Profil osobnosti

Foto: Ján Figura Autor: archív ŠKO

Ján Figura

7. 2. 1954 Žilina

vážna hudba
flauta
pedagóg – flauta

Pôsobenie v: Barokové kvarteto Žilina, Suchoňovo kvinteto, ARMONIA SLOVACCA

Bio

Bio

1969 – 1975
Konzervatórium Žilina (Ján Figura st.)
1975 – 2004
pedagóg flauty na Konzervatóriu Žilina

„Figura je interpretom, ktorý je aktívny v oblasti sólovej, komornej a orchestrálnej hudby. Ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, Archi di Slovakia, Komorní virtuózi (SK); Juhočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Symfonickým orchestrom Karlovy Vary (CZ); Sinfonie Napolitane (IT), Filharmonie Suhl (DE), In modo camerale (CZ), Animae Trio (CH), Capelle Cracoviensis (PL) a ď. Je umeleckým vedúcim troch komorných telies pôsobiacich pri ŠKO Žilina – Armonia slovacca, Barokové kvarteto a Suchoňovo kvinteto. Je členom dua s gitaristom Jánom Labantom (od roku 1999). Medzi jeho umeleckých partnerov patrí Bibiána Figurová (pf, cmb), Irena Lukáčová (s), Veronika Figurová (vc), Ľudmila Peterková (cl), Jana Brožková (ob), Nao Higano (s), Silvia Čápová (pf), Tomáš Dratva (pf), Jean Christophe Gawrysiak (vn).

Pôsobí v Štátnom komornom orchestri Žilina už od jeho vzniku (1974) ako prvý flautista, vedúci dychovej sekcie orchestra i ako sólista. Množstvo jeho vystúpení doma (orchestrálne a komorné abonentné koncerty v Dome umenia Fatra v Žiline) i v zahraničí (Belgicko, Bulharsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, ČR, Nemecko, Poľsko, Kanada, USA, Japonsko) sa viaže k jeho pôsobeniu v tomto telese.

"Popredná osobnosť, ktorej význam ďaleko prekračuje žilinský región. Vyše tridsaťročná umelecká prax vytvorila dostatočné základy na rozvoj jeho interpretačných kvalít. Ako sólista disponuje ohybným, mäkkým, kultivovaným tónom, ktorý prispôsobuje štýlu práve interpretovaného autora. Muzikantský prejav opuncováva osobitou iskrou, sugestívnym tvorivým temperamentom, vysokou profesionálnou istotou a zároveň prirodzenou uvoľnenosťou. Suverénne ovládanie nástroja mu umožňuje plne sa sústreďovať na vyzdvihnutie obsahu interpretovaných skladieb.“

(Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 77-80.)

 

