Profil osobnosti

Foto: Mirko Krajči Zdroj: Archív

Mirko Krajči

26. 2. 1968 Banská Bystrica

www.mirkokrajci.com

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1984 – 1990
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, dirigovanie – Zdeněk Bílek, klarinet – Anton Hruška)
1990 – 1995
VŠMU (skladba – Jozef Sixta, dirigovanie – Bystrík Režucha)
1990 – 1996
zbormajster DMSZ Slovenského rozhlasu
1992
stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži (dirigovanie – Jean S. Béreau)
1993
dirigent a umelecký vedúci (od 1996) Komorného orchestra Technik pri STU v Bratislave
od 1993
spolupráca na dirigentskom poste s viacerými slovenskými orchestrami (ŠF Košice, Orchester SND, Komorná opera Bratislava, ŠKO Žilina)
od 1994
spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu
1996 – 1998
dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
od 1998
hudobný režisér Slovenského rozhlasu

"Systematická konfrontácia v súťažných podmienkach rozličných skladateľských „tribún“ núti Krajčiho neustále dbať na vysokú profesionalitu každého ukončeného diela, bez ohľadu na jeho náročnosť, obsadenie alebo určenie – pre deti či dospelých. S obľubou siaha po básnických textoch a citlivo vyberá verše ku skladbám; často sa inšpiruje duchovnými latinskými textami. Tvorivým spôsobom začlenil do viacerých skladieb gregoriánsky chorál (Laudate Dominum; Sinfonia da Requiem aď.). Citácie gregoriánskych sekvencií stelesňujú väzbu na duchovné hudobné tradície s latentným liturgickým poslaním. Táto etapa tvorby nie je hľadaním módnych prvkov. Je gestom pokory pred hudbou minulosti, symbolizujúcej bohatstvo kolektívnej duchovnej tvorby. Krajči sa systematicky venuje komponovaniu zborových skladieb pre deti, popritom vedome inklinuje k vokálno-inštrumentálnym formám, v ktorých hlboké humánne posolstvá, hľadanie zmyslu života a odpovedí na večné otázky ľudského bytia sú hnacou silou Krajčiho autorského pátosu. Jeho skladby boli s úspechom uvedené na domácich hudobných festivaloch."

(PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Mirko Krajči. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 155 – 156.)

Diela

 • balet
 • Don Juan

  Balet v dvoch dejstvách
  2006 102'
  OBSADENIE: orch
 • orchester
 • Mantra

  pre orchester
  2017 15'
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Danae

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1989 9'
  OBSADENIE: orch
 • Tu es Petrus

  Symfonická báseň
  1996 14' 40''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Ouvertura Gaudeamus omnes in Domino

  pre symfonický orchester
  1998 12' 50''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob(1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Post scriptum

  pre orchester
  2004 16'
  OBSADENIE: orch
 • 1. suita z baletu Don Juan

  pre symfonický orchester
  2007 32'
  OBSADENIE: orch
 • Ouvertura festiva

  pre symfonický orchester
  2007 11'
  OBSADENIE: orch
 • Štyri tance z baletu Don Juan

  pre symfonický orchester
  2007 7'
  OBSADENIE: orch
 • 2. suita z baletu Don Juan

  pre symfonický orchester
  2008 33'
  OBSADENIE: orch
 • Via crucis

  pre orchester
  2013 OBSADENIE: orch
 • Dolorosa

  pre orchester
  2017 18'
  OBSADENIE: orch
 • Ouvertura jubilea

  pre orchester
  2017 10'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Laudate Dominum

  pre sláčikový orchester
  1992 9' 35''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Quo vadis

  pre sláčikový orchester a klavír (čembalo)
  1994 OBSADENIE: archi, pf/cmb
 • Fragmenty

  pre sláčikový orchester
  1999 15' 30''
  OBSADENIE: archi
 • Pietà

  pre sláčikový orchester
  2005 13'
  OBSADENIE: archi
 • Tangissimo

  pre sláčikový orchester
  2008 12'
  OBSADENIE: archi
 • Komorná symfónia "Azoth"

  pre sláčikový orchester
  2012 24'
  OBSADENIE: archi
 • Pax (Pacem relinquo vobis)

  pre sláčikový orchester
  2015 15'
  OBSADENIE: archi
 • Žalospev (Lamento)

  pre sláčikový orchester
  2016 17'
  OBSADENIE: archi
 • Arcott

  pre sláčikový orchester
  2017 10'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Posolstvo Slova

  Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester
  2013 34'
  OBSADENIE: t, b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Krása večnosti (La beauté de l'éternité)

