Profil osobnosti

Foto: Magdaléna Hajóssyová

Magdaléna Hajóssyová

25. 7. 1946 Bratislava

vážna hudba
soprán

Bio

Bio

1961 - 1967
Konzervatórium v Bratislave (spev – Mária Smutná–Vlková)
1967 - 1972
VŠMU (Anna Hrušovská)
1971 – 1979
sólistka Opery SND
od 1978
členka Nemeckej štátnej opery v Berlíne
od 1979
stála členka Štátnej opery v Prahe
1979 – 1989
sólistka Slovenskej filharmónie
od 90. rokov
pedagogická činnosť (AMU v Prahe, Vysoká hudobná škola Hansa Eislera v Berlíne, vedenie speváckych interpretačných kurzov)

Hosťovala v mnohých operných domoch a koncertných sálach Európy i v zámorí, účinkovala s domácimi i zahraničnými interpretmi a orchestrami v spolupráci s významnými dirigentmi. Pravidelne nahrávala pre rozhlas, televíziu a vydavateľské spoločnosti.

„... Presadila sa ako vynikajúca predstaviteľka lyrických a mladodramatických sopránových úloh. Jej technické dispozície a muzikalita sa uplatnili najmä v náročných partoch Mozartových opier.“ /zdroj: SND/

 

