Profil osobnosti

Foto: Tibor Andrašovan Autor: Pavel Kastl

Tibor Andrašovan

3. 4. 1917 Slovenská Ľupča – 14. 6. 2001 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1937
maturita na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici
1937 – 1941
Filozofická fakulta UK v Bratislave, aprobácia pedagóg pre učiteľské akadémie
1940 – 1945
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Josef Vincourek, Kornel Schimpl)
1941 – 1943
profesor na Učiteľskej akadémii v Modre
1944
štátny profesor na Učiteľskej akadémii v Bratislave
1945
kurzy orchestrálneho dirigovania (Pavel Dědeček) a zborového dirigovania (Miroslav Doležil) v Prahe, súčasne štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity (Zdeněk Nejedlý, Josef Hutter)
1945 – 1957
korepetítor a dirigent Opery SND v Bratislave
od 1947
dramaturg Opery SND v Bratislave
1955 – 1957
umelecký riaditeľ SĽUK-u (Slovenského ľudového umeleckého kolektívu)
1957 – 1968
umelec v slobodnom povolaní
1968 – 1972
umelecký riaditeľ SĽUK-u
od 1972
umelec v slobodnom povolaní
1997
titul Dr. h. c., udelený Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Tibor Andrašovan patrí medzi skladateľov, ktorí sa svojou mnohostrannou tvorbou zapájali do rozvoja slovenskej národnej kultúry povojnového obdobia. Jeho umelecké stretnutia s hudobným folklórom sa datujú od vzniku Lúčnice a príprav jej prvého zájazdu do Rumunska. Dramaturgická orientácia tohto súboru vytýčila jeden z jeho zásadných prístupov ku kompozičnému spracúvaniu ľudového naturelu a originality prejavu ľudového speváka a ľudových hudcov (Detvianska veselica, Radvanský jarmok). Zatiaľ čo v tvorbe pre Lúčnicu umocňoval originalitu ľudového spevu a tanca, pre SĽUK komponoval monumentálne scénické obrazy s dramatickým akcentom, využívajúc ľudové zvykoslovie, ako aj námety z revolučnej tradície nášho národa (Svadba Eža Vlkolínskeho, Povesti o hôrnych chlapcoch a Jánošíkovi). Svojím umeleckým naturelom inklinuje Andrašovan k hudobno-dramatickému stvárňovaniu literárnych predlôh. Kým vo svojich baletoch tlmočí hlboké ľudské cítenie, ľudovú tradíciu a pokrokové myšlienky, vo svojej opernej a spevohernej tvorbe zobrazuje sociálne problémy, kritiku malomeštiactva a ľudový optimizmus. Základnými črtami Andrašovanovej hudby sú lyrika, spevnosť, tanečnosť, ľudovosť a komunikatívnosť. Žánrovo jeho skladby siahajú od symfonických a vokálno-symfonických cez komorné, vokálne až po zborové skladby a svedčia o tom, že sa Andrašovan nielen vedome zmocňoval bohatých zdrojov ľudovej a tanečnej tvorby zachovávajúc tonálny, ornamentálny charakter či osobité harmonické myslenie jednotlivých lokalít Slovenska, ale vo voľbe hudobno-vyjadrovacích prostriedkov siahal i k rozšírenej tonalite."

(LABORECKÝ, Jozef: Tibor Andrašovan. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 17 – 18.)

Diela

 • opera
 • Figliar Geľo

  Komická opera v troch dejstvách
  1957 137'
  TEXT: Jela Krčméry-Vrteľová, Martin Ťapák
  POSTAVY: Potocký (b), Elena (s), Karolína (ms), Geľo (br), Paľo (t), Janko (s), Miško (a), Voňavka (t), Poštár (br), Chrochmelka (a), Hluchá (ms), MUDr. Zelenák (b), PhDr. Rubanus (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl, 2ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi
  Ikona audio
 • Biela nemoc

