Profil osobnosti

Foto: Igor Dibák Autor: Pavel Kastl

Igor Dibák

5. 7. 1947 Spišská Nová Ves

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1962 – 1966
Konzervatórium Žilina (klavír – Eva Šupková, dirigovanie – Ján Valach a Josef Staněk)
1966 – 1971
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1969 – 1972
dramaturg Hlavnej redakcie hudobného vysielania Čs. televízie v Bratislave
1972 – 1979
zástupca šéfredaktora HRHV Čs. televízie v Bratislave
1979 – 1987
šéfredaktor HRHV Čs. rozhlasu v Bratislave
1987 – 1990
šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobných programov Čs. televízie v Bratislave
1990 – 1996
riaditeľ Základnej umeleckej školy v Bratislave-Rači
1996 – 1998
odborný redaktor Slovenskej televízie; zástupca šéfredaktora Hlavnej redakcie zábavy a hudby Slovenskej televízie
1998 – 2009
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta muzických zmení (odborný asistent na Katedre kompozície a dirigovania)

"Dibák patrí medzi generačnú vrstvu skladateľov, ktorí vstupovali do slovenského hudobného života s odlišnou tvorivou poetikou voči avantgardnej orientácii svojich predchodcov – viac zdôrazňoval nadväznosť na tradície slovenskej hudobnej moderny a inšpirovanosť klasickými osobnosťami európskej hudby prvej polovice 20. storočia. Na Dibákov vývoj pôsobil počas štúdia J. Cikker (Komorná symfónia; Variácie na tému V. Nováka pre orchester; Canto spaventoso), neskôr prejavil záujem o neoklasicistické postupy blízke tvorbe I. Stravinského (Musica da camera; Moments musicaux I.; opera Svietnik), o hudbu francúzskeho impresionizmu, poľskú školu a nakrátko i o technické východiská Druhej viedenskej školy (Moments musicaux II.). Z týchto podnetov sa formoval zrelý Dibákov štýlový prejav, budujúci na pevnej stavebnej konštrukcii a zreteľnosti hudobnej formy, rytmickej vitálnosti a rozihranosti, na zmysle pre farebné nuansy inštrumentácie, dôraze na melodiku a harmóniu v priestore rozšírenej tonality a modality. Výrazový ambitus jeho hudby siaha od introvertnosti (piesňové cykly) cez polaritu dramatickosti a pastorálnosti (Poéma pre symfonický orchester) až k polohe triezvosti, šarmu, ušľachtilého muzicírovania, decentnosti, preniknutej osobitým zmyslom pre vtip, grotesku, iróniu. Dibák zasiahol takmer do všetkých druhovo-žánrových okruhov, mimoriadne miesto v jeho umeleckej aktivite zaujíma rozsiahla inštruktívna tvorba pre deti a mládež."

 

(CHALUPKA, Ľubomír: Igor Dibák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 75.)

Diela

 • opera
 • Svietnik, op. 15

  Komická jednoaktovka podľa poviedky A. P. Čechova "Umelecké dielo"
  1975 25'
  TEXT: autor, podľa A. P. Čechova
  POSTAVY: Sáša (t), Košeľkov (br), Uchov (t), Šaškin (br), Žena (s)
  OBSADENIE: vv, orch: fl (flp), ob, cl (clp), fg, cr, pf, archi
 • Silvester, op. 37

  Jednoaktová komická opera podľa poviedky Petra Štrelingera "Silvester vo dvojici"
  1986 40'
  TEXT: autor podľa P. Štrelingera
  POSTAVY: Silvester Malinčiak (bbr), Šimon Puhenič (t), Štefánia Prúžiková (ms), Zuzka Malinčiaková (s)
  OBSADENIE: vv, orch: fl (flp), ob, cl, fg, cr, tr, tn, tp, bat, archi
 • Majstri speváci drakopevci, op. 49

