Profil osobnosti

Foto: Jozef Gahér Zdroj: Archiv

Jozef Gahér

28. 4. 1934 Dvorany nad Nitrou – 12. 3. 2013 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1953
maturita na Gymnáziu v Topoľčanoch
1953 – 1957
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1957 – 1960
Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova, slovenský jazyk)
1960 – 1968
pedagóg na Strednej pedagogickej škole v Modre
1968 – 1981
pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdFUK v Trnave
1969 – 1972
JAMU v Brne (kompozícia – Ctirad Kohoutek, absolvoval skladbou Dvojmonológ pre soprán, klavír a orchester)
1973 – 1975
JAMU v Brne (postgraduálne štúdium experimentálnej kompozície – Alois Piňos)
1974
titul PhDr. na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (odbor slovenský jazyk)
1981 – 1986
pedagóg na Katedre hudobnej výchovy PdFUK v Trnave
1994
docent skladby a teórie skladby na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
od 1986
pedagóg Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

"Gahér vo svojej rozsiahlej a žánrovo širokospektrálnej tvorbe reflektuje rozmanité výrazové prostriedky, ktoré sú vždy dané námetom, formou alebo individuálnym ustrojením každej jeho skladby. Gahér používa prísnu i voľnú dodekafóniu, rôzne konštrukčné postupy, voľnú štylistiku odvodenú od vokálnych resp. inštrumentálnych sonoristických parametrov."

(JURÍK, Marián: Jozef Gahér. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 99 – 100.)

Diela

 • opera
 • Jarmilka

  detská opera
  1953 TEXT: Ľudmila Krchňavá
 • Sen v lese

  detská opera
  1956 TEXT: Ľ. Krchňavá
 • Katarína

  1971 TEXT: H. Gahérová podľa F. M. Dostojevského
 • Scénické variácie na motívy Rómea a Júlie

  1976 TEXT: autor podľa G. Kellera
 • Irasema

  1977 TEXT: autor podľa J. d. Alencara
 • Penelope XX.

  1978 TEXT: H. Gahérová podľa U. Akinariho
 • Hra štyroch

  1979 TEXT: autor podľa L. N. Tolstého
 • Aucassin a Nicolette

  1981 TEXT: autor podľa starofrancúzskej poézie
 • Lavína

  1983 TEXT: autor podľa F. Švantnera
 • Malka

  1984 TEXT: O. Laciak podľa F. Švantnera
 • Pastier a pastierka

  1987 TEXT: autor podľa V. Astafjeva
 • Dante Alighieri

  1992 TEXT: autor podľa L. Marótiho
 • balet
 • Obrad svätej svadby

  1967 TEXT: sumerská poézia, H. Gaherová
 • Paraboly

  1969 TEXT: Evanjeliá Nového zákona
 • Ifigénia na Tauride

  1984 TEXT: J. W. Goethe
 • Francesca da Rimini

  1987 TEXT: Dante
 • symfonický orchester
 • Tatranská rapsódia

  1950, rev. 1957 OBSADENIE: orch
 • Nízke Tatry v zime

  3 symfonické obrazy
  1955 OBSADENIE: orch
 • Serenáda

  1955 OBSADENIE: orch
 • Symfonická fantázia

  1955–58 OBSADENIE: orch
 • Symfonietta

  1963 OBSADENIE: orch
 • Karnevalový koncert

  1964 OBSADENIE: orch
 • Portréty

  1965 OBSADENIE: orch
 • Štyri vety prírody

  pre veľký orchester
  1965 OBSADENIE: orch
 • Symfonický diptych

  1967 OBSADENIE: orch
 • Dukla, concerto pro defunctis

  1969 OBSADENIE: orch
 • Na pochodu se neumírá

  1973 OBSADENIE: orch
 • Pamätník SNP – Jankov vŕšok

  1975 OBSADENIE: orch
 • 1. symfónia

  pre veľký orchester
  1977 OBSADENIE: orch
 • Concerto grosso č. 5

  1980 OBSADENIE: fiati
 • Tryasimetron

  pre tri nástrojové skupiny
  1985 OBSADENIE: orch
 • 5. symfónia

  1998 OBSADENIE: orch
 • Agnus dei

  2000 TEXT: Evanjelium Jána
  OBSADENIE: orch
 • 6. symfónia

  2001 OBSADENIE: orch
 • Finále

  pre orchester
  2004 10'
  OBSADENIE: orch
 • Sinfonia monopartita

  2008 20'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Eroica

  pre dychový orchester
  1982 OBSADENIE: fiati
 • Madrigaly

  1984 OBSADENIE: Xsx
 • Symfónia pre komorný orchester

  2001 OBSADENIE: orch
 • Serenáda

  pre komorný orchester
  2005 OBSADENIE: orch
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Epištola 1

