujak, Stephen L. Mosko
  Július Fujak a Stephen L. Mosko v jeho Music House, Los Angeles

  Autor: Dorothy Stone
 • Foto: Hermovo ucho v Nitre 2005 Hermovo ucho v Nitre
  Jon Rose, Július Fujak, Veryan Weston

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Natália Muránska
 • Foto: Hermovo ucho v Nitre 2005 Hermovo ucho v Nitre
  Marek Choloniewski, Július Fujak, Amy Knoles

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Natália Muránska
 • Foto: tEóRia OtraSu 2003 tEóRia OtraSu
  Na festivale Alternativa v Prahe

 • Foto: Hermovo ucho v Nitre 2001 Hermovo ucho v Nitre
  Marián Varga, Július Fujak

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: L. Wojciechowski
 • Foto: Teória Odrazu 1989 Teória Odrazu

  Autor: Zuzana Bránická

Audio

 • Nikde

  2016

  Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)

  Zdroj: CD Eva Šušková: secret VOICE electric (Real Music House, 2016)
 • List developerovi

  2014

  Jana Ambrózová – vn, Julo Fujak – pf, Andrej Pleštinský – ac, Michal Habaj, a. h. – spk

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ : Leter tu develoter (Hevhetia, 2015)
 • Palimpsest X

  2013

  Jana Ambrózová (vn, zvukové objekty), NE:BO:DAJ, Andrej Pleštinský (ac, zvukové objekty), Július Fujak (ppf, bgui, rádio)

 • Anjelské Poriadky

  2012

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)
 • Woody Alien (Rádio veržn)

  2012

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)
 • You Can't Play

  2012

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)
 • Ver

  2012

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský, Ondrej Veselý

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)
 • Tikot

  2010

  Julo Fujak, Dominik Fujak

  Zdroj: CD Konvergencie do vrecka (Hevhetia, 2010)
 • Pentrofónia – Daždivé kráže

  2010

  Ján Fuják, Július Fujak

  Zdroj: CD Konvergencie do vrecka (Hevhetia, 2010)
 • Wordless Letter – By My Blood

  2009


  Zdroj: Súkromný archív Ludivine Allegue

Video

 • NEBODAJ: Ver

  2012
  NE:BO:DAJ: Jana Ambrózová – spev, husle; Julo Fujak – klavír, spev; Andrej Pleštinský – akordeón, Ondrej Veselý, a. h. – akustická gitara

 • Július Fujak: Pentrophony (part V.)

  2010
  Julo Fujak – semi-preparovaný klavír, chodníkový cimbal, rádio a zvukové objekty

 • Julo Fujak & Jon Rose, feat. Mikoláš Chadima and Šteko: Lost in Shopping Labyrinth

  2010

  Zdroj: Julo Fujak – klavír, organ, autor hudby; Jon Rose – husle; Mikoláš Chadima – saxofón, Šteko – vojenská poľnica
 • Julo Fujak: Hy-ph-ol-op-ho-ny

  2008
  tEóRia OtraSu: Julo Fujak – bowed bassguitar, semi-prepared piano, sampler octopad, toys, typewriting loom Underwood and whisper; David Šubík – hyphosonic sampler; DJ Fero – turnetables

 • Július Fujak: ADAM-ČI-AKO?!

  2007
  Hudobno-intermediálne dielo Júliusa Fujaka venované 60. narodeninám Milana Adamčiaka pre semi-preparovaný klavír, zvukové objekty, pás a video

 • Július Fujak & The California EAR Unit: Intro of Wrestling

  2005
  Július Fujak & The California EAR Unit

 • Živá hudba k prvému slovenskému filmu Jánošík (réžia J. Siakeľ, 1921)

  2004
  Jana Lewitová – v; Vladimír Merta – gui, v, fu; Julo Fujak – pf, bat; Jan Kavan – vc; Peter Šimánsky – elgui; Fero Nozdrovický – vn. Live 2004, Filmový klub Nitra (SK).

 • Július Fujak: Animovanie Ticha

  2002
  tEóRia OtraSu: Július Fujak – pf, wooden puppet, music & arr; Jan Kavan – vc, wooden puppet; David Šubík – tn, wooden puppet; Tomáš Havlíček – bgui, wooden puppet; Pavel Magnusek – dr, wooden puppet; Peter Varsavik – elgui

 • Julo Fujak & tEóRia OtraSu: Nosferatu

  2002
  tEóRia OtraSu: Julo Fujak – semi-prepared piano, bowed cimbalom, bass drum; Jan Kavan – cello; Lucia Vadelová – voice, violin; Martin Kalinka – electric double-bass; DJ Fero – turnetable

 • Marián Varga & Julo Fujak: Žltá ľalija (Dve klaviatúry)

  2001
  Marián Varga – sth, Julo Fujak – pf; Live improvisation, SDN Nitra« späť na zoznam Aktualizované: 06. 11. 2018