  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  2006 21'
  TEXT: Khalil Gibran (výber a spracovanie M. Krajči)
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Sinfonia da Requiem

  pre symfonický orchester a schólu
  1994 45'
  TEXT: liturg.
  OBSADENIE: CMa, orch
  Ikona audio
 • Memoriae Milleniorum

  pre symfonický orchester a schólu
  1998 6' 30''
  TEXT: Biblia, Žalm 98 (97)
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Cesta života

  pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  2008 21'
  TEXT: M. Krajči
  OBSADENIE: CM, archi
 • Pastierske Vianoce

  pre miešaný zbor a komorný orchester
  2009 11'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Keby...

  pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  2015 21'
  TEXT: M. Krajči
  OBSADENIE: CM, archi
 • Čas nádejí

  pre ženský (detský) zbor a orchester
  2016 12'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: CF/CB, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Tri bagately

  pre zobcovú flautu a sláčikový orchester
  1994 30'
  OBSADENIE: fld, archi
 • Koncert pre violončelo a orchester

  2001 OBSADENIE: vc, orch
 • Koncert pre husle a orchester

  2011 31'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Ikony

  pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester
  2017 29'
  TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: vn, orch
 • Concertino "Guerra e pace"

  pre husle, violončelo a sláčikový orchester
  2018 OBSADENIE: vn,vc, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Dvojkoncert

  pre husle, violončelo (violu) a komorný orchester
  2009 26' 30''
  OBSADENIE: vn, vc/vl, orch
 • sólový nástroj
 • ... a v prach sa obrátiš

  pre violončelo sólo
  1991 8' 45''
  VYDAVATEĽ: Scriptorium Musicum
  OBSADENIE: vc
 • Medzi nebom a zemou

  pre organ
  1995 15'
  OBSADENIE: org
 • Sonáta

  pre husle sólo
  1995 14'
  OBSADENIE: vn
 • Tíšiny vzkriesení

  pre sólové husle
  2011 8'
  OBSADENIE: vn
 • Monológy

  pre sólovú flautu
  2014 8'
  OBSADENIE: fl
 • Lacrymosa

  pre violončelo a live electronics
  2016 11'
  OBSADENIE: vc, C*
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta

  pre štvorručný klavír
  1996 12' 30''
  OBSADENIE: pf4m
 • Quintum

  pre klavír
  2007 3' 53''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Akvarely

  pre klavír
  2009 46'
  OBSADENIE: pf
 • Passaquareglia

  pre klavír
  2015 8'
  OBSADENIE: pf
 • Ultima e sola

  pre klavír
  2015 7'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Elégia

  pre husle a klavír
  1987 8' 15''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Got-Hot

  pre altsaxofón a klavír
  1989 8' 30''
  OBSADENIE: sxa, pf
 • Hot-Rod

  pre altsaxofón a klavír
  1990 OBSADENIE: sxa, pf
 • Pot-Hat

  pre altsaxofón a klavír
  1990 7' 30''
  OBSADENIE: sxa, pf
 • Dialóg

  pre basklarinet a klavír
  1991 8' 30''
  OBSADENIE: clb, pf
 • Tri bagately

  pre zobcovú flautu a klavír
  1994 8' 20''
  OBSADENIE: fld, pf
 • Passacaglia

  pre dvoje huslí (husle a violu)
  1999 1999, rev. 2001, 19'
  OBSADENIE: 2vn; vn, vl
 • Introdukcia a allegro

  pre akordeón a klavír
  2000 OBSADENIE: ac, pf
 • Osem miniatúr

  pre harfu a violu
  2002 OBSADENIE: ar, vl
 • tri nástroje
 • Premeny času

  pre flautu, klarinet a fagot
  1997 10'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Kánoniáda

  pre 3 zobcové flauty
  2003 7'
  OBSADENIE: 3fld
 • Flautrino

  pre tri flauty
  2010 14'
  OBSADENIE: 3fl
 • Introdukcia a allegro

  pre cimbal, violončelo a akordeón
  2010 10'
  OBSADENIE: zmb, vc, ac
 • klavírne trio
 • Prelúdium, toccata a fúga

  pre husle, violončelo a klavír
  1993 9' 35''
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Jazzové impresie

  pre flautu, husle, violončelo a klavír
  1989 7'
  VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: fl, vn, vc, pf
 • Evolution

  pre trúbku a 3 trombóny
  1991 8'
  OBSADENIE: tr, 3tn
 • Media vita in morte sumus