  1972 TEXT: 1. list Pavla ku Korinťanom
  OBSADENIE: org, CM, orch
 • Rorate caeli desuper

  1995 TEXT: Prorok Izaiáš
  OBSADENIE: s, fl, ob, cl, fg, cr, tr, 2vn, vl, vc, ar, bat
 • Epištola 2

  2003 TEXT: 1. list Pavla ku Korinťanom
  OBSADENIE: org, CM, orch
 • Litanie Lauretane

  Kantáta pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester
  2003 OBSADENIE: vv, CM, org, orch
 • Dráma sveta

  kantáta
  2007 50'
  TEXT: J. Kráľ
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Dvojmonológ

  1971 TEXT: H. Gaherová
  OBSADENIE: s, pf, orch
 • Okrúhlenie jesene. Concerto grosso č. 4

  1976 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: a, pf, orch
 • 2. symfónia

  1978 TEXT: H. Gaherová
  OBSADENIE: s, orch
 • Liptovské modulácie

  Kantáta pre soprán a orchester
  1998 TEXT: H. Gahérová
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Čakanka

  1957 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: s, a, CM, orch
 • Smrť kráľa Saula

  1967 TEXT: Kniha Šalamúnova
  OBSADENIE: t, CM, org
 • Sonáta

  pre barytón, husle, miešaný zbor a orchester
  1967 TEXT: H. Gaherová
  OBSADENIE: br, vn, CM, orch
 • Hlasy zvonov

  1969 TEXT: H. Gaherová
  OBSADENIE: CM, orch
 • Země má i tvá

  1971 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Stabat mater 1939–45

  1974 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Země pod Blaníkem

  1975 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: spk, CM, orch
 • Hviezdy nad nami

  1976 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: spk, CMa, fl, tr, bat, pf
 • Recordare Domine

  1992 TEXT: Prorok Jeremiáš
  OBSADENIE: CM, 2tr, cr, tn, tu
 • In monte Oliveti

  1993 OBSADENIE: CM, gc, cmp
 • Kantáta Pre túto zem

  1993 TEXT: H. Gaherová
  OBSADENIE: s, a, b, CM, orch
 • Canticum canticorum

  kantáta
  1997 TEXT: Kráľ Šalamún
  OBSADENIE: CM, 2tr, 3tn (CM, 2tr, cr, 2tn)
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Koncert pre husle a orchester č. 1

  1955–57 OBSADENIE: vn, orch
 • Koncertantná symfónia

  1963 OBSADENIE: vn, vl, orch
 • Koncert pre husle a orchester č. 2

  1964 OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre violu a orchester

  1968 OBSADENIE: vl, orch
 • Tryasimetron. Concerto grosso č. 2

  1970 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, 2vl, vc, orch
 • Veľkonočná hudba. Concerto grosso č. 1

  1970 OBSADENIE: org, bat, ottoni
 • Concerto grosso č. 3

  pre flautu, husle, klavír a orchester
  1975–77 OBSADENIE: fl, vn, pf, orch
 • 3. symfónia

  pre klavír a orchester
  1979 OBSADENIE: pf, orch
 • Monodráma

  1979 OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre husle a orchester č. 3

  1980 OBSADENIE: vn, orch
 • Koncertná hudba

  1980 OBSADENIE: cr, archi
 • Concerto grosso č. 6

  1982 OBSADENIE: cl, bat, orch
 • Symfónia

  1982 OBSADENIE: 4cr, orch
 • Koncert pre flautu a dychový orchester

  1983 OBSADENIE: fl, fiati
 • Koncert pre fagot a orchester

  1984 OBSADENIE: fg, orch
 • Koncert pre hoboj a orchester

  1988 OBSADENIE: ob, orch [fl, ob, 2fg, 2cr, archi]
 • Koncert pre kontrabas a sláčikový orchester

  1990 OBSADENIE: cb, archi
 • Koncert pre husle a orchester č. 4

  1992 OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre akordeón a orchester

  1996 OBSADENIE: ac, orch
 • Koncert pre dve violy a orchester

  1998–1999 OBSADENIE: 2vl, orch
 • Hudba pre violu a sláčikový orchester

  1999 OBSADENIE: vl, orch
 • Missa solemnis

  pre soprán, flautu, violončelo, miešaný zbor, sláčikový orchester a organ
  2007/2008 30'
  OBSADENIE: s, CM, fl, vc, archi, org
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Ciaccona - concercata quasi fantasia

