Profil osobnosti

Foto: Zdenka Fekiačová Skruteková Autor: Archív

Zdenka Fekiačová Skruteková

25. 4. 1986 Lučenec

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

2001 – 2007
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (klavír – Aleš Solárik)
2007 – 2012
Akadémia umení v Banskej Bystrici (kompozícia – Vojtech Didi)
2010 – 2012
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta muzických umení (doplňujúce pedagogické štúdium)
od 2005
pedagogička hry na klavíri a kompozície na ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve (v školskom roku 2010/2011 zástupkyňa riaditeľky školy)
2009
účasť na Prehliadke mladých skladateľov, autorka viacerých scénických diel určených detskému divákovi (muzikály Kvik Story, Tri strigy, Laurine nočné sny)

Diela

 • javiskové
 • Kvik Story

  Detský muzikál
  2009 TEXT: Michal Ditte
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Tri strigy

  Detský muzikál
  2009 TEXT: Juraj Bindzár
  OBSADENIE: v, fl, archi
 • Laurine nočné sny

  Detský muzikál
  2010 TEXT: Zdenka Skruteková
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • symfonický orchester
 • Inizio

  2011 13' 30''
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, sxa, 2fg, 2cr, tr, tn, tu, zmb, trg, gng, cmp, vbf, bon, tpc, gc, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Elevato

  pre vibrafón, xylofón a perkusie
  2009 5' 10''
  OBSADENIE: vbf, xlf, gng, cst, cmp, bon, tp, mcs
 • sólový nástroj
 • Večné trvanie

  pre fagot
  2007 4' 40''
  OBSADENIE: fg
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Dvojhlasná invencia d mol v štýle J. S. Bacha

  pre klavír
  2006 1' 10''
  OBSADENIE: pf
 • Nepochopený dialóg celotónovej stupnice

  pre klavír
  2006 1' 40''
  OBSADENIE: pf
 • Variácie a fúga na pieseň "Maličká som"

  pre klavír
  2007 3'
  OBSADENIE: pf
 • Vánok

  Skladba pre klavír na oravskú ľúbostnú pieseň „Povej, vetrík, povej“
  2008 7'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Daj každému dňu šancu

  pre trúbku a klavír
  2009 8'
  OBSADENIE: tr, pf
 • tri nástroje
 • Sonáta

  pre saxofón, kontrabas a klavír
  2009 9'
  OBSADENIE: sx, cb, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Misericordia maggio con noi

  2010 13'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Piesne na texty Rudolfa Dilonga

  pre soprán, klarinet a klavír
  2008 TEXT: R. Dilong
  OBSADENIE: s, cl, pf
 • Žalm 121

  pre alt a gitaru
  2013 TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: a, gui
 • inštruktívne
 • Vločka-Striebroočka

  pre soprán a klavír
  2010 OBSADENIE: s, pf
 • Pod oblôčkom záhradečka

  pre soprán a klavír
  2011 OBSADENIE: s, pf
 • Prelúdium

  pre detský sláčikový orchester
  2012 OBSADENIE: archi
 • miešaný zbor
 • Kyrie eleison

  2007 2' 30''
  OBSADENIE: CM
 • Stála Matka bolestivá

  2012 5' 40''
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17

Ocenenia

 • Medzinárodná skladateľská súťaž GENERACE
  2012 - čestné uznanie za dielo Misericordia maggio con noi
 • Cena rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici
  2012 za vynikajúce výsledky počas celého vysokoškolského štúdia
 • Cena dekana Fakulty múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici
  2010 za vynikajúce študijné výsledky a bakalársku prácu
 • Medzinárodná skladateľská súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia M. Kabeláča a O. Messiaena
  2008 - skladba Vánok, postup do finále

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Žalm 121
  pre alt a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Miloš Slobodník (gui)
 • Ján Melíšek: Detská fantázia
  13. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Obradná sieň MsÚ, Detva, SK
  INTERPRETI: Katarína Peťková (fl), Katarína Tučeková (vl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Prelúdium
  pre detský sláčikový orchester
  10. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Obradná sieň MsÚ, Detva, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZUŠ S. Stračinu v Detve
 • Ján Melíšek: Variácie na pieseň "Kohútik jarabý"
  10. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Obradná sieň MsÚ, Detva, SK
  INTERPRETI: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Inizio
  30. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Laurine nočné sny
  Detský muzikál
  27. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Detva, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZUŠ S. Stračinu v Detve, Zdenka Fekiačová Skruteková (dir.)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Pod oblôčkom záhradečka
  pre soprán a klavír
  13. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála ZUŠ J. Rosinského, Nitra, SK
  INTERPRETI: Jozefína Sihelská (s), Andrea Ľalíková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Vločka-Striebroočka
  pre soprán a klavír
  12. 2010 Prvé uvedenie na Slovensku
  Obradná sieň MsÚ, Detva, SK
  INTERPRETI: Žiačky LDO ZUŠ S. Stračinu v Detve, Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Tri strigy
  Detský muzikál
  29. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZUŠ Zvolen, Júlia Miščíková (dir.)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Elevato
  pre vibrafón, xylofón a perkusie
  20. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Michal Bartánus (bat), Marek Bednarčík (bat)
 • Marián Gregor: Fantázia a passacaglia
  20. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Sonáta
  pre saxofón, kontrabas a klavír
  20. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Denisa Kuviková (sxa), Milan Maťaš (cb), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Kvik Story
  Detský muzikál
  2009 Prvé uvedenie na Slovensku
  K-Klub, Detva, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ S. Stračinu v Detve
 • Marián Gregor: Adventná fantázia
  2. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Renáta Rošková (fl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf), Zuzana Hutníková (vn), Michal Oťapka (vn), Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Piesne na texty Rudolfa Dilonga
  pre soprán, klarinet a klavír
  2. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Sedlárová (s), Peter Koneval (cl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Ján Králik: Trio
  pre hoboj, violončelo a klavír
  12. 5.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Vejana Faboková (ob), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Vánok
  Skladba pre klavír na oravskú ľúbostnú pieseň „Povej, vetrík, povej“
  12. 5.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Dana Demeová Zakhariya (pf)
 • Katarína Máliková: Mon preférerer, Allons Donc!
  2008 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Večné trvanie
  pre fagot
  2007 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Michal Dobiáš (fg)
 • Katarína Koreňová: Variácie na tému ľudovej piesne „Čo sa stalo tejto noci v bráne“
  15. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Fakulty muzických umení AU, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 08. 2017