Bibliografia

 • Marták, Ján: Magdaléna Hajóssyová: Každý druh hlasu vyvoláva iné pocity a emócie /rozhovor/
  2017 In: www.operaslovakia.sk/magdalena-hajossyova-kazdy-druh-hlasu-vyvolava-ine-pocity-emocie/
  Opera Slovakia 2017
 • Blaho, Vladimír: Naše, a přece ne úplně naše? K životnímu jubileu Magdalény Hajóssyové
  2016 In: www.operaplus.cz/nase-a-prece-ne-celkem-nase-k-zivotnimu-jubileu-magdaleny-hajossyove/
  Opera Plus 2016
 • Mojžišová, Michaela: Letné deti múz
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 49
 • Ursínyová, Terézia: Magdaléna Hajóssyová – sopranistka : Čas je taká zvláštna vec
  2014 Zlaté hlasy, Perfekt, Bratislava 2014, s. 89 – 96
 • Ulík, Karel: „Koreňov mám viac, ale Bratislava je ten hlavný.“
  2010 Slovenské korene 2010, č. 3 - 4, s. 12 – 14
 • Králík, Jan: České opery v gramofonovém světě. XV. Josef Bohuslav Foerster
  2009 Hudební rozhledy 2009, č. 12, s. 58
 • Ursínyová, Terézia: Čas je taká zvláštna vec
  2006 Hudobný život 2006, č. 9, s. 16
 • Ursínyová, Terézia,: Moje stretnutia so šťastím : hovoríme so sopranistkou Magdalénou Hajóssyovou
  1999 Literárny týždenník roč. 12, 1999, č. 10, s. 1 a 10
 • Ursínyová, Terézia: Koncerty srdca : Sopranistka Magdaléna Hajóssyová oslavuje významné životné jubileum
  1996 Slovenská republika víkend roč. 4, 1996, č. 30/173, s. 11
 • Jurík, Marián: Jubilanti
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 15, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Ďakujem, nesťažujem si : Magdaléna Hajóssyová o speváckej sezóne v Berlíne
  1993 Práca 20. 7. roč. 48, 1993, č. 166, s. 7
 • Bachleda, Stanislav: Spevácky život je veľmi krátky
  1992 Národná obroda 10. 10. roč. 3, 1992, č. 240, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Elektra jubiluje
  1991 Nové slovo 1991
 • F - a: Štandardný Idomeneo
  Oslnivý návrat M. Hajóssyovej na bratislavskú scénu
  1991 Hlas ľudu 1991
 • Lomnická, Nataša: Návrat plný radosti
  Na posiedke so sopranistkou Magdalenou Hajóssyovou
  1991 Verejnosť 1991
 • M.G.: Hold veľkému Mozartovi
  1991 Večerník 1991
 • Karelová, Jana: Neustále žiadaná.. : So sopranistkou M. Hajóssyovou o hosťovaní
  1991 Čas 28. 3. roč. 6, 1991, č. 74, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Náročnosť-nepísaný zákon umelca
  1991 Literárny týždenník roč. 4, 1991, č. 51 - 52, s. 23
 • Unger, Pavel: Predpoludnie s M. Hajóssyovou
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 23, s. 6
 • Berger, Igor: Piesne Mahlerovcov
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 1, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Teším sa na Elektru
  1990 Večerník 1990
 • Ursínyová, Terézia: Svetobežkyňa sa rada vracia domov
  1990 Život 1990
 • Litschauerová, Nina: V znamení Mozarta
  S Magdalenou Hajóssyovou o čase budúcom
  1990 Čas 1990
 • Sušická, Hana: Dva z Pražského jara
  1989 Svobodné slovo 1989
 • Ursínyová, Terézia: Dve speváčky - dve osobnosti
  1989 Slovenské divadlo roč. 37, 1989, č. 1, s. 33 – 35
 • Ursínyová, Terézia: Umelecký zážitok : So sólistkou Slovenskej filharmónie, zasl. umelkyňou Magdalénou Hajóssyovou
  1989 Populár roč. 21, 1989, č. 8, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Vzrušujúca pulzácia hudby
  1988 Večerník 1988
 • -zs-: Začali aj v Národnom divadle
  1988 Večerník 1988
 • Loffay, H.: Laureátka štátnej ceny Klementa Gottwalda Magdaléna Hajóssyová
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 11, s. 10
 • Jirásková, Jiřina: Prvá dáma berlínskeho súboru
  1988 Lidová demokracie 1988
 • Simonová, Jana: Horieť ohňom umenia
  1988 Práca 1988
 • Palovčík, Michal: Súčasná hudba bez obecenstva