  pre klavír a orchester
  2008 15'
  OBSADENIE: pf, orch
 • sólový nástroj
 • Tri prelúdiá

  pre organ
  1950 OBSADENIE: org
 • Passacaglia a fúga

  na tému „Pán Ježiš vstal z mŕtvych“
  1958 OBSADENIE: org
 • Fantázia

  1969 9'
  OBSADENIE: org
 • Toccata seria

  1972 OBSADENIE: org
 • Musica serale

  1974 OBSADENIE: org
 • Stymfalidy

  1976 OBSADENIE: tr
 • Štyri kapitoly

  1979 OBSADENIE: org
 • Immaginazione rapsodico

  1982 OBSADENIE: ac
 • Reflexie

  Štyri skladby pre gitaru
  1984 OBSADENIE: gui
 • Corna slovaca

  2000 OBSADENIE: cr
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Bagately

  5 skladieb
  1954 OBSADENIE: pf
 • Anaglyfy I.

  Výtvarné práce z kovu, 5 skladieb
  1969 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 1

  pre klavír
  1973 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2 „Sonata lyrica“

  pre klavír
  1975 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 3

  pre klavír
  1976 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 4

  pre klavír
  1979 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 5

  pre klavír
  1984 OBSADENIE: pf
 • Fresky

  5 skladieb
  1992 OBSADENIE: pf4m
 • Anaglyfy II.

  Výtvarné práce z kovu, 5 skladieb s recitáciou na poéziu H. Gahérovej
  1996 OBSADENIE: pf
 • Toccata

  2006 3' 08''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Prelúdium

  1950 OBSADENIE: vl, org
 • Rondo

  1950 OBSADENIE: fl, fg
 • Sonáta č. 1

  pre husle a klavír
  1952 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatina

  1953 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 1

  pre violončelo a klavír
  1954 OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta č. 2

  pre husle a klavír
  1954 OBSADENIE: vn, pf
 • Večery na dedine

  (cyklus skladieb)
  1954 OBSADENIE: vn, pf
 • Nokturná

  Cyklus piatich skladieb pre lesný roh a klavír
  1956 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cr, pf
 • Ročné obdobia

  1956 OBSADENIE: vl, pf
 • Tri rapsódie

  1956 OBSADENIE: cl, pf
 • Adagio appassionato

  1962 OBSADENIE: vc, pf
 • Duo I

  1968 OBSADENIE: vn, vl
 • Duo II

  1968 OBSADENIE: vn, vl
 • Sonáta

  pre husle a bicie
  1969 OBSADENIE: vn, bat
 • Tri birondá

  1970 OBSADENIE: vl, pf
 • Sonáta pre violončelo a klavír č. 2

  1971 OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta č. 3

  pre husle a klavír
  1972 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta

  pre basklarinet a klavír
  1974 OBSADENIE: clb, pf
 • Obraz

  1976 OBSADENIE: vn, pf
 • Dialógy

  1977 OBSADENIE: fg, pf
 • Sonáta pre hoboj a klavír

  1978 OBSADENIE: ob, pf
 • Sonáta pre trubku a organ

  1978 OBSADENIE: tr, org
 • Dvanásť prelúdií

  1979 OBSADENIE: cl, bat
 • Nocturno quasi una fantasia

  pre flautu a gitaru
  1981 OBSADENIE: fl, gui
 • Sonáta

  pre violu a akordeón
  1982 20`
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, ac
 • Epitaf

  1985 OBSADENIE: tr, pf
 • Epicedio

  1987 OBSADENIE: vc, cb
 • Sonáta

  pre kontrabas a klavír
  1987 OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta č. 3

  pre husle a klavír
  1990 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta da chiesa

  1994 OBSADENIE: cr, org
 • Sonáta

  pre violu a klavír
  1995 OBSADENIE: vl, pf
 • Sonáta pre husle a organ

  2000 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, org
 • 5. sonáta pre husle a klavír

  Liptovská
  2001 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Resurrexit

  2003 TEXT: Prorok Daniel
  OBSADENIE: tr, org
 • Štyri piesne bez slov

  pre violončelo a klavír
  2004 OBSADENIE: vc, pf
 • Legenda podľa epištoly sv. Júdu

  pre violončelo a klavír
  2005 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, ac
 • Jesenná sonáta

  2007 25'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta legenda podľa Ezechiela VI.

