Profil osobnosti

Foto: Blanka Juhaňáková

Blanka Juhaňáková

10. 7. 1962 Skalica

www.blankajuhanakova.sk

vážna hudba
klavírna spolupráca, dirigovanie, zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Pôsobenie v: Octet Singers

Bio

Bio

1976 – 1980
Konzervatórium v Bratislave (klavír - Eva Pappová, spev)
1980 – 1984
Janáčkova akadémia múzických umení v Brne (klavír)
1983 – 1985
dirigentka mužského zboru Bradlan
1984 – 1988
Janáčkova akadémia múzických umení v Brne (dirigovanie - Josef Pančík)
1984 – 1989
pedagogička Konzervatória v Bratislave
1989 – 1990
korepetítorka v SND
od 1989
dirigentka miešaného zboru Cantus
1990 – 1994
korepetítorka na VŠMU
1991 – 2001
dirigentka a zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru
1993
korepetítorka pri pedagogickej práci mezzosopranistky Eleny Nikolaudiovej v Houstone, Texas (USA)
od 1994
dirigentka Octet singers
2005 - 2014
hlavná zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru
od 2006
hosťujúca zbormajsterka v Opere SND
2012
vymenovaná za profesorku

Ako korepetítorka umelecky spolupracovala so spevákmi: Magdaléna Kožená, Ľubica Vargicová, Magdaléna Blahušiaková, Denisa Šlepkovská, Simona Houda Šaturová, Gustáv Beláček, Dalibor Jenis, Mária Repková a ď.

Je členkou a predsedníčkou odborných porôt na zborových festivaloch a súťažiach doma a v zahraničí.

