Profil osobnosti

Foto: Emília Dzemjanová Autor: Pavel Kastl

Emília Dzemjanová

20. 5. 1959 Snina

vážna hudba
organ
pedagóg – organ

Bio

Bio

1974 – 1980
Konzervatórium v Košiciach (organ – Ivan Sokol)
1980 – 1985
VŠMU (Ferdinand Klinda)
1985
majstrovský interpretačný kurz v belgickom Mechelene (Flor Peeters)
1997 – 1999
VŠMU doktorandské štúdium
od 1982
pedagogička hry na organe na Konzervatóriu v Košiciach
od 1993
vedúca odboru cirkevnej a organovej hudby na Konzervatóriu v Košiciach
od 2004
hosťujúca docentka na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Emília Dzemjanová pravidelne účinkuje na významných domácich a zahraničných pódiách (napr. Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Česká republika, Ukrajina).

Patrí k uznávaným pedagógom organovej hry na Slovensku. Výsledkom jej dlhoročnej metodickej činnosti je Organová škola (1996, 2000) a učebnica Metodika hry na organe (2002, 2006).

„Ako interpretka získala uznanie expresívnosťou hry, citlivou hudobnou inteligenciou, dokonalosťou hudobného stvárňovania a osobitým zmyslom pre zvuk. Jej umelecká, pedagogická i metodická činnosť majú široký medzinárodný ohlas.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 40)

