Profil osobnosti

Foto: Július Klein Autor: archív HC

Július Klein

4. 1. 1954 Iliašovce

vážna hudba
klarinet

Bio

Bio

1969 – 1975
Konzervatórium vKošiciach (klarinet – Richard Schreiber)
1975 – 1979
VŠMU (klarinet - Edmund Bombara)
1994
študijný pobyt vo Wigmore Hall, Londýn
1975 – 1991
prvý klarinetista a zástupca vedúceho skupiny klarinetov v Štátnej filharmónii Košice
1991 - 2019
riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (s dvojmesačným prerušením v 1999)
1991 – 1997
a od 2003 pedagóg hry na klarinete na Konzervatóriu v Košiciach
1996 – 2004
lektor majstrovských tried: 1996 Greenville, North Carolina, USA, 1998 Peking, Čína, 1999 a 2000 Avila, Španielsko, 2003 Ames, 2004 Washington, Vancouver, USA
1991 – 2002
člen Komisie kultúry a športu mesta Košice
1994 – 2000
člen festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností
1997 – 1999
člen Umeleckej a vedeckej rady HTF VŠMU, člen správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
od 2000
zástupca Asociácie riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska v PEARLE (Performing Arts Employer Associations League Europe)
od 2003
člen Výkonného výboru (Steering Committee) európskeho sociálneho dialógu v sektore živého umenia v Bruseli

S nástupom do ŠF Košice naplno rozvinul nielen svoju sólistickú činnosť, ale aj pôsobenie v komorných súboroch (člen dychového kvinteta a Košického dychového tria). Ako sólista spolupracoval s domácimi i zahraničnými hudobnými telesami (ŠF Košice, SKO B. Warchala, ŠKO Žilina, orchester Štátnej opery v Banskej Bystrici, North York Symphony, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Symphony New Brunswick, Janáčkova filharmónia Ostrava, New Tokyo Chamber Orchestra, Cheju Symphony Orchestra, Changwon Symphony Orchestra, Kazan State Chamber orchestra „La Primavera“, Central Iowa Symphony Orchestra).

Venoval sa aj prednáškovej činnosti (Valencia-Sueca, Španielsko, USA), v ktorej sa zameriaval nielen na odbornú klarinetovú oblasť, ale aj na hudobnú kultúru Slovenska v kontexte krajín východnej Európy. Je člen odborných porôt klarinetových súťaží doma i v zahraničí.

„V širokom hudobnom zábere Júliusa Kleina dominujú umelecko-organizačné aktivity i pedagogická prax. Napriek mnohým povinnostiam je jeho činnosť sólistu stále živá. Dlhoročná prax komorného hráča mala vplyv na charakter jeho hry. Dokonalé technické zvládnutie partov sa spája s veľkým zmyslom pre citlivú súhru, či už s orchestrom alebo so spoluhráčmi v komornej hre.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 111-114.)

Za svoju tvorivú aktivitu v umelecko-organizačnej oblasti získal viaceré ocenenia (1997 Pamätná medaila Prezidenta SR, 2003 Pamätná medaila za podporu rozvoja vedy na Slovensku a spoluprácu so SAV, 2004 Cena primátora mesta Košice a ďalšie).