  Opera pre deti
  1992 35'
  TEXT: P. Štilicha
  OBSADENIE: vv, orch: 2fl, 2cl, 2tr, gui, cpl, trg, tno, pto, 2tom, pf4m, 3vn
 • Prorok Rak, op. 54

  Opera pre deti
  1993 45'
  TEXT: R. Čižmárik podľa P. Dobšinského
  OBSADENIE: vv, orch: 3fl, 3cl, cr, 2tr, tn, bat, archi
 • balet
 • Portrét, op. 18

  balet v jednom dejstve podľa rovnomennej novely N. V. Gogoľa
  1977 42'
  TEXT: autor, P. Štilicha podľa N. V. Gogoľa
 • symfonický orchester
 • Variácie na tému Vítězslava Nováka, op. 7

  1969 9'
  OBSADENIE: orch
 • Musica festiva, op. 12

  1972 8'
  OBSADENIE: orch
 • Koncertná predohra, op. 23

  1981 7'
  OBSADENIE: orch
 • Poéma, op. 28

  pre symfonický orchester
  1983 20'
  OBSADENIE: orch
 • Suita z opery Prorok Rak

  1994 OBSADENIE: orch: 3fl, 3cl, cr, 2tr, tn, bat, archi
 • Suita, op. 56

  pre symfonický orchester
  1994 15'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Filharmonická predohra, op. 64

  1999 9' 30''
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Komorná symfónia, op. 5

  1968 17'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg, archi
 • Divertimento, op. 16

  pre sláčikový orchester
  1976 11'
  OBSADENIE: archi
 • Hudba pre orchester, op. 70

  2003–2004 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Fantázia, op. 21

  pre violu a orchester
  1979 17'
  OBSADENIE: vl, orch
 • Altajské nocturno, op. 30

  1983 11'
  OBSADENIE: ci, orch: archi, bat
 • Koncert pre violončelo a orchester, op. 33

  1983 24'
  OBSADENIE: vc, orch
 • Concertino, op. 42

  pre hoboj a orchester
  1990 18'
  OBSADENIE: ob, orch
 • Concerto da camera, op. 51

  pre husle a komorný orchester
  1992 15'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre bicie nástroje a komorný orchester, op. 60

  1995–1996 14'
  OBSADENIE: bat, orch
 • Koncert pre akordeón a orchester, op. 62

  1998 16'
  OBSADENIE: ac, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
 • Rapsódia, op. 69

  pre klarinet a orchester
  2002 OBSADENIE: cl, orch
 • Concerto piccolo, op. 72

  pre kontrabas a komorný orchester
  2006 15'
  OBSADENIE: cb, orch
 • Scherzo capriccioso, op. 73

  2009 10'
  OBSADENIE: vn, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Concertino, op. 8

  pre dvoje huslí a komorný orchester
  1971 13'
  OBSADENIE: 2vn, orch
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Musica per figurazione, op. 66

  pre flautu, husle, čembalo a komorný orchester
  2000 13'
  OBSADENIE: fl, vn, cmb, orch: ob, 2fg, 2cr, tp, archi
 • sólový nástroj
 • Partita, op. 14

  1975 1975, rev. 1989, 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vl/vc
 • Suita piccola op. 36

  1986 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Passacaglia, op. 55

  1993 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Prelúdiá, op. 57

  1994 6'
  OBSADENIE: ar
 • La valse, op. 57b

  1995 4'
  OBSADENIE: gui
 • Suita pre bicie nástroje, op. 59

  1995 8'
  OBSADENIE: bat
 • Arioso

  pre violončelo sólo
  2007 5'
  OBSADENIE: vc
 • Canzona

  pre husle sólo
  2007 3-4'
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Suita č. 1, op. 1

  pre klavír
  1964 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Suita č. 3, op. 13

  pre klavír
  1975 9'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Bajzovské variácie

  pre klavír
  2006 2' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Moments musicaux III, op. 22

  1980 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Canto spaventoso, op. 6b