  Opera v dvoch dejstvách (12 obrazoch)
  1967 30'
  TEXT: Jozef Budský podľa Karel Čapka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Jeho Excelencia maršál (br), Profesor Sigelius (t), Galén (b), Mister Krieg (bbr), Občan (t), Manželka (a), Apartný asistent (br), Druhý asistent (br), Kapacita (b), 1. kamelot (t), 2. kamelot (t), Chlapec kamelot (t), 1. predavač (t), 2. predavač (t), Starý predavač (br), Človek (br), Malý chlapec (s), Rečník (br), Agent (t), Občan v okuliaroch (br), Sestra (ms), Úradný pán (br), Pobočník (t), Generál (br), Ministerský predseda (t), Minister vnútra (b), Minister zahraničia (b), Veľvyslanec (b), Novinár (br), Útočný novinár (br), Maršalova dcéra (s), Veliteľ gardy (br)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, pf, org, archi
 • Hájnikova žena

  Opera v troch dejstvách
  1972–1973 TEXT: autor podľa P. O. Hviezdoslava
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Hanka (s), Michal (br), Otec Hanky (bbr), Villáni (b), Artuš (t), Janči (br), Sudca (b), Obhajca (br), Valach 1 (t), Valach 2 (t), Ondrejko (ms), Janko (s)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, xlf, vbf, pf, archi
 • Návrat

  Televízna opera
  1983–1984 TEXT: Jela Krčméry-Vrteľová
 • Na Zemplíne

  Ľudová opera v troch dejstvách
  1984–1985 TEXT: Ján Králik, Tibor Andrašovan
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, cmp, xlf, vbf, archi
 • Šach a Šachrazád

  1991 TEXT: autor
 • Vrabček Mojček

  Detská opera
  1997 TEXT: J. Rezník
 • opereta
 • Pánska volenka (Štvorylka)

  Opereta v dvoch dejstvách
  1960 TEXT: J. Rozsíval podľa J. Jesenského
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
 • balet
 • Orfeus a Eurydika (Večný Orfeus)

  Balet v troch dejstvách
  1948 TEXT: Stanislav Remar, Tibor Andrašovan
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi
 • Pieseň mieru

  1949 40'
  TEXT: S. Remar
 • Ikaros

  Balet v jednom dejstve
  1965 50'
  TEXT: Karol Tóth
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi
 • Slávnosti slnovratu

  Balet v piatich obrazoch
  1965 50'
  TEXT: K. Tóth
  OBSADENIE: CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi
 • Letokruhy (Slovensko v tanci)

  1994 TEXT: J. Goga
 • Kaštieľ na čiernom kameni

  1998 TEXT: J. Kvočák
 • muzikál
 • Kráľ bláznov

  Muzikál v dvoch častiach
  1982 TEXT: Margita Meyerová, podľa Victor Huga
 • symfonický orchester
 • Dukla, brána slobody

  Dramatická ouvertúra
  10'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Malá goralská predohra op. 22

  1961 7'
  OBSADENIE: orch
 • Zbojnícka predohra

  1963 OBSADENIE: orch
 • Ouvertura in F

  1983 OBSADENIE: orch
 • Hudba k Spartakiáde

  1989 OBSADENIE: orch
 • Tance zo Slovenska

  pre symfonický orchester
  1989 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
 • Naše mažoretky

  1993 OBSADENIE: orch
 • Kolo Tatier

  Ouvertúra
  1996 6' 30
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Vlachiko

  Cigánsky tanec
  1996 OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • komorný orchester
 • Suita folklorica per archi

  18'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Zašumeli borovice

  Cyklus piesní pre soprán a orchester
  1976 10'
  TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: s, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, bat, pf, archi
 • Ozveny z povstaleckých hôr

  1979 19'
  TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: spk, s, t, orch
 • Tri záhorácke pjesničky op. 9

  1981 OBSADENIE: v, orch
 • Motýľ nad lampou

  Cyklus piesní pre vyšší hlas a symfonický orchester
  1984 11'
  TEXT: L. Novomeský
  OBSADENIE: s, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, mb, pf, archi
  Ikona audio
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Tokajík

  Symfonická kantáta
  1975 18'
  TEXT: P. Horov
  OBSADENIE: s, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, vbf, archi
 • Ďaleká paseka

  1986 2' 07''
  TEXT: Vojtech Mihálik
  OBSADENIE: 2v, CF, folkb
 • Ej, zahoreli zore