  2007 20'
  OBSADENIE: fl, org
 • dva klavíry
 • Rapsodia quasi una fantasia

  1954 OBSADENIE: 2pf
 • Sonáta pre dva klavíry

  1992 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Klavírne trio

  1952 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio pre lesný roh, klarinet a klavír

  1956 OBSADENIE: cl, cr, pf
 • Sláčikové trio

  1957 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Trio

  sonáta
  1973 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, cmb
 • Musica fosca

  1979 OBSADENIE: cr, vl, pf
 • Trio

  pre flautu, husle a gitaru
  1982 OBSADENIE: fl, vn, gui
 • Fantasia ricercata

  1984 OBSADENIE: fl, vc, ac
 • Tre canzoni

  per viola, vibrafono e accordeon
  1986 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, vbf, ac
 • Sonata da camera

  1987 OBSADENIE: fl, gui, bat
 • Trio pre husle, violu a klavír

  1995 OBSADENIE: vn, vl, pf
 • Dychové trio

  pre hoboj, klarinet a fagot
  2000 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Trio – Sonáta

  pre dva trombóny a organ
  2002 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2tn, org
 • Dve meditácie

  pre flautu, akordeón a klavír
  2006 20'
  OBSADENIE: fl, ac, pf
 • štyri nástroje
 • Omaggio alla Kuhlau

  1970 OBSADENIE: vn, vc, pf, bat
 • Kvarteto

  1976 OBSADENIE: fl, vn, vl, vc
 • Štyri kapitoly

  1981 OBSADENIE: ob, cl, sxa, fg
 • Dva fragmenty

  pre flautu, husle, violončelo a akordeón
  1983 OBSADENIE: fl, vn, vc, ac
 • Partita

  pre štyri klarinety
  1997 OBSADENIE: 4cl
 • Serenáda

  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
  2006 20'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1951 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1954 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1965 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1965 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5

  1970 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 6

  1972 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Metamorfózy leta

  1975 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 7

  1976 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 8

  1976 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 10

  1995 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Hra pre piatich

  pre troje huslí a štvorručný klavír
  1959 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 3vn, pf4m
 • Dychové kvinteto č. 1

  1972 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Dychové kvinteto č. 2

  1974 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Kvinteto

  1975 OBSADENIE: fg, 2vn, vl, vc
 • Kvinteto

  1981 OBSADENIE: fl, 2vn, vl, vc
 • Kvinteto

  1986 OBSADENIE: cr, vn, 2vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Sexteto

  pre 2 horny a sláčikové kvarteto
  1965 OBSADENIE: 2cr, 2vn, vl, vc
 • Variácie

  1972 OBSADENIE: cl, tr, vn, vl, vc, bat
 • Musica da camera

  1975 OBSADENIE: ob, 2vn, vl, vc, bat
 • Musica litania

  1978 OBSADENIE: org, 2tr, 2tn, tu
 • Sexteto

  1982 OBSADENIE: pf, fl, ob, cl, cr, fg
 • sedem nástrojov
 • Concerto da camera

  1977 OBSADENIE: cmb, fl, 3vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Koncert pre bicie a dychové nástroje

  1966 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, 2tr, tn, bat
 • 10–15 nástrojov
 • Musica concertata

  1966 OBSADENIE: fl, cl, fg, cr, tn, 2bat, ar, vn, vc
 • Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto

  1986 OBSADENIE: cr, ens: 4cr, 4vl, fg
 • Dvojkvintet

  1988 OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Z Liptova

  1962 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: s, fl, cl, cr, vl, pf
 • Plynoucí čas

  1967 TEXT: J. Hora
  OBSADENIE: s, t, fl, ci, sxs, 2vn, bat
 • Jeden deň z Knihy Tamilskej

  1971 OBSADENIE: a, b, fl, ob, ar, bat
 • Vietnamské modulácie

  1981 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, fg, cmb, bat
 • Flauto amore

  1984 TEXT: Wei-Čuang
  OBSADENIE: s, fl, pf
 • Povesť nad poľami

  1985 TEXT: S. Jesenin
  OBSADENIE: s, fl, pf
 • Monodráma bez slov

  pre soprán, akordeón a bicie
  1989 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, ac, bat
 • Jeremiášovo slovo o vlasti

  pre barytón, trúbku, zvony a organ
  1990 TEXT: Biblia
  OBSADENIE: br, tr, cmp, org
 • Tatranské impresie

  pre recitátora, lesný roh a klavír
  1990 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, cr, pf
 • Sláčikové kvarteto č. 9

  so sopránovým sólom „Salve Regina“
  1991 OBSADENIE: s, 2vn, vl, vc
 • Anaglyfy

  1996 OBSADENIE: spk, pf
 • Tri piesne pre barytón a organ

  2000 TEXT: E. B. Lukáč, H. Gahérová, T. Gál
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, org
 • Sláčikové kvarteto č. 11

  s barytónovým sólom
  2003 OBSADENIE: br, 2vn, vl, vc
 • Osem prorockých piesní

  2007 30'
  TEXT: Proroci Starého zákona
  OBSADENIE: b, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • 3 piesne