  Hudba pre štyri trombóny
  1996 10'
  OBSADENIE: 4tn
 • Dychové kvarteto

  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
  2000 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Symfónia pre štyroch

  pre štyri violončelá
  2014 30'
  OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1988 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  2003 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Pietà

  pre sláčikové kvarteto
  2008 13'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Bolesti a nádeje (Dolore e speranze)

  pre sláčikové kvarteto
  2015 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Metamorfózy

  na tému Chicka Coreu "Song to the Pharaoh King" pre 6 zobcových fláut
  1991 6' 45''
  OBSADENIE: 6fld
 • osem nástrojov
 • Correlations between C&J

  Oktet pre flautu, klavír, kontrabas, bicie a sláčikové kvarteto
  1990 15'
  OBSADENIE: fl, pf, cb, bat, 2vn, vl, vc
 • Cellosseum

  pre 8 violončiel
  2012 22'
  OBSADENIE: 8vc
 • miešaný zbor
 • Pater noster

  pre miešaný zbor a capella
  1998 TEXT: lat.
  OBSADENIE: CM
 • Ave Maria

  pre miešaný zbor a cappella
  2002 4'
  OBSADENIE: CM
 • Diptych

  pre miešaný zbor a cappella
  2002 OBSADENIE: CM
 • Psalmus 85

  pre miešaný zbor a schólu
  2010 4'
  OBSADENIE: CMa, CM
 • zbor a nástroje
 • Kaktusová roláda

  pre detský zbor, klavír a altsaxofón ad lib.
  1991 10' 15''
  OBSADENIE: CB, pf, sxa
 • Die Freude Jerusalems

  pre miešaný zbor a organ
  1993 9'
  TEXT: Biblia (Izaiáš 35, 1–6)
  OBSADENIE: CM, org
 • Veni Creator Spiritus

  pre miešaný zbor a organ
  1993 17'
  TEXT: latinský hymnus
  OBSADENIE: CM, org
 • Tri vianočné piesne zo Spiša

  pre miešaný zbor, perkusie ad lib.
  2007 6'
  OBSADENIE: CM, bat
 • Psalmus 12

  pre miešaný zbor, husle a organ
  2012 9'
  OBSADENIE: CM, vn, org
 • Psalmus 13

  pre miešaný zbor, 2 huslí a organ
  2012 7'
  OBSADENIE: CM, 2vn, org
 • Psalmus 131

  pre miešaný zbor, 2 huslí a organ
  2012 6'
  OBSADENIE: CM, 2vn, org
 • zbor a klavír
 • Vrabec Pišta a iné...

  5 piesní pre detský zbor a klavír na básne D. Heviera
  1992 16' 30''
  TEXT: Daniel Hevier
  OBSADENIE: CB, pf
 • Moja prvá kuchárska kniha

  Tri piesne pre detský zbor a klavír na básne Š. Moravčíka
  1993 9'
  TEXT: Štefan Moravčík
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Proroctvá

  pre altovú flautu, recitátora a detský zbor na slová K. Gibrana
  1997 14'
  TEXT: Kahlil Gibran
  OBSADENIE: fla, spk, CB
 • Omša venovaná pamiatke Sv. Gorazda

  pre soprán sólo, scholu, miešaný zbor, 3 trúbky, 4 trombóny a bicie nástroje
  1998 25'
  TEXT: liturg. lat.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, CMa, CM, 3tr, 4tn, bat; s, CMa, org
 • elektroakustické
 • Hlas z hlbín ticha

  2002 OBSADENIE: C
 • Hlas z hlbín ticha II

  2002 16' 26"
  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 76–77
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 2
 • KOLÁŘ, Robert: Komorný orchester ZOE: Pärt – Sloboda
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 3
 • HALMO, Jana: Mirko Krajči : Post Scriptum [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 38–39
 • BURGROVÁ, Katarína: Jarné koncerty Štátnej filharmónie Košice
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 10–11
 • ALEXANDER, Juraj: Vážna hudba nevážne v Trnave
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 29
 • BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 21
 • ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby
  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38–39
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • BERGER, Igor: Faustovský Beethoven a mrazivo hlboký Šostakovič
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Interpretačným vrcholom Saint-Saënsova "Organová"
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • (sita): Komorný orchester Technik oslavuje
  2013 Pravda 13.12. roč. 23, 2013, č. 290, s. 48
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Technik s Krajčim v Dvorane VŠMU
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 12
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • ŠUŠKA, Pavol: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • AS: Mirko Krajči – Miniprofil HŽ
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7–8, s. 7–8

