Profil osobnosti

Foto: Helena Gáfforová Zdroj: Archív Hudobného centra

Helena Gáfforová

30. 9. 1914 Bratislava – 8. 10. 2013 Bratislava

vážna hudba
klavír, čembalo

Bio

Bio

1925 – 1929
Mestská hudobná a organová škola v Bratislave (klavír - Štefan Németh-Šamorínsky)
1924 – 1932
Reálne gymnázium v Bratislave
1932 – 1935
Vysoká hudobná škola Ferenca Liszta v Budapešti
1935 – 1937
súkromné štúdium u Bélu Bartóka v Budapešti
1937
štátna skúška hudby v Prahe

"Na bratislavských koncertných pódiách sa začínala presadzovať od roku 1930 (pod dievčenským menom Ilonka Magyar), v rokoch 1935 – 1963 vystupovala v klavírnom duu so svojim pedagógom Štefanom Némethom-Šamorínskym, v rovnakom zložení tiež so Zoltánom Hrabussayom a oveľa neskôr i s Valériou Kelly. Ťažisko jej zásluh o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry sa datuje od roku 1954, kedy získala miesto asistentky komornej spolupráce na VŠMU. S viacerými poslucháčmi spolupracovala i po ukončení ich štúdia na VŠMU a to buď formou klavírnej spolupráce, ako členka ansámblov alebo pri nahrávaní pre rozhlas či hudobné vydavateľstvá. Významnú kapitolu jej umeleckých aktivít predstavuje nepretržitá 33-ročná spolupráca s Milošom Jurkovičom (fl) jednak na koncertnom pódiu, jednak s jeho poslucháčmi na VŠMU. Z obrovského množstva umeleckých partnerov treba vyzdvihnúť dlhoročnú spoluprácu s Viktorom Šimčiskom (vn), Milanom Teleckým (vl) a Jurajom Alexandrom (vc), s ktorými účinkovala v klavírnom kvartete.

Sólisticky spolupracovala s poprednými slovenskými orchestrami pod taktovkou dirigentov ako Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Edoardo Guarnieri, Ladislav Holoubek a ď. Ako sólistka či komorná hráčka vystúpila na najvýznamnejších hudobných festivaloch vtedajšieho Československa. Patrila k horlivým propagátorom tvorby svojich pedagógov Bélu Bartóka a Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorého klavírne dielo naštudovala v plnom rozsahu. Pedagogicky bola aktívna už od roku 1930, kedy vyučovala súkromne. V rokoch 1951 – 1954 vyučovala na vtedajšej 1. hudobnej škole (Hudobnej škole pre Slovensko) v Bratislave a v období 1954 – 2003 pôsobila ako asistentka komornej spolupráce na VŠMU (doc. 1991), čo tvorí s mimoškolskou koncertnou aktivitou ťažisko jej zásluh.

Jej umelecké pôsobenie (1930 – 2003) obsiahlo život troch generácií. Do vysokého veku si udržala schopnosť podávať vynikajúce umelecké výkony. Bola spoľahlivou a vyhľadávanou oprou a inšpirátorkou výkonov svojich partnerov. Jej prejav sa opieral o absolútny sluch, nezlyhávajúcu pamäť, vzácnu pohotovosť a intenzívny osobnostný vklad.“ (Vladimír Čížik)

