Profil osobnosti

Foto: Mikuláš Jelinek

Mikuláš Jelinek

16. 5. 1925 Kežmarok

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1943 – 1946
Konzervatórium v Bratislave (husle – Tibor Gašparek)
1944
štátna skúška pre učiteľov hudby
1947 – 1949
Hudobná akadémia Ferenca Liszta v Budapešti (Ede Zathureczky)
1949 – 1953
VŠMU (Tibor Gašparek), diplom s vyznamenaním
1961 – 1964
súkromné štúdium vo Viedni u Ricarda Odnopossofa
1957
majstrovské kurzy v Salzburgu (André Gertler)
1951 – 1965
pedagóg husľovej hry na VŠMU
1971 – 1991
docent husľovej hry na Rheinische Musikschule (bývalé Konservatorium Köln) v Nemecku
od 1992
docent husľovej hry na VŠMU (od 1996 profesor)
od 2002
profesor husľovej hry na Katedre hudby na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity (garant študijných programov hra na hlavnom hudobnom nástroji)

Mikuláš Jelinek absolvoval stovky recitálových vystúpení v mnohých krajinách Európy (býv. Československo, Fínsko, býv. Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, štáty býv. Sovietskeho zväzu, Švédsko, Taliansko, Ukrajina) ako aj v Číne. Ako sólista spolupracoval s mnohými klaviristami na Slovensku (Eva Fischerová-Martvoňová, Rudolf Macudzinski, Michal Karin-Knechtsberger, Daniela Varínska, Marián Lapšanský, Helena Gáfforová a ď.), v Českej republike (Marie Knotková, Eva Bernáthová, Pavel Kuchař, Dagmar Baloghová), vo Švédsku (János Solymos, Esther Bodin), Nemecku (Günther Ludwig, Christine Scheuermann, Ingrid Heiler) či v býv. Sovietskom zväze (Jekaterina Fuchsovova).

Bol členom Rozhlasového (sláčikového) kvarteta v Bratislave (+ Tibor Gašparek, Alexander Farkaš, Albín Berky), Nového slovenského kvarteta (+ Marta Országhová-Geeringerová, Rudolf Križan, František Tannenberger). V rokoch 1958 – 1960 bol umeleckým vedúcim Komorného orchestra Slovenskej filharmónie, ktorý dirigoval Zdeněk Bílek. V zahraničí pôsobil ako primárius kvarteta Gürzenich-Quartett Köln (+ Franz Neumann, neskôr Geoffrey Wherton, Ulala Seo, Daniel Cahen), bol umeleckým vedúcim Solistenvereinigung des Gürzenich-Orchestra Köln.

Ako sólista koncertantnej literatúry vystúpil 83 krát v spolupráci s telesami – býv. Československo, Fínsko, Juhoslávia, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, býv. Sovietsky zväz, Švédsko, Ukrajina a to pod taktovkami mnohých dirigentov domácich i zahraničných (Václav Talich, Ľudovít Rajter, Tibor Frešo, Kornel Schimpl, Zdeněk Bílek, Roman Skřepek, Otakar Trhlík, Jiří Pinkas, Václav Jiráček, Rudolf Vašata, Viktor Dubrovskij, Helmut Koch, David Shallon a mnohí ďalší).

Na svojom konte má bohatú umeleckú činnosť i ako orchestrálny hráč telies: Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu (v rokoch 1945 – 1947), Slovenská filharmónia (1949 – 1951), Sarrländische Rundfunk Saarbrücken, Nemecko – prvý koncertný majster (1965 – 1966), Sveriges Radio Stockholm, Švédsko – prvý koncertný majster (1966 – 1968) a Gürzenich-Orchester der Stadt Köln, Nemecko – prvý koncertný majster (1967 – 1990).

Ako pedagogický i umelecký poradca pôsobil v nemeckých orchestroch: Siegerlandorchester v Hilchenbachu (1971 – 1983), Bayer Sinfoniker Leverkussen (1972 – 1977) a Rheinisches Kammerorchester Köln (1977 – 1981).