  1986 2' 06''
  TEXT: Vojtech Mihálik
  OBSADENIE: 2v, CM, folkb
 • Cyril a Metod

  Oratórium
  1987 50'
  TEXT: Ján Hollý, Andrej Sládkovič, Štefan Ondruš
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, cpl, vbf, pf, archi
 • Slovenské dvojspevy

  Ženský dvojspev so sprievodom komorného orchestra
  1994 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: 2vf/CF, orch: fl, ob, cl, fg, 2ar, archi
 • zbor a orchester
 • Rodná zem

  1953 TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: CM, orch
 • Krvavý súd

  1956 TEXT: J. K. Tyl
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre čembalo a sláčikový orchester

  1979 18'
  OBSADENIE: cmb, archi
 • sólový nástroj
 • Variácie na tri témy zo zbierky A. Šantrocha

  pre čembalo
  1984 OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Suita piccola

  pre klavír
  5'
  OBSADENIE: pf
 • Partita romantica per piano solo

  1983 OBSADENIE: pf
 • Toccata

  1984 3'
  OBSADENIE: pf
 • Tance zo Slovenska

  pre klavír štvorručne
  1989 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Kolo Tatier

  Ouvertúra (verzia pre štvorručný klavír)
  1996 6' 30
  OBSADENIE: pf4m
 • Ouvertura pre klavír štvorručne

  1998 OBSADENIE: pf4m
 • dva nástroje
 • Cigánsky tanec

  1955 OBSADENIE: 2pf
 • Pastierik s píšťalkou

  1986 3'
  OBSADENIE: fl, ar
 • Spomienka

  1986 3'
  OBSADENIE: vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 Folklorico

  1976 18'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Slovenské dvojspevy

  Ženský dvojspev so sprievodom klavíra
  1994 OBSADENIE: 2v/CF, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Hviezdy nad Prahou

  TEXT: V. Lučeničová
  OBSADENIE: s/t, pf
 • Spomienka na Moskvu

  TEXT: A. Sarvaš
  OBSADENIE: s, pf
 • Zo slnečnej Gruzie

  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: s/t, pf
 • Regrútske piesne

  Cyklus piesní pre stredný mužský hlas a klavír na ľudovú poéziu
  1973 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf/orch
 • Zašumeli borovice

  Cyklus piesní pre soprán a klavír
  1976 10'
  TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: s, pf
 • Žena a múza

  Cyklus piesní pre basbarytón a klavír na poéziu Michala Chudu
  1978 13'
  TEXT: M. Chuda
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: bbr, pf
 • Svitlo slnko

  Cyklus piesní pre alt a klavír na cigánsku poéziu
  1981 TEXT: V. Mihálik (prekl.)
  OBSADENIE: a, pf
 • Tri záhorácke pjesničky op. 11

  1981 OBSADENIE: v, pf
 • Tiché vody

  1992 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: ms, pf
 • inštruktívne
 • Na zelenej lúke

  Cyklus detských zborov a cappella
  1982 TEXT: V. Mihálik, ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Zima na dedine

  pre detský zbor a cappella
  1983 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Vianočná hra

