Profil osobnosti

Foto: Vojtech Didi Zdroj: Archív

Vojtech Didi

4. 12. 1940 Trenčín

www.vojtechdidi.sk

vážna hudba
skladba, zborové dirigovanie

Bio

Bio

1959 – 1987
učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove
1966 – 1969
štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, dejepis)
1975 – 1980
Konzervatórium v Brne (kompozícia, dirigovanie)
1977
zakladateľ miešaného speváckeho zboru Kysuca v Čadci
1980 – 1985
JAMU v Brne (kompozícia)
od 1981
dirigent a umelecký vedúci detského zboru pri zbore Kysuca
od 1987
externý pedagóg na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1987 – 1990
riaditeľ Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
1990 – 1997
riaditeľ ZUŠ v Brusne
1997 – 2000
dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, súčasne docent kompozície a dirigovania
2000 – 2008
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
od 2008
dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011
menovanie za profesora

"Skladateľská pozornosť Vojtecha Didiho je orientovaná prevažne na komorné žánre, zvlášť na zborovú a piesňovú tvorbu. Vyplýva to z jeho profesionálneho zamerania a záujmu rozšíriť paletu zborového repertoáru, spočiatku najmä o detské zbory. Dôverne pozná ambitus a kolorit ľudského hlasu, ktorému dáva vo svojich skladbách vyznieť v rozmanitom výrazovom tvare. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho Missa Novisoliensis (venovaná mestu Banská Bystrica), ktorá má výrazný koncertný charakter a pritom nestráca slávnostný chrámový nádych. V poslednej dobe neobchádza ani klavír, ktorému dal možnosť zaznieť v drobnokresbách rôznych nálad na podklade výrazných rytmických ostinát. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie."

(MICHALOVÁ, Eva: Vojtech Didi. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 78.)

Diela

 • javiskové
 • Matka Niobé

  Hudobno-dramatický príbeh z Antiky v jednom dejstve
  2006 60'
  OBSADENIE: orch, CM, xv
 • Na brehu priezračnej rieky

  Hudobno-dramatická balada na motívy rovnomennej novely Rudolfa Jašíka
  2010 100'
  TEXT: Mária Glocková
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  POSTAVY: Džijano (b), Mária Džijanová (s), Štefan (br), Kotek (t), Fany (a), Elza (act), Neznáma (act), Šéf bordelu v Ostrave (act), Verona (act), Dozorca vo väznici (act), Barnabáš Mucha (act)
  OBSADENIE: vv, CB, CF, CM, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 3cr, 3tr, 3tn, tu, bat, ar, archi
 • symfonický orchester
 • Kvintesencia

  1984 14'
  OBSADENIE: orch
 • Hommage á Banská Bystrica

  Slávnostná skladba pre veľký orchester
  2005 9'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Mojim deťom

  Malá suita pre komorný orchester
  1983 14'
  OBSADENIE: orch
 • Sonet pre ráno

  Štyri nálady pre komorný orchester
  1986 16'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Večer

  Tri spevy
  1983 11'
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: s, orch
 • Zrodenie

  Composizione per soprano e orchestra na verše K. Starekovej
  2013 11' 30''
  TEXT: Katarína Stareková
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: s, orch: 2fl, 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, bat, tp, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Missa Novisoliensis

  1991 26'
  OBSADENIE: s, CM, org, archi (CB, org)
 • Zabelej sa, zabelej

  Spevy z Kysúc pre soprán, tenor, bas, miešaný zbor a orchester
  2004 OBSADENIE: s, t, b, CM, orch
 • Canzone eterna

  Composizione per soprano, recitazione, coro misto ed orchestra
  2014 12'
  TEXT: Katarína Stareková
  OBSADENIE: s, spk, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Vianočné koledy

  1996 15'
  OBSADENIE: CB, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Musica lirica

  2003 11'
  OBSADENIE: ob, archi
 • Tvoje oči sa pozerajú na kvety

  Skladba pre violončelo a sláčikový orchester
  2019 11'
  OBSADENIE: vc, archi
 • sólový nástroj
 • Miniatúry

  composizioni per accordeon
  1995 8'
  OBSADENIE: ac
 • Canzonetta

  per salterio
  1999 5'30''
  OBSADENIE: zmb
 • Inspirazione, composizioni per accordeon

  1999 5'
  OBSADENIE: ac
 • Musica con moto

  per salterio
  1999 9'30''
  OBSADENIE: zmb
 • Concertino

  Composizioni per fisarmonica
  2003 5'
  OBSADENIE: ac
 • Soirée

  pre akordeón
  2008 VYDAVATEĽ: Astra
  OBSADENIE: ac
 • Memoria

  Skladba pre sólovú gitaru
  2018 5'
  OBSADENIE: gui
 • Romano jilo

  pre sólové husle
  2019 6'
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Capriccioso

  pre klavír
  1993 3'
  OBSADENIE: pf
 • Dýchanie trávy

  Tri nálady pre klavír
  1993 11'
  OBSADENIE: pf
 • Danteho trubadúri

  pre klavír
  1996 11'
  OBSADENIE: pf
 • Čo mi hovoril vetrík

  Drobné skladby pre klavír
  2002 8'30''
  OBSADENIE: pf
 • Hommage à Fryderyk Chopin