V rokoch 1951 – 1965 na VŠMU v Bratislave pripravil do praxe 15 absolventov (o. i. skladateľ Ladislav Kupkovič). Súkromne učil Grétu Hrdú, Igora Špitku, Bohumila Urbana. V rokoch 1951 – 1956 bol asistentom v triede komornej hry Štefana Németha-Šamorínskeho na VŠMU, od roku 1956 vyučoval na VŠMU ako odborný asistent a zástupca docenta hru na husliach ako hlavný predmet. V Kolíne nad Rýnom pôsobil na Rheinische Musikschule a vychoval tu ako aj privátne spolu 80 žiakov (napr. Boris Kucharský pôsobiaci v Mníchove – syn významného slovenského tenoristu Andreja Kucharského). Ako lektor husľových majstrovských kurzov bol pozvaný do švédskeho Rünö (1966 – 1968), do Piešťan (1992 a 1993), Žiliny (1991), nemeckého Weikersheimu (1993), maďarského Debrecenu (1996), rakúskeho Grazu a v rokoch 1996 – 1999 bol konzultantom Letných kurzov komornej hudby v Žiline. Bol členom medzinárodnej poroty súťaže Stephan Ruha (Rumunsko – Satu Mare), súťaže „Gradus ad Parnassum“ v rakúskom Innsbrucku (2001), medzinárodnej súťaže Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí (2002) i v estónskom Talline (2002).

Od roku 1974 je členom Európskeho združenia učiteľov sláčikových nástrojov (ESTA), v rokoch 1990 – 1999 bol členom celoeurópskeho vedenia (Central Board). Pre toto združenie viedol rad prednášok a seminárov doma i v zahraničí (Freiburg, Berlín, Stockholm, Bern, Viedeň, Trieste, Hannover, Kolín nad Rýnom, Budapešť). Z jeho iniciatívy sa v roku 1991 prikročilo k založeniu slovenskej sekcie ESTA, ktorá funguje od roku 1992. Je stálym členom jej vedenia, v rokoch 1995 – 2003 vykonával funkciu prezidenta. Od roku 2004 je viceprezidentom slovenskej sekcie ESTA. Je tiež členom predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska.

V súčasnosti sa ťažisko aktivít Mikuláša Jelinka orientuje na pedagogickú, metodickú a organizátorskú činnosť.

„Popredná osobnosť súčasného slovenského interpretačného umenia. Za dlhoročnej praxe v telesách sa oboznámil s rozsiahlym symfonickým i operným (119 titulov) repertoárom. Ako sólista uvádzal kľúčové i ďalšie opusy všetkých hudobných epoch, vrátane tvorby XX. storočia. Uviedol (1961) československú premiéru 1. Koncertu pre husle a orchester Dmitrija Šostakoviča, aj Koncertu č. 2 Bélu Bartóka. Kritiky vyzdvihovali citlivý prístup, širokospektrálny výraz, osobitú lyriku, s ktorou dominoval aj na svojich posledných vystúpeniach.“ (Vladimír Čížik)

