Profil osobnosti

Foto: Mária Karlíková

Mária Karlíková

15. 4. 1943 Dej

pedagóg – husle

Bio

Bio

1958 – 1963
Konzervatórium v Bratislave (husle – Ján Skladaný)
1963 – 1968
VŠMU (Tibor Gašparek)
1967
letné interpretačné kurzy na Hochschule für Musik vo Weimare
1986
stáže: Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva, Centrálna hudobná škola pri moskovskom Konzervatóriu
1966 – 1971
členka Slovenskej filharmónie
1970 – 1973
koncertná činnosť a rozhlasové nahrávky pre Čs. rozhlas v Bratislave
1973 – 1975
primárius Bratislavského kvarteta
1974 – 1984
umelecká vedúca ansámblu Pro arte musica
1972 – 2009
pedagogička hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave (od 1987 aj vedúca oddelenia strunových nástrojov)
1987 – 2009
pedagogička VŠMU v Bratislave (2002 ArtD., 2004 doc.), členka porôt domácich i zahraničných súťaží

„Vo svojom pedagogickom prístupe Mária Karlíková nadväzovala na svoju sólistickú aktivitu, využívala prax z hry v orchestri, či komorných zoskupeniach. V obidvoch typoch škôl vychovala spolu viac ako 50 absolventov. Jej študenti získavali popredné umiestnenia na súťažiach tak domácich, ako aj v zahraničí. Takéto úspechy logicky vyústili do udelenia titulov najúspešnejšieho pedagóga súťaží. Jej odchovanci sa presadzujú ako koncertní majstri, sólisti, koncertujúci umelci v komornej hre, či ako pedagógovia aj v cudzine.

Mária Karlíková významne prispela do rozvoja komornej hry na Slovensku na profesionálnom základe tým, že vyučovala komornú hru na obidvoch školách. V jej triede komornej hry sa vytvorili a v profesionálnej koncertnej praxi presadili ansámble: Albrechtovo kvarteto, Klavírne trio Istropolis, Zwiebelovo kvarteto a i.

Od roku 1980 sa začala venovať práci s nadanýrni deťmi a problémom urýchlenia ich technického a umeleckého rozvoja uplatňovaním týchto postupov. Výsledkom jej snažení bolo v roku 1984 zriadenie triedy tzv. mimoriadnych žiakov konzervatória ako súčasti projektu vtedajšieho vedenia Konzervatória v Bratislave.“ (Vladimír Čížik)

Bibliografia

 • Cón, Peter: Pro arte musica
  1981 (3. 9. 1981) Smena 1981 (3. 9. 1981)
 • Čížik, V.: Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1980 Hudobný život 1980, č. 19, s. 7
 • Ursínyiová, Terézia : Trenčianskoteplické hudobné večery
  1978 (31. 7. 1978) Hudobný život. 1978 (31. 7. 1978)
 • - žk: Pro arte musice (sic!)
  1976 Hudobný život 1976, č. 9, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Metodický seminár v Lučenci
  2006 Hudobný život 2006, č. 2, s. 26
 • Vzácny človek, skvelý pedagóg. Pocta prof. Viliamovi Kořínkovi k deväťdesiatinám
  2005 Hudobný život 2005, č. 4, s. 6
 • Prešporský Paganini
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 5
 • Staršie edície husľovej literatúry z pohľadu súčasnej interpretačnej a pedagogickej praxe [habilitačná prednáška]
  2005 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 2, 2005, č. 2, s. 20 – 22
 • Princíp pohybu v technike ľavej ruky huslistu [habilitačná práca]
  2003 2003
 • Východiská súčasného husľového pedagóga v oblasti metodiky hry na husliach [dizertačná práca]
  2001 2001
 • Talenty pre Európu
  Hudobný život 2005/6 s 4-5; 2006/6 s.33-34; 2007/7-8 ,s.20-21; 2008/8, s.4-5
 • Čírenie talentov
  Hudobný život 1998/l2 s.2; 1999/6 s.6; 2000/7-8, s.8-9; 2001/6 s.l3; 2002/7-8, s.l 0-11; 2003/6,s. 7 -8; 2004/6, s.6

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž Čírenie talentov, Dolný Kubín
  2000, 2001 - "Cena najúspešnejšieho pedagóga"
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1993 - titul "Najlepší pedagóg"
 • Celoštátna súťaž mladých interpretov v Prahe
  1968 - 2. miesto

Fotogaléria

 • Foto: Pro arte musica Pro arte musica
  Pro arte musica

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Zuzana Mináčová


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017