Profil osobnosti

Foto: Zuzana Zamborská Autor: Martina Felgerová

Zuzana Zamborská

11. 2. 1977 Bratislava

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír, hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1991 - 1996
Konzervatórium v Bratislave (klavír - Brigita Starostová)
1996 - 2001
VŠMU (klavír - Ida Černecká)
2001 - 2002
Conservatoire de Fribourg vo Švajčiarsku (klavír - Ricardo Castro)
2002 - 2003
pedagogička klavírnej praxe na VŠMU
2002 - 2009
VŠMU, doktorandské štúdium (klavír - Ida Černecká)
od 2005
pedagogička klavírnej hry na ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave
2006 - 2009
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (didaktika hudby - Rudolf Brejka)
od 2014
pedagogička odborných predmetov na Konzervatóriu v Bratislave a zároveň i na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Spoluúčinkovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, s Komorným orchestrom mesta Bratislavy Cappellou Istropolitanou, s členmi Moyzesovho kvarteta, s dirigentmi Mariom Košikom, Bystríkom Režuchom. V oblasti štvorručnej hry na klavíri dlhodobo spolupracuje s otcom Stanislavom Zamborským. Od roku 2008 je členka dua s gitaristom Vladimírom Ondrejčákom. Vystúpila tiež so sopranistkami Janou Pastorkovou a Adrianou Kučerovou. Nahrávala pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

 

"Zuzana Zamborská je typom pedantnej, muzikálnej umelkyne s výrazným citovým vkladom – so zmyslom pre temperamentný spád a meditáciu.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 155-156.)

 

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 4
 • Lenner, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 17
 • Šišková, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Vaculová Ela: Prvé februárové predpoludnie v Mirbachovom paláci...
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 1-2, s. 3
 • Čížik, Vladimír: S poéziou aj s rozvahou
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 11-12
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 27
 • Čížik, Vladimír: Zuzana Zamborská
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 155 – 156
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír [diplomový recitál na VŠMU]
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 24 – 25
 • Palovčík, Michal: Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 22, s. 8
 • Palovčík, Michal: Uviedli nové skladby [Deväť malých prelúdií Juraja Hatríka a Rondo Mariana Kokavca]
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 23–24, s. 4
 • Berger, Igor: Hudba v našej rodine
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 9, s. 4
 • Dlháňová, Božena: Marcové hudobné dni v Ruse
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 8, s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Klavírne semináre EPTA
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 7
 • Výrazná umelecká osobnosť
  2011 Literárny dvojtýždenník 2.11. 2011, s. 15
 • Súčasné postavenie klavírnych sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovmu tvorivému odkazu
  2010 Acta humanica, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina roč. 7, 2010, č. 1, s. 58 – 63
 • Mladé talenty a ich pedagóg na Rádiu Devín
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7 - 8, s. 5
 • Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež
  2010 Miloslav Kabeláč-Eugen Suchoň. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 182 – 189
  (ISBN 978-80-7331-158-2)
 • Podiel E. Suchoňa na rozvoji kultúrnosti Slovenska
  2009 90.výročie vzniku Hudobnej školy pre Slovensko. Zborník slávnostnej konferencie konanej 1. októbra 2009, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava 2009, s. 35 – 48
 • Editor: Chalupka, Ľubomír : Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov
  2009 Zborník (z muzikologickej konferencie s medznárodnou účasťou konanej v rámci festivalu BHS 2008), STIMUL, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 439 – 446
  (ISBN: 978-80- 89236-59-6)
 • Umelecké dozrievanie mladého Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku
  2008 Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci festivalu BHS. Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež
  2008 Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2008
 • Klavírne semináre EPTA
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 11
 • Eugen Suchoň stále aktuálny?
  2007 Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita. Živá kultúra alebo skanzen? , Žilinská univerzita v Žiline roč. 1, 2007, s. 94 – 100
  (ISBN 978-80-969826-2-2)
 • Spomienka [na učiteľku ZUŠ Gabrielu Holičovú]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 3, s. 2