  1969 6'
  OBSADENIE: 2vn
 • Toccata, op. 27

  pre dva klavíry
  1982 4'
  OBSADENIE: 2pf
 • Capricciá, op. 34

  pre husle a klavír
  1985 8'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Rapsódia pre basklarinet a akordeón, op. 41

  1988 11'
  OBSADENIE: clb, ac
 • Noveletta I, op. 48

  1991 8'
  OBSADENIE: 2ac
 • Akvarely, op. 50

  pre klarinet a klavír
  1992 9'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Capriccio, op. 58

  pre lesný roh a klavír
  1995 8'
  OBSADENIE: cr, pf
 • Duetto, op. 63a

  pre dvoje huslí
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Uspávanka, op. 63b

  pre husle a klavír
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Capriccio, op. 65

  pre violončelo a klavír
  2000 OBSADENIE: vc, pf
 • tri nástroje
 • Trio, op. 1b

  pre flautu, klarinet a klavír
  1964–1974 7'
  OBSADENIE: fl, cl, pf
 • Musica da camera, op. 2

  per flauto, clarinetto e fagotto
  1967 8'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Humoresky, op. 39

  pre hoboj, klarinet a fagot
  1987 9'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Musica elegica, op. 43

  per clarinetto, pianoforte e percussione
  1990 11'
  OBSADENIE: cl, bat, pf
 • Noveletta II, op. 52

  1992 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 3ac
 • Tri tance, op. 63c

  pre dvoje huslí a violončelo
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vc
 • Tri tance, op. 71

  pre 2 melodické nástroje a 1 klávesový nástroj
  2003 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2strum.adlib, pf
 • Lyrické kusy, op. 74

  pre dvoje huslí a klavír
  2010–2011 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • klavírne trio
 • Moments musicaux I, op. 6a

  per violino, violoncello a pianoforte
  1969 6' 30''
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Musica da camera II., op. 67

  2001 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • sláčikové kvarteto
 • Moments musicaux II, op. 20

  1978 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Selanka

  1992 7'
  OBSADENIE: 5vc
 • dychové kvinteto
 • Partita II., op. 26

  pre kvinteto fúkacích nástrojov
  1981–1982 11'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Aj láska je ďaleká…, op. 3

  Cyklus piesní pre barytón, husle, violu, violončelo a klavír na texty básní staročínskej poézie, Byrona, Goetheho a Mihálika
  1968–1971 14'
  TEXT: staročínska poézia, G. Byron, J. W. Goethe, V. Mihálik
  OBSADENIE: br, vn, vl, vc, pf
 • Komorná kantáta, op. 10

  1972 7'
  TEXT: E. Barrett Browningová, M. Desbordes-Valmorová, A. S. Puškin
  OBSADENIE: s, fl, ob, cl, cr, fg, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri piesne, op. 17

  1977 9'
  TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, pf
 • Clivoty, op. 19

  Tri piesne pre soprán a klavír na texty P. Štilichu a R. Čižmárika
  1978 9'
  TEXT: Rudo Čižmárik, Peter Štilicha
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Tri romance, op. 38

  pre bas a klavír
  1987 8'
  TEXT: P. Štilicha
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, pf
 • Lyrické piesne, op. 61

  pre spev a klavír
  1996 20'
  TEXT: J. Smrek, M. Haľamová, V. Beniak, V. Mihálik, E. Holečka
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • John Gracen Brown's Lyrics, op. 68

  pre soprán a klavír
  2001 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Bájky pre spev a klavír, op. 75

  2011 10'
  TEXT: Ivan Andrejevič Krylov
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Suita č. 2. "Veselý klavirista", op. 4

  1968 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita, op. 20b

  pre klavír
  1978 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Rapsódia, op. 20c

  1979 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, pf/archi
 • Detská suita, op. 25a

  1981 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Malý virtuóz, op. 25b

  1981 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Pastorale, op. 25c

  1981 OBSADENIE: 3fl, archi
 • Impromptu, op. 29b

  pre flautu a klavír
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonatina op. 29a