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Komorný večer so Suchoňovým kvintetom
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Figura in memoriam
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 25
 • Kovářová, Anna: Dvadsiata Cíferská hudobná jar
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 27
 • Filippi, Elena: ŠKO Žilina v zahraničí
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 16
 • Filippi, Elena: Ján Figura
  2004 Hudobný život 2004, č. 9, s. 4
 • Boceková, Jana: 49. Košická hudobná jar
  2004 Hudobný život 2004, č. 7-8, s. 23
 • Filippi, Elena: ŠKO v januári a februári
  2004 Hudobný život 2004, č. 4, s. 21
 • Glosová, Daniela: ŠKO v decembri
  2004 Hudobný život 2004, č. 2, s. 20
 • Fecsková, Silvia: Festival jubilejne
  2004 Hudobný život 2004, č. 10, s. 21 – 22
 • Berger, Igor: Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život 2004, č. 1, s. 27
 • Urban, Bohumil: Hudobná história Žiliny
  2004 Edis Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004, s. 27, 84, 104
  ((i foto s. 86))
 • Glosová, Daniela: ŠKO Žilina v júni
  2003 Hudobný život 2003, č. 9, s. 24
 • Peřinová, Ludmila: Česká premiéra Francaixova Dvojkoncertu pro flétnu, klarinet a orchestr
  2003 Hudební rozhledy 2003, č. 8, s. 17
 • Gáborová, Marta: ŠKO Žilina v septembri
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 24
 • Lenártová, Zuzana: Začiatok konc. sezóny Štátnej filharmónie Košice
  1999 Hudobný život 1999, č. 11, s. 32
 • Čížik, Vladimír: Presvedčiví Žilinčania
  1998 Hudobný život 1998, č. 2, s. 8
 • Kosec, Milan: Tridsať dní pri Pacifiku
  1997 Slovensko 1997, č. 2, s. 28 – 29
 • Búda, Jozef: Japonské impresie
  1996 Hudobný život 1996, č. 4, s. 7
  (V sérii novoročných koncertov v Japonsku s dirigentom Tsugiom Maedom stvárnil sólo v Hoffmannovom /=Haydnovom/ Koncerte pre flautu a orchester)
 • Puškášová, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
  1994 Hudobný život 1994, č. 4, s. 4
  (5.12. 1993 spoluúčinkoval v cykle „Hudba na Hrade“ o. i. uviedol Päť skladieb Igora Bázlika)
 • Dohnalová, Lýdia: Mladosť v erbe
  1993 Hudobný život 1993, č. 12, s. 1
  (Z festivalovej Žiliny – sólo v Korunovačnom ronde pre flautu a orchester od Antona Maysedera – ŠKO, dir. Tsugio Maeda)
 • Martináková, Zuzana: NSH
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 5
  (Komorný orchestrálny koncert – sólový part v opuse Milana Nováka: Parafrázy pre pre flautu a sláčikový orchester so ŠKO Žilina, dir. Jan Valta)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO Žilina
  1988 Hudobný život 1988, č. 2, s. 3
  (3. 12. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Koncertu pre dychové kvinteto a orchester od Petra Fialu)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO Žilina
  1988 Hudobný život 1988, č. 13, s. 3
  (Účinkoval na záver sezóny v Breinerových opusoch – o. i. Beatles concerto grosso č. 2)
 • Hanzelová, Martina: Koncerty ŠKO Žilina
  1987 Hudobný život 1987, č. 19, s. 3
  (Spoľahlivý výkon pri predvedení Slovenskej rapsódie pre flautu a sláčikový orchester od Tadeáša Salvu)
 • Marczellová, Zuzana: Prví gratulanti
  1987 Hudobný život 1987, č. 14, s. 4
  (Reflexia z vystúpenia na koncerte Konzervatória k 50. narodeninám Tadeáša Salvu v Opuse; Reminiscencie na témy sonáty Mesačného svitu od L. v. Beethovena)
 • Kovářová, Anna: PSKU Žilina 1987
  1987 Hudobný život 1987, č. 10, s. 1
  (V záskoku vystúpil o. i. pri interpretácii Bázlikových Päť skladieb pre flautu a klavír)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO v Žiline
  1982 Hudobný život 1982, č. 14, s. 5
  (So ŠKO vystúpil na V. Žilinskom festivale komorných orchestrov)
 • Podracký, Igor: BHS ´81. Dve pôvodné slovenské diela
  1981 Hudobný život 1981, č. 23, s. 4
  (Spoluúčinkoval pri uvedení Salvovho Concerta grossa č.2 23.10)
 • Čížik, Vladimír: VIII. PMKU. V jubilejnom roku
  1974 Hudobný život 1974, č. 16, s. 3
  (Vystúpenie v TT)
 • Čížik, Vladimír: Pozornosť mladým
  1972 Hudobný život 1972, č. 16, s. 5
  (Vystúpil v r.1972 v TT Na PMKU a vyslúžil si primát medzi dychármi)
 • Filippi, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999
  Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999
 • Personálna bibliografia
 • Úvodné slovo člena orchestra, vedúceho dychovej skupiny
  Filippiová, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999

Diskografia

 • Foto: Suchoň Quintet SUCHOŇ QUINTET
  2005 CD – Music Master MM 0075-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ján Figura (fl), Jozef Kováčik (ob), Bibiána Bieniková (cl), Štefan Ladovský (cr), Ján Mazán (fg), Suchoňovo kvinteto, Matej Arendárik (pf)
 • Foto: Marián Budoš – Dva svety / Two Worlds MARIÁN BUDOŠ – DVA SVETY / TWO WORLDS
  1997 CD – Assai Arts (Austrália) MM 0016 – 2 – 13

  1. Marián Budoš: Lost Illusions (Labant, Budoš – gitary) 2. Southern Cross (Labant – gitara) 3. Two Worlds (Labant, Budoš – gitary) 4. Honest Songs (Labant - gitara, Figura – flauta) 5. Recollections of India (Budoš –gitara) 6. May the Gods Be Victorius (Trošelj – soprán, Labant, Budoš – gitary)
  1. Marián Budoš:
   Ján Labant (gui), Ján Figura (fl)

Ocenenia

 • Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)
  1974 - Čestné uznanie, laureát

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Eugen Suchoň: Kvartet
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Bibiána Bieniková (cl), Ján Mazán (fg), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Igor Dibák: Musica per figurazione, op. 66
  pre flautu, husle, čembalo a komorný orchester
  24. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Mika Eichenholz (dir.)
 • Róbert Gašparík: Krajina B… op. 35
  Dychové noneto
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Dolný Kubín, SK
  INTERPRETI: ARMONIA SLOVACCA, Ján Figura (fl), Jozef Kováčik (ob), Miroslav Ivaniš (ob), Bibiána Bieniková (cl), Marián Chládecký (cl), Ján Mazán (fg), Vladimír Hvizdák (fg), Štefan Ladovský (cr), Marián Lehotský (cr)
 • Pavol Krška: Koncert
  pre flautu (altovú flautu, pikolu), bicie nástroje a orchester
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Libor Cabejšek (bat), Štátny komorný orchester Žilina
 • Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 2
  23. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Sergej Kopčák (b), Ľubica Orgonášová (s)


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 04. 2017