Profil osobnosti

Foto: Stanislav Hochel Autor: Rastislav Polák

Stanislav Hochel

2. 9. 1950 Drahovce

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1966 – 1970
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, klavír – Juraj Mašinda)
1970 – 1975
JAMU v Brne (kompozícia – Ctirad Kohoutek)
1975 – 1976
druhý dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave
od 1976
pedagóg hudobno-teoretických predmetov na Konzervatóriu v Bratislave
1978 – 1992
externý lektor scénickej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave
od 1985
pedagóg kompozície na Konzervatóriu v Bratislave
od 1990
zástupca riaditeľa Konzervatória v Bratislave, súčasne externý pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK

"Prostredníctvom svojej tvorby Stanislav Hochel vniesol do slovenskej hudby najmä podnety získané v brnianskej kompozičnej škole. Isté novátorstvo jeho hudobného myslenia je evidentné najmä v oblasti inštrumentálneho cítenia a inovácii hudobných foriem. Vzhľadom na dlhoročnú prácu hudobného pedagóga patrí k tým skladateľom, ktorí sa systematicky venujú aj inštruktívnej tvorbe pre deti a mládež."

 

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Stanislav Hochel. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 119.)

Diela

 • orchester
 • Impresie

  pre orchester
  1970 10'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonietta

  pre sláčikový orchester
  1970 OBSADENIE: archi
 • Antimusica e musica

  1971 OBSADENIE: orch
 • Epinicio

  pre orchester
  1975 8'
  OBSADENIE: orch
 • Letné spomienky

  1986 7'
  OBSADENIE: fiati
 • Slávnostná hudba

  pre 9 trúbok, sláčikový orchester a tympany
  2009 10'
  OBSADENIE: 9tr, archi, tp
 • komorný orchester
 • Hudba pre mesto Trnava

  2007 12'
  OBSADENIE: 2tr, 2tn, org, archi
 • "Na tej Detve..."

  (Quasi zvučka) pre flautu, 2 trúbky, 2 lesné rohy, 2 trombóny a sláčikový orchester
  2008 1' 20''
  OBSADENIE: fl, 2tr, 2cr, 2tn, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ty si ich videla op. 52

  1976 7'
  OBSADENIE: br, ci, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Missa in C

  1994 30'
  OBSADENIE: s, br, CM, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Koncert

  pre flautu a sláčikový orchester
  1970 OBSADENIE: fl, archi
 • Komorná hudba

  pre klavír a orchester
  1971 OBSADENIE: pf, orch
 • Naša doba

  1974 21'
  OBSADENIE: pf, spk, orch
 • Symfonické variácie

  pre trúbku a orchester
  1977 14'
  OBSADENIE: tr, orch
 • Festivalová predohra

  pre trúbku, trombón a orchester
  1979/1980 12' (11' 37)
  OBSADENIE: tr, tn, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Musica pathetica

  pre klavír a orchester
  1973 11'
  OBSADENIE: pf, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Ave Maria

  pre hlas a organ
  2014 2' 35''
  OBSADENIE: v, org
 • sólový nástroj
 • Metamorfózy

  pre akordeón
  OBSADENIE: ac
 • Chanson á ma poupée

  pre organ
  1970 OBSADENIE: org
 • Ostinato, toccata e meditativo

  pre gitaru
  1972 OBSADENIE: gui
 • Due intermezzi

  1973 8'
  OBSADENIE: cmb
 • Ad hoc

  pre akordeón
  1980 OBSADENIE: ac
 • Mikrosvety

  pre flautu
  1982 9'
  OBSADENIE: fl
 • Meditazione

  pre violončelo
  1983 OBSADENIE: vc
 • Reminiscencie

  pre akordeón s melodickými basmi
  1983 7' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Invokácia

  pre violončelo
  1984 OBSADENIE: vc
 • Capriccio

  pre akordeón
  1986 OBSADENIE: ac
 • Tri interlúdiá

  pre organ sólo
  1986 11'
  OBSADENIE: org
 • Valčík pre klauna

  pre akordeón sólo
  1996 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Impulzy

