Profil osobnosti

Foto: Zuzana Niederdorfer

Zuzana Niederdorfer

23. 4. 1963 Bojnice

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1977 – 1981
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Eva Pappová, kompozícia – Juraj Pospíšil)
1979 – 1986
členka súboru Nové bratislavské trio (Juraj Čižmarovič – vn, Eugen Prochác – vc)
1981 – 1985
VŠMU (klavír – Peter Toperczer, Miloslav Starosta), účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch (napr. György Sebők, Viktor Nosov, Viera Gornostajevová, Lazar Berman, Kornel Zempléni)
1985 – 1987
štipendistka Slovenského hudobného fondu (Marián Lapšanský)
1990 – 1993
VŠMU, ašpirantúra (Ida Černecká)
1990 – 2009
pedagogička klavírnej hry na VŠMU (2003 docentka)
1994 – 1998
pedagogička klavírnej hry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela
od 1997
pedagogička klavírnej hry na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2003 docentka, 2010 profesorka)
od októbra 2011
hosťujúca profesorka klavírnej hry na Kunstuniversität v Grazi (od 2014 riadna univerzitná profesorka)

Ako sólistka vystupovala s poprednými telesami domácimi ako aj zahraničnými (napr. FOK Praha, ďalej filharmonické orchestre v mestách Zwickau, Plauen, Schwerin, Brašov, Lublin, Moskva) pod taktovkou slovenských i zahraničných dirigentov (Ondrej Lenárd, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Pavol Tužinský, Richard Zimmer; Petr Altrichter, Bohumil Kulínsky, Leoš Svárovský, Otakar Trhlík, Jerzy Katlewicz, Tsugio Maeda, Hideaki Mutó, Adam Natanek, Alexander Schwinch, Pavel Sorokin, Jerzy Swoboda a i.).

Predstavila sa na viacerých domácich a zahraničných festivaloch (BHS – opakovane, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, medzinárodný festival Musica nobilis v Spišskej Novej Vsi, Hudobné salóny v Banskej Bystric, Medzinárodný festival F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Mladé pódium v Karlových Varoch, Festival laureátov medzinárodných súťaží v Prahe, Interfórum v Maďarsku, Pekingský festival 2005 v Číne a i.).

Koncertovala v Čechách, Maďarsku, Anglicku, Nemecku, Juhoslávii, v Rakúsku, na Ukrajine, v Rumunsku, Litve, Gruzínsku, Fínsku, USA a v Číne. Umelecky spolupracovala so Sebastianom Witteborom (Nemecko), fl, Mariánom Lapšanským, pf (štvorručný klavír), Kubínovým kvartetom, Moyzesovým kvartetom, Trávničkovým kvartetom a i.

Je lektorka medzinárodných klavírnych kurzov v Litve, Fínsku a v USA. Zasadá v porotách medzinárodných klavírnych súťaží doma i v zahraničí (Česko, Chorvátsko, Slovinsko).

Od roku 2008 organizuje na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici medzinárodný festival „Forum per tasti“, ktorého súčasťou okrem koncertov a prednášok je aj medzinárodná klavírna súťaž a tiež majstrovské kurzy.

 

 „Paulechová reprezentuje špičku strednej generácie slovenských klaviristov. Je v plnej sile svojho talentu a nemalých tvorivých schopností. Kritika na jej hre vyzdvihuje priezračnosť a zrozumiteľnosť artikulácie, široké farebné spektrum, sugestívny ťah línií, zmysel pre krehkú lyriku a hlboký citový ponor i pre vášnivo vypätý dramatizmus, podložený nezlyhávajúcou pamäťou a suverénnou technickou istotou.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 102.)