Bibliografia

 • Kolář, Robert: Slovenská filharmónia
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 3, s. 4
 • Unger, Pavel: Maliar Mathis so Slovenským filharmonickým zborom
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 40
 • Kolář, Robert: Slovenská filharmónia
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 2
 • Jurkovičová, Margaréta: BHS 2013 : Vystúpenie SFZ v znamení dvojakej spirituality
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 2 – 3
 • Berger, Igor: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 2
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 3
 • Planková, Eva: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 3
 • Planková, Eva: Slovenská filharmónia
  2008 Hudobný život 2008, č. 3-4, s. 3
 • Planková, Eva: Slovenská filharmónia
  2008 Hudobný život 2008, č. 12, s. 2
 • Planková, Eva: Viedeň : Boris Godunov so slovenskou účasťou
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 19
 • Šuba, Andrej: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 9
 • (SF, mk): 24.–28.9. sa uskutočnilo turné Slovenskej filharmónie...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 6
 • Planková, Eva: Recenzie ; klasika ; G. Rossini, A. Albrecht, I. Hrušovký, Z. Lukáš, Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 35
 • Planková, Eva: Slovenské zbory na Kanárskych ostrovoch
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 29
 • Planková, Eva: G. Rossini, A. Albrecht, I. Hrušovský, Z. Lukáš ..
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 35
 • Planková, Eva: Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život 2007, č. 1-2, s. 2
 • Blahynka, Miloslav: Zachovajme pokoru pred čarom hudby : predstavujeme hlavnú zbormajsterku jubilujúceho Slovenského filharmonického zboru Blanku Juhaňákovú
  2006 Mosty roč. 15, 2006, č. 9, s. 13
 • Ursínyová, Terézia: Jubilujúci filharmonický zbor
  2006 Hudobný život 2006, č. 6, s. 11
 • Hudbou otvárať srdcia..
  2006 Hudobný život 2006, č. 5, s. 14 – 15
 • (mt): Nová zbormajsterka
  2005 Večerník 12. 1. 2005, s. 10
 • Mráková, Alžbeta: Láska musí z ľudí vyžarovať
  2000 Katolícke noviny 2000, č. 7, s. 17
 • Sedlický, Tibor: K dejinám zborového spevu na Slovensku. 3
  1998 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1998, s. 39
 • Jurík, Marián; Juhaňáková, Blanka: V znamení profesionality
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 4
 • Jurík, Marián: Slovenský filharmonický zbor
  1997 Hudobný život 1997, č. 5, s. 10
 • Ivanová, Marta; Juhaňáková, Blanka: Ôsmich mužov diriguje žena : Nové spevácke teleso na scéne slovenskej hudobnej kultúry
  1996 Práca 22.2. 1996, č. 44, s. 10
 • Hallon, Ľubor; Juhaňáková, Blanka: Majstrovský Octet Singers
  1996 Slovenská republika 20.2. 1996, č. 42, s. 10
 • Bulla, Marián: Aktívny Cantus
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 9, s. 8
 • Bulla, Marián: Predstavuje sa Octet Singers
  1995 Hudobný život 1995, č. 3, s. 2
 • Bulla, Marián: Octet Singers na hudobnom festivale Slovanská Nitra : Renesancia chrámovej hudby
  1995 Slovenská republika 29.6. 1995, č. 150, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Dni J. L. Bellu (23.-25. septembra 1993) : Kováč Wieland
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
 • Danišovský, Jozef; Juhaňáková, Blanka: Blanka Juhaňáková, dirigentka SFZ
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 9, s. 8
 • Litschauerová, Nina; Juhaňáková, Blanka: V zajatí hudby : Druhá sezóna pre netradičnú ženskú úlohu
  1992 Práca 4.11. 1992, č. 260, s. 7
 • Fellegi, Pavol; Juhaňáková, Blanka: Hľadanie absolútna v hudbe : Zhovárame sa so zbormajsterkou SFZ Blankou Juhaňákovou
  1992 Večerník 2.10. 1992, č. 194, s. 6 – 7
 • Personálna bibliografia
 • Hudba otvára srdcia
  2006 Hudobný život 2006, č. 5, s. 14 – 15
 • Najkrajší hudobný nástroj ľudský hlas : Hovoríme so zbormajsterkou Slovenského filharmonického zboru Blankou Juhaňákovou
  1996 Pravda 22.2. 1996, č. 44, s. 7
 • Dirigent je zjednocujúci činiteľ : Hovoríme so zbormajsterkou a klaviristkou Blankou Juhaňákovou
  1992 Literárny týždenník roč. 5, 1992, č. 24, s. 15

Diskografia

 • Foto: Egon Krák : Cirillo-Metodiada EGON KRÁK : CIRILLO-METODIADA
  2015 CD – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 2373-001-2
  1. Egon Krák: Cirillo-Metodiada
   Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Orchester Pavla Zajačka: Vianoce s Octet Singers ORCHESTER PAVLA ZAJAČKA: VIANOCE S OCTET SINGERS
  1997 CD – RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu (RB 0140-2231)
  1. Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)
 • Foto: The Slovak Philharmonic Choir THE SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0113-2231
  1. Stanislav Šurin (org), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (dir.), Blanka Juhaňáková (zbm.)

Ocenenia

 • Krištáľové krídlo
  2012 za mimoriadne umelecké výkony na medzinárodných hudobných scénach v roku 2011
 • Cena Frica Kafendu
  2005 za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí, s prihliadnutím na a cappella koncert Slovenského filharmonického zboru 2. marca 2005 v Slovenskej filharmónii Bratislava
 • Celoslovenská súťaž speváckych zborov A kategórie
  1992 - absolútny víťaz a hlavná cena súťaže [ako dirigentka Miešaného speváckeho zboru Cantus]
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1977 - čestné uznanie (klavír)
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1976 - čestné uznanie (klavír)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Cirillo-Metodiada
  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester
  5. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Elégia o prsteni mladosti
  Miešaný zbor na fragmenty básne B. I. Antonyča
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Egon Krák: Cirillo-Metodiada
  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester
  12. 12.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temple Neuf, Štrasburg, FR
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Octet Singers Octet Singers
  Octet Singers s dirigentkou Blankou Juhaňákovou

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017