  pre klavír
  1968 OBSADENIE: pf
 • Rondo-blues

  pre klavír
  1968 OBSADENIE: pf
 • Rondo-Capriccio

  pre klavír
  1968 OBSADENIE: pf
 • Sonatína pre klavír

  1968 OBSADENIE: pf
 • Variácie

  pre klavír
  1968 OBSADENIE: pf
 • Asociácie

  pre klavír
  1969 OBSADENIE: pf
 • Invencie

  pre klavír
  1969 OBSADENIE: pf
 • Fúgy

  pre klavír
  1970 OBSADENIE: pf
 • Canto epico

  pre klavír
  1974 7'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Dumka

  pre husle a klavír
  1967 OBSADENIE: vn, pf
 • Malá suita

  pre trúbku a klavír
  1967 OBSADENIE: tr, pf
 • Päť miniatúr

  pre dve flauty
  1969 OBSADENIE: 2fl
 • Sonatina in D

  pre fagot a klavír
  1969 OBSADENIE: fg, pf
 • Stereovariácie

  pre dva klavíry
  1971 9'
  OBSADENIE: 2pf
 • Quattro pezzi

  pre trúbku a klavír
  1972 8'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Dodekatheon

  pre flautu a čembalo (klavír)
  1977 9'
  OBSADENIE: fl, cmb/pf
 • In medias res

  pre trúbku a klavír
  1978 OBSADENIE: tr, pf
 • Dumka

  pre violončelo a klavír
  1983 OBSADENIE: vc, pf
 • Inšpirácie

  1984 7'
  OBSADENIE: 2tn
 • Sonatina in A

  pre flautu a klavír
  1984 10'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Štyri kusy

  pre dva trombóny
  1984 OBSADENIE: 2tn
 • Dialógy

  pre violu a violončelo
  1986 11'
  OBSADENIE: vl, vc
 • Malá suita in G

  pre dva akordeóny
  1987 OBSADENIE: 2ac
 • Sonáta

  pre saxofón a klavír
  1987 13'
  OBSADENIE: sx, pf
 • Tubafónie

  pre tubu a klavír
  1995 12'
  OBSADENIE: tu, pf
 • Quattro reminiscenzi

  per fagotto e pianoforte
  1997–1998 15'
  OBSADENIE: fg, pf
 • tri nástroje
 • Miniatúrna suita

  pre flautu, hoboj a klarinet
  1968 OBSADENIE: fl, ob, cl
 • Divertisimento

  1969 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Tre volte

  pre tri trúbky
  1971 7'
  OBSADENIE: 3tr
 • Trojmonológ

  pre klarinet, husle a klavír
  1973 8'
  OBSADENIE: cl, vn, pf
 • Súzvuky

  1985 7'
  OBSADENIE: tr, euf, tn
 • klavírne trio
 • Sonatína pre husle, violončelo a klavír

  1975 9'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Klavírne trio

  1978 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Scherzo

  pre štyri trombóny
  1969 OBSADENIE: 4tn
 • V. R., zvukový autogram

  1971 OBSADENIE: clb, tr, vl, pf
 • Prodigium

  pre flautu, hoboj, klarinet a trombón
  1978 9'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, tn
 • Mikropoetizmy

  1980 12'
  OBSADENIE: cl, 2vc, pf
 • Poetizmy

  pre dve flauty, fagot a klavír/čembalo
  1981 12'
  OBSADENIE: 2fl, fg, pf/cmb
 • Kontrasty

  1982 6'
  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Tre rondi

  pre sláčikové kvarteto
  1972 10'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Miniatúry

  1975 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1976 11'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Päť miniatúr

  pre dychové kvinteto
  1971 8'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Dychové kvinteto so sólovým lesným rohom

  1977 11'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, 2cr
 • šesť nástrojov
 • Slávnostné fanfáry

  2004 OBSADENIE: 3tr, 2tn, tu
 • osem nástrojov
 • Intrády

  1980 8'
  OBSADENIE: 3tr, 2cr, 3tn
 • deväť nástrojov
 • Musica festiva

  pre 9 trúbiek
  1987 10'
  OBSADENIE: 9tr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Nevidomým a rozštiepeným op. 10

  1968 TEXT: B. Belák
  OBSADENIE: a, fl, pf
 • Errare humanum est op. 37

  1972 TEXT: staré latinské citáty
  OBSADENIE: v, cr, vl, bat
 • Pro memoria op. 32

  pre dvoch spevákov, recitátora, klarinet, violončelo, klavír a zvony
  1972 TEXT: G. Ekdöf
  OBSADENIE: a, t, spk, cl, vc, pf, cmp
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Nežiadajte radosť op. 3

  pre alt a klavír
  1968 TEXT: J. Kolas
  OBSADENIE: a, pf
 • Žalujem op. 14

  pre mezzosoprán a klavír
  1969 TEXT: M. Haľamová
  OBSADENIE: ms, pf
 • Pri mori op. 45