Diskografia

 • Foto: Mirko Krajči : Post Scriptum MIRKO KRAJČI : POST SCRIPTUM
  2017 CD – Hudobný fond
  1. Mirko Krajči: Post scriptum
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  2. Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  3. Mirko Krajči: Posolstvo Slova
   Róbert Remeselník (t), Peter Mikuláš (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Technik & Mirko Krajči TECHNIK & MIRKO KRAJČI
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0338-2131
  1. Mirko Krajči: Pietà
   Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  2. Mirko Krajči: Dvojkoncert
   František Török (vn), Orsolya Kovács (vc), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  3. Mirko Krajči: Cesta života
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  4. Mirko Krajči: Tangissimo
   František Török (vn), Orsolya Kovács (vc), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: MUSICA ACADEMICA MUSICA ACADEMICA
  1994 CD – Slovart Records SR-0006-2-131
  1. Fritz Kreisler: Recitatív a scherzo pre sólové husle
   Peter Šaray (vn)
  2. Franz Schubert: Tri piesne
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Nokturno E dur op. 62 č. 2
   Tomáš Nemec (pf)
  4. Franz Liszt: La Campanella
   Tomáš Nemec (pf)
  5. Georg Christoph Wagenseil: Concerto pre pozaunu a sláčikový orchester
   Albert Hrubovčák (tn), Mladí bratislavskí umelci, Anton Popovič (dir.)
  6. Luigi Arditi: The Dream of Home
   Ľubica Vargicová (s), Darina Lacková (pf)
  7. Henri Dutilleux: Sonatína pre flautu a klavír
   Tomáš Janošík (fl), Helena Gáfforová (pf)
  8. William Walton: Bagatela pre sólovú gitaru
   Miloš Tomašovič (gui)
  9. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Juraj Kováč (vc)

Ocenenia

 • Skladateľská súťaž Arco
  2017 - 1. cena za dielo Arcott
 • Prémia Jána Cikkera
  2007 za pozoruhodný počin v slovenskej hudbe
  za rok 2006
 • Skladateľská súťaž vyhlásená Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2003
 • Medzinárodná dirigentská súťaž “Maestro Silva Pereira Prize”, Porto (Portugalsko)
  2002 - 3. cena
 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  1997 za dielo Sonáta za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1997 za dielo Sinfonia da Requiem za hudobnú tvorbu v oblasti vážnej hudby za rok 1996
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 - 1. cena za dielo Sonáta
  v kategórii "Komorná hudba"
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 - 2. cena za dielo Tri bagately
  v kategórii "Komorná symfonická hudba"
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 - 1. cena za dielo Medzi nebom a zemou
  v kategórii "Komorná hudba"
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1996 - Osobitná prémia za dielo Tu es Petrus
  v kategórii "Symfonická hudba"
 • Skladateľská súťaž Národného osvetového centra
  1995 - 3. cena za dielo Tri bagately
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1994 - 2. cena za dielo Prelúdium, toccata a fúga
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1994 - 1. cena za dielo Quo vadis
  kategória "Skladby pre poslucháčov hudobných škôl a konzervatórií"
 • Medzinárodná skladateľská súťaž vo Fulde (DE)
  1993 - 2. cena za dielo Die Freude Jerusalems
 • Medzinárodná skladateľská súťaž vo Fulde (DE)
  1993 - 2. cena za dielo Veni Creator Spiritus
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1992 - 1. cena za dielo Laudate Dominum
  v kategórii "Skladby pre profesionálnych interpretov"
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1992 - 1. cena za dielo Evolution
  v kategórii "Skladby pre profesionálnych interpretov"
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1992 - 2 cena za dielo Metamorfózy
  v kategórii "Skladby pre poslucháčov hudobných škôl a konzervatórií"
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1990 - 1. cena za dielo Sláčikové kvarteto
  v kategórii "Skladby pre profesionálnych interpretov"