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Juhanová, Dáša: Odchádzajúci riaditeľ Július Klein – Urobil som všetko preto, aby ŠfK mohla odštartovať novú periódu [rozhovor]
  2019 In: www.operaslovakia.sk/odchadzajuci-riaditel-julius-klein-urobil-som-vsetko-preto-aby-sfk-mohla-odstartovat-novu-periodu/
  Opera Slovakia 2019
 • Juhanová, Dáša: Riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein: Naše publikum sa očividne omladzuje [rozhovor]
  2019 In: www.operaslovakia.sk/riaditel-statnej-filharmonie-kosice-julius-klein-nase-publikum-sa-ocividne-omladzuje/
  Opera Slovakia 2019
 • Juhanová, Dáša: Július Klein: Verím, že ľudia sa už prejedli banálnych vecí a túžia po kvalitnom umení…
  2017 In: www.operaslovakia.sk/julius-klein-verim-ze-ludia-sa-uz-prejedli-banalnych-veci-tuzia-kvalitnom-umeni/
  Opera Slovakia 2017
 • Horkay, Tamás: Július Klein a priatelia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 11
 • Šuba, Andrej: Publikum je barometrom našej činnosti
  2009 Hudobný život roč. XLI, 2009, č. 9, s. 7 – 9.
 • Glocková, Mária: Februárová symfonická navštívenka
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 23
 • -ato-: J. Klein, šéf ŠfK, sa prehupol k päťdesiatnikom
  2004 Korzár 2004, s. 5 (príloha)
 • Čurilla, Štefan: Rozvíjali sa gradácie, tvarovali frázy
  2004 Košický večer 2004, s. 6
 • -ato-: Šéf filharmónie oslávil päťdesiatiny koncertom
  2004 Korzár 2004, s. 3
 • Boceková, Jana: ŠfK v januári. J. Klein a jeho hostia
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 24
 • Čurilla, Štefan: Július Klein: reprezentačne
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 3
 • -san-: Darček? Rozdávať hudbu! Riaditeľ ŠFK Július Klein dnes oslavuje päťdesiatiny
  2004 Košický večer 2004, č. 8. 1., s. 8
 • ren: V piatok primátor Košíc ocení kolektívy a jednotlivcov
  2004 Korzár 2004, č. 4. 5., s. 1
 • lia, ato, mat: Na prvé roky v školských laviciach spomínajú niektorí známi Košičania. J. Klein bol „filatelistom“ zbieral všetky známky
  2004 Večer 2004, č. 3. 9., s. 8
 • hra: Vo filharmónii sa začal festival súčasnej hudby
  2004 Korzár 2004, č. 25.11., s. 4
 • Troum, Julie: Culture on campus
  2003 Central Florida Future 2003, č. 23.10., s. B5 (lifestyle)
 • Britton, Jon: The best clarinetist
  2003 The Tribune 2003, č. 17.10., s. B5
 • Kunkel, Kelly: Symphony concert draws both lacal, international musician
  2003 Iowa State Daily roč. 198, 2003, č. 39, s. 3B
 • Bullock, Jayne: Old, new worlds collide. Clarinet musician will be featured
  2003 The Tribune 2003, č. 15.10., s. D1, D7
 • Čurilla, Štefan: Americkým kolegom predstavil našu hudbu. Riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein bol v USA prednášať a kocertovať
  2003 Košický večer 2003, č. 4. 12., s. 8
 • Dzúr, Ján: Na trabante do sveta múz
  2003 Slovenka 2003, č. 21, s. 14 – 15
 • Vejačková, Andrea: „Získali sme si kritiku aj fajnšmekrov“. Rozhovor s J. Kleinom
  2000 Košický večer 2000, č. 18. 7., s. 6
 • Fialová, Iveta – Fecurková, Magdaléna: Američania medzi filharmonikmi
  2000 Oceľ východu 2000, č. 20.12., s. 4
 • -van-: Filharmóniu povedie Klein
  1999 Korzár 1999, č. 10. 8., s. 1
 • –: Štátna filharmónia Košice. Rozhovor s riaditeľom ŠfK J. Kleinom
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 9 – 15
 • Čurilla, Štefan: Sólista kultivovaného tónu. Klarinetista Július Klein koncertoval v Španielsku
  1999 Košický večer 1999, č. 8. 4., s. 6
 • -pan-: Odvolali riaditeľa filharmonie
  1999 Košický večer 1999, č. 22. 6., s. 2
 • -pan-: J. Klein sa vracia. Krajský úrad akceptoval rozhodnutie výberovej komisie na post riaditeľa Štátnej filharmónie
  1999 Košický večer 1999, č. 20. 7., s. 2
 • Oľha, Štefan: Kleinovo sólo na klarinete. Osemnásť rokov s nástrojom v škole, dvadsať na pódiách
  1999 Slovenská republika 1999, č. 2. 3., s. 8 – 9
 • Hutňan, Marián: Vysoké zamatové „C“ za šumu dažďa
  1998 Národná obroda 1998, č. 22. 5., s. 14
 • Jurík, Marián: Riaditeľ musí byť aj manažérom
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 3
 • Čurilla, Štefan: Slovenské diela úspešné v Číne
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 17, s. 2
 • Hriadelová, Miloslava: Problémy vo filharmónii trvajú
  1998 Korzo 1998, č. 3. 3., s. 2
 • Oľha, Štefan: Posolstvo posla
  1998 Slovenská republika 1998, č. 24.11., s. 11
 • Hriadelová, Miloslava: Dirigent Koutník si v Mexiku musel sadnúť za bubon
  1998 Korzár 1998, č. 23.10., s. 3
 • Gerba, Karol: Klarinetové variácie: Riaditeľ ŠfK na festivale v Číne
  1998 Košický večer 1998, č. 17. 9., s. 4
 • Gerba, Karol: S klarinetom v Toronte
  1998 Košický večer 1998, č. 15.12., s. 4
 • –: ŠfK odcestovala na koncertné turné do Mexika
  1998 Sme na východe 1998, s. 3
 • Mezencev, Vladimír: Umenie a hudba zvlášť je ako dobrá droga
  1997 Slovenská republika 1997, č. 23. 8.
  (Príloha s. 1.)
 • –: Pýtali noty skladieb košických autorov
  1997 Korzo 1997, č. 19. 8., s. 13
 • pan: Filharmónia v Amerike
  1996 Košický večer 1996, č. 7.11., s. 2
 • TASR: Košická Štátna filharmónia nahráva CD aj pre Hongkong
  1996 Národná obroda 1996, č. 19. 1., s. 4
 • Entertaiment: North York Symphony
  1996 Toronto Star 1996, č. 18. 1.
 • Správa: Július Klein v USA
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 21, s. 10
 • Holinková, Valéria: Budha i kráľ si zaslúžia rovnakú úctu
  1996 Korzo 1996, č. 6. 5., s. 27
 • pan: Július Klein oboznámil amerických študentov s našou kultúrou
  1996 Košický večer 1996, č. 4.12., s. 3
 • Grega, Ľubomír: Americkí študenti dychtia po informáciách. Klarinetista J. Klein v USA koncertoval i prednášal
  1996 Korzo 1996, č. 27.11., s. 13
 • Čurilla, Štefan: Domáci sólisti hrali klasiku i modernu
  1996 Korzo 1996, č. 26. 6., s. 13
 • SNV – kam: Koncerty košických filharmonikov priťahujú záujem doma i vo svete
  1996 Sme na východe 1996, č. 24. 2., s. 6
 • Holinková, Valéria: Košičan bol prezidentom v Španielsku
  1996 Korzo 1996, č. 2.10., s. 13
 • Jurkovičová, Klaudia: Naša hudba sa Američanom páčila
  1996 Korzo 1996, č. 16. 2., s. 11
 • Z hudobných pódii: Košický klarinet a husle hrali thajskému kráľovi
  1996 Slovenská republika 1996, č. 11. 5., s. 9
 • SNV – kam: Svetový filharmonický orchester za účasti 28 krajín
  1996 Sme na východe 1996, č. 11. 5., s. 2
 • Malák, Ladislav: Na východe sa hrá ako vo Viedni
  1996 Slovenská republika 1996, č. 11. 4., s. 10
 • Lenártová, Zuzana: Július Klein na koncertnom turné v USA
  1996 Sme na východe 1996, č. 7.11., s. 2
 • kx: V itinerári je Španielsko
  1995 Košický večer 1995, č. 9. 1., s. 1
 • Ja: Klarinetista nadchol publikum
  1995 Košický večer 1995, č. 4. 1., s. 3
 • Williams, David: Slovak symphonists stick close to home
  1994 The Charleston Gazette 1994, č. 17.10.
 • Skřepek, Roman: Vysoký kredit
  1994 Večer 1994, č. 13. 6., s. 3
 • Podracký, Igor: Vivat Slovensko?
  1994 Národná obroda 1994, č. 9. 2.
 • Podracký, Igor: Július Klein, klarinetista
  1994 Národná obroda 1994, č. 25. 8., s. 12
 • Podracký, Igor: S nástrojom i notami. Klarinetista J. Klein pobudol v Amerike
  1994 Práca 1994, č. 21. 2., s. 4
 • Košice (dam): Hudba v múzeu
  1994 Smena 1994, č. 20.12., s. 5
 • Podracký, Igor: Oslava prácou
  1993 Národná obroda 1993, č. 1. 9., s. 10
 • Potašová, Eva: Úsmevy a tŕpky filharmónie a jej hudby
  1993 Slovenský východ 1993, č. 6. 5., s. 5
 • –: Aj za málo peňazí dosť muziky. Rozhovor s J. Kleinom
  1992 Slovenský východ 1992, č. 16. 12., s. 5
 • kx: Sobáš s hudbou
  1992 Večer 1992, č. 12. 5., s. 1
 • Kupcová, Zuzana: O hraní a prenasledovaní. Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1990 Východ 1990, č. 19. 5., s. 4
 • Ja: Košické dychové trio
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 2, s. 7
 • Ja: Košické dychové trio
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 11, s. 7
 • Meďňanská, Irena: Príjemné zistenie
  1986 Prešovské noviny 1986, č. 4. 3., s. 3
 • rs: Hrá tak, ako sa diriguje
  1978 Košický večer 1978, č. 28. 12., s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Klein, Július: Štátna filharmónia Košice
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 9 – 15
 • Košická filharmónia v USA
  1994 Hudobný život 1994, č. 22, s. 6

