Profil osobnosti

Foto: Quido Hölbling

Quido Hölbling

23. 10. 1944 Poprad

vážna hudba
husle

Pôsobenie v: Husľové duo Anna a Quido Hölbling

Bio

Bio

1959 – 1964
Konzervatórium v Košiciach (husle – Koloman Takács)
1964 – 1969
VŠMU (Tibor Gašparek)
1971 – 1973
VŠMU, ašpirantúra (Tibor Gašparek)
1969
založenie husľového dua spolu s manželkou Annou

Quido Hölbling sústredil takmer celý svoj tvorivý potenciál na hru v ansámbloch, i keď mal možnosť uplatniť sa aj ako sólista. Vášeň pre komornú hru dokonale zúročil v oblasti literatúry pre husľové duo. Inštrumentálne zoskupenie Husľové duo Anna a Quido Hölblingovci s manželkou Annou založili v roku 1969. Tento súbor sa predstavil na všetkých slovenských a početných zahraničných hudobných festivaloch ako napr. Pražská jar, Salzburg Festival i v ďalších európskych kultúrnych centrách a v zámorí.

Quido Hölbling bol v rokoch 1968 - 1970 členom orchestra SF a v rokoch 1973 - 1980 pôsobil v SKO Bohdana Warchala. Spoluúčinkoval aj sólisticky s orchestrami Bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana (1988 – 1994 ako koncertný majster), Českí komorní sólisti, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice a Štátny komorný orchester Žilina.

Pôsobil na VŠMU ako pedagóg komornej hry a zakladateľ predmetu hra orchestrálnych partov.

Venuje sa aj umeleckej fotografii.

Bibliografia

 • Kantorková, Gabriela: Fotografie z Račianskej hory
  2009 Kežmarok roč. XVII, 2009, č. 15, s. 8
 • Kováčiková, Mira: Dáme ZUŠ-ke vlastné meno? : čo na to odborníci
  2008 Magazín Popradčan - Tatranec roč. III, 2008, č. 5, s. 4 – 5
 • Hatrík, Juraj: Milý Quido
  2004 Hudobný život 2004, č. 12, s. 4
 • Litschauerová, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami
  1998 Nové slovo roč. 8, 1998, č. 28, s. 16 – 17
 • Palovčík, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 6, s. 5
 • Jurík, Marián: Tri X DISKANT
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23-24, s. 8
 • (sb): Na dôvernej linke A. a Q. Hölblingovci
  1991 Národná obroda 11.10. 1991
 • Kováčová, Lýdia: Láskavé tóny domova. A. a Q. Hölblingovci
  1987 Slovenka roč. 39, 1987, č. 6, s. 32
 • Blahynka, Miloslav: Händel 12 concerti grossi [gramorecenzia]
  1987 Hudobný život 1987
 • Kalnická, Zdeňka: Komorný cyklus SHF a GMB
  1985 Hudobný život 14.10. 1985
 • Krák, E.: Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1983 Hudobný život 1983, č. 24, s. 3
 • Krák, E.: Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1983 Hudobný život 19.12. 1983
 • Koncerty v Klariskách
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 17, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Predstavuje sa
  1972 Hudobný život 1972, č. 7, s. 2
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Personálna bibliografia
 • Vyznanie
  1978 Hudobný život 13.2. 1978, č. 3, s. 3