  1983 OBSADENIE: 2fl/2vn
 • Eniky, beniky

  1985 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf3-4m
 • Rondino

  1988 VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: pf, archi
 • Tri capricciá, op. 44a

  pre dva nástroje
  1990 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2strum.adlib
 • Arabesky, op. 46b

  pre klavír štvorručne alebo klavír a dva akordeóny
  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m (pf, 2ac)
 • Bagately, op. 46a

  pre štyri nástroje
  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 4strum.adlib
 • Dumka a tanec, op. 44c

  pre štyri nástroje
  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 4strum.adlib
 • Nocturno, op. 46c

  pre klavír a dva nástroje
  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2strum.adlib, pf
 • Ouvertura piccola, op. 45

  1991 OBSADENIE: orch
 • Suita č. 7, op. 47

  1991 OBSADENIE: pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 44b

  pre tri nástroje
  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 3strum.adlib
 • Kavatína

  1992 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fld/fl, pf
 • Arietta

  1993 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn/vl/vc
 • Bukolika

  pre husle a klavír
  1993 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Čriepky, op. 53

  Skladby pre mladých klaviristov
  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Fidlikanti

  Ľudové piesne a koledy pre flautu, husle a klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, pf
 • Primáškova nôta

  pre husle a klavír (verzie pre violu/violončelo)
  1994 2'
  OBSADENIE: vn/vl/vc, pf
 • Malá suita

  pre študentský orchester
  1995 7'
  VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: orch
 • Pochod

  pre akordeón
  1995 3'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Nocturno

  pre melodický nástroj a klavír
  1996 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Detská kantáta, op. 4b

  1970 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CB, 2vn
 • Hráme doma a v škole II

  1972 VYDAVATEĽ: SSHV
  OBSADENIE: v, orf
 • Hráme doma a v škole III

  1974 VYDAVATEĽ: SSHV
  OBSADENIE: v, orf
 • Malí hudci

  1975 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: v, orf
 • Detský svet, op. 17c

  1977 TEXT: R. Čižmárik
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, orf
 • Obrázky z dvora, op. 17b

  1977 TEXT: P. Štilicha
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, orf
 • Zahrajme si pesničku

  1980 TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: SPN Praha
  OBSADENIE: v, orf
 • Z prírody, op. 27b

  1982 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, bat
 • Praví kamaráti; Aj my chceme

  1983 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Ej, háje, háje, op. 35b

  Šesť slovenských ľudových piesní pre spev a klavír
  1985 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Už idete, lastovičky?, op. 35c

  Tri piesne na verše P. O Hviezdoslava pre spev a klavír
  1985 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Spievanky

  Osem ľudových piesní
  1988 3'
  VYDAVATEĽ: STV
  OBSADENIE: v, strum.adlib
 • Vianočné koledy

  1991 OBSADENIE: v, strum.adlib
 • Zahrajte mi muzikanti

  1991 OBSADENIE: v, strum.adlib
 • hudba pre divadlo
 • Nesmrteľný príbeh

  1986
 • O múdrom kohútikovi

  1986 TEXT: V. Šikula
  VYDAVATEĽ: ČsR
 • Tichý Don 1-4

  1987 TEXT: M. Šolochov
 • Jemne povedané

  1988 TEXT: V. Petrov
 • Snúbenci

  1988 TEXT: A. Manzoni
 • úpravy folklóru
 • Na kermešu

  Ľudové piesne zo Spiša pre Orchester ľudových nástrojov
  1998 OBSADENIE: folkb
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Zemplínska rapsódia

