Profil osobnosti

Foto: Branislav Hóz Autor: Juraj Bartoš

Branislav Hóz

21. 5. 1968 Bratislava

vážna hudba
lesný roh
pedagóg – lesný roh

Pôsobenie v: Istropolis Quintet

Bio

Bio

1982 – 1988
Konzervatórium v Bratislave (lesný roh – Ivan Chladný)
1988 – 1992
VŠMU (lesný roh - Ján Budzák)
1986 – 1990
člen skupiny lesných rohov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave
od 1990
člen skupiny lesných rohov Slovenskej filharmónie
od 1992
pedagóg hry na lesnom rohu na Konzervatóriu v Bratislave
2002 - 2009
HTF VŠMU, doktorandské štúdium

Branislav Hóz už počas štúdií bol členom dvoch popredných slovenských symfonických orchestrov - Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave (1986 – 1990) a neskôr Slovenskej filharmónie (od 1990 až do súčasnosti). Okrem nich ako orchestrálny hráč spolupracoval aj s radom ďalších hudobných telies (Cappella Istropolitana, United Philharmonic Vienna, Soloists de Luxemburg, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Musica aeterna, Bratislavskí komorní sólisti, Orchester súboru Lúčnica), s niektorými z nich účinkoval aj ako sólista (Musica aeterna, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, orchester Lúčnice). Patril k zakladajúcim členom dychového kvinteta Istropolis Quintet a v obasti komornej hudby spolupracoval aj so súborom CORNI di Bratislava, s Moyzesovým kvartetom a so súborom historických dobových nástrojov Harmónia Mária Terézia. So všetkými uvedenými hudobnými telesami realizoval početné nahrávky pre rozhlas a televíziu, pre ORF, ako aj CD komornej hudby pre nahrávacie spoločnosti Musica Classics Vienna, Cassablanca Austria, MMC recording USA, vydavateľstvo Rádio Bratislava, Diskant Slovakia a ďalšie. 

Branislav Hóz sa venuje aj hre na prirodzený lesný roh, s týmto ojedinelým historickým nástrojom zrealizoval viaceré hudobné projekty, nahrávky a koncerty.

Okrem dlhoročného pedagogického pôsobenia na Konzervatóriu v Bratislave (od 1992) vyučuje aj na ZUŠ Kowalského v Bratislave (od 2017).

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život 2013, č. 1-2, s. 4
 • Kovářová, Anna: Interpretačná súťaž SSR ´87
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 1

Diskografia

 • Foto: Orchester Pavla Zajačka: Vianoce s Octet Singers ORCHESTER PAVLA ZAJAČKA: VIANOCE S OCTET SINGERS
  1997 CD – RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu (RB 0140-2231)
  1. Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)

Ocenenia

 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1992 - účasť
 • Interpretačná súťaž v hre na dychových nástrojoch, Kraslice (CZ)
  1991 - 2. cena
 • Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)
  1991 - účasť
 • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ), VŠMU Bratislava
  1991 - 1. miesto
 • Interpretačná súťaž Roku slovenskej hudby
  1990 - 1. miesto
 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1988 - čestné uznanie
 • Medzinárodná súťaž komornej hudby Antonína Dvořáka, Praha (CZ)
  1988 - 1. miesto
 • Súťaž komorných zoskupení slovenských konzervatórií
  1987 - 1. miesto
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1985, 1987 - dvakrát 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Róbert Rudolf: Mithuna P. M.
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Bielik (cr), Branislav Hóz (cr), Rastislav Suchan (tr), Petr La Garde (tr), Jozef Gašparovič (trb), Albert Hrubovčák (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Miroslav Pejhovský: Dychetto, op. 9
  pre hoboj, klarinet, lesný roh a fagot
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Roman Mešina (fg)
 • Jozef Gahér: Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Branislav Hóz (cr), Jozef Illéš (cr), Vladimír Miklovič (cr), Miloš Števove (cr), Ladislav Práger (fg), Alojz Jurica (vl), Tomáš Kaiser (vl), Ľubomír Mierny (vl), Ladislav Maršovský (vl), Martin Mázik (dir.)
 • Peter Jantoščiak: Dychové kvinteto
  pre flautu, anglický roh, klarinet, lesný roh a fagot
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Hóz (cr), Roman Mešina (fg), Jaroslav Harvan (fl)

Fotogaléria

 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto
  Zľava: Marián Turner (fl), Roman Mešina (fg), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Igor Fábera (ob)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 01. 2019