  1987 OBSADENIE: CB, bu, trg, cmp
 • Ježiškovi miláčkovi op. 7

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Vianoce v škole op. 2

  1992 TEXT: S. H. Vajanský, M. Rúfus
  OBSADENIE: CB
 • Vŕšky okopneli op. 8

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Slovenský Betlehem op. 3

  1993 TEXT: autor podľa ľud.
  OBSADENIE: vv, CM, org
 • hudba pre divadlo
 • Ako sa vám páči

  1946 TEXT: W. Shakespeare
 • Lampáš

  1949 TEXT: A. Jirásek
 • Legenda o láske

  1955 TEXT: N. Hikmet
 • Rómeo a Júlia

  1957 TEXT: W. Shakespeare
 • Kocúrkovo

  1960 TEXT: J. Chalupka
  OBSADENIE: orch
 • Meštiak šľachticom

  1960 TEXT: J. B. Moliere
 • Cyrano z Bergeracu

  1967 TEXT: E. Rostand
  OBSADENIE: orch, cmb
 • Marína Havranová

  1968 TEXT: P. O. Hviezdoslav
 • Dobrodružstvo pri obžinkoch

  1970 TEXT: J. Palárik
 • Herodes a Herodias

  1970 TEXT: P. O. Hviezdoslav
 • úpravy folklóru
 • Dole dedinou

  OBSADENIE: CMa
 • Ej padá rosička

  OBSADENIE: s, pf
 • Ešte sa raz obzrieť mám

  OBSADENIE: s, pf
 • Kamaráti moji

  Zbojnícka pieseň zo stredného Slovenska
  OBSADENIE: br, folkb
 • Na zálety

  OBSADENIE: CMa, orch
 • Z môjho kraja

  OBSADENIE: CF, CMa
 • Zaviatym chodníčkom

  OBSADENIE: CM, orch
 • Skladby pre rozhlas v Novom Sade

  1947–1997
 • Detvianska veselica

  1951 OBSADENIE: CM, orch
 • Do dvorečka, do dvora

  1954 OBSADENIE: CM, orch
 • Hrabačky

  1954 OBSADENIE: CF
 • Zvolávačky

  1955 OBSADENIE: CM, orch
 • Povesť o hôrnych chlapcoch

  1956 OBSADENIE: CM, orch
 • Goralská ľúbosť

  1962 OBSADENIE: CM, orch
 • Balada z hôr

  1963 OBSADENIE: CM, orch
 • Jánske piesne op. 5

  1964 OBSADENIE: CF
 • Kosba pod Rozsutcom

  1968 OBSADENIE: CM, orch
 • Okolo Važca op. 8

  1969 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Kvietky a vetrík

  1970 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CF
 • Na jarnú nedzeľu

  1971 7'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Povesť o Jánošíkovi

  1978 14' 25''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Prší, košieľka mi zmokne

  1978 6' 14''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Radvanský jarmok

  1978 17' 15''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Valaská postava

  Charakteristická skladba pre mužský hlas, píšťalku, sláčikový orchester a cimbal
  1978 OBSADENIE: vm, fsch, zmb, archi
 • Pod Ždiarskou vidlou

  Zmes goralských piesní.
  1983
 • A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

  1984 OBSADENIE: v, folkb
 • Veje vietor – Janíčko žltovlas

  1984 OBSADENIE: v, folkb
 • Tanec zo Zemplína

  1986 OBSADENIE: orch
 • Zašli mi ovečky

  1986 OBSADENIE: br, orch
 • Bola som ja, bola

  Ľudová pieseň zo stredného Slovenska
  1987 4' 15''
  OBSADENIE: v, folkb
 • Cimbalista zo Spiša

  Koncertantná skladba pre sólový cimbal a sláčikový orchester
  1987 4' 42''
  OBSADENIE: zmb, archi
 • Ej, fujarôčka moja

  Koncertantná skladba pre sólovú fujaru a ľudový orchester
  1987 4' 20''
  OBSADENIE: fu, folkb
 • Ej, tá píšťalôčka

  Hudobný obrázok zo stredného Slovenska
  1987 5' 58''
  OBSADENIE: fsch, orch
 • Ja bača starý

  1987 OBSADENIE: fu, orch
 • Keď sa Janík do vojny bral

  1987 4' 16''
  OBSADENIE: b, folkb
 • Pod horou borovou

  1987 OBSADENIE: crm, orch
 • Švihrovská

  Fantázia na kurucké melódie
  1987 5' 39''
  OBSADENIE: vn, folkb
 • Tanec z Podhalia

  1987 OBSADENIE: orch
 • Tri starodávne z Dúbrav

  Koncertantná skladba na ľudové motívy zo stredného Slovenska
  1987 3' 35''
  OBSADENIE: folkb
 • Z tej doliny na tú

  Charakteristická skladba pre sólovú fujaru a inštrumentálnu skupinu
  1987 4' 34''
  OBSADENIE: fu, folkb
 • Za valáškom

  Pieseň z cyklu Obrázky nášho kraja
  1987 OBSADENIE: fsch, v, orch
 • Terchová, Terchová

  1988 OBSADENIE: vv, CM, archi
 • Tri poľovnícke piesne

  1988 OBSADENIE: CMa
 • Myjavské obmeny

  1989 OBSADENIE: cl, orch
 • Keď pôjdem z Pazova

  1990 OBSADENIE: vn, orch
 • Pazovské dievčence

  1990 OBSADENIE: CF, orch
 • Regrútske piesne

  1991 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, orch
 • Štyri piesne zo Záhoria

