Profil osobnosti

Foto: Zita Strnadová-Paráková

Zita Strnadová-Paráková

12. 3. 1915 Čachtice – 2. 2. 1988 Žiar nad Hronom

pedagóg – klavír

Bio

Bio

1933 – 1936
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1934 – 1938
Hudobná a dramatická akadémia (klavír)
1938 – 1940
Majstrovská škola pražského konzervatória (klavír)
1940 – 1943
súkromné štúdium u Viléma Kurza
1946 – 1949
súkromné štúdium u Ilony Štěpánovej-Kurzovej

Zita Strnadová-Paráková pôsobila ako súkromná učiteľka, neskôr hudobná pedagogička Konzervatória, riaditeľka Vyššej hudobnej školy, zástupkyňa riaditeľa Konzervatória v Bratislave, zakladateľka a riaditeľka ĽŠU v Žiari nad Hronom (v súčasnosti škola nesie jej meno). Pracovala aj ako krajská metodička klavírnej hry, bola organizátorka hudobného života a autorka príručiek hry na klavírí. Ako klaviristka sa o.i. venovala interpretácii klavírnych diel Jána Cikkera a Eugena Suchoňa.

„... hru na klavíri študovala v Prahe u významného majstra prof. V. Kurza, tu začala aj koncertovať, jej koncertná činnosť vrcholila v rokoch 1946 – 1948 premiérovým predvádzaním diel slovenských skladateľov J. Cikkera a E. Suchoňa, nahrávala pre slovenský rozhlas, rozhlas v Budapešti, Prahe. Z. Strnadová – Paráková bola v tomto období, ale aj v celom živote mimoriadne aktívna, ale možno jej vrcholným dielom bolo uvedenie Cikkerovho Concertina s Českou filharmóniou, nakoniec nie menej významné boli aj koncerty so Slovenskou filharmóniou v Berlíne a Budapešti. ....“ (Richard Kafka: Legendárne manažérky: Zita Strnadová-Paráková. In.: www.ziar.dnes24.sk. 7. 7. 2011)

Bibliografia

 • Ďuranová, Ľudmila: Klavírna virtuózka a hudobná pedagogička Zita Strnadová-Paráková
  2005 In: www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2005/oktober/55.pdf
  Knižnica roč. 6, 2005, č. 10, s. 55 – 56
 • Michalová, Eva: Za Zitou Strnadovou-Parákovou
  1988 (10. 2. 1988) Smer roč. 40, 1988 (10. 2. 1988), č. 33, s. 4
 • -EM-: Za Zitou Strnadovou-Parákovou
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 7, s. 7
 • Melicher, Alexander: Zita Strnadová-Paráková
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 5, s. 7
 • Ž. K.: Zita Paráková
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 6, s. 7
 • Kozák, Jan a kol.: Zita Strnadová – rod. Paráková
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 81 – 82
 • Strelec, J.: Koncert Zity Strnadovej-Parákovej
  1957 Slovenská hudba roč. I, 1957, č. 2, s. 74 – 75
 • Personálna bibliografia
 • Pätnásť rokov aktivity
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 24, s. 2

Ocenenia

 • vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu
  1970

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Michal Vilec: Sonáta op. 32
  26. 11.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  1951 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
  pre klavír
  24. 4.
  1946
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • Alexander Moyzes: Sonáta e mol, op. 2
  pre klavír
  1946 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 03. 2017