  1988 Pravda 1988
 • Ursínyová, Terézia: Umenie spievať - umenie žiť
  1988 Nové slovo 1988
 • Ursínyová, Terézia: Kolekcia jednej speváčky /recenzia/
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 4, s. 10
 • Kopicová, Gabriela: Odišla ako Elvíra, vracia sa ako Anna
  1988 Televízia 1988
 • Truhlářová, Agneša: Podoby radosti
  1988 Slovenka roč. 40, 1988, č. 22, s. 10 – 11
 • Makovická, Ljuba: Eugen Suchoň: Song cycles
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 26, s. 6
 • Šlesingerová, Hana: Na chvíľu v Prahe
  1987 Svobodné slovo 1987
 • Groš, Martin: Primadona, ktorá sa dobre cíti len v kolektíve
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 3, s. 4 – 5
 • Ursínyová, Terézia: Virtuózne, ale prirodzene
  Stretnutie s umelkyňou
  1986 Nedeľná Pravda roč. 19, 1986, č. 2, s. 6
 • (mg): Naša sopranistka vo svete i doma
  1985 Práca 2. 11. roč. 40, 1985, č. 259, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Slovenská filharmónia
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 12, s. 7
 • Babín, Emil: Obdiv Mozartovej hudby
  1984 Hlas ľudu 1984
 • Truhlářová, Agneša: Moja sestra opera : Náš rozhovor pre vás s Magdalénou Hajóssyovou, sólistkou Slovenskej filharmónie, členkou Śtátnej opery v Berlíne
  1984 Film a divadlo roč. 28, 1984, č. 7, s. 18 – 21
 • Jirásková, Jiřina: Mozartovské premeny M. Hajóssyovej
  1984 Lidová demokracie 1984
 • Mikovíny, Jakub: Na linke Berlín - Bratislava
  1984 Smena 1984
 • ip: Neobvykle koncipovaný koncert
  1983 Večerník 1983
 • Truhlářová, Agneša: Spev plný citu a vrúcnosti
  1982 Pravda 1982
 • M. G.: Návraty domov
  1982 Práca 1982
 • Ocenenie cesty Magdalény Hajóssyovej
  1982 Hudobný život 1982, č. 10, s. 1
 • Groš, Martin: Vždy sa teším na Bratislavu
  1982 Smena 1982
 • Ursínyová, Terézia: Umelkyňa čistých tónov
  1982 Nové slovo 1982
 • Ursínyová, Terézia: Na vokálnu tému
  1982 Hudební rozhledy 1982
 • Ursínyová, Terézia: V tej chvíli kráľovná ...
  Stretnutie s opernou speváčkou Magdalénou Hajóssyovou
  1982 Televízia 1982
 • Litschauerová, Nina: Bravo pre speváčku
  1982 Slovensko roč. 6, 1982, č. 5, s. 11
 • M. G.: Bratislavské návraty komornej speváčky M. Hajóssyovej
  1981 Večerník 1981
 • Ursínyová, Terézia: Projekt Don Giovanni
  1981 Večerník 1981
 • Földešová, Marta: Z tvorby M. Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 22, s. 5
 • M. G.: Naši umelci v zahraničí
  1980 Hudobný život 1980
 • (ab): Dobré chýry o našich
  1980 Smena 1. 5. roč. 33, 1980, č. 103, s. 6
 • Čobejová, Markéta: Najväčší úspech M. Hajóssyovej: Reprezentovať našu vlasť
  1979 Život 1979
 • Ursínyová, Terézia: Gramorecenzie: Magdaléna Hajóssyová - spevácky portrét
  1979 Hudobný život 1979
 • Ursínyová, Terézia: Magdaléna Hajóssyová - spevácky portrét
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 5, s. 5
 • Truhlářová, Agneša: Jagavý, lyrický hlas : Hovoríme s Magdalénou Hajóssyovou, sólistkou opery SND
  1978 Nové slovo 20. 4. roč. 20, 1978, č. 16, s. 16
 • M. G.: S Magdalénou Hajóssyovou o hosťovaniach v Prahe, v Berlíne a o najbližších plánoch
  1976 Hudobný život 1976
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Ursínyová, Terézia: Recitál M. Hajóssyovej
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 20, s. 4
 • Marták, Ján: Mozart v kariére Magdalény Hajóssyovej v rámci projektu Students meet Professionals
  2016 In: www.operaslovakia.sk/mozart-v-kariere-magdaleny-hajossyovej-v-ramci-projektu-students-meet-professionals/
  Opera Slovakia 2016
 • Personálna bibliografia
 • Mesiac v krajine vychádzajúceho slnka
  1977 Smena 1977