  1975 TEXT: S. Ščipačov, S. Raičkovič
  OBSADENIE: vm, pf
 • Elegiky op. 63

  pre barytón a klavír
  1978 12'
  TEXT: P. Štilicha
  OBSADENIE: br, pf
 • Láska a nádej op. 128

  cyklus piesní pre barytón a klavír
  1994 12'
  TEXT: M. Šprinc
  OBSADENIE: br, pf
 • inštruktívne
 • Tri valčíky

  pre klarinet, trúbku a trombón
  1976 8'
  OBSADENIE: cl, tr, tn
 • Sonatína pre klarinet a klavír

  1978 7'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Detská suita

  pre dva klarinety
  1979 8'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2cl
 • Sonatína pre fagot a klavír

  1979 8'
  OBSADENIE: fg, pf
 • Tri bagately

  pre hoboj a klavír
  1980 7'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Malá serenáda

  1981 10'
  OBSADENIE: pf4m, archi
 • Maličkosti

  12 miniatúr pre husle a klavír
  1982 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Detský svet

  pre akordeón
  1983 5'
  OBSADENIE: ac
 • Hudobné minútky

  pre akordeón
  1983 6'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: ac
 • Päť invencií

  1983 8'
  OBSADENIE: archi
 • Zahrajme si

  pre tri akordeóny
  1983 7'
  OBSADENIE: 3ac
 • Jarné nálady

  Štyri skladby pre štvorručný klavír
  1984 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Ali Baba a štyridsať prstov

  1985 7'
  OBSADENIE: 2pf4m
 • Hudobné otázky

  pre tri klarinety
  1985 10'
  OBSADENIE: 3cl
 • Sonatína pre saxofón a klavír

  1985 7'
  OBSADENIE: sx, pf
 • Ako ten čas letí

  pre klavír
  1986 15'
  OBSADENIE: pf
 • Mojim deťom

  1986 8'
  OBSADENIE: pf4m
 • Hurá na prázdniny

  pre klavír
  1987 13'
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína pre lesný roh a klavír

  1987 12'
  OBSADENIE: cr, pf
 • Rozmarná suita

  pre štyri akordeóny
  1988 8'
  OBSADENIE: 4ac
 • Sonatína pre klavír

  1988 8'
  OBSADENIE: pf
 • Veselo i vážne

  pre violončelo a klavír
  1988 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Rozmarný tanec

  pre husle a klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tri nálady

  pre hoboj a klavír
  1993 7'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Uspávanka

  pre violončelo a klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Malá suita

  pre dvoje huslí a violončelo
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vc
 • úpravy folklóru
 • Brodil Janko kone

  1973 7'
  OBSADENIE: CMa, cr, vn, zmb
 • Sláviček je malý vtáčik op. 96

  1984 6'
  OBSADENIE: vf, orch
 • Žena moja mladá

  1986 5'
  OBSADENIE: br, folkb
 • Idzeme, idzeme...

  1987 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM (vf, orch)
 • miešaný zbor
 • Vyznanie zemi

  oslavný zbor na text Dagmary Bukvayovej
  TEXT: Dagmara Bukvayová
  OBSADENIE: CM
 • Výkriky do noci op. 11

  1969 TEXT: J. Pado, Š, Žáry
  OBSADENIE: CM
 • Dva zbory op. 18

  pre miešaný zbor
  1970 TEXT: K. Kráľ
  OBSADENIE: CM
 • Tri elastické básne op. 25

  1970 8'
  TEXT: B. Cendrars
  OBSADENIE: CM
 • Spev, ktorý rád si mal op. 50

  1975 9'
  TEXT: G. Mistralová
  OBSADENIE: CM
 • Zakázaná láska

  1977 6'
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: CM
 • Pohľadom a slovom op. 73

  1979 TEXT: P. Bunčák
  OBSADENIE: CM
 • Predjarné otázky op. 68

  1979 8'
  TEXT: V. Turčányi
  OBSADENIE: CM
 • To naše

  (z vokálneho cyklu Zastavenie v čase)
  1989 TEXT: E. Kováčová, N. Hosťovecká
  OBSADENIE: CM
 • Ohníčky v srdciach

  Miešaný zbor a cappella na text Emila Kunoviča
  1990 TEXT: E. Kunovič
  OBSADENIE: CM
 • Tre canti sacri

  1992 8'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Keď ho z koňa zrazili

  1975 TEXT: A. Tyčina, N. A. Neliksov
  OBSADENIE: CMa
 • Vyznanie op. 84

  1982 7'
  OBSADENIE: 3CMa
 • ženský zbor
 • Túžba op. 101

  1985 TEXT: N. Hosťovecká
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Detský rok

  1980 13'
  TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Pred príletom vtáctva op. 64

