Profil osobnosti

Foto: Ivan Gajan

Ivan Gajan

2. 9. 1958 Žilina

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1966 – 1972
ĽŠU v Žiline (klavír – Mária Lehotská)
1972 – 1977
Konzervatórium Žilina (klavír – Anton Kállay)
1977 – 1982
Moskovské štátne konzervatórium Petra Iljiča Čajkovského (klavír – Stanislav Nejgauz, Viera Gornostajevová, Jelena Richterová)
1982 – 1983
štipendista SHF (klavír – Miloslav Starosta)
1983 - 1997
sólista ŠKO Žilina
od 1989
pedagóg klavírnej hry na HTF VŠMU

„Umelecký prejav Ivana Gajana charakterizuje citlivé dávkovanie agogiky, zmysel pre poetický náboj uvádzaných skladieb, prirodzenosť, ľahkosť, vzdušnosť a elegancia prejavu. Kritika už od prvých rokov jeho umeleckej kariéry vyzdvihuje osobnostný prínos a sugestivitu interpretácie. Významnú časť svojich umeleckých aktivít venuje popri sólistickom účinkovaní komornému muzicírovaniu. Vďaka svojim hráčskym a osobnostným črtám sa stal obľúbeným komorným partnerom domácich a zahraničných hudobníkov.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 50-53.)

 

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Ivan Gajan
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 50 – 53
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dohnalová, Lýdia: Jubilujúci Ivan Gajan
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 19
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • Kolář, Robert: Piate narodeniny Komorného orchestra ZOE
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 9
 • Puťorová, Lillien: Chopin & Schumann Ivana Gajana
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné (partner Carmely Cattarino)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír – v Mirbachu (Mozart, Chopin)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 24–25
 • Čížik, Vladimír: 37. BHS (22. 9.–5. 10.) Recitály. Klavír (Mozart a 4 Scherzá F. Chopina)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 17
 • Dohnalová, Lýdia: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22.9.-5.10) : recitály
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 17 – 18
 • Šišková, Ingeborg – Horkay, Tomáš: Dvakrát SOSR (Mozart KV 414)
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 22
 • Kříž, Jaromír: Mozartovský večer zakončily tři klavíry (Mozart KV 365) s Mariánom Lapšanským
  1998 Lidové noviny 1998
 • Puškášová, Meška: Panochovo kvarteto (Schumannovo Klavírne kvinteto)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 20
 • Čížik, Vladimír: Poézia klavíra (recitál v Mirbachu)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Gabriel, Sophie: Zwiespältiges und Űberzeugendes (vystúpeniecs violončelistkou Françoise Grobenovou)
  1997 Leipziger Volkszeitung 1997
 • Filippi, Elena: Stretnutie s Ivanom Gajanom
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 7, s. 3
 • Filippi, Elena: 20 rokov Štátneho komorného orchestra v Žiline (Interpretácia W. A. Mozarta KV 414)
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 7, s. 3
 • Bůžek, J.: II. abonentní koncert Severočeské filharmonie
  1994 Směr 1994
 • Tarinová, Jana: Stretnutie s interpretáciou : Hovoríme s klaviristom Ivanom Gajanom
  1992 Literárny týždenník 1992, č. 4, s. 15
 • Ursínyová, Terézia: Hľadanie novej tváre. Hummelova edícia v Opuse pokračuje
  1991 Národná obroda 1991
 • Berger, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni
  1991 Čas, Bratislava 1991
 • (-kh): Komorný koncert v "moyzeske"
  1991 Večerník 1991
 • Javorský, Igor: Ojedinelý zážitok
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 7, s. 4
 • Földešová, Marta: Za Mozartom v Žiline (Dvojkoncert Es dur KV 365 s Mariánom Lapšanským)
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 4, s. 5
 • Jurík, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi (klavírne triá, kvartet op. posth. kvintet op. 87)
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 19, s. 4
 • Eichenberg, Elisabeth: Schumannsaal–Konzert: Beethoven und Mozart in schöner Detailarbeit
  1990 Westfeutsche Zeitung, Düseldorf 1990
 • Bukovinská, Jlia: Príťažlivé podujatie vo VS galérii. Hudba medzi obrazmi
  1986 Večer, Košice 1986
 • Podracký, Igor: Dar dotyku (recitál)
  1986 Večerník 1986
 • Usínyová, Terézia: Slovenský klavirista z Moskvy
  1981 Večerník 1981
 • Ursínyová, Terézia: Profily mladých. Ivan Gajan
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 19, s. 7
 • –žk–/Čížik, Vladimír/: Prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice ´80
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 17, s. 1
 • Vajda, Igor: Na slovíčko s klaviristom I. Gajanom. Talent na ceste
  1978 Smena 1978, č. 199, s. 6
 • Strausz, Mikuláš: Splnili požiadavky (Klaviristická mlaď súťažila. Niekoľko vynikajúcich talentov)
  1977 Večerník 1977
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 4, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Poznámky k interpretácii Mozartových klavírnych diel
  2004 Tempo 2004, č. 1, s. 14 – 16

Diskografia

 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 6 - 7 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 6 - 7
  1995 CD – Opus 912344-2131
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in B flat major, No. 6, K. 254
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in E flat major, No. 7, K. 498
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 1 - 2 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 1 - 2
  1992 CD – Opus 91 2374-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E flat minor, Op. 87
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 1 - 4 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 1 - 4
  1990 CD – Opus 9351 2254
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E flat major, Op. 12
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 in F major, Op. 22
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G major, Op. 35
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G major, Op. 65
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 5 - 6 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 5 - 6
  1990 CD – Opus 9351 2255
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 5 in E major, Op. 83
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E flat major, Op. 93
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Frico Kafenda FRICO KAFENDA
  1983 LP – Opus 9111 1491 – 92
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Jozef Podhoranský (vc), Ivan Gajan (pf)
  2. Frico Kafenda: Štyri piesne
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
  3. Frico Kafenda: Tri piesne
   Peter Mikuláš (b), Ján Salay (pf)
  4. Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  5. Frico Kafenda: Variácie a fúga
   Ivan Gajan (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Klavírne triá E dur KV 542, C dur KV 548, G dur KV 564 W. A. MOZART: KLAVÍRNE TRIÁ E DUR KV 542, C DUR KV 548, G DUR KV 564
  CD – Opus 91 2375-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž Roberta Schumanna v Zwickau (DE)
  1981 - 6. cena, titul laureáta
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1977 - 1. cena, titul absolútneho víťaza
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1977 - 2. cena, Cena SHF za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1976 - 1. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1975 - 2. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1974 - 3. cena
 • Talent ’70
  1970 - 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1970 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 3
  24. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ivan Gajan (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Milan Novák: Tri dialógy
  pre akordeón a klavír
  12. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Ivan Gajan (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 10 A dur
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Ivan Gajan (pf)
 • Pavol Krška: Sedem prelúdií
  pre klavír
  11. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Gajan (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 10. 2018