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Takako Nishizaki Plays Suzuki Evergreens, Volume 6 TAKAKO NISHIZAKI PLAYS SUZUKI EVERGREENS, VOLUME 6
  2010 CD – Naxos 8.572383
  1. Oliver Dohnányi (dir.), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: CLASSICAL MOMENTS 6: Classical Music to Study to CLASSICAL MOMENTS 6: CLASSICAL MUSIC TO STUDY TO
  2002 CD – Naxos 8.555362
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Josef Čejka (ob), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Beatles Go Baroque BEATLES GO BAROQUE
  2000 CD – Naxos 8.555010
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Gustav Schwab: Die Schildbürger GUSTAV SCHWAB: DIE SCHILDBÜRGER
  1999 CD – Naxos NHB10212
  1. Anton Diabelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn)
 • Foto: The World of Early Music THE WORLD OF EARLY MUSIC
  1999 CD – Naxos 8.554770-71
  1. Arcangelo Corelli:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1998 CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Valéria Kelly (pf), Pavol Kováč (pf), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jela Špitková (vn), Richard Vandra (vc)
 • Foto: Pastorale PASTORALE
  1998 CD – Naxos 8.556608
  1. Georg Philipp Telemann:
   Oliver Dohnányi (dir.), Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Pavane PAVANE
  1998 CD – Naxos 8.556603
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Rhapsody RHAPSODY
  1998 CD – Naxos 8.556617
  1. Antonio Vivaldi:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Largo: Famous Largos by Vivaldi, Händel, Corelli, J. S. Bach, Telemann, C. P. E. Bach LARGO: FAMOUS LARGOS BY VIVALDI, HÄNDEL, CORELLI, J. S. BACH, TELEMANN, C. P. E. BACH
  1994 CD – Naxos 8.550950
  1. Antonio Vivaldi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Mozart: Church Sonatas. Complete Church Sonatas, Works for Solo Organ MOZART: CHURCH SONATAS. COMPLETE CHURCH SONATAS, WORKS FOR SOLO ORGAN
  1994 CD – Diskant DK 0023-2132
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ivan Sokol (org), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Jozef Podhoranský (vc)
 • Foto: Bestsellers of Masters 2 BESTSELLERS OF MASTERS 2
  1993 CD – Diskant DK 0011-2131
  1. Ludwig van Beethoven: For Elise
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  2. Luigi Boccherini: Menuet in A Major
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  3. Robert Schumann: Dreaming
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  4. Nikolay Rimsky-Korsakov: Sheherezade
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  5. Fryderyk Chopin: Prelude in A Major, Op. 28 No. 7
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  6. Edvard Grieg: Solvejg´s Song
   Quido Hölbling, Anna Hölblingová, Jozef Zsapka
  7. Johann Sebastian Bach: Gavote
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  8. Zdeněk Fibich: Moderato
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  9. Joseph Haydn: The Clock
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  10. Artur Rubinstein: Melody
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  11. Bedřich Smetana: Wonderful country
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  12. Moritz Moszkowski: Spanish Dance, Op. 12 No. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  13. Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet in D Major
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  14. Edvard Grieg: Berceuse
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  15. Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  16. Pyotr Il’yich Tchaikovsky: Elegy
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  17. Antonín Dvořák: Slavonic Dance No. 16, Op. 72
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  18. Wolfgang Amadeus Mozart: Turkish March
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Italian Baroque Favourites ITALIAN BAROQUE FAVOURITES
  1993 CD – Naxos 8.550619
  1. Francesco Geminiani:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Vladimír Rusó (org), Ján Slávik (vc), Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: 2 Violins and 1 Guitar, Vol. 2 2 VIOLINS AND 1 GUITAR, VOL. 2
  1992 CD – Naxos 8.550645
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in E Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  2. Giovanni Maria Capelli: Trio Sonata in F Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  3. Ferdinando Carulli: Trio in D Major, Op. 9 No. 2
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  4. Leonard von Call: Trio in C Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  5. Georg Friedrich Händel: Sonata in C Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  6. Joseph Kreutzer: Trio in D Major, Op. 9 No. 3
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  7. Giovanni Maria Capelli: Sonata in D Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Bestsellers of Masters 1 BESTSELLERS OF MASTERS 1
  1992 CD – Diskant DK 0007-2131
  1. Franz Schubert: Ave Maria
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  2. Antonín Dvořák: Humoresque
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  3. Fryderyk Chopin: Waltz in A Flat Major, Op. 69
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  4. Joseph Haydn: Serenade
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  5. Zdeněk Fibich: Andantino
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  6. Antonín Dvořák: Largo
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  7. Ludwig van Beethoven: Menuet in G Major
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante grazioso
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  9. Franz Schubert: Serenade
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  10. Zdeněk Fibich: Poem
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  11. Pyotr Il’yich Tchaikovsky: Barcarole
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  12. Wolfgang Amadeus Mozart: Romance
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  13. Henryk Wieniawski: Legende