  1978 7'
  OBSADENIE: CM, pf
 • Veselé čísla op. 66

  1978 10'
  TEXT: J. Pavlovič
  OBSADENIE: CB, fl, ob, cl, fg, cr
 • Leto op. 71

  1979 7'
  TEXT: J. Pavlovič
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tisíce bielych vtáčat op. 72

  1979 10'
  TEXT: V. Markovičová-Záturecká, I. Teren, M. Krno
  OBSADENIE: CM, pf
 • Čerešničky op. 83

  1981 9'
  TEXT: J. Andel
  OBSADENIE: CB, pf
 • Šťastné detstvo

  1981 9'
  TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Predjarie op. 86

  1982 8'
  TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Nápis z kvetov op. 124

  1989 OBSADENIE: CB, pf
 • Pesničky z košíčka op. 122

  1989 14'
  TEXT: J. Pavlovič
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a klavír
 • Svet plný slnka op. 65

  1978 7'
  TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: v, CB, pf
 • elektroakustické
 • Pastorále

  1974 OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 12, 2014, č. 46, s. 6
 • GAŠPARÍK, Róbert: Jubilant Stanislav Hochel
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 10, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 5, s. 6
 • PODRACKÝ, Igor: Skladateľ Stanislav Hochel
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 19, s. 5
 • PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 23, s. 3
 • Analýzy diel
 • BERGER, Igor: Stanislav Hochel: Klavírne trio č. 1
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 22, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Malá Schneiderova Trnava : 7. ročník celoštátnej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 20
 • Schneiderova Trnava 2005 : malá hudobná olympiáda
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 5, s. 4
 • Zrodila sa nová tradícia?
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 4
 • Miloslav Kořínek
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 2, s. 2
 • Pôstny večer duchovnej hudby
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 11-12, s. 8
 • Konzervatoristi vo Francúzsku
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 19, s. 2
 • Nová bulharská hudba 80
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 7, s. 6
 • Seminár učiteľov ĽŠU
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 9, s. 2
 • Možnosť sebarealizácie
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 3, s. 3

Diskografia

 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Music from Trnava MUSIC FROM TRNAVA
  2008 CD – Agentúra AP Projekt MM 0107-2-231

  Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni 2008
  1. Stanislav Hochel: Hudba pre mesto Trnava
   Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Trencin-Teplicensis
   Hilda Gulyásová (s), Helena Oborníková (a), Peter Malý (t), Peter Kollár (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  3. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (b), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Stanislav Hochel: Ave Maria
  pre hlas a organ
  4. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Povýšenia sv. Kríža, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
 • Stanislav Hochel: Sláčikové kvarteto č. 1
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Stanislav Hochel: To naše
  (z vokálneho cyklu Zastavenie v čase)
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)
 • Stanislav Hochel: Musica festiva
  pre 9 trúbiek
  17. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Bielik (tr)
 • Stanislav Hochel: Pro memoria op. 32
  pre dvoch spevákov, recitátora, klarinet, violončelo, klavír a zvony
  25. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Kirilová (a), Róbert Szücs (br), Štefan Bučko (spk), Peter Drlička (cl), Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Peter Čerman (cmp)
 • Stanislav Hochel: Festivalová predohra
  pre trúbku, trombón a orchester
  11. 1.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Kamil Roško (tr), Albert Hrubovčák (tn)
 • Stanislav Hochel: Láska a nádej op. 128
  cyklus piesní pre barytón a klavír
  22. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio II, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mikuláš Doboš (br), Valéria Kelly (pf)
 • Stanislav Hochel: Súzvuky
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  komorný koncert Spolu koncertných umelcov, SK
 • Stanislav Hochel: Tri interlúdiá
  pre organ sólo
  22. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Irma Skuhrová (org)
 • Stanislav Hochel: Vyznanie zemi
  oslavný zbor na text Dagmary Bukvayovej
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Stanislav Hochel: Ali Baba a štyridsať prstov
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Stanislav Hochel: Zahrajme si
  pre tri akordeóny
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
 • Stanislav Hochel: Poetizmy
  pre dve flauty, fagot a klavír/čembalo
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Šoka (fl), Milan Brunner (fl), Peter Hanzel (fg), Vladimír Rusó (pf)
 • Stanislav Hochel: Festivalová predohra
  pre trúbku, trombón a orchester
  10. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Jozef Gašparovič (tn), Stanislav Macura (dir.)
 • Stanislav Hochel: Klavírne trio
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hummelovo trio
 • Stanislav Hochel: Dodekatheon
  pre flautu a čembalo (klavír)
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Vavro (fl), Zlatica Poulová (cmb)

Audio

 • Hochel, Stanislav: Festivalová predohra


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 12. 2018