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Matej Sloboda: Gliding Drones
  19. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Františkánsky kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Concertino "Guerra e pace"
  pre husle, violončelo a sláčikový orchester
  14. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emma Tarkayová (vn), Levente Rácz (vc), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Peter Zagar: Os Justi
  23. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Beatitudes, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Štyri tance z baletu Don Juan
  pre symfonický orchester
  11. 5.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  8. Abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Dolorosa
  pre orchester
  22. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)
 • Mirko Krajči: Ouvertura jubilea
  pre orchester
  19. 10.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia založeniua STU v Bratislave, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Mirko Krajči: Ikony
  pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester
  17. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Františkánsky kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Arcott
  pre sláčikový orchester
  24. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na radnici, Nádvorie Trnavskej radnice, Trnava, SK
  INTERPRETI: Trnavský komorný orchester, Alžbeta Ševečková (umv.)
 • Mirko Krajči: Bolesti a nádeje (Dolore e speranze)
  pre sláčikové kvarteto
  7. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Mirko Krajči: Psalmus 131
  pre miešaný zbor, 2 huslí a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Adamko Rastislav (vn), Šebestová Miriam (vn), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Mirko Krajči: Posolstvo Slova
  Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester
  4. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Mirko Krajči: Komorná symfónia "Azoth"
  pre sláčikový orchester
  21. 6.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Via crucis
  pre orchester
  20. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Dvojkoncert
  pre husle, violončelo (violu) a komorný orchester
  22. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Török (vn), Veronika Kubešová (vl), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  Premiéra verzie pre violu a orchester.
 • Mirko Krajči: Flautrino
  pre tri flauty
  13. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Flautissimo, Veronika Vitázková (fl), Martina Kuštárová (fl), Zuzana Bujnová (fl)
 • Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
  pre sólové husle
  30. 3.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Martin, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Mirko Krajči: Osem miniatúr
  pre harfu a violu
  9. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar), Alexander Lakatoš (vl)
 • Mirko Krajči: Dvojkoncert
  pre husle, violončelo (violu) a komorný orchester
  2. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.), František Török (vn), Orsolya Kovács (vc)
  Premiéra verzie pre violončelo a orchester.
 • Mirko Krajči: Pastierske Vianoce
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  11. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľko koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Tangissimo
  pre sláčikový orchester
  17. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Sv. Rodiny, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Cesta života
  pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  14. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  55. výročie založenia súboru Technik, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Sláčikové kvarteto č. 2
  11. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto
 • Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša
  pre miešaný zbor, perkusie ad lib.
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Mirko Krajči: Ouvertura festiva
  pre symfonický orchester
  27. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)
 • Mirko Krajči: Quintum
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
  8. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Krása večnosti (La beauté de l'éternité)
  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  1. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Iveta Matyášová (s), Jakub Hrůša (dir.)
 • Mirko Krajči: Don Juan
  Balet v dvoch dejstvách
  21. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.)
 • Mirko Krajči: Pietà
  pre sláčikový orchester
  26. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Mirko Krajči: Passacaglia
  pre dvoje huslí (husle a violu)
  14. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Mirko Krajči: Fragmenty
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
 • Mirko Krajči: Introdukcia a allegro
  pre akordeón a klavír
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf)
 • Mirko Krajči: Prelúdium, toccata a fúga
  pre husle, violončelo a klavír
  10. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Animae Trio
 • Igor Dibák: Koncert pre akordeón a orchester, op. 62
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Ouvertura Gaudeamus omnes in Domino
  pre symfonický orchester
  14. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Mirko Krajči: Omša venovaná pamiatke Sv. Gorazda
  pre soprán sólo, scholu, miešaný zbor, 3 trúbky, 4 trombóny a bicie nástroje
  4. 6.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK
 • Mirko Krajči: Proroctvá
  pre altovú flautu, recitátora a detský zbor na slová K. Gibrana
  12. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fla), Jozef Šimonovič (spk), Detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (dir.)
 • Mirko Krajči: Tri bagately
  pre zobcovú flautu a sláčikový orchester
  24. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Korec (fld), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Mirko Krajči: Veni Creator Spiritus
  pre miešaný zbor a organ
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Anna Predmerská-Zúriková (org)
 • Mirko Krajči: Laudate Dominum
  pre sláčikový orchester
  16. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Daniel Gazon (dir.)
 • Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
  pre violončelo sólo
  14. 5.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Juraj Kováč (vc)
 • Mirko Krajči: Dialóg
  pre basklarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb), Alena Ulická (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Mirko Krajči: Concertino "Guerra e pace"
  pre husle, violončelo a sláčikový orchester
  29. 8.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pécs, HU
  INTERPRETI: Emma Tarkayová (vn), Boglarka Simon (vc), Pannonisches Jugendsinfonieorchester, Alpaslan Ertüngealp (dir.)
 • Mirko Krajči: Komorná symfónia "Azoth"
  pre sláčikový orchester
  7. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  FIMU – Festival International de Musque Universitaire, Cathédrale St. Christophe, Belfort, FR
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Pastierske Vianoce
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  6. 12.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Benediktínsky kláštor, Melk, AT
  INTERPRETI: Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
 • Mirko Krajči: Ouvertura festiva
  pre symfonický orchester
  8. 9.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Békéscsaba, HU
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)
 • Mirko Krajči: Sláčikové kvarteto č. 2
  2006 Prvé uvedenie v zahraničí
  Moskva, RU

Audio

 • Krajči, Mirko: Sinfonia da Requiem


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 06. 2019