Bibliografia

 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy
  2008 Hudobný život 2008, č. 1-2, s. 16
 • Urbančíková, Lýdia: Recenzie : Klasika : Emília Dzemjanová, organ; Diskant 2006
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 32
 • Urbančíková, Lýdia: Emília Dzemjanová Metodika hry na organe pre konzervatóriá - recenzia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 38
 • Čárska, Emília: Hudba na Hrade
  2006 Hudobný život 2006, č. 1, s. 20
 • (jj): Umelkyňa, uznávaná i v zahraničí : organový recitál sninskej rodáčky Emílie Dzemjanovej
  2004 Pod Vihorlatom 2004, č. 35
 • Starosta, Miloslav: Emília Dzemjanová
  2002 Hudobný život 2002, č. 12, s. 46 – 47
 • Urbančíková, Lýdia: Emília Dzemjanová. Škola hry na organe (recenzia)
  2002 Hudobný život 2002, č. 1, s. 43
 • Čížik, Vladimír: Emília Dzemjanová
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 39 – 42
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Urbančíková, Lýdia: Organová škola
  2001 Učiteľské noviny 15. 11. 2001, č. 38, s. 8
 • Horkay, Tomáš: Hudba na Hrade
  2000 Hudobný život 2000, č. 3, s. 24
 • Palovčík, Michal: Dozneli tóny Kultúrneho leta
  2000 Literárny týždenník 14. 9. 2000
 • Finále festivalu bylo impozantní (31. ročník festivalu v Olomouci)
  1999 Olomoucký den 22. 9. 1999
 • Urbančíková, Lýdia: Nový Album organových skladieb
  1997 Hudobný život 1997, č. 19, s. 9
 • Palovčík, Michal: Dni organovej hudby. Lákavá vznešenosť umenia
  1997 Hudobný život 1997, č. 17, s. 8
 • Farkas, Pál: A zene öröme Békéscsabán
  1997 Békésmegyei hírlap 29. 7. 1997
 • Organová škola
  1996 Hudobný život 1996, č. 8, s. 2
 • Palovčík, Michal: Organová škola : Vítaná pomôcka mladým
  1996 Literárny týždenník 1996, č. 21, s. 15
 • Klinda, Ferdinand: Učebnica hry na organe pre odbor Cirkevná hudba
  1996 Evanjelický posol spod Tatier 1996, č. 18, s. 142
 • Urbančíková, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole
  1996 Hudobný život 1996, č. 14, s. 3
 • Skřepek, Roman: XXV. Medzinárodný organový festival v Košiciach
  1995 Hudobný život 1995, č. 22, s. 8
 • Čárska, Etela: IV. medzinárodný festival Slovenské historické organy
  1995 Hudobný život 1995, č. 22, s. 8
 • bea: Krehká dáma kraľovala (MOF Košice)
  1995 Večer 3. 10., Košice 1995
 • Jelen, František: S talentom k úspechom : Umelecká činnosť Emílie Dzemjanovej zo Sniny
  1994 Sninský strojár 31. 5. 1994, č. 9, s. 3
 • Jurík, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok (Slovak historical organs)
  1994 Hudobný život 1994, č. 12, s. 13
 • Tunkalj, Nenad: Órgulje traže publiku (recenzia koncertu v Záhrebe)
  1994 Vjestnik 16. 7. 1994
 • Bukovinská, Júlia: Emília Dzemjanová. Byť prospešná (rozhovor)
  1993 Hudobný život 1993, č. 2, s. 3
 • Stringende Interpretation an Chor und Turmorgel (rec. vystúpenia v Paderborne)
  1993 Westfälische Volkszeitung 1. 10. 1993
 • International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteenth Edition (heslo)
  1992/93 Cambridge 1992/93, s. 293
 • Dressler, Ewald: Nicht alltägliches Konzert (rec. vystúpenia v Altenburgu)
  1992 Leipziger Volkszeitung 8. 7. 1992
 • Bobríková, Zuzana: Organ patrí k Vianociam. Nad čím pracujú východoslovenskí umelci. Emília Dzemjanová (rozhovor)
  1990 Východ 21. 12. 1990, č. 299, s. 4
 • erl: Dramatischer Zugriff (rec. vystúpenia v Hannoveri)
  1990 Hannoverische Allgemeine Zeitung 1. 9. 1990
 • Jess, Ulrich: Proffesorin zog sämtliche Register (rec. koncertu v Langenhorne – Nemecko)
  1990 H+N 28. 8. 1990
 • Čárska, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena
  1989 Hudobný život 1989, č. 7, s. 4
 • Bukovinská, Júlia: Stále kráčať za nenaplnenými snami
  1989 Hudobný život 1989, č. 17, s. 4
 • T.S.: Mit subjektiver Näherung. Emília Dzemjanová in der „Stunde der Orgelmusik“ (rec. vystúpenia v Neues Gewandhaus Lipsko)
  1989 Sächsisches Tageblatt 28. 9., Leipzig 1989
 • Urbančíková, Lýdia: Z tvorivej dielne organistky Emílie Dzemjanovej. Ctiť si talent
  1989 Večer 1. 8., Košice 1989
 • Kamrlová, Eva: Koncerty MDKO. Organový recitál Emílie Dzemjanovej
  1988 Hudobný život 1988, č. 11, s. 4
 • Bukovinská, Júlia: Za pocitom uspokojenia
  1988 Východoslovenské noviny 27. 10. 1988
 • Medňanský, Karol: Mladí tlieskali mladým
  1988 Prešovské noviny 22. 10. 1988
 • Bukovinská, Júlia: Zasvätená interpretácia je alfou i omegou
  1987 Východoslovenské noviny 25. 11. 1987
 • Suchoň, Eugen: 2 prelúdiá v starom slohu z cyklu Kaleidoskop (úprava EDz)
  1986 SGF 1986
 • Čárska, Etela: XII. prehliadka mladých organistov
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 2
 • Krák, Egon: Talenty s prísľubom
  1984 Večerník 24. 4., Bratislava 1984
 • Demeter, Ľubomír: Organový recitál
  1983 Hudobný život 1983, č. 13, s. 7
 • Čurilla, Štefan: Prehliadka mladých slovenských organistov
  1980 Hudobný život 1980, č. 2, s. 4
 • Dóša, Ladislav: VI. prehliadka organistov
  1979 Hudobný život 1979, č. 4, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Metodika hry na organe pre konzervatóriá
  2006 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2006
 • Metodika organovej hry
  2002 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2002
 • Organová škola (2. vydanie)
  2000 Hudobniny Amadeo, Košice 2000
 • Album organových skladieb I. (revízia EDz)
  1997 Terminál, Košice 1997
 • Organová škola (1. vydanie)
  1996 Štefánik, Bratislava 1996
 • Tri romantické skladby z cyklu Kaleidoskop (úpr. EDz), rkp. autorky

Diskografia

 • Foto: Ivan Hrušovský : Cantate Domino IVAN HRUŠOVSKÝ : CANTATE DOMINO
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0116-2231
  1. Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
   Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: S radosťou slúžte Pánovi!
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Technicum, Emília Dzemjanová (org), Marián Vach (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Dve nokturná z východného Slovenska
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  6. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Ó láska, láska
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)

Ocenenia

 • Cena mesta Košice
  2009
 • Medaila sv. Gorazda
  1997 za prínos k rozvoju vzdelanosti na Slovensku a za záslužnú pedagogickú prácu
 • Titul WORLD INTELECTUAL of 1993
  1993
 • Titul International Woman of theYear
  1991/1992
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1983 - 3. cena a Cena Slovenského hudobného fondu za najlepší prednes skladby slovenského autora

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Eugen Suchoň: Dve prelúdiá v starom slohu in C ESD 89/1
  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  28. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Emília Dzemjanová (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017