  1991 OBSADENIE: t, orch
 • Tri záhorácke pjesničky

  1991
 • Svätý Gorazd

  1992 OBSADENIE: b, CM
 • Vianoce na horách

  1992 OBSADENIE: CF
 • Vianoce v kostole

  1992 OBSADENIE: CM, org
 • Na záletoch

  1994 OBSADENIE: CMa
 • Ľudia a vtáci

  1995 OBSADENIE: CM
 • Kade ja chodieval

  1996 OBSADENIE: b, orch
 • Za živa v Bystrici

  1996 OBSADENIE: vv, CM
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Piesne zo Zemplína

  1986 7' 20''
  OBSADENIE: v, CF, folkb
 • Tri piesne zo stredného Slovenska

  1986 8' 26''
  OBSADENIE: v, CF, folkb
 • miešaný zbor
 • O dievčati, matke a babičke

  1978 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CM
 • Nes, škovrán, pieseň

  1985 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Dialógy

  1974 TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Vlasť volá

  Cyklus detských (ženských) zborov a cappella na verše Vojtecha Mihálika
  1979 TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB/CF
 • elektroakustické
 • Z vŕšku do doliny

  Charakteristická skladba pre píšťalky a fujary
  1987 OBSADENIE: C+(fsch, fu)
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Nová škola

  1948 RÉŽIA: V. Sent
  OBSADENIE: KD
 • Bojovníci pod zemou

  1949 RÉŽIA: J. Hečl
  OBSADENIE: KD
 • Cesta k slnku

  1949 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Dedičstvo krásy a biedy

  1949 RÉŽIA: M. Krása
  OBSADENIE: KD
 • Májové posolstvo

  1949 RÉŽIA: J. Kalina, B. Voděrka
  OBSADENIE: KD
 • Pieseň strojov

  1949 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Vyzývame vás

  1949 RÉŽIA: V. Sent
  OBSADENIE: KD
 • Piešťany

  1950 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: KD
 • Príbeh Jána Kováča

  1950 RÉŽIA: S. Lacko
  OBSADENIE: KD
 • Spoločnou silou

  1950 RÉŽIA: F. Andris, P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Zelené priehrady

  1950 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Ženy do boja za mier

  1950 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Druhá smena

  1951 RÉŽIA: M. Černák
  OBSADENIE: KD
 • Hrdinovia práce

  1951 RÉŽIA: S. Barabáš
  OBSADENIE: KD
 • Krompachy

  1951 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: KD
 • Kysuce

  1951 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: KD
 • San José

  1951 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: KD
 • Za lepší život

  1951 RÉŽIA: J. Tatara
  OBSADENIE: KD
 • 1. máj 1952

  1952 RÉŽIA: J. Beer
  OBSADENIE: KD
 • Banícka mladosť

  1952 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: KD
 • Cezpoľný beh

  1952 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Huko

  1952 RÉŽIA: P. Gejdoš
  OBSADENIE: KD
 • Dieťa, škola, pohyb

  1953 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Geologická činnosť vetra

  1953 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Horehronie

  1953 RÉŽIA: J. Beer
  OBSADENIE: KD
 • Orava

  1953 RÉŽIA: P. Gejdoš
  OBSADENIE: KD
 • Priastevník americký

  1953 RÉŽIA: Š. Orth
  OBSADENIE: KD
 • Martin Benka

  1954 RÉŽIA: J. Beer
  OBSADENIE: KD
 • Všetky nech nám žijú

  1954 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Banská Bystrica

  1955 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Hviezdy na šachtách

  1955 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: KD
 • Hygiena vodných tokov

  1955 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Zem volá

  1955 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: KD
 • Príbetská jar

  1956 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: KD
 • Akademik Čabelka

  1958 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: KD
 • Angkor Vat

  1959 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Bajon

  1959 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Úsmevy Angkoru

  1959 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Obrázky z TANAP-u

  1960 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Pošlite za nami ďalších

  1960 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Človek a oblaky

  1961 RÉŽIA: P. Miškuv
  OBSADENIE: KD
 • Spišská Sobota

  1961 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: KD
 • Stredoveké nástenné maľby

  1961 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: KD
 • Vietor do tváre

