Profil osobnosti

Foto: Ivan Konečný Autor: Archív

Ivan Konečný

9. 5. 1939 Liptovský Mikuláš – 5. 10. 2009 Trnava

vážna hudba
skladba, klavírna spolupráca

Bio

Bio

1955 – 1960
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Andrej Očenáš, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1960 – 1964
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes), absolvoval roku 1967
1985 – 1986
súkromné štúdium kompozície u Dezidera Kardoša
1967 – 1986
pedagóg náuky o nástrojoch, hry na klavíri, náuky o hudobných formách a hudobnej analýzy na Pedagogickej fakulte UK v Trnave
1986 – 1988
pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre
1988 – 1989
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1989 – 1997
pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
od 1997
prednášky na Trnavskej univerzite

"Prehľad Konečného tvorby poukazuje na fázy jeho kompozičnej aktivity. V začiatkoch sa sústredil na tvorbu pre klavír (ku ktorej sa sporadicky vracia dodnes), v 60. rokoch dominovala tvorba pre malé komorné zoskupenia a orchestrálne diela vznikli v 70. rokoch. Konečného hudobné myslenie je zamerané takmer výlučne na inštrumentálnu hudbu, v ktorej je zreteľný klasicistický idióm (homofónna faktúra, kadenčné postupy). Skladateľ využíva kontrast medzi týmito štylistickými citátmi a atomizovanou faktúrou s diskontinuitne ponímaným časovým priebehom. Vedie akýsi dialóg medzi súčasnosťou a „zabudnutou“ minulosťou. Ak sa v Sinfónii pre orchester pokúša o konštruovanie plynulého hudobného toku stmeleného zreteľnými melodickými oblúkmi, v Koncerte pre čembalo a orchester sa proces opakovane rozpadá na fragmentárne motívy či punktualisticky umiestnené tóny."

 

(ZAGAR, Peter: Ivan Konečný. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 147.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Tri skladby

  1973 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Concertino

  pre dva hoboje, anglický roh, klavír a sláčikový orchester
  1959–1960 OBSADENIE: orch: 2ob, ci, pf, archi
 • Sinfonia

  pre komorný orchester
  1972 5' 30''
  OBSADENIE: orch: fl, 2ob, fg, 2cr, archi
 • Scherzo

  pre komorný orchester
  2006 10'
  OBSADENIE: orch
 • Rondo

  pre komorný orchester
  2007 12'
  OBSADENIE: orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert

  pre čembalo a komorný orchester
  1979 OBSADENIE: cmb, orch
 • Koncert pre klavír, sláčikový orchester a 2 trúbky

  1979 OBSADENIE: pf, orch: 2tr, archi
 • sólový nástroj
 • Sonáta

  pre violončelo
  1975 OBSADENIE: vc
 • Balada

  pre violu
  1985 OBSADENIE: vl
 • Spomienka

  1985 OBSADENIE: vl
 • Nálady

  pre klavír
  1990 OBSADENIE: pf
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Dve skladby

  pre klavír
  OBSADENIE: pf
 • Z mojej mladosti

  1955 1955, rev. 1974
  OBSADENIE: pf
 • Variácie

  pre klavír
  1957 OBSADENIE: pf
 • Fantázia č. 1

  pre klavír štvorručne
  1970–1971 OBSADENIE: pf4m
 • Päť etud op. 1

  pre klavír
  1972 OBSADENIE: pf
 • Päť malých variácií

  pre klavír
  1975 OBSADENIE: pf
 • Šesť prelúdií op. 2

  pre klavír
  1975 OBSADENIE: pf
 • Dvanásť variácií na ľudovú pieseň Myjava, Myjava

  pre klavír
  1977 OBSADENIE: pf
 • Štyri bagately

  pre klavír
  1978 OBSADENIE: pf
 • Fantázia č. 2

  pre klavír štvorručne
  1996 OBSADENIE: pf4m
 • Fantázia č. 3

  pre klavír štvorručne
  1999 OBSADENIE: pf4m
 • Sedem variácií na vlastnú tému

  pre klavír
  2001 12'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2 in C

  pre klavír
  2003 OBSADENIE: pf
 • Fantázia č. 4

  pre klavír štvorručne
  2003–2004 OBSADENIE: pf4m
 • Štyri elégie

  pre klavír
  2005 10'
  OBSADENIE: pf
 • Fantázia in Es

  pre klavír
  2007 1' 59''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta

  pre klarinet a klavír
  1963 OBSADENIE: cl, pf
 • Sonáta

  pre hoboj a klavír
  1965 OBSADENIE: ob, pf
 • Balada

  pre violu a klavír
  1968 OBSADENIE: vl, pf
 • Tri bagately

  1968 OBSADENIE: vc, pf
 • Tre intermezzi

  per oboe e piano
  1981 OBSADENIE: ob, pf
 • Sonáta č. 1

  pre husle a klavír
  1992 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 2

  pre husle a klavír
  1993 OBSADENIE: vn, pf
 • Suita

  pre violončelo a klavír
  2004 OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta č. 2

  pre violončelo a klavír
  2007 12'
  OBSADENIE: vc, pf
 • tri nástroje
 • Klavírne trio

  1981 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Three moments

  pre husle, violu a klavír
  1993 9'
  OBSADENIE: vn, vl, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  (trojčasťové)
  1992 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Malá suita

  pre dychové kvinteto
  1957 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Suita

  pre dychové kvinteto
  2006 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • osem nástrojov
 • Okteto

  pre 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty
  1980 OBSADENIE: 2ob, 2cl, 2cr, 2fg
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Žalm XXIII (Dávidov)

  pre malý súbor a tenor
  2003 11'
  OBSADENIE: t, ens
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dážď

  1989 TEXT: J. Lenko
  OBSADENIE: ms, pf
 • miešaný zbor
 • Myjava, Myjava

  1974 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Tri piesne z Liptova

  1974 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • sóla, zbor a nástroje
 • Žalm XXXVI.

  pre tenor sólo, ženský zbor, miešaný zbor a organ
  1998 OBSADENIE: t, CF, CM, org

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Konečný: Fantázia in Es
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Ivan Konečný: Fantázia č. 4
  pre klavír štvorručne
  20. 6.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Tatiana Lenková-Hurová (pf)
 • Ivan Konečný: Sonáta č. 2 in C
  pre klavír
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Ivan Konečný: Fantázia č. 3
  pre klavír štvorručne
  16. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Tatiana Lenková-Hurová (pf)
 • Ivan Konečný: Fantázia č. 2
  pre klavír štvorručne
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Tatiana Lenková-Hurová (pf)
 • Ivan Konečný: Sonáta č. 2
  pre husle a klavír
  22. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Pešková (vn), Mária Blesáková (pf)
 • Ivan Konečný: Tre intermezzi
  per oboe e piano
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Čejka (ob), Ján Salay (pf)
 • Ivan Konečný: Koncert pre klavír, sláčikový orchester a 2 trúbky
  20. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Singerová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 02. 2016