Diskografia

 • Foto: Franz von Suppé. Vol. 5 FRANZ VON SUPPÉ. VOL. 5
  1998 CD – Marco Polo 8.223863
  1. Franz von Suppé:
   Július Klein (cl), Štátna filharmónia Košice

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2019 za výrazný podiel na pozdvihnutí interpretačnej a reprezentačnej úrovne ŠFK s prihliadnutím na jeho pedagogickú činnosť a pôsobenie v medzinárodných organizáciách pre sociálny dialóg v sektore živého umenia
 • Cena Košického samosprávneho kraja
  2018 za celoživotný prínos v oblasti umenia doma i v zahraničí a vynikajúcu dlhoročnú prácu pre východoslovenský región a mesto Košice
 • Cena mesta Košice
  2014
 • Cena primátora mesta Košice
  2004
 • Cena Slovenskej akadémie vied
  2003 za podporu rozvoja vedy na Slovensku a spoluprácu so SAV
 • Pamätná medaila Prezidenta SR
  1997
 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1984 - 2. cena (ako člen Košického dychového tria)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Víťazoslav Kubička: Šavlovo obrátenie
  Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester
  6. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Eva Hornyáková (s), Martin Babjak (br), Július Klein (cl), Jerzy Swoboda (dir.)
 • Jozef Podprocký: "Fire, fire", op. 26 č. 2
  Parafráza na madrigal Thomasa Morleyho pre soprán, klarinet a sláčikový orchester
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Július Klein (cl)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre klarinet, klavír a bicie
  10. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Július Klein (cl), Ludmila Kojanová (pf), Martin Antol (bat)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 09. 2019