  1961 RÉŽIA: V. Čech
  OBSADENIE: KD
 • List z Riazane

  1962 RÉŽIA: M. Černák
  OBSADENIE: KD
 • Medzevskí kováči

  1962 RÉŽIA: Š. Kamenický
  OBSADENIE: KD
 • Rozširovanie plodov a semien

  1962 RÉŽIA: F. Andris
  OBSADENIE: KD
 • Vyrástli z dreva

  1962 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Povesť o zbojníkoch

  1963 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: KD
 • Mimoriadne cvičenie

  1971 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • P. Bielik

  1971 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Dlhá cesta

  1973 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Socialistické Slovensko

  1973 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: KD
 • Chvála dreveníc a krása dreva

  1974 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Nový program AVS I, II, III

  1974 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: KD
 • So SĽUK-om o SĽUK-u

  1974 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Životné prostredie - rieky umierajú

  1974 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Plech...

  1975 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Suvenír zo Slovenska

  1976 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Pohľady na minulosť

  1977 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Človek - vládca živlu

  1978 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Svet Márie Turkovej

  1978 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • Zmeny III. scény AVS

  1978 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: KD
 • MVS I, II

  1979 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: KD
 • Naše deti

  1979 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • Lietajúce stroje na Slovensku od r. 700 do r. 1918

  1981 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Matky z Čierneho Balogu

  1984 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Kvety Tatier

  1953 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: DD
 • Cesta večných spomienok

  1958 RÉŽIA: P. Gejdoš
  OBSADENIE: DD
 • Expedícia TANAP

  1961 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: DD
 • dlhometrážny hraný film
 • Katka

  1949 RÉŽIA: J. Kadár
  OBSADENIE: DH
 • Rodná zem

  1953 RÉŽIA: J. Mach
  OBSADENIE: DH
 • Drevená dedina

  1954 RÉŽIA: A. Lettrich
  OBSADENIE: DH
 • Štvorylka

  1955 RÉŽIA: J. Medveď, K. Krška
  OBSADENIE: DH
 • Statočný zlodej

  1958 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: DH
 • Prerušená pieseň

  1960 RÉŽIA: N. K. Sanišvili, F. Žáček
  OBSADENIE: DH
 • Pokorené rieky

  1961 RÉŽIA: F. Žáček
  OBSADENIE: DH
 • Jánošík I.

  1962 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: DH
 • Jánošík II.

  1963 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: DH
 • Majster kat

  1966 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: DH
 • Rok na dedine

  1967 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Páni sa zabávajú

  1971 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: DH
 • Zlozor

  1971 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: DH
 • Očovské pastorále

  1973 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: DH
 • Cesta ženy

  1974 RÉŽIA: D. Kodaj
  OBSADENIE: DH
 • Sebechlebskí hudci

  1975 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: DH
 • Stretnutie

  1975 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: DH
 • Desať percent nádeje

  1976 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: DH
 • Nie

  1978 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: DH
 • hraný televízny film
 • Balada o Vojtovej Maríne

  1964 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DTv
 • Oko za oko

  1965 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: DTv
 • stredometrážny televízny film
 • Roztrhla sa hudáčkovi struna

  1966 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: STv

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996
  1996 ASCO Art & Science, Bratislava 1996
 • kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.
  1989 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 23–24
 • Umelecká kritika a publicistika
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 16
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ľudová pieseň – studnica inšpirácie : Hovoríme s popredným slovenským hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom
  1992 Národná osveta roč. 2, 1992, č. 11, s. 20–30
 • PALOVČÍK, Michal: Antický námet očami súčasníkov : Slovenské národné divadlo uviedlo baletnú premiéru
  1988 Pravda roč. 69, 1988, č. 87 (14. 4.), s. 5
 • (ýs): Andrašovan 65-ročný : Jubileum významného skladateľa
  1982 Ľud roč. 35, 1982, č. 79 (3. 4.), s. 4
 • -mm-: Tibor Andrašovan: Hájnikova žena
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 10, s. 3
 • ŠAMKO, Jozef: Andrašovanova spevohra Pánska volenka na Novej scéne
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 2, s. 75–76
 • MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov "Figliar Geľo"
  (Niekoľko poznámok o novej spevohre)
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 5, s. 220–222
 • Analýzy diel
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Vokálne skladby Tibora Andrašovana
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 324

