Profil osobnosti

Foto: Ede Zathureczky

Ede Zathureczky

24. 8. 1903 Spišská Nová Ves – 31. 5. 1959 Bloomington (Indiana)

vážna hudba
husle

Bio

Bio

-
štúdium na premonštrátskom gymnáziu v Košiciach, súčasne štúdium hry na husliach u Tivadára Kúna
-
pokračovanie gymnaziálnych štúdií v Budapešti, súčasne súkromné štúdium husľovej hry u Jenő Hubaya
1918
koncertné turné po Spišskej župe s klaviristom Ottom Herzom (neskorším profesorom na Manhattan School of Music v New Yorku)
1919 - 1922
štúdium na Maďarskej kráľovskej hudobnej akadémii v Budapešti (husle - J. Hubay, kompozícia - Albert Siklós)
od 1922
bohatá koncertná činnosť po celej Európe
1925
prvé koncerty v USA
1925/26
štúdium na Majstrovskej škole pražského konzervatória (husle - Jaroslav Kocian)
1943 - 1956
riaditeľ Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti
1956 - 1959
pedagóg a vedúci husľového oddelenia na Bloomingtonskej univerzite v štáte Indiana (USA)

Ede Zathureczky začal hrať na husliach ako sedemročný, prvé hudobné vzdelanie získal od svojej matky, klaviristky Márie Fiblingerovej. Po skončení štúdií v Budapešti v roku 1922 začal svoju úspešnú medzinárodnú kariéru sólistu najskôr po celej Európe. Jeho klavírnymi partnermi boli popri iných aj Ernő Dohnányi a Béla Bartók. Neskôr svoje koncertné aktivity rozšíril aj na ďalšie miesta (USA, Sovietsky zväz, Čína ...). Ako špičkový umelec európskeho formátu spolupracoval s poprednými orchestrami a dirigentmi ako Bruno Walter, Ferencz Fricsay, Pierre Monteaux, Willem Mengelberg, Otto Klemperer, Antal Dorati, Ernest Ansermet a i.

Ede Zathureczky bol aj úspešným pedagógom, vychoval rad vynikajúcich huslistov (o. i. Pál Járdányi, György Pauk, Sándor Devich, Dénes Kovács, Péter Komlós) neskorších uznávaných virtuózov a pedagógov. Formou externých konzultácií sa u neho vzdelával aj Tibor Gašparek (1934 - 1939) a jeho žiakom bol aj Mikuláš Jelínek (1947 - 1949). Po potlačení revolúcie v Maďarsku emigroval so svojou manželkou, klaviristkou Verou Faberovou do USA, kde pokračoval vo svojej koncertnej a pedagogickej činnosti. Dodnes sa na pôde Lisztovej akadémie v Budapešti periodicky koná husľová súťaž Ede Zathureczkého.  

Bibliografia

 • Jelinek, Mikuláš: Cesty k sebe samému
  2016 Slovart, Bratislava 2016
 • Janovský, Andrej: Ede Zathureczky ako husľový virtuóz zo Spiša.
  2013 Spišskonovoveský Korzár roč. 2, 2013, č. 35, s. 4
 • Rajterová, A.: Náš hosť : Magda Móryová [rozhovor]
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 2, s. 7 – 8
 • Čížik, Vladimír: Spomienka
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 19, s. 10


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 04. 2019