Bibliografia

 • Schindler, Agata: Huslista Mikuláš Jelinek – namiesto recenzie
  2016 In: www.operaslovakia.sk/huslista-mikulas-jelinek-namiesto-recenzie/
  Opera Slovakia 2016
 • Serečinová, Andrea: Máme na Slovensku "husľového virtuóza"?
  2005 Hudobný život 2005, č. 7-8, s. 11
 • Úryvky z románu Život... k jubileu profesora Mikuláša Jelinka
  2005 Hudobný život 2005, č. 5, s. 11 – 13
 • Urban, Bohumil: Hudobná história Žiliny
  2004 História Žiliny 4, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004, s. 44
 • R.: K životnému jubileu Mikuláša Jelinka
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 2 – 3
 • Glasnáková, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline
  1999 Hudobný život 1999, č. 9, s. 2
 • r.: Kongres
  1998 Hudobný život 1998, č. 7, s. 11
 • Glasnáková, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline
  1997 Hudobný život 1997, č. 15, s. 10
 • Glasnáková, Kveta: Dovidenia o rok v Žiline
  1996 Hudobný život 1996, č. 18, s. 8
 • Noví vysokoškolskí profesori
  1996 Hudobný život 1996, č. 17, s. 11
 • Albrecht, Ján: IV. národný kongres ESTA – Slovensko
  1995 Hudobný život 1995, č. 7, s. 4
 • Puškášová, Meška: Mozart, Brahms a súčasníci...
  1995 Hudobný život 1995, č. 5, s. 5
 • Albrecht, Ján: K životnému jubileu M. Jelínka
  1995 Hudobný život 1995, č. 10, s. 2
 • Jurík, Marián: Necítil som sa nikdy emigrantom [rozhovor]
  1993 Hudobný život 1993, č. 10, s. 1 – 2
 • Kresák, Mikuláš: Come-back Mikuláša Jelínka
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 17, s. 3
 • Kozák, Jan a kol.: Mikuláš Jelinek
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 130 – 131
 • Čížik, Vlado: SF v novembri
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, č. 1, s. 22 a 23
 • Jurík, Marián: Silný umelecký zážitok
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, č. 1
 • Hykischová, Eva: Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1960 Rozhlas a televízia roč. 16, 1960, č. 31, s. 3
 • Sádlo, Miloš: Bratislavské komorní duo
  1960 Hudební rozhledy roč. 13, 1960, s. 293
 • Macudzinski, Rudolf: Výmenný zájazd VŠMU do NDR
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 4, s. 199
 • Chorvátová, V: Pred koncertom Mikuláša Jelínka
  1959 Smena roč. 12, 1959, č. 280
 • -r-: Koncerty SF
  1958 Slovenská hudba roč. 5, 1958, s. 228
 • -p-: Naši umelci boli v Číne
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, s. 119 – 120
 • -e-: Z koncertov SF
  1957 Slovenská hudba roč. 2, 1957, s. 73 – 74
 • Personálna bibliografia
 • O hudobnej pedagogike – úvahy huslistu-učiteľa
  2019 Hudobné centrum 2019
  (ISBN 9788089427390)
 • Inštrumentálno-pedagogické aspekty ochrany proti chorobám hráčov na sláčikových nástrojoch (výťah)
  2008 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 5, 2008, č. 1, s. 7 – 8
 • Konečne umelecká osobnosť na nebi našich nielen mladých huslistov
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 7
 • Interpretation. Die Ganzheitlichkeit der musikalischen Interpretation und ihre Auswirkung auf das Verhältnis Lehrer – Schüler
  1998 ESTA Nachrichten 1998, č. 40, s. 41 a n.
 • Celistvosť hudobnej interpretácie vo vzťahu učiteľa a žiaka
  1997 Hudobný život 1997, č. 5, s. 8
 • ESTA-Sektion Slowakei, Gründung 1991
  1997 ESTA Nachrichten 1997, č. 38, s. 63 – 64
 • Jubilejný kongres ESTA v Španielsku
  1997 Hudobný život 1997, č. 11, s. 9
 • So srdcom radcu i priateľa
  1995 Hudobný život 1995, č. 7, s. 4
 • Instrumentalpädagogische Aspekte bei der Verhütung von Streicherkrankungen
  1994 Schriftenreihe des Deutschen Forschungsinstituts für Chinesische Medizin 1994, č. zv. 12, s. 51 a n.
 • Die Bedeutung von Orchesterstellen für das Probespiel
  1989 ESTA Nachrichten 1989, č. 21, s. 10 – 20
 • Zwischen Lehrer und Schüler. Psychologie einer Geigenstunde
  1980 ESTA Nachrichten 1980, č. 6, s. 13 – 23
 • Čo očakávame od koncertného umelca?
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, s. 61 – 63
 • Súbor huslistov veľkého divadla SSSR v Bratislave
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, s. 269
 • Čína poznáva našu hudbu
  1958 Večerník 1958, č. 3, s. 21
 • Fehler Erkennung in Unterricht
  1956 ESTA Nachrichten 1956, č. 15-16, s. 13 – 23
 • Jelinek, Mikuláš: Cesty k sebe samému
  Život hudobníka - aj spoza javiskových svetiel
  2016 Slovart 2016

Diskografia

 • Foto: Mikuláš Jelinek : Reminiscences MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES
  2015 CD – Diskant DK0159-2131
  1. Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Jan Carlstedt: Sonáta pre sólové husle op. 15
   Mikuláš Jelinek (vn)
  3. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonáta F-A-E pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
  7. Antonín Dvořák: Sonatína G dur op. 100
   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)
  8. Bedřich Smetana: Z domova
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dušan Martinček: Komunikácie
  pre husle a klavír
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Dmitrij Šostakovič: Koncert pre husle a orchester č. 1 op. 99
  1961 Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Mikuláš Jelinek (vn)
 • Béla Bartók: Koncert pre husle a orchester č. 2, SZ 112
  1961 Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Mikuláš Jelinek (vn)

Audio

 • Martinček, Dušan: Komunikácie  Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 03. 2017