  pre cimbal a OĽUN
  1981 OBSADENIE: zmb, folkb
 • Bajerovské nôty

  1984 OBSADENIE: folkb
 • Gemerské pastorale

  1986 OBSADENIE: folkb
 • Gemerský tanec

  1987 OBSADENIE: 2vn
 • Chtelnická selanka

  1987 OBSADENIE: cl, folkb
 • Šarišská muzika

  1987 OBSADENIE: vn, folkb
 • Spišská fantázia

  1988 OBSADENIE: folkb
 • Šumnu frajerku mam

  1990 OBSADENIE: vn, folkb
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Spievala by som... Svieti mesiac

  1972 OBSADENIE: vv, folkb
 • Ľuľajce beľajce

  uspávanky zo Zemplína
  1973 OBSADENIE: vv, folkb
 • Keď pôjdem z Pazova

  1974 OBSADENIE: vv, folkb
 • Tri parobské piesne zo Zemplína

  1975 OBSADENIE: vv, folkb
 • Vyletela holubička

  Svadobné piesne pre soprán a orchester
  1980 7'
  OBSADENIE: s, folkb
 • Piesne z Liptovských Sliačov

  1981 OBSADENIE: vv, folkb
 • Ej mládenci, beťári

  1984 OBSADENIE: vv, folkb
 • Na salaši

  Pastiersko-zbojnícke piesne z Podpoľania
  1984 7' 22''
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Zbojnícka lapačka

  1984 OBSADENIE: CMa, orch
 • Už v Liptove

  1985 OBSADENIE: vv, folkb
 • Ženiu bych sa

  Piesne zo Záhoria
  1985 OBSADENIE: vv, folkb
 • Hajušky, belušky

  Uspávanky
  1987 OBSADENIE: v, CF, orch
 • Uspávanky z Čičmian

  1987 OBSADENIE: vv, folkb
 • Farali havjare do baňi

  Piesne zo Žakaroviec
  1988 OBSADENIE: vv, folkb
 • Hore dolinu havjare idú

  1988 OBSADENIE: vv, folkb
 • Slniečko sa níži

  1988 OBSADENIE: vv, folkb
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Päť piesní

  1971 OBSADENIE: CM
 • Tri východoslovenské piesne

  1977 OBSADENIE: CF
 • miešaný zbor
 • Hymnus

  na texty Ľudovíta Štúra pre miešaný zbor a recitátora
  1988 7'
  TEXT: Ľ. Štúr
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, CM

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GLOCKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba v diele Igora Dibáka a Vojtecha Didiho
  2011 Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 2011, s. 71–97
 • ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980
  2009 Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 18–25
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 318
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988, s. 194–195
 • Umelecká kritika a publicistika
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23–24
 • GLOCKOVÁ, Mária: Igor Dibák : Učím ako Cikker – nič múdrejšie som nevymyslel
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 28
 • PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Majstri pevci "drakopveci"
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 31
 • JAROVÁ, Emília: Ad Libitum : pre skladateľa Igora Dibáka
  1998 Kultúra roč. 1, 1998, č. 22, s. 13
 • FÖLDEŠOVÁ, Marta: Jubileum Igora Dibáka
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 12, s. 4
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Tvorba pre deti je umelecký čin : Rozhovor s hudobným skladateľom a pedagógom Igorom Dibákom
  1996 Národná osveta, príloha Etuda roč. 2, 1996, č. 12, s. 3
 • BERGER, Igor: Symfonický koncert
