Profil osobnosti

Foto: Marica Dobiášová Autor: Pavel Kastl

Marica Dobiášová

1. 4. 1951 Bratislava

vážna hudba
čembalo

Bio

Bio

1966 – 1972
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Mikuláš Strausz)
1970 – 1972
Konzervatórium v Bratislave (čembalo – Robert Grác)
1972 – 1976
VŠMU (čembalo – Zuzana Růžičková, Robert Grác)
1981
majstrovský interpretačný kurz Trondheim, Nórsko (Colin Tilney)
1982
majstrovské interpretačné kurzy Ketil Haugsand, Zürich (Zuzana Růžičková), Amsoldingen, Švajčiarsko (Christiane Jaccottet)

Marica Dobiášová sa venuje sólovej čembalovej literatúre a komornej hudbe. Je zakladajúcou členkou súboru Musica aeterna (1974), s ktorým účinkuje dodnes, v rokoch 1986 – 2005 v pracovnom pomere so SF. Spolupracovala so súbormi Bratislavskí komorní sólisti, Cappella Istropolitana, SKO a s orchestrom Camerata slovacca. Je vyhľadávanou komornou partnerkou pre hudbu starších štýlových období, ako aj pre súčasnú tvorbu. Spolupracovala s radom inštrumentalistov domácich (Quido a Anna Hölblingovci, Alexander Jablokov, Peter Michalica, Jindřich Pazdera, Alžbeta Plaskurová, Viktor Šimčisko – vn, Juraj Alexander – vc, Miloš Jurkovič – fl) a zahraničných (Eduard Melkus, Siegfried Pank). Pravidelne účinkuje na popredných slovenských hudobných festivaloch (BHS, Piešťanský festival, Prehliadky mladých interpretov a Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, KL v Bratislave, Bardejove, Poprade, Bojniciach, Košiciach, Prešove a Trnave). Realizovala mnoho zahraničných zájazdov, vrátane festivalov (Mexico, Kuba, SRN, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Francúzsko, Taliansko).

 

Na svojom konte má rad nahrávok na zvukové nosiče firiem OPUS, DUCHESNE, NAXOS z oblasti sólových koncertov s orchestrom, sólovej a komornej hudby (b. c.) a spolupracovala ako continuová hráčka na všetkých nahrávkach súboru Musica aeterna. Pre Slovenský rozhlas ako aj pre zahraničné stanice realizovala sólové a komorné nahrávky, nahrávky s orchestrami. Spolupracuje o. i. so Slovenskou televíziou a s Hudobným centrom. Pedagogicky pôsobila na PF v Trnave (1976–1979) a externe na VŠMU (1986–1988).

 

„Interpretácia Marice Dobiášovej sa vyznačuje sugestívnym muzikantským vkladom, vyhraneným názorom, dôkladnou technickou prípravou, pevným rytmom, no zároveň primeraným agogickým vlnením a znalosťou dobových interpretačných princípov.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 38)

Bibliografia

 • Čížik, Vladimír: Marica Dobiášová-Kopecká
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 37 – 39
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • –: Jubilujúca čembalistka
  2001 Hudobný život 2001, č. 5, s. 5–6
 • Dohnalová, Lýdia: Recenzie CD. Ivan Hrušovský: Komorná hudba
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 53
 • (heslo): International Who´s Who in Music and Musicians´ Directory (13th Edition)
  1992–93 Cambridge 1992–93, s. 272
 • Polakovičová, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy
  1990 Večerník 13.11. 1990
 • Chalupka, Ľubomír: Nová slovenská hudba. Piatok 19. 2. (Premiéra Kubičkovho Koncertu pre čembalo)
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 11
 • Krák, Egon: Koncerty SF pre závody (s Cameratou slovacca, Bachov Koncert pre čembalo d mol)
  1985 Hudobný život 1985, č. 24, s. 7
 • Polakovičová, Viera: Čembalistka Marica Dobiášová
  1985 Hudobný život 1985, č. 22, s. 3
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 5–6
 • Podracký, Igor: Hudba starej Bratislavy
  1981 Hudobný život 1981, č. 22, s. 5
 • Duffek, Kornel: XXVI. Piešťanský festival (s Cameratou slovacca, uvedenie Zimmermanovho čembalového Koncertu)
  1981 Hudobný život 1981, č. 16, s. 3
 • Šuhajdová, Jana: Mladí v Klariskách
  1980 Hudobný život 1980, č. 18, s. 4
 • Polakovičová, Viera: Nedeľné dopoludnie (recitál)
  1978 Hudobný život 1978, č. 2, s. 7
 • Polakovičová, Viera: Profily mladých. Marica Dobiášová–Kopecká
  1978 Hudobný život 1978, č. 2, s. 7
 • Korecká, Viera: Diplomové koncerty
  1976 Hudobný život 1976, č. 12, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Mladí interpreti
  1976 Hudobný život 1976, č. 11, s. 2
 • Korecká, Viera: Pozvánka do štúdia VŠMU
  1976 Hudobný život 1976, č. 1, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Hradec – výsledky i ponaučenie
  1975 Hudobný život 1975, č. 15, s. 2
 • Korecká, Viera: Koncerty VŠMU
  1975 Hudobný život 1975, č. 15, s. 2

Diskografia

 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1994 CD – Point Classics 267177-2
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: BAROQUE TRIO SONATAS. Telemann/Vivaldi/Fasch/Tartini BAROQUE TRIO SONATAS. TELEMANN/VIVALDI/FASCH/TARTINI
  1990 CD – Naxos 8.550377
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in D minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (cvg), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B flat major, Op. 5, No. 5, RV 76
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in G major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B minor, Op. 1, No. 11, RV 79
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Johann Friedrich Fasch: Trio Sonata in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Giuseppe Tartini: Trio Sonata in E flat major, Op. 8, No. 6
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in D minor, Op. 1, No. 12, RV 63 "La Follia"
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1989 CD – Opus 9351 2034
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

Ocenenia

 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1975 - 2. cena (1. cena neudelená) a titul laureátky

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Bagin: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Víťazoslav Kubička: Capriccio op. 25
  7. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb)
 • Ivan Hrušovský: Tri kánony
  pre husle a čembalo alebo klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Marica Dobiášová (cmb)


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 04. 2018