Diskografia

 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Muzyka i Tatry MUZYKA I TATRY
  2003 CD – Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 19 34-500 (Poľsko)

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Tibor Andrašovan: Tanec z Podhalia
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Władysław Żeleński: V Tatrách
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Tibor Andrašovan – Tance zo Slovenska TIBOR ANDRAŠOVAN – TANCE ZO SLOVENSKA
  1997 CD – Hudobný fond SF 00242031
  1. Tibor Andrašovan: Tance zo Slovenska
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Foto: Z tej doliny na tú Z TEJ DOLINY NA TÚ
  1987 LP – Opus 9117 1878
  1. Tibor Andrašovan: Z tej doliny na tú
   Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Za valáškom
   Darina Laščiaková (v), Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Tri starodávne z Dúbrav
   Štefan Molota (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Ej, fujarôčka moja
   Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Valaská postava
   Štefan Lesay (v), Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. Tibor Andrašovan: Ej, tá píšťalôčka
   Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  7. Tibor Andrašovan: Švihrovská
   Viliam Farkaš (vn), Ľudová hudba, Eugen Farkaš (umv.)
  8. Tibor Andrašovan: Keď sa Janík do vojny bral
   Ondrej Malachovský (b), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Z vŕšku do doliny
   Jozef Peško (fsch, fu), Experimentálne štúdio Bratislava
  10. Tibor Andrašovan: Cimbalista zo Spiša
   Štefan Dráfi (zmb), Orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)
  11. Tibor Andrašovan: Bola som ja, bola
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
 • Foto: Ej, zahoreli zore : Spieva Margita Skyvová EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ
  1986 LP – Opus 9117 1796
  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka
   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (dir.)
  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Povej, vetrík, povej POVEJ, VETRÍK, POVEJ
  1984 LP – Opus 9117 1450
  1. Igor Bázlik: Svieti mesiac – Jahoda, jahoda
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  2. Július Móži: Povej, vetrík, povej – Do dvorečka, do dvora
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan
  4. Tibor Andrašovan: A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Veje vietor – Janíčko žltovlas
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): Povedzže mi, povedz – Ej, padá, padá rosička
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Štefan Sendrei (umv.)
  7. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): Jak še mili od milej bral – A na hure šnih leci
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Dezider Cibulka (umv.)
  8. slovenská ľudová pieseň: Mal som prepjelečku – Frajere, frajere – Keby mi to prišlo
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Matej Farkaš (umv.)
  9. slovenská ľudová pieseň: Švici mešac – Dajce me, mamočko
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Štefan Sendrei (umv.)
 • Foto: Ej, zapískaj, zaspievaj EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ
  1983 LP – Opus 9117 1434
  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy
   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Jozef Peško : Fujarôčka moja JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA
  1979 LP – Opus 9117 0635
  1. Svetozár Stračina: Zadumanie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Svetozár Stračina: Detvianska melódia
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Miloš Berka: Pod grúňom
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Ondrej Demo: Goralské nôty zo severnej Oravy
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Július Letňan: Kokavská píšťalka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  7. Miloš Berka: Ej, lebo tancuj, lebo pískaj
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  8. Igor Bázlik: Horou, chlapci, horou
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Miloš Berka: V šírom poli
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Orchester ľudových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV ČS. ROZHLASU V BRATISLAVE
  1979 LP – Opus 9117 0749
  1. Igor Bázlik: Nôty moje, nôty
   Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  2. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  3. Štefan Molota: Strigônske melódie
   Štefan Molota (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  4. Ivan Dubecký: Gajdošu, gajdošu
   Jozef Peško (v), Anton Vranka (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  5. Ivan Dubecký: Dve piesne od Trenčína
   Lýdia Fajtová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Jaroslav Jurášek: Primášová pieseň
   Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  7. Pavol Tonkovič: Vrchárska nálada (Vrchársky plač)
   Miroslav Dudík (umv.), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  8. Igor Bázlik: Hej, zaspievalo vtáča