  1950 TEXT: A. Puškin
  OBSADENIE: v, pf
 • Päť piesní

  pre stredný hlas a komorný orchester (klavír)
  1955 TEXT: J. Kráľ
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, fl, cmb, org, archi
 • Ave Maria

  1956 OBSADENIE: v, pf/org
 • Tri piesne pre alt a klavír

  1956 TEXT: J. Wolker
  OBSADENIE: a, pf
 • Skamenelá pastierka

  1957 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s/t, pf
 • 6 piesní mladosti

  1966 TEXT: G. Chudzejev, P. Tyčina, U. Renna, O. Berggoľcová, V. Tichonov, L. Staff
  OBSADENIE: v, pf
 • Chryzantémy

  1976 TEXT: starokórejská poézia
  OBSADENIE: a, pf
 • Kniha Ukrajinských piesní

  1980 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, t, br, pf
 • A ako nenávratné

  1983 TEXT: Anna Achmatovová
  OBSADENIE: s, pf
 • Deň za dňom

  Cyklus piesní pre barytón a klavír
  1988 TEXT: S. Quasimodo
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf
 • Čakaj ma pri púpavách

  1989 TEXT: J. Lenko
  OBSADENIE: a, pf
 • Pozvanie samotára

  1991 TEXT: staročínska poézia
  OBSADENIE: t, pf
 • Venovanie

  1994 TEXT: J. Kaššovicová
  OBSADENIE: s/ms,pf
 • Zatúlané slovo

  1996 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: s, org
 • Kremnické siločiary

  1998 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: br, b, org
 • Štyri Petrarcove sonety pre L.

  1998 TEXT: F. Petrarca
  OBSADENIE: s/ms/t, pf
 • Osem prorockých piesní

  pre soprán a klavír
  2002 TEXT: Proroci Starého zákona
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Piesne nevesty z Knihy Šalamúnovej

  pre soprán a klavír
  2004 TEXT: Kniha Šalamúnova
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Nad otvorenou knihou

  pre recitátora a klavír
  2006 20'
  OBSADENIE: spk, pf
 • miešaný zbor
 • Kruhy

  1968 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: CM
 • Liptov

  1968 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: 3CM
 • Memento pacem

  1982 TEXT: Prorok Habakuk
  OBSADENIE: CM
 • La Béatrice

  1983 TEXT: Ch. Baudelaire
  OBSADENIE: 3CM
 • Tancredi e Clorinda

  1990 TEXT: T. Tasso
  OBSADENIE: CM
 • Jesenná pieseň

  1992 TEXT: P. Verlaine
  OBSADENIE: CM
 • Missa magra

  1993 OBSADENIE: CM
 • Hra zmrznutých slov

  1994 TEXT: F. Rabelais
  OBSADENIE: CM
 • Tri liturgické spevy

  1994 OBSADENIE: CM
 • Hymnus

  1995 TEXT: stredoveká francúzska anonymná náboženská poézia
  OBSADENIE: CM
 • Vrchárska biela noc

  1995 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: CM
 • Návrat vykúpených

  Miešaný zbor na text proroka Ezechiáša
  2003 5'
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Linda

  1982 OBSADENIE: CMa
 • Rusticano

  1995 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: CMa
 • Effundam Spiritum meum

  1996 TEXT: Prorok Joel
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Krvavým potôčkom

  1960 TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: 2CF
 • Lidice

  1960 TEXT: F. Šrámek
  OBSADENIE: CF
 • Liptovským holiam

  2000 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: CF, br
 • detský zbor
 • Sluníčko

  1971 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: 3CB
 • Tri rozmary

  1979 TEXT: H. Gahérová
  OBSADENIE: CB
 • Gesu bambino nasce

  1998 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Baránkova svadba (Le nozze dell' agnello)

  1998 TEXT: Zjavenie sv. Jána
  OBSADENIE: CM, org
 • Cantus adventus podľa Izaiáša

  pre miešaný zbor, flautu a fagot
  1999 TEXT: Prorok Izaiáš
  OBSADENIE: CM, fl, fg
 • Canticum prophetum

  2000 TEXT: Izaiáš
  OBSADENIE: CF, fl
 • K večnému pokoju, op. 247

  Kantáta pre komorný miešaný zbor, harfu, akordeón a tubu
  2003 TEXT: Prorok Daniel
  OBSADENIE: CM, ar, ac, tu
 • elektroakustické
 • Passacaglia