  Composizione per pianoforte
  2010 4' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Hommage à Franz Liszt

  Composizione per pianoforte
  2011 6'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Rezonancie

  1981 8'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Situácie

  Tri časti
  1986 11'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Musica

  per flauto e pianoforte
  1998 18'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Musica da camera

  per clarinetto e pianoforte
  2000 6'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Fare musica

  Composizioni per contrabasso e pianoforte
  2012 5'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: cb, pf
 • tri nástroje
 • Hommage á Charlie Chaplin

  pre flautu, violončelo a klavír
  1992 8'
  OBSADENIE: fl, vc, pf
 • štyri nástroje
 • V nálade

  1979 3'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Concertino

  pre štyri violončelá
  2014 7'
  OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1981 11'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Brána harmónie otvorená

  2008 6'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Musica Concertino

  pre klavír a sláčiky
  2015 12'
  OBSADENIE: pf, vn, vl, vc, cb
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1983 11'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Musica rurale

  Composizioni per pianoforte e archi
  2012 5'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: pf, 2vn, vl, vc, cb
 • 16–20 nástrojov
 • V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou

  2001 15'
  OBSADENIE: zmb, 15archi
 • Vraciam sa k tebe, kolíska moja

  2002 9'
  OBSADENIE: zmb, archi
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Si v mojom srdci kráľovnou

  Tri piesne
  1988 12'
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: br, 2vn, vl, vc
 • Cyklus piesní pre mezzosoprán, flautu a klavír

  2005 10'
  TEXT: Maša Haľamová
  OBSADENIE: ms, fl, pf
 • Ty a ja – Ľudia sú láskou bohatí

  Cyklus piesní pre mezzosoprán, flautu a klavír na verše M. Haľamovej
  2005 10'
  TEXT: Maša Haľamová
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: ms, fl, pf
 • Slnko nežne vpustím do očí

  Cyklus piesní pre mezzosoprán, klarinet a cimbal na verše K. Starekovej
  2012 12' 30''
  TEXT: Katarína Stareková
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: ms, cl, zmb
 • Päť sĺz

  Cyklus piesní pre alt a violu na starorómsku ľudovú poéziu
  2016 14'
  OBSADENIE: a, vl
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Človeka ľúb

  1978 3'
  TEXT: Marta Rišková
  OBSADENIE: s, pf
 • Ako milujú stromy

  cyklus piesní pre barytón a klavír
  1987 8'
  TEXT: P. Koyš
  OBSADENIE: br, pf
 • Uspávanka pre dcéru

  1989 2'
  TEXT: M. Rišková
  OBSADENIE: v, pf
 • Povej, vetrík

  Oravská ľudová pieseň
  1994 2'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Tebe to, láska, hovorím

  1997 7'
  TEXT: B. Michelangelo
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Premena

  1980 3'
  OBSADENIE: cl, pf
 • V prírode

  1980 6'
  OBSADENIE: pf
 • Cínový vojačik

  1990 5'
  OBSADENIE: CB
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Dáždnik

  1979 2'
  TEXT: Marta Rišková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Čo to ťuká v dúbrave

  cyklus zborov
  1983 8'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CB, pf
 • Zeme dar

  Kantáta
  1985 24'
  TEXT: Jana Kuzmová
  OBSADENIE: vb, CB, br, orch
 • Koledy

  1991 12'
  OBSADENIE: CB, orch
 • Uspávanka pre Kamilku

  1994 8'
  TEXT: J. Balco
  OBSADENIE: CB, pf
 • úpravy folklóru
 • Ej, de si ti bula

  Ľudová pieseň z Grlice
  1993 3'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Počúvaj, počúvaj

  1993 3'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, vv, CM
 • Go down, Moses

  Spiritual
  1994 4'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, pf
 • Soven čhave soven

  per tre soli e coro misto
  1998 3'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Belianum
  OBSADENIE: 3v, CM
 • zborové
 • Rondo

  per solo quattrri voci a coro misto
  1994 3'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: 4v, CM
 • miešaný zbor
 • Malé medailóny

  cyklus zborov
  1981 11'
  TEXT: P. Koyš
  OBSADENIE: CM
 • Sine amor nihil

  cyklus zborov
  1990 12'
  TEXT: lat. preklad poézie P. Koyša
  OBSADENIE: CM
 • Occhi Neri