Bibliografia

 • Helena Gáfforová
  2013 SME [príloha Víkend] 12.10. roč. 21, 2013, č. 238, s. 10
 • Čížik, Vladimír: Jubileum. Helena Gáfforová (profil k 90. narodeninám)
  2004 Hudobný život 2004, č. 10, s. 5
 • Rajterová, Alžbeta: Náš hosť. Helena Gáfforová (profil – interview)
  2001 Hudobný život 2001, č. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Nová slovenská hudba
  1998 Hudobný život 1998, č. 23-24, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: S prevahou premiér
  1998 Hudobný život 1998, č. 22, s. 10
 • Dlháňová, Božena: Letné stretnutie
  1998 Hudobný život 1998, č. 18, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Stretnutie sviatočné
  1997 Hudobný život 1997, č. 23-24, s. 10
 • Palovčík, Michal: Neprávom zabúdané hodnoty. K storočnici prof. Štefana Németha-Šamorínskeho
  1996 Hudobný život 1996, č. 17, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: V šedých farbách
  1996 Hudobný život 1996, č. 17, s. 2
 • Javorský, Igor: Koncerty SF
  1995 Hudobný život 1995, č. 3, s. 6
 • Blahynka, Miloslav: BHS 1994. Gáfforovej "comeback.
  1994 Hudobný život 1994, č. 19; 21, s. 6; 1
 • Jurkovič, Miloš: Hommage à Helena Gáfforová (reflexia – profil k 80. narodeninám)
  1994 Hudobný život 1994, č. 18, s. 2
 • Berger, Igor: Štyri premiéry
  1993 Hudobný život 1993, č. 22, s. 5
 • Urbancová, Hana: Jedno dopoludnie pre dve duá
  1992 Hudobný život 1992, č. 3, s. 3
 • oznam [získanie titulu doc.]
  1991 Hudobný život 1991, č. 12, s. 3
 • oznam [o udelení mimoriadnej prémie za celoživotnú systematickú pozornosť uvádzaniu pôvodnej slovenskej tvorby od SHF]
  1990 Hudobný život 1990, č. 25, s. 7
 • Berger, Igor: Johann Nepomuk Hummel
  1989 Hudobný život 1989, č. 5, s. 6
 • Albrecht, Ján: Dopoludnia v znamení jubileí
  1989 Hudobný život 1989, č. 26, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: Jubileum umelkyne
  1989 Hudobný život 1989, č. 20, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Slovenská prehliadka koncertného umenia Žilina
  1988 Hudobný život 1988, č. 10, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: Komorné koncerty
  1988 Hudobný život 1988, č. 10, s. 8
 • Čížik, Vladimír: K životnému jubileu Heleny Gáfforovej
  1984 Hudobný život 1984, č. 19, s. 5
 • Režuchová, Viera: Stretnutie v Piešťanoch
  1984 Hudobný život 1984, č. 12, s. 2
 • Berger, Igor: BHS. Komorné súbory a recitály
  1983 Hudobný život 1983, č. 21, s. 8
 • -IB-: Z koncertov MDKO
  1981 Hudobný život 1981, č. 1, s. 4
 • Albrecht, Ján: L. Caix D Harvelios, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini
  1980 Hudobný život 1980, č. 3, s. 1
 • Podracký, Igor: Komorná tvorba slovenských skladateľov
  1980 Hudobný život 1980, č. 21, s. 5
 • Hejzlar, Tomáš: Malé ohliadnutie za jubilejným 35. ročníkom Pražskej jari
  1980 Hudobný život 1980, č. 14, s. 1
 • Čížik, Vladimír: Helena Gáfforová
  1979 Hudobný život 1979, č. 18, s. 7
 • -žik: Jubileá. (Glosa k 65. narodeninám)
  1979 Hudobný život 1979, č. 18, s. 7
 • Albrecht, Ján: Gramorecenzie
  1978 Hudobný život 1978, č. 3, s. 5
 • Ondrášek, I.: Umelci k výročiu SNP
  1974 Hudobný život 1974, č. 6, s. 4
 • Palovčík, Michal: Š. Németh-Šamorínsky
  1974 Tatran, Bratislava 1974, s. 47 – 48 a 81 – 82
 • Čížik, Vladimír: Helena Gáfforová
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 57 – 58
 • Čížik, Vladimír: Helena Gáfforová
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond 1974, s. 57 – 58
 • -ZH-: Oslavy Bélu Bartóka
  1971 Hudobný život 1971, č. 8, s. 2
 • -uy-: Španielske zastavenia
  1970 Hudobný život 1970, č. 5, s. 8
 • Jurík, Marián: II. prehliadka slov. konc. umenia. Nitra október – december 1965
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 2, s. 83 – 84
 • Kozák, Jan a kol.: Helena Gáfforová
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 25
 • Z. H.: Koncert M. Országhovej a H. Gáfforovej
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 5, s. 261
 • -ič: Oslavy 10. výročia založenia VŠMU
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 2, s. 114 – 115
 • -žik [Čížik, Vladimír]: Koncerty Slovenskej filharmónie
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 3, s. 141
 • Jurovský, Šimon: Z hudobného života
  1944 Slovenský rozhlas roč. 5, 1944, s. 529 – 530
 • (z. b.) [Bokesová, Zdenka]: Z hudobného života
  1944 Slovenská politika roč. 25, 1944, č. 78
 • Z. H. [Hrabussay, Zoltán]: Dva klavírne koncerty
  1935 Slovenský večerník roč. 7, 1935, č. 103
 • Koričánsky, Gustáv: Koncert Št. Németh – Ilonka Magyar
  1935 Slovenský denník roč. 18, 1935, č. 108