  (Variácie na basovú tému)
  1971 OBSADENIE: C (pv, CM, org)
 • Dvojkoncert

  1975 OBSADENIE: C (pf, ppf)

Bibliografia

 • SLÁVIKOVÁ, A.: Život s hudbou
  2005 Dimenzie 2005, č. 7–8, s. 82–83
 • ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 18
 • ONDREJKOVÁ, Z.: Husľové sonáty Jozefa Gahéra
  diplomová práca 2003 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 2003
 • MIČUNEK, J.: Osobnosť a tvorba Jozefa Gahéra
  diplomová práca 2002 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava diplomová práca 2002
 • KAMODYOVÁ, M.: Život a umelecká tvorba Jozefa Gahéra so zameraním na flautové diela
  diplomová práca 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 2001
 • BERGER, I.: Májový Mirbach
  2000 Hudobný život 2000, č. 6
 • GRAJCÁROVÁ, Z.: Duchovná hudba na Slovensku po roku 1918
  2000 Slovenská hudba 2000, č. 1–2, s. 137–141, 144–148
 • BENCI, J.: 5 piesní Jozefa Gahéra na texty Janka Kráľa a ich pedagogické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
  diplomová práca 2000 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 2000
 • KUČEROVÁ, T.: Piesňová tvorba Jozefa Gahéra
  diplomová práca 1999 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 1999
 • SEDLICKÝ, T.: K dejinám zborového spevu na Slovensku – 4.
  1999 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 19–20
 • DOHNALOVÁ, L.: Nová slovenská hudba
  1998 Hudobný život 1998, č. 23.–24. december
 • JURÍK, M.: Jozef Gahér
  1998 100 slovenských skladateľov (Jurík, M. - Zagar, P., ed.), Hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 99–103
 • VAJDA, I.: Opera na Slovensku
  1998 Opus, Bratislava 1998, s. 186–191
 • HUSÁROVÁ, A.: Slovenská piesňová tvorba sedemdesiatych rokov (Mikula, Beneš, Gahér)
  diplomová práca 1998 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 1998, s. 10, 12, 54–72
 • DOHNALOVÁ, L.: Po polčase
  1996 Hudobný život 1996, č. 2
 • DOHNALOVÁ, L.: Nová slovenská hudobná tvorba
  1996 Hudobný život 1996, č. 12
 • R.: Hudobná jeseň v Topoľčanoch
  1996 Hudobný život 1996, č. 11
 • KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994
  1996 Ostrava 1996, s. 60–62
 • ALTÁN, Š.: Odvážne koncipovaný festival zborov
  december 1996 december 1996
 • BULLA, M.: Reflexie k profilu a tvorbe
  1995 Hudobný život 1995, č. 10, s. 3
 • KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994
  1994 Ostrava 1994, s. 47–48
 • BERGER, I.: Štyri premiéry
  1993 Hudobný život 1993, č. 5
 • ČUNDERLÍKOVÁ, E.: Tri premiéry naraz
  1992 Hudobný život 1992, č. 4
 • CHALUPKA, Ľ.: 16. týždeň novej slovenskej hudby
  1992 Hudobný život 1992, č. 22
 • CHALUPKA, Ľ.: 15. týždeň novej slovenskej hudby
  1990 Hudobný život 1990, č. 20
 • FOLDEŠOVÁ, M.: Komorný koncert
  1989 Hudobný život 1989, č. 15. marec
 • FOLDEŠOVÁ, M.: Komorný koncert
  1989 Hudobný život 1989, č. 15. marec
 • BEZDĚK, J.: Mladé pódium
  1989 Hudební rozhledy 1989, č. 12
 • KADUCH, M.: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů
  1989 Městské kulturní středisko, Ostrava 1989, s. 49–50
 • kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.
  1989 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 406
 • VAJDA, I.: Vývinové cesty slovenskej povojnovej opery
  1988 Hudobný život 1988, č. 3. február
 • VAJDA, I.: Vývinové cesty povojnovej slovenskej opery
  1988 Hudobný život 1988, č. 3. február
 • VAJDA, Igor: Jozef Gahér: Malka
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 5, s. 3
 • BUGALOVÁ, E.: Televízny zápisník
  1987 Hudobný život 1987, č. 15. apríl
 • BUGALOVÁ, E.: Posledný koncert poslucháčov PdF– UK v Trnave
