Profil osobnosti

Foto: Nao Higano

Nao Higano

18. 11. 1965 Chiba, Japonsko

www.naohigano.com

vážna hudba
soprán

Pôsobenie v: Trio Sen Tegmento

Bio

Bio

1989
absolvovanie Univerzity Seitoku v japonskom Chibe (operný a koncertný spev)
1990 – 1995
VŠMU v Bratislave (Hana Štolfová-Bandová)
-
absolvovanie doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave (Peter Mikuláš)
-
účasť na majstrovských kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Petra Dvorského, Sergeja Kopčáka, Zlatici Livorovej a ď.
-
v súčasnosti žije v Českej republike

Nao Higano sa popri opernom repertoári venuje interpretácii piesňovej a komornej tvorby a tiež oratórnej, omšovej a kantátovej literatúry. Bola stálym hosťom Opery SND, hosťovala tiež v Štátnej opere Banská Bystrica, v Opere Štátneho divadla v Košiciach a v Čechách v Opere ND Brno a ND Praha. Ako interpretka piesňovej (najmä súčasnej slovanskej a nemeckej) a komornej tvorby sa predstavila v mnohých krajinách Európy a v Japonsku. Spolupracuje s viacerými orchestrálnymi a komornými telesami ako Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Tokijská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moyzesovo kvarteto a ď.

Vystúpila na viacerých medzinárodných hudobných festivaloch. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami ako ORF, Maďarský rozhlas, Český rozhlas, Rozhlas a televízia Slovenska, Česká televize a ď.

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Znova v Cíferi
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 37
 • Šuba, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 10
 • Unger, Pavel: Konomichi, slovenské a japonské piesne [recenzia CD]
  2009 Hudobný život 2009, č. 11-12, s. 55
 • Čížik, Vladimír: Mirbach
  2005 Hudobný život 2005, č. 3, s. 22
 • Martiš, Jozef: Zázrak! Otvorili umeleckú školu
  2004 Večerník 22. 9. 2004, s. 15
 • Martiš, Jozef: Japonka miluje slovenskú kapustnicu
  2004 Večerník 23. 9. 2004, s. 14
 • Unger, Pavel: Nedopovedaná túžba... v slovenských piesňach
  2003 Hudobný život 2003, č. 2, s. 12 – 14
 • Malovec, Ján: Nao Higano: Slovenská hudba ma veľmi obohacuje : synonymom japonskej kultúry je meditácia
  2000 Slovenská republika 25. 10. roč. 8, 2000, č. 246, s. 10
 • Chajdáková, Katarína; Higano, Nao: Očarila ma nenútenosť a priamosť ľudí : Slovensko mi dalo najviac - životného ...
  2000 Slovenská republika 26. 1. roč. 8, 2000, č. 20, s. 10
 • Závodský, František; Higano, Nao: Slovensko, nová vlasť : hovoríme s japonskou sopranistkou Nao Higano
  2000 Slovensko roč. 24, 2000, č. 1-2, s. 48 – 50
 • Ursínyová, Terézia; Higano, Nao: Nao Higano : japonský kvet na slovenskom poli
  1999 Slovenka roč. 52, 1999, č. 37, s. 18 – 19
 • Čížik, Vladimír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život 1999, č. 3, s. 26
 • Bárdiová, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši
  1999 1999, č. 11, s. 33 – 34
 • Palovčík, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci
  1997 Hudobný život 1997, č. 22, s. 8
 • Unger, Pavel: Závan exotiky v Mirbachu
  1996 Hudobný život 1996, č. 23-24, s. s. 8
 • Šmidová, Maja: Nao Higano v úlohe Rusalky
  1994 Život roč. 44, 1994, č. 28, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2016 Hudobný život 2016, č. 7 - 8, s. 10
 • Personálna bibliografia
 • Sto ľudí v hlave : výber zo starojaponskej poézie (preložila Nao Higano)
  1999 Literárny týždenník roč. 12, 1999, č. 3, s. 9

Diskografia

 • Foto: Iris Szeghy: Music for Voice, Clarinet and Piano IRIS SZEGHY: MUSIC FOR VOICE, CLARINET AND PIANO
  2018 CD – Diskant DK0177-2
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Nao Higano (s), Martin Adámek (cl)
  2. Iris Szeghy: Perpetuum mobile
   Zuzana Biščáková (pf)
  3. Iris Szeghy: Preludio e danza
   Martin Adámek (clb)
  4. Iris Szeghy: Hesse Splitter I (Čriepky z Hesseho)
   Nao Higano (s), Zuzana Biščáková (pf)
  5. Iris Szeghy: Folclorico
   Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
  6. Iris Szeghy: Vivat leto!
   Martin Adámek (cl)
  7. Iris Szeghy: Psalm
   Nao Higano (s)
  8. Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
   Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Konomichi KONOMICHI
  2009 CD – abalArt 8592612001275
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ten vaďovský kostolíček
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ej, mám ja koňa faku
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Keby ja vedela
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nad kolískou
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  11. Kosaku Yamada: Konomichi
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Diskant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Contemporary Music for Cimbalom CONTEMPORARY MUSIC FOR CIMBALOM
  2001 CD – Slovart Records SR-0045
  1. Juraj Beneš: Haiku
   Enikő Ginzery (zmb), Nao Higano (s)
  2. Juraj Beneš: The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started...
   Enikő Ginzery (zmb)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Diskant DK-0057-2131
  1. Ladislav Kupkovič: 24 prelúdií
   Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
   Nao Higano (s), Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

Ocenenia

 • Yamaha Music Foundation Scholarship Competition
  1995 - 1. cena
 • Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)
  1993 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Groll: Verše
  piesne na verše Vojtecha Mihálika zo zbierky Appassionata
  13. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Sen Tegmento, Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Peter Machajdík: Haiku
  pre soprán, klarinet a klavír
  4. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Trio Sen Tegmento, Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
  29. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
  Verzia pre soprán, klarinet a klavír.
 • Iris Szeghy: Meadow Song
  pre soprán a jeden melodický nástroj
  29. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl)
  Verzia pre soprán a klarinet.
 • Egon Krák: Kotowaza Symphony
  pre soprán, bas a symfonický orchester
  3. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Jozef Benci (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Kristov dotyk op. 180
  27. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nový evanjelický kostol, Legionárska ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Eva Šušková (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Martin Mikuš (br), Adrian Kokoš (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Ave Maria
  29. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Marianna Gazdíková (org)
 • Ivan Parík: Triptych
  Kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester
  16. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Piotr Gribanov (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
  pre soprán, klarinet a violončelo
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Waka
  Piesne pre soprán a sláčikový orchester na starú japonskú poéziu
  11. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Dušan Štefánek (dir.)
 • Juraj Beneš: Haiku
  12 piesní pre soprán a cimbal
  9. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
 • Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
  pre soprán, kontrabas (violončelo) a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Jozef Malovec: Malá vodná hudba pre Andreja Rudavského
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jana Kmiťová: So langsam wie ein Haar wächst
  21. 4.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Odessa, UA
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Kristov dotyk op. 180
  21. 6.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Smetanova Litomyšl, Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim, CZ
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Lucia Duchoňová (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Martin Mikuš (br), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Adrian Kokoš (dir.)

Audio

 • Beneš, Juraj: Il sogno di Poppea (1. časť)

  1998

  Nao Higano (s), Silva Čápová-Vizváryová (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Vysoký je banánovník  Nao Higano (s), Igor Sagan (vn)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 02. 2018