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  14. Antonín Dvořák: Waltz in A Major, Op. 54
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  15. Pyotr Il’yich Tchaikovsky: Andante cantabile
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (vn)
  16. Johannes Brahms: Waltz in A Major, Op. 39
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
  17. Fryderyk Chopin: Etude in E Major, Op. 10 No. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Jewels of Baroque Music JEWELS OF BAROQUE MUSIC
  1992 CD – Diskant DK 0006-2131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Bohdan Warchal (vn), Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn)
 • Foto: 2 Violins and 1 Guitar, Vol. 1 2 VIOLINS AND 1 GUITAR, VOL. 1
  1991 CD – Naxos 8.550409
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in A Minor, TWV 42:a1
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  2. Johann Rosenmüller: Trio Sonata in E Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  3. Arcangelo Corelli: Sonata da camera in D Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  4. Johann Adolf Hasse: Trio Sonata in C Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  5. Domenico Gabrielli: Balletto a tre
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  6. Anton Diabelli: Trio
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 7-12 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 7-12
  1991 CD – Naxos 8.550403
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Foto: Night music 3 NIGHT MUSIC 3
  1991 CD – Naxos 8.551123
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Josef Čejka (vl), Pavel Bogacz (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 1-6 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 1-6
  1990 CD – Naxos 8.550402
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Foto: Telemann: Recorder Suite in A minor, Viola Concerto, Tafelmusik TELEMANN: RECORDER SUITE IN A MINOR, VIOLA CONCERTO, TAFELMUSIK
  1989 CD – Naxos 8.550156
  1. Georg Philipp Telemann:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana
 • Foto: THE BEST OF BAROQUE MUSIC THE BEST OF BAROQUE MUSIC
  1988 CD – Naxos 8.550014
  1. Johann Sebastian Bach:
   Pavel Bogacz (vn), Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Karol Lušpai (tr), Kamil Roško (tr), Josef Čejka (ob)
 • Foto: THE BEST OF BAROQUE THE BEST OF BAROQUE
  1987 LP – Opus 9310 1900
  1. Johann Sebastian Bach:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Josef Čejka (ob), Vladimír Rusó (org), Cappella Istropolitana, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 Concerti grossi op. 6 ARCANGELO CORELLI: 12 CONCERTI GROSSI OP. 6
  1985 LP – Opus 9111 0442-0444
  1. Arcangelo Corelli:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Antonio Vivaldi/ Joseph Haydn. Bratislava Soloists ANTONIO VIVALDI/ JOSEPH HAYDN. BRATISLAVA SOLOISTS
  1983 LP – Opus 9111 1481
  1. Antonio Vivaldi:
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Podhoranský (vc), Jack Martin Händler (dir.), Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Stamitz/ Telemann: Concertos for Two Violins and Orchestra STAMITZ/ TELEMANN: CONCERTOS FOR TWO VIOLINS AND ORCHESTRA
  1983 LP – Opus 9111 1331
  1. Georg Philipp Telemann: Koncert C dur pre 2 huslí, sláčikový orchester a continuo
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  2. Georg Philipp Telemann: Koncert g mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a continuo
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  3. Carl Stamitz: Koncertantná symfónia D dur pre 2 huslí a orchester
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Bach/ Vivaldi/ Mozart : Concertos for Two Violins and Orchestra BACH/ VIVALDI/ MOZART : CONCERTOS FOR TWO VIOLINS AND ORCHESTRA
  1981 LP – Opus 9111 0893
  1. Antonio Vivaldi: Koncert B dur pre 2 huslí, sláčikový orchester a čembalo
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  2. Johann Sebastian Bach: Koncert c mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a čembalo BWV 1060
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone C dur pre 2 huslí a komorný orchester KV 190
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Ilja Zeljenka ILJA ZELJENKA
  1978 LP – Opus 9111 0563
  1. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 2 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 2
  1977 LP – Opus 9111 0435
  1. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre husle, violončelo a sláčikový orchester
   Bohdan Warchal (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre troje huslí a sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Ľudovít Satury (vn)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert h mol pre štvoro huslí a sláčikový orchester op. 3, č. 10
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol op. 3, č. 11
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: J. S. Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043, Suite No. 2 BWV 1067 J. S. BACH: CONCERTO FOR 2 VIOLINS BWV 1043, SUITE NO. 2 BWV 1067
  1977 LP – Opus 9111 0561
  1. Johann Sebastian Bach: Koncert pre 2 huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Johann Sebastian Bach: Suita č. 2 h mol BWV 1067
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Slávne skladby majstrov SLÁVNE SKLADBY MAJSTROV
  1977 LP – Opus 9111 0464
  1. Franz Schubert: Moments Musicaux č. 2 f mol op. 94
   Valéria Kelly (pf)
  2. Piotr Iljič Čajkovskij: Pieseň bez slov
   Anna Hölblingová (vn), Ján Salay (pf)
  3. Bedřich Smetana: Polka a mol (z Českých tancov)
   Valéria Kelly (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Etuda c mol op. 10 č. 2 "Revolučná"
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Piotr Iljič Čajkovskij: Melancholická serenáda
   Jela Špitková (vn), Pavol Kováč (pf)
  6. Nicolò Paganini: Sonáta D dur č. 2
   Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  7. Sergej Rachmaninov: Prelúdium cis mol op. 3
   Stanislav Zamborský (pf)
  8. Camille Saint-Saëns: Labuť (z cyklu Karneval zvierat)