  1986 Hudobný život 1986, č. 26. november
 • MEIER, J.: O televízii hudbe a ľuďoch
  1986 Hudobný život 1986, č. 18. august
 • HRČKOVÁ, N.: Komorné koncerty
  1986 Hudobný život 1986, č. 17. marec
 • BUGALOVÁ, E.: Koncert poslucháčov PdF– UK v Trnave
  1985 Hudobný život 1985, č. 25. november
 • BUGALOVÁ, E.: Koncert poslucháčov PdF– UK V Trnave
  1985 Hudobný život 1985, č. 25. november
 • VAJDA, I.: Prehliadka slovenskej opernej tvorby
  1985 Hudobný život 1985, č. 10. jún
 • VAJDA, I.: Prehliadka slovenskej opernej tvorby
  1985 Hudobný život 1985, č. 10. jún
 • kol.: Tvorba
  1985 Hudobný život na Slovensku, Hudobný fond 1985, s. 14
 • JURÍK, M.: Trvalé memento pro živé
  1984 Gramorevue 1984, č. 8
 • ADAMČIAK, M.: Päťdesiatročný jubilant Jozef Gahér
  1984 Hudobný život 1984, č. 7. máj
 • BUGALOVÁ, E.: Koncert poslucháčov PdF– UK v Trnave
  1984 Hudobný život 1984, č. 10. september
 • VAJDA, I.: Správa o súčasnom stave slovenskej opery
  1983 Slovenské divadlo 1983, č. 4
 • BOĎOVÁ, E.: Detská opera a jej vplyv na rozvoj hudobnosti detí
  1983 Slovenské divadlo 1983, č. 2
 • BERGER I.: 8. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Hudobný život 1983, č. 14. marec
 • VAJDA, I.: Správa o súčasnom stave slovenskej opery
  1983 Slovenské divadlo 1983, s. 547–548
 • BERGER, I.: Komorné koncerty Týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1982 Hudobný život 1982, č. 15. marec
 • SKÁLA, P.: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1981 Hudební rozhledy 1981, č. 5
 • BREJKA, R.: Komorné koncerty Týždňa slovenskej hudobnej tvorby
  1981 Hudobný život 1981, č. 30. marec
 • VAJDA, I.: Slovenská operná tvorba v 70-letech
  1980 Hudební rozhledy 1980, č. 9
 • ŠUSTYKEVIČOVÁ, L.: 5. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1980 Hudobný život 1980, č. 6
 • VAJDA, I.: Trenčianske Teplice 80
  1980 Hudobný život 1980, č. 16
 • STEINMETZ, K.: Hudební současnost po šesté
  1980 Hudební rozhledy 1980, č. 12
 • AA.: Yugoslavian Ivo Petrič wius Uwharrie Clarinet-percussion Duo Composition Contest
  1978 The Clarinet (USA) 1978, č. 1
 • FUKAČ, J.: Večer s neabsolventskými parametry
  1972 Hudební rozhledy, Praha 1972, č. 8
 • SOBOLIČ, A.: Život a umelecká tvorba Jozefa Gahéra so zameraním na tvorbu pre deti a mládež
  diplomová práca 200 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca 200
 • GRAJCÁROVÁ, Z.: Slovenská duchovná hudba XX. stor. z pohľadu kontinuálneho vývoja
  diplomová práca Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava diplomová práca, s. 9, 42, 48–54, 66–67,
 • RIGÓOVÁ, M.: Problematika analýzy skladby v rámci počúvania hudby na hodinách hudobnej náuky v 5.–7. roč. ZUŠ
  dizertačná práca 200 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava dizertačná práca 200, s. 113–115
 • Personálna bibliografia
 • Preparation and realization of compositions based on the electroacustical and traditional music
  2000 Haluška, J. (ed.): Ambiguity and music. Seminar Mathematics and music, Bratislava 2000, s. 39–48
 • Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)
  1997 Berger, R. - Riečan, B.: Matematika a hudba, Bratislava 1997, s. 181–187
 • Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)
  1997 Berger, R. - Riečan, B.: Matematika a hudba, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997, s. 181–187
 • Autorské poznámky
  1996 Slovenská hudba 1996, č. 1–2, s. 192–195
 • Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)
  1989 Zborník A I 89 z medzinárodnej vedeckej konferencie ”Aplikácia umelej inteligencie”, Praha 1989, s. 181–187