Diskografia

 • Foto: Flauta v komornej tvorbe L. Kupkoviča & I. Paríka FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA
  2001 CD – Radio Bratislava RB 0265-2131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Ivan Parík: Pospevovanie
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Ivan Parík: Meditácia
   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: MUSICA ACADEMICA MUSICA ACADEMICA
  1994 CD – Slovart Records SR-0006-2-131
  1. Fritz Kreisler: Recitatív a scherzo pre sólové husle
   Peter Šaray (vn)
  2. Franz Schubert: Tri piesne
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Nokturno E dur op. 62 č. 2
   Tomáš Nemec (pf)
  4. Franz Liszt: La Campanella
   Tomáš Nemec (pf)
  5. Georg Christoph Wagenseil: Concerto pre pozaunu a sláčikový orchester
   Albert Hrubovčák (tn), Mladí bratislavskí umelci, Anton Popovič (dir.)
  6. Luigi Arditi: The Dream of Home
   Ľubica Vargicová (s), Darina Lacková (pf)
  7. Henri Dutilleux: Sonatína pre flautu a klavír
   Tomáš Janošík (fl), Helena Gáfforová (pf)
  8. William Walton: Bagatela pre sólovú gitaru
   Miloš Tomašovič (gui)
  9. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Juraj Kováč (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Viola and Cello Sonatas JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS
  1988 CD – Opus 9351 1895
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3
   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104
   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Mikuláš Schneider-Trnavský TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
  1981 LP – Opus 9110 1093-94
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes, Oto Ferenczy ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY
  1977 LP – Opus 9111 0500
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová
 • Foto: Flautový recitál Miloša Jurkoviča FLAUTOVÝ RECITÁL MILOŠA JURKOVIČA
  1970 LP – Supraphon 111 0836
  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Sonáta D dur, op. 50
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  4. Jacques Ibert: Entr'acte pre flautu a gitaru
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Zelenka (gui)
  5. Jacques Ibert: Piece pre sólovú flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Slovenská komorná hudba SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA
  1964 LP – Supraphon SV 8234
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
   Janáčkovo kvarteto
 • Foto: François Couperin: Pieces en concert; Gabriel Fauré: Klavírne kvarteto č. 1 c mol op. 15 FRANÇOIS COUPERIN: PIECES EN CONCERT; GABRIEL FAURÉ: KLAVÍRNE KVARTETO Č. 1 C MOL OP. 15
  CD – Opus 9151 0580
  1. François Couperin:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Franz Schubert: Klavírne quinteto "Pstruh" op. 114 FRANZ SCHUBERT: KLAVÍRNE QUINTETO "PSTRUH" OP. 114
  LP – Opus 9111 1261
  1. Franz Schubert:
   Juraj Alexander (vc), Milan Telecký (vl), Viktor Šimčisko (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: G. Frescobali: Toccata D dur; L. de Caix d´Hervelois: Suita č, 2 d mol; G. Sammartini: Sonáta G dur; G. Ph. Telemann: Sonáta a mol; L. Boccherini: Sonáta A dur G. FRESCOBALI: TOCCATA D DUR; L. DE CAIX D´HERVELOIS: SUITA Č, 2 D MOL; G. SAMMARTINI: SONÁTA G DUR; G. PH. TELEMANN: SONÁTA A MOL; L. BOCCHERINI: SONÁTA A DUR
  LP – Opus 9111 0744
  1. Girolamo Frescobaldi:
   Juraj Alexander (vc), Helena Gáfforová (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1997 za celoživotné interpretačné dielo v oblasti interpretácie komornej hudby
 • Zlatá medaila VŠMU
  1979, 1989, 1994, 1999

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Gahér: Z Liptova
  14. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fl), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Ronald Šebesta (cl)
 • Jozef Gahér: Musica fosca
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Igor Bielik (cr)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre violu a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta-balada
  pre violu a klavír
  30. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Ústredného výboru Slovenského zväzu žien, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Gáfforová (pf), Milan Telecký (vl)
 • Miloslav Kořínek: Tri skladby
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Helena Gáfforová (pf)
 • Dušan Martinček: Concertino
  pre flautu a klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  9. 6.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Milan Novák: Sonatína č. 1
  pre flautu a klavír
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ivan Parík: Meditácia
  20. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Illek (cb), Helena Gáfforová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  2. 6.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Martinicův palác, Praha, CZ
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Helena Gáfforová 1962-08-09 Helena Gáfforová

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Helena Gáfforová 1962-08-09 Helena Gáfforová

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Martinček, Dušan: Concertino  Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 12. 2017