  1996 5'
  OBSADENIE: xs, CM
 • detský zbor
 • Otče náš

  2001 4'
  TEXT: lit.
  OBSADENIE: t, CB
 • zbor a klavír
 • Toccatina

  2003 3'
  OBSADENIE: CM, pf

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka
  2011 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 6–40
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GLOCKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba v diele Igora Dibáka a Vojtecha Didiho
  2011 Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 2011, s. 71–97
 • GLOCKOVÁ, Mária: Folklórne prejavy v liturgickom svete Vojtecha Didiho alebo Stretnutie s liturgiou ľudského ducha
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 87–93
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí
  2005 Slovenská hudba roč. 31, 2005, č. 3-4, s. 392–400
 • ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba pre deti Vojtecha Didiho
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 105–109
 • MELICHER, Alexander: Zborová tvorba hudobného skladateľa Vojtecha Didiho
  1996 Cantus choralis Slovaca. Zborník z konferencie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 136–138
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 9
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Premiéra na Radnici [Päť sĺz pre violu a alt]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 11
 • GLOCKOVÁ, Mária: Nová tvorba z mesta pod Urpínom
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 8
 • HOLKA, Peter: Kľúč od kráľovstva hudby : stretnutie s hudobným skladateľom a dirigentom Vojtechom Didim
  2007 Učiteľské noviny 2007, č. 2, s. 9–10
 • (rs): Vojtech Didi, skladateľ
  1992 Národná obroda 1992, č. 289 (8. 12.), s. 7

Diskografia

 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Hummel – Didi – Schubert : Collegium Wartberg HUMMEL – DIDI – SCHUBERT : COLLEGIUM WARTBERG
  2015 CD – Collegium Wartberg_SK
  1. Ján Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto Es dur op. 87
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  2. Vojtech Didi: Musica Concertino
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  3. Vojtech Didi: Musica rurale
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  4. Franz Schubert: Kvinteto A dur "Pstruh" D 667 op. posth. 114 pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)

Ocenenia

 • Cena Slovenského hudobného fondu
  2005 za dielo V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  2005 za dielo Zabelej sa, zabelej
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  2005 za dielo Hommage á Banská Bystrica
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  2005 za dielo Ty a ja – Ľudia sú láskou bohatí
 • Pamätná plaketa
  2002
  za rozvoj Banskobystrického kraja
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 za dielo Mojim deťom
  Osobitná prémia
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1995 za dielo Sonet pre ráno

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vojtech Didi: Tvoje oči sa pozerajú na kvety
  Skladba pre violončelo a sláčikový orchester
  9. 2.
  2020
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vojtech Didi: Päť sĺz
  Cyklus piesní pre alt a violu na starorómsku ľudovú poéziu
  26. 2.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dizertačný koncert, Radnica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Michaela Šebestová (a), Milan Paľa (vl)
 • Vojtech Didi: Concertino
  pre štyri violončelá
  13. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cellomania
 • Vojtech Didi: Canzone eterna
  Composizione per soprano, recitazione, coro misto ed orchestra
  21. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica sacra, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Jozef Šimonovič (spk), Cantica Collegium Musicum, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Vojtech Didi: Zrodenie
  Composizione per soprano e orchestra na verše K. Starekovej
  30. 4.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vojtech Didi: Musica rurale
  Composizioni per pianoforte e archi
  3. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Collegium Wartberg, Eva Varhaníková (pf), Dalibor Karvay (vn), Andrej Baran (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb)
 • Vojtech Didi: Fare musica
  Composizioni per contrabasso e pianoforte
  14. 2.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bass Fest 2013, Radnica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Romana Uhlíková (cb), Lucia Biľová (pf)
 • Vojtech Didi: Slnko nežne vpustím do očí
  Cyklus piesní pre mezzosoprán, klarinet a cimbal na verše K. Starekovej
  7. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Une soirée, Koncertná sieň Akadémie umení, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Michaela Šebestová (ms), Jana Tomanová (cl), Viktória Herencsár (zmb)
 • Vojtech Didi: Brána harmónie otvorená
  17. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské sláčikové kvarteto, Marián Hrubý (vn), Radomír Cikatricis (vn), Martin Mierny (vl), Csaba Rácz (vc)
 • Vojtech Didi: Musica lirica
  12. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Viktória Kovalčíková (ob), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Vojtech Didi: Matka Niobé
  Hudobno-dramatický príbeh z Antiky v jednom dejstve
  5. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vojtech Didi: Kvintesencia
  5. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Pavol Tužinský (dir.)
 • Vojtech Didi: Mojim deťom
  Malá suita pre komorný orchester
  24. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratilslava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Vojtech Didi: Hommage á Charlie Chaplin
  pre flautu, violončelo a klavír
  22. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio II, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Izakovičová (fl), Alena Vigašová (vc), Monika Chupáčová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vojtech Didi: Fare musica
  Composizioni per contrabasso e pianoforte
  5. 5.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  The European Festival of the Music Academies, Varšava, PL
  INTERPRETI: Romana Uhlíková (cb), Eva Varhaníková (pf)
 • Vojtech Didi: Musica rurale
  Composizioni per pianoforte e archi
  5. 5.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  The European Festival of the Music Academies, Varšava, PL
  INTERPRETI: Eva Varhaníková (pf), Andrej Baran (vn), Daniela Formanová (vn), Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc), Romana Uhlíková (cb)


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 02. 2020