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Mozart : Requiem MOZART : REQUIEM
  2007 CD – Naxos 8.571051
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in D minor, K. 626
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jaroslava Horská (a), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Vladimír Rusó (org), Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Dvořák: Dimitrij DVOŘÁK: DIMITRIJ
  2004 CD – Supraphon SU 3793-2 633
  1. Antonín Dvořák: Dimitrij. Velká opera o 4 jednáních, op. 64
   Leo Marian Vodička (t), Drahomíra Drobková (ms), Luděk Vele (b), Peter Mikuláš (b), Zdeněk Harvánek (br), Lívia Ághová (s), Pavel Haderer (b), Ivan Kusnjer (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pavel Kühn (zbm.), Pražský filharmonický sbor, Lubomír Mátl (zbm.), Česká filharmonie, Gerd Albrecht (dir.)
 • Foto: Chill with Mozart CHILL WITH MOZART
  2002 CD – Naxos 8.556780
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Benedictus BENEDICTUS
  1999 CD – Naxos 8.556705
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Benjamin Britten: Les Illuminations, op. 18; Serenade, op. 31; Variations, op. 10 BENJAMIN BRITTEN: LES ILLUMINATIONS, OP. 18; SERENADE, OP. 31; VARIATIONS, OP. 10
  1997 CD – Opus 912595-2
  1. Benjamin Britten:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Mozart: Requiem / Exultate, Jubilate / Laudate Dominum / Ave Verum Corpus MOZART: REQUIEM / EXULTATE, JUBILATE / LAUDATE DOMINUM / AVE VERUM CORPUS
  1995 CD – Naxos 8.553259
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Camerata Cassoviae, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor, Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Vladimír Rusó (org)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Alma & Gustav Mahler: Songs ALMA & GUSTAV MAHLER: SONGS
  1989 CD – Opus 9352 1887
  1. Gustav Mahler:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Antonín Dvořák – Requiem, Op. 89 ANTONÍN DVOŘÁK – REQUIEM, OP. 89
  1989 CD – Opus 9352 1883-84
  1. Antonín Dvořák: Requiem, Op. 89
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Věra Soukupová (a), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Mozart: Requiem MOZART: REQUIEM
  1989 CD – Naxos 8.550235
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jaroslava Horská (a), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Vladimír Rusó (org), Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Song Cycles SONG CYCLES
  1988 CD – Opus 9352 1830
  1. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Magdaléna Blahušiaková (ms), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98a
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Magdaléna Hajóssyová. Song Recital (Schumann, Brahms, Strauss) MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ. SONG RECITAL (SCHUMANN, BRAHMS, STRAUSS)
  1986 CD – Opus 93521816
  1. Robert Schumann:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Charles Gounod: Faust CHARLES GOUNOD: FAUST
  1985, 1998 CD – Opus 9356 1601
  1. Charles Gounod:
   Peter Dvorský (t), Sergej Kopčák (b), Magdaléna Hajóssyová (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Tadeáš Salva TADEÁŠ SALVA
  1984 LP – Opus 9111 1469
  1. Tadeáš Salva: Impresie
   Peter Toperczer (pf)
  2. Tadeáš Salva: Uspávanky
   Zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Sláčikové kvarteto č. 3b
   Doležalovo kvarteto, Bohuslav Matoušek (vn), Josef Kekula (vn), Karel Doležal (vl), Vladimír Leixner (vc)
  4. Tadeáš Salva: Dobrý deň, moji mŕtvi op. 30
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Tadeáš Salva: Magnificus vita salutis (Vitaj, majestátny život-láska)
   Marta Nitranová (s), Sergej Kopčák (bas), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Musica...musica
   Pražskí dychoví sólisti, Zdeněk Šedivý (tr), Miroslav Kejmar (tr), Stanislav Suchánek (cr), Antonín Kettner (tn), Ludvík Bortl (tn), Václav Hoza (tu)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Z piesňovej tvorby MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : Z PIESŇOVEJ TVORBY
  1979 LP – Opus 9112 0782
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Naším malým oblôčkom
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1977 LP – Opus 9111 0540
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Andrej Očenáš: Ako padajú hviezdy op. 31
   Magdaléna Hajóssyová (s), Miloslav Starosta (pf)
  3. Andrej Očenáš: Portréty op. 39
   Katarína Lelovičová (org)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1976 LP – Opus 9111 0451
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1973 LP – Opus 9110 0200
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Antonín Dvořák: Moravian Duets, op. 20, 32, 38 ANTONÍN DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS, OP. 20, 32, 38
  1972 CD – Opus 912359-2
  1. Antonín Dvořák:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Marta Beňačková (a), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Arias WOLFGANG AMADEUS MOZART: CONCERT ARIAS
  LP – Opus 91121199
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu
  2016 - Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla
 • Rad Bieleho dvojkríža III. triedy
  2003 za významné zásluhy pri interpretácii a popularizácii slovenskej hudby v zahraničí
 • Goetheho cena
  1988 za vynikajúce spevácke výkony a desaťročnú príslušnosť k Nemeckej štátnej opere
 • Medzinárodný festival mladých sólistov v Bordeaux (FR)
  1976 - Zlatá medaila
 • Cena Frica Kafendu
  1974 za vynikajúcu koncertnú činnosť a za vytvorenie postavy Sophie v opere J. Cikkera Hra o láske a smrti
 • Cena kritiky
  za stvárnenie titulnej postavy v Gounodovej opere Faust a Margaréta

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
  pre zbor, orchester a organ
  27. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Katarína Hanzelová (org), Komorné združenie, Pavol Procházka (dir.)
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)
  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Juraj Beneš: Il sogno di Poppea
  7 canzoni per soprano e pianoforte, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello
  14. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Pavol Bagin: Tri spevy
  na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester
  9. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Juraj Beneš: Vocalisez
  Tri piesne pre soprán a klavír
  30. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Milada Synková (pf)
 • Juraj Hatrík: Vysoký je banánovník
  štyri piesne na texty malajskej ľudovej poézie pre soprán a husle
  30. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Jela Špitková (vn)
 • Tadeáš Salva: Žalospevy op. 26
  na texty básní Milana Rúfusa
  5. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ján Cikker: Hra o láske a smrti
  Opera v jednom dejstve
  30. 9.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)
 • Juraj Hatrík: Introspekcia
  pre soprán a komorný súbor
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Introspekcia  Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 02. 2018