   Richard Vandra (vc), Stanislav Zamborský (pf)
  9. Maurice Ravel: Skladba vo forme habanéry
   Richard Vandra (vc), Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Christmas Concertos: Torelli, Manfredini, Locatelli CHRISTMAS CONCERTOS: TORELLI, MANFREDINI, LOCATELLI
  1976 LP – Opus 9111 0431
  1. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso f mol
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb), Kornel Klatt (vl), Ján Cút (vl)
  2. Giuseppe Torelli: Vianočný koncert
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  3. Francesco Manfredini: Vianočný koncert
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 1 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 1
  1974 LP – Opus 9111 0305
  1. Antonio Vivaldi: Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol op. 3, č. 6
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn)
  2. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a orchester a mol, op. 3, č. 8 RV 522
   Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester d mol
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester c mol
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1973 LP – Opus 9111 0263
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Drobnosti majstrov
   Klára Havlíková (pf)
  2. Ludwig van Beethoven: Pre Elišku
   Klára Havlíková (pf)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet D dur
   Anna Hölblingová (vn), Ján Salay (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Valčík cis mol, op. 64
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Sergej Rachmaninov: Etuda es mol
   Stanislav Zamborský (pf)
  6. Johannes Brahms: Uhorský tanec č. 5
   Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  7. Charles Gounod: Ave Maria
   Jozef Zsapka (gui), Quido Hölbling (vn)
  8. Franz Schubert: Zastaveníčko
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  9. Robert Schumann: Snenie
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  10. Antonín Dvořák: Humoreska Ges dur
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  11. Jean Sibelius: Valse triste
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
 • Foto: Georg Philipp Telemann (1681-1767) GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
  1971 LP – Opus 9111 0142
  1. Georg Philipp Telemann: Koncert F dur pre troje huslí
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Georg Philipp Telemann: La Lyra (Suita pre sláčikový orchester)
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Georg Philipp Telemann: Suita D dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Archi romantici ARCHI ROMANTICI
  CD –
  1. Felice Alessandro Radicati:
   Alexander Jablokov (vn), Quido Hölbling (vn)
 • Foto: BAROQUE FOR MEDITATION BAROQUE FOR MEDITATION
  CD – Naxos 8.557792
  1. George Handel:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Bratislavské hudobné slávnosti : Interpódium ´71 BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI : INTERPÓDIUM ´71
  LP –
  1. Quido Hölbling (vn)
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi CORELLI: CONCERTI GROSSI
  CD – Naxos 8.571020
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti grossi, op. 6 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI, OP. 6
  LP – Opus 9110 1671-74
  1. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G major Op. 6 No. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  2. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  3. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in E minor Op. 6 No. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A minor Op. 6 No. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  5. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D major Op. 6 No. 5
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  6. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G minor Op. 6 No. 6
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  7. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B flat major Op. 6 No. 7
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  8. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in C minor Op. 6 No. 8
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  9. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 9
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  10. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D minor Op. 6 No. 10
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  11. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A major Op. 6 No. 11
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  12. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B minor Op. 6 No. 12
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Night Music 8 NIGHT MUSIC 8
  CD – Naxos 8.556822
  1. Georg Philipp Telemann:
   Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn)

Ocenenia

 • Medzinárodná husľová súťaž Henryka Wienawského v Poznani (PL)
  1967 - Čestné uznanie
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1966, 1968
 • Celoštátna súťaž Bohuslava Martinů, Brno (CZ)
  1966 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: Tri monódie
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Jozef Sikora (vc)
 • Ilja Zeljenka: Elégia
  pre sláčikové nástroje a sólové husle
  10. 3.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatína č. 1, op. 9
  pre dvoje huslí
  20. 3.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn)

Fotogaléria

 • Foto: Husľové duo Anna a Quido Hölbling Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  Husľové duo Anna a Quido Hölbling

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová
 • Foto: Husľové duo Anna a Quido Hölbling Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  Husľové duo Anna a Quido Hölbling

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová

Audio

 • Beneš, Juraj: Tri monódie (3. časť)

  1983

  Marta Nitranová (s), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Juraj Beneš (dir.)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 02. 2017