Diskografia

 • Foto: Zuzana Zamborská : Chopin, Debussy, Suchoň, Slavický, Čekovská ZUZANA ZAMBORSKÁ : CHOPIN, DEBUSSY, SUCHOŇ, SLAVICKÝ, ČEKOVSKÁ
  2016 CD – Diskant DK0164-2131
  1. Fryderyk Chopin: Nokturno Des dur op. 27 č. 2
   Zuzana Zamborská (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Polonéza op. 26 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Mazurka b mol op. 24 č. 4
   Zuzana Zamborská (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Mazurka Des dur op. 30 č. 3
   Zuzana Zamborská (pf)
  5. Fryderyk Chopin: Mazurka gis mol op. 33 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  6. Fryderyk Chopin: Fantaisie-Impromptu op. 66
   Zuzana Zamborská (pf)
  7. Claude Debussy: Detský kútik
   Zuzana Zamborská (pf)
  8. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3a
   Zuzana Zamborská (pf)
  9. Klement Slavický: 12 malých etud
   Zuzana Zamborská (pf)
  10. Ľubica Čekovská: famisi
   Zuzana Zamborská (pf)
 • Foto: Aberrationes ABERRATIONES
  2001 CD – Ekolio
  1. Petra Bachratá: Trio
   Branislav Černakovič (vn), Teodor Brcko (vc), Zuzana Zamborská (pf)
  2. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  3. Petra Bachratá: Aberácie
   Branislav Černakovič (vn), Stanislav Palúch (vn), Peter Zwiebel (vl), Jan Pospíšil (vc), Ján Krigovský (cb), Marián Lejava (dir.)
  4. Petra Bachratá: Konfrontácie
   Branislav Černakovič (vn), Matej Kozub (cl), Andrej Gál (vc)
  5. Petra Bachratá: Distantia
   Monika Štreitová (fl), Ján Krigovský (cb)
  6. Petra Bachratá: X-treme
   Monika Štreitová (fl, flp), Ronald Šebesta (cl, clb), Jana Pastorková (s), Jiří Hájek (br), Adriana Antalová (ar), Peter Šesták (vl), Ján Krigovský (cb), Ivan Marek (bat), Vladimír Sawics (bat), Marián Lejava (dir.)

Ocenenia

 • Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest
  1999 - Cena za vynikajúcu interpretáciu diel Bohuslava Martinů
 • Súťaž o Cenu Leoša Janáčka v Brne (CZ)
  1998 - 2. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1996 - 2. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1993 - 1. cena za klavírne duo
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1992 - 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1990 - 1. cena, Cena najlepšieho Česko-Slovenského účastníka
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1988 - 3. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1985 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Stanislav Šurin: Deux chansons élégiaques (Dve elegické piesne)
  pre soprán a klavír
  25. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Zuzana Zamborská (pf)
 • Ľubica Čekovská: famisi
  pre klavír
  4. 9.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf)
 • Vladimír Bokes: Variations concertantes d’un thème de Zdeněk Fibich, op. 54
  pre klavír a orchester
  18. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Machajdík: Kvíliace ľadovce
  7. 10.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Taliansky kultúrny inštitút, Belehrad, SRB
  INTERPRETI: Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Zuzana Zamborská (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2020-02-16 Matiné v Mirbachovom paláci
  Ana Vyparinová Krsmanovič – akordeón, Zuzana Zamborská – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Adriana Grešová
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2020-02-16 Matiné v Mirbachovom paláci
  Ana Vyparinová Krsmanovič – akordeón, Zuzana Zamborská – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Adriana Grešová
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-02-04 Matiné v Mirbachovom paláci
  Zuzana Zamborská – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-02-04 Matiné v Mirbachovom paláci
  Marianna Gelenekyová – soprán (Slovensko), Zuzana Zamborská – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-02-04 Matiné v Mirbachovom paláci
  Marianna Gelenekyová – soprán (Slovensko), Zuzana Zamborská – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Zuzana Zamborská Zuzana Zamborská

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Jana Šantavá
 • Foto: Zuzana Zamborská Zuzana Zamborská

  Autor: Jana Šantavá


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 11. 2017