Profil osobnosti

Foto: Eva Virsik Autor: R. Lesay

Eva Virsik

www.evavirsik.com

vážna hudba
klavír

Bio

Bio

-
Konzervatórium v Bratislave a Štátne konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (klavír – Jakov Zak, Stanislav Nejgauz), tu ukončenie aj postgraduálneho štúdia
-
odborná asistentka na VŠMU
od 2006
pôsobenie na University of New Haven v štáte Connecticut v USA
-
pedagogická činnosť na hudobných fakultách v Nemecku (Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Frankfurte, Hochschule für Musik vo Freiburgu), ako aj na Bowdoin College a na Portland Conservatory of Music
-
v súčasnosti žije v USA

Počas pôsobenia na Slovensku účinkovala ako sólistka so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, SKO Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice a ŠKO Žilina.

Bohatú koncertnú činnosť rozvinula v USA a Európe (sólové koncerty s orchestrom i samostatné recitály). Spolupracovala so zahraničnými orchestrami ako Berlínsky rozhlasový orchester, Portland Symphony Orchestra v USA, Orchestre National de Lille vo Francúzsku, Eastern Connecticut Symphony, Orchestra of Southern Finger Lakes v New Yorku a i.

Účinkovala na festivaloch (Ruská Zima, Arcady Music Festival v USA, BHS, Bienále súčasnej hudby Berolina v Nemecku a i.), početné koncertné vystúpenia realizovala aj na hudobných inštitúciách a univerzitách v Európe a v USA.

Spolupracovala s rozhlasovými stanicami v Európe a USA, nahrávala napr. pre SWR v Nemecku, pre francúzsku televíziu, predniesla recitál v priamom prenose bostonského rozhlasu Morning Pro Musica. Jej koncerty vysielal v USA televízny kanál PBS, ako aj rozhlasové stanice v Meine a Connecticute. Jej najnovšie CD „Piano Encores“ (2010) bolo vysoko ohodnotené kritikou v časopise „Fanfare" (2011).

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Šišková, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 10
 • Adamčiaková, Vlasta: partes
  rozhovor
  1981 (13. 1. 1981) Smena 1981 (13. 1. 1981)
 • Šuhajdová, J.: Hudba a poézia v Mirbachu
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 1, s. 7
 • - :: V romantickom tóne
  1980 (28. 11. 1980) Večerník 1980 (28. 11. 1980)
 • Králik, Jan: Karlovarské Mladé pódium
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 19, s. 4
 • Čížik, V.: Dva výborné polorecitály
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 24, s. 7
 • Dušinský, Gabriel: Koncerty v Mirbachovom paláci
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 6, s. 4
 • -žk-: Prehrávky Slovkoncertu
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 24, s. 5
 • Podracký, Igor: Nevšedné zážitky
  Koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach
  1975 (20. 8. 1975) Práca 1975 (20. 8. 1975)
 • Adamčiak, Milan: Bohatá koncertná sezóna
  1975 Nové Slovo roč. 17, 1975, č. 35
 • Marešová, Jaroslava: Klavír je pre mňa všetkým
  1972 (1. 2. 1972) roč. 17, 1972 (1. 2. 1972), č. 22
 • - :: Klub S
  1972 Rozhlas 1972, č. 30
 • - žk -: Ešte raz o kytici
  1971 (15. 12. 1971) Večerník roč. 16, 1971 (15. 12. 1971), č. 274
 • Bachleda, Stanislav: Súťažiť áno, ale hodnotne. (Najvyššia trofej Smetanovskej súťaže na Slovensku)
  1970 (november) Smena roč. 23, 1970 (november), č. 282
 • - :: Víťazstvo v Hradci
  1970 Večerník roč. 15, 1970, č. 271
 • Strausz, Mikuláš: Ceny sa hrnú do Bratislavy
  1969 Večerník roč. 14, 1969, č. 252
 • - :: Malý rozhovor pri veľkom klavíri
  1963 (29. 12. 1963) Ľud / Kultúra roč. 15, 1963 (29. 12. 1963), č. 310
 • Personálna bibliografia
 • Ištvančin, Ján ml.: Život za klávesnicou
  1981 Smena na nedeľu roč. 16, 1981, č. 21, s. 7
 • O sovietskej klavírnej pedagogike
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 18, s. 6
 • Pamiatke Jakova I. Zaka
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 15, s. 6

Ocenenia

 • "Coin for Excellence"
  2013 - ocenenie za rozvoj americko-slovenských kultúrnych vzťahov
 • Simone Belsky Piano Competition, Hartford, Connecticut, (US)
  2011 - finalistka
 • Medzinárodná súťaž Márie Callasovej v Aténach (GR)
  1981 - titul laureáta a strieborná medaila
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1979 - 2. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1971 - 1. cena
 • Medzinárodná smetanovská klavírna súťaž, Hradec Králové (CZ)
  1970 - 1. cena a Cena českej hudobnej kritiky za najlepšiu interpretáciu diela B. Smetanu
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1969 - 1. cena
 • Celoštátna klavírna súťaž, Praha
  1969 - 1. cena


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 04. 2019