Bibliografia

 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 7
 • Kolář, Robert: Slovenská filharmónia. (Spravodajstvo, koncerty).
  2009 Hudobný život 2009, č. 5, s. 2 – 3.
 • Kočišová, Renáta: Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život roč. XL, 2008, č. 12, s. 6.
 • Fecsková, Silvia: Za hranicou polstoročnice... : 51. ročník Medzinárodného hudobného leta
  2005 Bardejovské novosti roč. 15, 2005, č. 43, s. 5, 8
 • Berger, Igor: Rusi s ruskou hudbou
  2005 Hudobný život 2005, č. 11 – 12, s. 15
 • Šuba, Andrej: BHS – Hviezdy a outsideri
  2005 SME 24. 10. 2005
 • Unger, Pavel: BHS – Slávnosti sa začali...
  2005 Pravda 27. 9. 2005
 • Boceková, Jana: ŠFK v apríli
  2004 Hudobný život 2004, č. 6, s. 21 – 23
 • Filippi, Elena: ŠKO v januári a vo februári
  2004 Hudobný život 2004, č. 4, s. 21 – 22
 • Berger, Igor: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 3, s. 26
 • Puškášová, Melánia: Nitrianska lutna 2002
  2002 Hudobný život 2002, č. 7 – 8, s. 13
 • Čížik, Vladimír: Zuzana Paulechová-Štiasna
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 100 – 103
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Malovec, Ján: Dvořákova sedmička s vokálnym experimentom : nadčasovosť, technický nadhľad a vkus zažiarili v poňatí skvelej slovenskej klaviristky
  2000 Slovenská republika 19. 1. 2000, č. 14, s. 10
 • Čurilla, Štefan: Štátna filharmónia Košice
  2000 Hudobný život 2000, č. 12, s. 31
 • Berger, Igor: Slovenská filharmónia
  2000 Hudobný život 2000, č. 1 – 2, s. 21 – 23
 • Čížik, Vladimír: Dobrý recitál
  1998 Hudobný život 1998, č. 8, s. 7
 • Puškášová, Meška: Klavírny recitál ako dialóg : Rem Urasin, Zuzana Paulechová-Štiasna
  1998 Hudobný život 1998, č. 20, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Hudobné salóny v Banskej Bystrici
  1997 Hudobný život 1997, č. 7, s. 4
 • Horkay, Tomáš: Cyklus K – odštartovaný
  1997 Hudobný život 1997, č. 22, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Cyklus skončil – hudba žije ďalej
  1997 Hudobný život 1997, č. 12, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život 1994, č. 16, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia – Čížik, Vladimír: Mladosť v erbe Z festivalovej Žiliny (III. stredoeurópsky festival koncertného umenia) apríl 1993
  1993 Hudobný život 1993, č. 12, s. 4
 • Berger, Igor: Interpretačná súťaž SSR
  1989 Hudobný život 1989, č. 2, s. 3
 • Hlavandová, Mária: Človek nemôže sklamať. Zuzana Paulechová
  1988 Smena 8. 12. roč. 41, 1988, č. 289, s. 6
 • (vsl): Ceny najlepším interpretom
  1988 Smer 29.11. 1988
 • Čárska, Etela: Renesancia štvorručného klavíra
  1987 Pravda 22. 7. roč. 68, 1987, č. 169, s. 5
 • Dehner, Jan: Mladé pódium 1987
  1987 Hudební rozhledy 1987, s. 495
 • Martinová, Mária: Dobre naladený klavír
  1986 Smena 4. 10. roč. 39, 1986, č. 234, s. 6
 • Polakovičová, Viera: Mladí interpreti s oduševnením (recenzia výkonu na IP’86)
  1986 Večerník 6. 10. roč. 31, 1986, č. 195
 • Chalupková, Viera: Wir präsentieren
  1986 Slowakische Musik 1986, č. 4, s. 11 – 13
 • Režuchová, Viera: BHS. Interpódium ’86
  1986 Hudobný život 1986, č. 21, s. 3
 • Bezák, Vojtech: Z redakčnej pošty : Koncert v rodnom kraji
  1986 Hudobný život 17.2. 1986
 • Brhlovič, Peter: Zuzana nie je sama ani doma
  1985 Smena 16. 7. roč. 38, 1985, č. 165, s. 6
 • Paulechová-Štiasna; Podhorec, Juraj: Úspech mladej klaviristky : Zuzana Paulechová laureátka Schumannovej súťaže
  1985 Ľud 9. 7. roč. 38, 1985, č. 159, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Zuzana Paulechová – nádej slovenskej pianistiky
  1985 Hudobný život 1985, č. 15, s. 4
 • /uy/ Ursínyová, Terézia: Profily mladých. Zuzana Paulechová
  1981 Hudobný život 1981, č. 2, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Nad XV. PMKU
  1981 Hudobný život 1981, č. 17, s. 4
 • Paulechová-Štiasna, Zuzana; Štefanko, Milan: Zázrak storočia z Grécka
  1980 Smena roč. 33, 1980, č. 221 (18. 9. 1980), s. 1
 • (ep): Úspech mladej klaviristky
  1980 Večerník 23.9. 1980
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 2

Diskografia

 • Foto: Eugen Suchoň – Obrázky zo Slovenska EUGEN SUCHOŇ – OBRÁZKY ZO SLOVENSKA
  2008 CD – Hudobné centrum HC 10020
  1. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  2. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  3. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  5. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: Zuzana Štiasna-Paulechová, piano ZUZANA ŠTIASNA-PAULECHOVÁ, PIANO
  2007 CD – Slovart Records SR-0064
  1. Franz Schubert: Sonáta a mol op. 143, D. V. 784
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  2. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  3. Maurice Ravel: Pavane pour une Infante défunte
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Maurice Ravel: La Valse
  5. Jevgenij Iršai: Inertia of Motion
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: The Concerto Collection THE CONCERTO COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7202
  1. Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Jozef Luptáčik (cl), Zuzana Niederdorfer (pf), Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Classical Music vol. 4 CLASSICAL MUSIC VOL. 4
  1994 CD – Opus OP 0008 2 131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Introdukcia, Téma a Variácie op. 102
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  2. Robert Schumann: Tri romance pre hoboj a klavír op. 94
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Klavírna sonáta č. 3 h mol op. 58
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Nokturno Fis dur op. 15 č. 2
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  5. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: Mozart: Piano Concerto No. 20, K. 466; Chopin: Piano Concerto No. 1 MOZART: PIANO CONCERTO NO. 20, K. 466; CHOPIN: PIANO CONCERTO NO. 1
  1990 CD – Comecon Productions DCD-8102
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466
   Peter Breiner (dir.), Peter Breiner (pf), Štátna filharmónia Košice
  2. Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
   Zuzana Niederdorfer (pf), Štátna filharmónia Košice, Otakar Trhlík (dir.)

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1988 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž Roberta Schumanna v Zwickau (DE)
  1985 - 2. cena
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1984 - 1. cena za komornú hudbu
 • Premio especial al Majol interprete de Musica Espańola (ES)
  1984 za najlepšiu interpretáciu španielskej hudby
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1982 - 2. cena
 • Incontro Internazionale Giovanni Pianisti di Senigallia (IT)
  1980 - 4. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1979 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž talentov v Ústí nad Labem (CZ)
  1979 - 2. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1979 - 3. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1976 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Hrušovský: Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
  (prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)
  13. 7.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Niederdorfer (pf4m), Marian Lapšanský (pf4m)


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 04. 2018