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  9. Július Letňan: Kokavská píšťalka
   Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Tibor Andrašovan: Kamaráti moji
   Anton Kúrňava (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  11. Ivan Dubecký: Goralská muzika
   Jozef Peško (fsch), Miroslav Vlado (fsch), Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
 • Foto: Tibor Andrašovan TIBOR ANDRAŠOVAN
  1978 LP – Opus 9117 0676
  1. Tibor Andrašovan: Radvanský jarmok
   Michal Šeďo (br), Gabriela Chorvátová (s), Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Povesť o Jánošíkovi
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: SĽUK SĽUK
  1972 LP – Opus 9117 0197
  1. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Helena Petráková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky
   Anna Nigutová-Baková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA
  1971 LP – Opus 9017 0036
  1. Tibor Andrašovan: Za valáškom
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (umv.)
  2. Vladimír Slujka: Svadobná odobierka z Oravy
   Darina Laščiaková (v), Július Letňan (org)
  3. Zdeněk Lukáš: Hájo, hájedlo
  4. Sl. Jakubíček: Svatební písně z kopanic
  5. Jaroslav Jurášek: Tri ľudové piesne zo Slovácka
  6. Jaroslav Krček: Větříčku foukej
  7. Igor Bázlik: Nechceu som v Pazove vojakom byti
   Stanislav Beňačka (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Bartolomej Urbanec (dir.)
  8. Svetozár Stračina: A pred tých je Kankov
   Viliam Farkaš (vn), Dievčenská spevácka skupina Marína-Zvolen
  9. Jaroslav Krček: Jihočeská třídobá kolečka
  10. Jaroslav Krček: Masopustní
  11. Hynek Bím: Hečené ze Zašové
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2007
 • titul zaslúžilý umelec
  1971
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1969 za hudbu k filmu Drevená dedina
 • Cena mesta Bratislavy
  1969
 • Rad kambodžského kráľa
  1956
 • Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky
  1955
 • Národná cena
  1949 za filmovú hudbu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tibor Andrašovan: Ouvertura pre klavír štvorručne
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Tatiana Lenková-Hurová (pf)
 • Tibor Andrašovan: Tance zo Slovenska
  pre klavír štvorručne
  20. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ludmila Kojanová (pf4m), Pavel Novotný (pf4m)
 • Tibor Andrašovan: Na Zemplíne
  Ľudová opera v troch dejstvách
  14. 11.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
 • Tibor Andrašovan: Motýľ nad lampou
  Cyklus piesní pre vyšší hlas a symfonický orchester
  13. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Mária Andrašovanová (s), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov
  Muzikál v dvoch častiach
  28. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bohuš Slezák (dir.), Bedřich Kramosil (réžia)
 • Tibor Andrašovan: Variácie na tri témy zo zbierky A. Šantrocha
  pre čembalo
  11. 3.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Erika Hahnová (cmb)
 • Tibor Andrašovan: Svitlo slnko
  Cyklus piesní pre alt a klavír na cigánsku poéziu
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Nina Hazuchová (ms)
 • Tibor Andrašovan: Ouvertura in F
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Zašumeli borovice
  Cyklus piesní pre soprán a orchester
  8. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Andrašovanová (s), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Tokajík
  Symfonická kantáta
  23. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
  20. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Cattarino (cmb), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Zašumeli borovice
  Cyklus piesní pre soprán a klavír
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Andrašovanová (s), Ľudovít Marcinger (pf)
 • Tibor Andrašovan: Regrútske piesne
  Cyklus piesní pre stredný mužský hlas a klavír na ľudovú poéziu
  25. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Szücs (br), Ján Salay (pf)
 • Tibor Andrašovan: Hájnikova žena
  Opera v troch dejstvách
  29. 8.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK
 • Tibor Andrašovan: Biela nemoc
  Opera v dvoch dejstvách (12 obrazoch)
  28. 10.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka)
  Opereta v dvoch dejstvách
  17. 12.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová scéna, Bratislava, SK
 • Tibor Andrašovan: Figliar Geľo
  Komická opera v troch dejstvách
  1. 3.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

Fotogaléria

 • Foto: Tibor Andrašovan 1964 Tibor Andrašovan

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Tibor Andrašovan Tibor Andrašovan

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Andrašovan, Tibor: Motýľ nad lampou
 • Andrašovan, Tibor: Figliar Geľo (1. dejstvo)  Gustáv Papp (t), Ľuba Baricová (ms), Milica Zvarová (s), Anna Martvoňová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 03. 2018