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 1, s. 4
 • PALOVČÍK, Michal: Dve jednoaktovky : Premiéra v Komornej opere Slovenskej filharmónie
  1989 Pravda roč. 70, 1989, č. 50 (28. 2.), s. 5
 • VAJDA, Igor: Ohňostroj nápadov
  1989 Nové slovo roč. 31, 1989, č. 11, s. 14
 • HALLON, Ľubor: Slovenská groteska a satira v opernom šate
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 7, s. 5
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Igor Dibák [recenzia LP platne]
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 16, s. 6
 • SZELEPCSÉNYI, Ján: Hudba v rozhlase - hudba v nás : Hovoríme so šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania Čs. rozhlasu Bratislava Igorom Dibákom
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 189 (24. 9.), s. 6–7
 • SZELEPCSÉNYI, Ján: Hudobné vysielanie rozhlasu – šanca pre hudobnú a kritickú tvorbu? : Hovoríme so šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave Igorom Dibákom
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 22, s. 4
 • VAJDA, Igor: Druhá opera I. Dibáka
  1981 Hudobný život roč. 21, 1981, č. 8, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • VAJDA, Igor: Nová slovenská buffa
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 14, s. 5
 • ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 11, s. 5
 • PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 23, s. 3
 • GRS: Na začiatku cesty
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 11, s. 4–5
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 5, s. 4
 • -uy-: Predstavuje sa : Igor Dibák
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 24, s. 7
 • Analýzy diel
 • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila: Rozbor skladby I. Dibáka Mačka a pes
  1981 Rytmus roč. 32, 1981, č. 12, s. 2
 • PODRACKÝ, Igor: K Dibákovmu Moments musicaux II.
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 12, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Učebné osnovy pre základy kompozície a kompozíciu
  1995 Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Bratislava 1995
 • Učebné osnovy improvizácie
  1995 Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Bratislava 1995
 • Nebojme sa improvizácie
  1992 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1992
 • Hudobná cvičebnica
  1991 Hudobný fond, Bratislava 1991
 • Metodika HV pre SPgŠ (spoluautorstvo)
  1986 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986
 • Za Aladárom Móžim
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 20 (28. 1.), s. 7
 • Zahraničné účinkovanie Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 1, s. 6
 • Nebojme sa improvizácie
  1982 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1982
 • Stretnutie mladých skladateľov ČSSR a ZSSR
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 2, s. 6
 • Hudobní experti Intervízie v Bratislave
  1972 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. IV., 1972, č. 21, s. 7
 • DIBÁK, Igor – PAVLOVSKÁ, Oľga: Metodika hry na ľahkoovládateľné nástroje
  1972 Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava 1972