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

Ocenenia

 • Cena mesta Topoľčany
  2004
  - Zlatá plaketa
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 - 3. cena
  Bratislava
 • Para Masas Corales
  1983 - 1. cena
  Tolosa Španielsko
 • Uwharrie Clarinet – Percussion Duo Composition Contest
  1979 - 2. cena
  Houston N.C. USA
 • Skladateľská súťaž C. M. Webera
  1978 za dielo Penelope XX.
  Dresden Nemecko
 • Cena Českej hudobnej spoločnosti
  1976 - 2. za dielo Metamorfózy leta
  Praha
 • Cena Jihočenského Krajského národného výboru
  1975 - 2. za dielo Země pod Blaníkem
  České Budějovice
 • Čestné uznanie Severomoravského KNV
  1973 za dielo Na pochodu se neumírá
  Ostrava
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1972 za dielo Fantázia
  Praha
 • Primo Premio Citta di Trieste (IT)
  1970 - 1. cena
  Terst Taliansko
 • Čestná cena Friedricha Kuhlaua
  1970 za dielo Omaggio alla Kuhlau
  Uelzen Nemecko
 • Cena Ernsta Blocha
  1968 - 1. cena
  New-York USA
 • Concorso Internazionale di Musica Giovanni Battista Viotti, Vercelli (IT)
  1968 - čestné uznanie, finále
  Vercelli Taliansko

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Gahér: Agnus dei
  22. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Jozef Gahér: Toccata
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
  pre violončelo a klavír
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Serenáda
  pre komorný orchester
  10. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Jozef Gahér: Štyri piesne bez slov
  pre violončelo a klavír
  9. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Iveta Sabová (pf)
 • Jozef Gahér: Liptovské modulácie
  Kantáta pre soprán a orchester
  20. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Löfflerová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Janusz Powolny (dir.)
 • Jozef Gahér: Trio pre lesný roh, klarinet a klavír
  2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Miklovič (cr), Jozef Eliáš (cl)
 • Jozef Gahér: 5. sonáta pre husle a klavír
  Liptovská
  11. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Ondrejková (vn), Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Sonatina
  26. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Klub Spoločnosti pre Tvorbu T, Staré evanjelické Lýceum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Pastorek (vn), Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Sláčikové kvarteto č. 7
  12. 1.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pressburger Quartett
 • Jozef Gahér: Dychové trio
  pre hoboj, klarinet a fagot
  27. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
 • Jozef Gahér: Trio – Sonáta
  pre dva trombóny a organ
  27. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
 • Jozef Gahér: Monodráma bez slov
  pre soprán, akordeón a bicie
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tarajová Valášková (s), Rajmund Kákoni (ac), Richard Mrázik (bat)
 • Jozef Gahér: Tri piesne pre barytón a organ
  28. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Rožňava, SK
  INTERPRETI: Daniel Čapkovič (br), Jozef Gahér (org)
 • Jozef Gahér: Cantus adventus podľa Izaiáša
  pre miešaný zbor, flautu a fagot
  29. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Jozef Gahér: Sonáta pre violončelo a klavír č. 2
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Sonáta pre husle a organ
  6. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Gahér (org)
 • Jozef Gahér: Dva fragmenty
  pre flautu, husle, violončelo a akordeón
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Fantasia ricercata
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Immaginazione rapsodico
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Z Liptova
  14. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fl), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Ronald Šebesta (cl)
 • Jozef Gahér: Musica fosca
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Igor Bielik (cr)
 • Jozef Gahér: Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Branislav Hóz (cr), Jozef Illéš (cr), Vladimír Miklovič (cr), Miloš Števove (cr), Ladislav Práger (fg), Alojz Jurica (vl), Tomáš Kaiser (vl), Ľubomír Mierny (vl), Ladislav Maršovský (vl), Martin Mázik (dir.)
 • Jozef Gahér: Tri piesne pre alt a klavír
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  komorný koncert Spolu koncertných umelcov, SK
 • Jozef Gahér: Sexteto
  pre 2 horny a sláčikové kvarteto
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Miloš Števove (cr), Vladimír Harvan (vn), Róbert Puškár (vn), Pavol Selecký (vl), Jiří Hrubý (vc)
 • Jozef Gahér: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Jozef Gahér: A ako nenávratné
  20. 6.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sála Divadla pre deti a mládež, Trnava, SK
  INTERPRETI: Eva Gregorová (s), Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Nocturno quasi una fantasia
  pre flautu a gitaru
  20. 6.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sála Divadla pre deti a mládež, Trnava, SK
  INTERPRETI: Viera Pinčeková (fl), Peter Benovič (gui)
 • Jozef Gahér: Sexteto
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Musica da camera
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Košické kvarteto
 • Jozef Gahér: Dialógy
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Machats (fg), Jozef Gahér (pf)
 • Jozef Gahér: Concerto grosso č. 3
  pre flautu, husle, klavír a orchester
  27. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Gahér: Fantázia
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Kamrlová (org)
 • Jozef Gahér: Sonáta pre hoboj a klavír
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Jozef Ďurdina (ob)
 • Jozef Gahér: Partita
  pre štyri klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)


« späť na zoznam Aktualizované: 26. 07. 2018