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Ludmila Kojanová – Pavel Novotný : Tvorba slovenských skladateľov pre dva klavíry a pre klavír štvorručne LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE
  2005 CD – R 178 0001-2-133-3
  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Igor Dibák IGOR DIBÁK
  1987 LP – Opus 9116 01872
  1. Igor Dibák: Svietnik, op. 15
   Vojtech Kocián (t), Jozef Špaček (br), Peter Oswald (tenor), Štefan Hudec (br), Anna Czaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Dibák: Divertimento, op. 16
   Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  3. Igor Dibák: Fantázia, op. 21
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Petr Altrichter (dir.)
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: Orchester mladých : dirigent Miroslav Šmíd ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD
  CD – ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931
  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Július Kowalski: Malá detská suita
   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Igor Dibák: Malá suita
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1979 za dielo Divertimento, op. 16

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Igor Dibák: Bájky pre spev a klavír, op. 75
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Erika Szabóová (ms), Jana Martinčeková (pf)
 • Igor Dibák: Lyrické kusy, op. 74
  pre dvoje huslí a klavír
  21. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Pálková (vn), Alexandra Glebocká (vn), Branko Ladič (pf)
 • Igor Dibák: Scherzo capriccioso, op. 73
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Jana Gubková Černá (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Igor Dibák: Bajzovské variácie
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Igor Dibák: Concerto piccolo, op. 72
  pre kontrabas a komorný orchester
  8. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DU Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ján Krigovský (cb), Alexander Schwinck (dir.)
 • Igor Dibák: Hudba pre orchester, op. 70
  18. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Igor Dibák: Musica da camera II., op. 67
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Societa Rigata
 • Igor Dibák: Prorok Rak, op. 54
  Opera pre deti
  29. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Igor Vlach (dir.), Martin Geišberg (réžia)
 • Igor Dibák: Rapsódia, op. 69
  pre klarinet a orchester
  1. 9.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bibiána Bieniková (cl), Štátny komorný orchester Žilina, Mario Košik (dir.)
 • Igor Dibák: Musica per figurazione, op. 66
  pre flautu, husle, čembalo a komorný orchester
  24. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Mika Eichenholz (dir.)
 • Igor Dibák: Capriccio, op. 65
  pre violončelo a klavír
  24. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Základná umelecká škola Rača, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Ďurišová (vc), Natália Krchňavá (pf)
 • Igor Dibák: Majstri speváci drakopevci, op. 49
  Opera pre deti
  2. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DK Ružinov, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ Sklenárova, Miroslav Šmíd (dir.), Angela Vargicová (réžia), Yvetta Čižmárová (réžia)
 • Igor Dibák: Filharmonická predohra, op. 64
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Igor Dibák: Koncert pre akordeón a orchester, op. 62
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Mirko Krajči (dir.)
 • Igor Dibák: Na kermešu
  Ľudové piesne zo Spiša pre Orchester ľudových nástrojov
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Miroslav Šmíd (dir.)
 • Igor Dibák: Suita, op. 56
  pre symfonický orchester
  18. 6.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Igor Dibák: Lyrické piesne, op. 61
  pre spev a klavír
  11. 5.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Juhásová-Štúrová (s), Jordana Palovičová (pf)
 • Igor Dibák: Suita pre bicie nástroje, op. 59
  9. 5.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ondrej Juráš (bat)
 • Igor Dibák: Koncert pre bicie nástroje a komorný orchester, op. 60
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Libor Cabejšek (bat)
 • Igor Dibák: Prelúdiá, op. 57
  14. 12.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium v Bratislave, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Papp (ar)
 • Igor Dibák: Musica elegica, op. 43
  per clarinetto, pianoforte e percussione
  15. 1.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Peter Čerman (pf), Ondrej Juráš (bat)
 • Igor Dibák: Concerto da camera, op. 51
  pre husle a komorný orchester
  20. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Otakar Trhlík (dir.)
 • Igor Dibák: Passacaglia, op. 55
  3. 7.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Slobodan Marinkovič (ac)
 • Igor Dibák: Čriepky, op. 53
  Skladby pre mladých klaviristov
  8. 6.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Základná umelecká škola Rača, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Horáková (pf)
 • Igor Dibák: Suita z opery Prorok Rak
  31. 5.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ZUŠ Hálkova, Bratislava, SK
 • Igor Dibák: Concertino, op. 42
  pre hoboj a orchester
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Ďurdina (ob), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Igor Dibák: Už idete, lastovičky?, op. 35c
  Tri piesne na verše P. O Hviezdoslava pre spev a klavír
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Igor Dibák: Capricciá, op. 34
  pre husle a klavír
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Milan Ivan (pf)
 • Igor Dibák: Poéma, op. 28
  pre symfonický orchester
  27. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)
 • Igor Dibák: Toccata, op. 27
  pre dva klavíry
  16. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Salayová (pf), Ján Salay (pf)
 • Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Igor Dibák: Variácie na tému Vítězslava Nováka, op. 7
  30. 4.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Igor Dibák: Fantázia, op. 21
  pre violu a orchester
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Igor Dibák: Moments musicaux II, op. 20
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Igor Dibák: Divertimento, op. 16
  pre sláčikový orchester
  23. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Igor Dibák: Svietnik, op. 15
  Komická jednoaktovka podľa poviedky A. P. Čechova "Umelecké dielo"
  12. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Hurný (t), Jozef Špaček (br), Anna Czaková (s), Viktor Málek (dir.), Miroslav Fischer (réžia)
 • Igor Dibák: Suita č. 3, op. 13
  pre klavír
  11. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)
 • Igor Dibák: Akvarely, op. 50
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Igor Dibák: Capriccio, op. 58
  pre lesný roh a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vratko Budzák (cr), Erika Netschová (pf)
 • Igor Dibák: Rapsódia pre basklarinet a akordeón, op. 41
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Igor Dibák: Prelúdiá, op. 57
  30. 3.
  1996
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapešť, HU
  INTERPRETI: Ladislav Papp (ar)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Introspekcia  Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 01. 2017