Profil osobnosti

Foto: Július Kowalski Autor: Milan David

Július Kowalski

24. 2. 1912 Ostrava – 2. 6. 2003 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1927 – 1929
Hudobná škola Matice českej v Moravskej Ostrave (husle)
1929 – 1933
Konzervatórium v Prahe (kompozícia – Rudolf Karl, dirigovanie – Pavel Dědeček, husle – Rudolf Reissig)
1929 – 1934
zbormajster robotníckeho spevokolu Slavoj v Prahe
1933 – 1934
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Josef Suk, dirigovanie – Václav Talich)
1934 – 1935
dirigent súborov v Sriemskej Mitrovici a Belehrade, súčasne hudobný pedagóg na gymnáziu v Sriemskej Mitrovici v Juhoslávii
1935 – 1936
štúdium kompozície u Aloisa Hábu
1935 – 1939
zbormajster a dirigent viacerých zborov a orchestrov (Tovačovský zbor, Křižkovský zbor, orchester firmy Odkolek, Sokolská filharmónia, rozhlasové orchestre v Prahe, Bratislave a Ostrave)
1939 – 1940
štúdium dirigovania u Clemensa Krausa v Salzburgu a v Berlíne
1940 – 1941
korepetítor operného divadla v Salzburgu
1942 – 1944
korepetítor, člen orchestra a dirigent Národného divadla v Belehrade, súčasne korepetítor v Salzburgu
1945 – 1946
zbormajster a dirigent opery SND
1946 – 1947
vedúci súboru Tatran
1947 – 1950
umelecký vedúci súborov ĽUT Povereníctva pôšt
1950 – 1954
umelecký vedúci Bratislavského robotníckeho kultúrneho kolektívu
1952 – 1954
vedúci programového oddelenia Hudobnej a artistickej ústredne v Bratislave
1954 – 1956
riaditeľ hudobnej školy v Skalici
1956 – 1957
riaditeľ hudobnej školy v Pezinku
1957 – 1979
riaditeľ Ľudovej školy umenia na Štefánikovej ulici v Bratislave

"Celoživotné dielo Kowalského naznačuje jeho vzťah k umeleckej výchove mládeže. Tejto svojej záľube sa venoval už v rokoch štúdií v Prahe a táto náklonnosť ovplyvnila aj orientáciu jeho tvorivej činnosti. Patrí medzi skladateľov s najväčším počtom skladieb pre deti. Z celkového počtu asi dvesto skladieb venoval takmer polovicu deťom a mládeži a ako pedagóg a organizátor hudobného školstva založil na pôde školy v Bratislave žiacky orchester, ktorý udržoval kontakty s podobnými telesami aj v zahraničí.
Po stránke hudobno-výrazovej sa Kowalski usiloval o syntézu tradičných postupov s modernejšie chápanou harmonickou štruktúrou, stavanou aj na dvanásťtónovom rade, avšak bez výrazného systematického prístupu. Hudobnú reč Kowalského charakterizuje priezračná tonalita, postupne rozširovaná a vystupňovaná až do polytonálnych štruktúr. Vždy rešpektuje požiadavku jasnej melodiky, pevného rytmu a bohatej inštrumentácie, ktorá farbitosťou pripomína jeho výtvarné cítenie. Jeho vyspelé, majstrovsky tvarované dielo možno právom pokladať za prínos v slovenskej hudobnej kultúre. Dokumentuje to obľuba jeho tvorby: opera Rozprávka pri praslici pre deti dosiahla na viacerých javiskách vyše sto repríz."

(PALOVČÍK, Michal: Július Kowalski. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 151.)

Diela

 • opera
 • Rozprávka pri praslici

  1954 TEXT: Ľ. Zeljenka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Lampiónová slávnosť

  Komorná opera v 3 dejstvách
  1961 TEXT: J. Elen, podľa H. Pfeiffera
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Yamamoto (b), Yuki (s), Šido (a), Eatherly (br), James (br)
  OBSADENIE: vv, CF/CB, orch
 • symfonický orchester
 • Symfónia č. 1

  1933 OBSADENIE: orch
 • Ruská rapsódia

  1934 OBSADENIE: orch
 • Srbská symfonická fantázia

  1935 OBSADENIE: orch
 • Predohra k Dostojevského románu Idiot

  1941 OBSADENIE: orch
 • Povstanie

  predohra pre symfonický orchester
  1954 OBSADENIE: orch
 • Oslobodenie

  predohra pre symfonický orchester
  1955 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2

  1957 OBSADENIE: orch
 • Veseloherná predohra

  1957 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 3 (Komorná)

  1958 OBSADENIE: orch
 • Impresie z Eisenachu

  1966 OBSADENIE: orch
 • Smutná pieseň

  1968 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 4 (Revolučná)

  1970–1971 23' 41''
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 5 (Partizánska)

  1973 28' 50''
  OBSADENIE: orch
 • Buffonesca piccola

  predohra pre symfonický orchester
  1974 OBSADENIE: orch
 • Intrada

  1980 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 7 (Sonata quasi una sinfonia)

  1980 OBSADENIE: orch
 • Symfonietta

  pre veľký orchester
  1980–1981 18' 54''
  OBSADENIE: orch
 • Ohne nad Slovnaftom

  symfonický obraz
  1982 OBSADENIE: orch
 • Epitaf

  1983 OBSADENIE: orch
 • Fresky

  pre veľký symfonický orchester
  1986 OBSADENIE: orch
 • Štyri invencie

  pre symfonický orchester
  1988 OBSADENIE: orch (2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi)
 • komorný orchester
 • Nech žije karneval

  1950 OBSADENIE: fiati
 • Fanfárový pochod

  1962 OBSADENIE: fiati
 • Slávnostný pochod

  1962 OBSADENIE: fiati
 • Radostná predohra

  1967 OBSADENIE: archi
 • Večerná hudba

  1976 OBSADENIE: fiati
 • Divertimento č. 4

  1984 12' 20''
  OBSADENIE: orch
 • Intrada a Danza

  pre komorný dychový súbor
  1984 OBSADENIE: fiati
 • Divertimento č. 5

  1987 OBSADENIE: orch
 • Concerto

  1989 OBSADENIE: archi
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Pionierska zdravica

  1960 OBSADENIE: v, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Hold Bratislave

  malá kantáta pre sólo hlas, zbor a orchester
  1952 TEXT: J. Elen-Kaiser
  OBSADENIE: v, CM, orch
 • Symfónia č. 6 (Mierová)

  1979–1980 TEXT: P. Horov, O. Kaušitz
  OBSADENIE: spk, CM, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Koncert

  pre sláčikové kvarteto a symfonický orchester
  1972 22' 04''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, orch
 • Koncertantná symfonietta

  pre dychové kvinteto a symfonický orchester
  1975 17' 52''
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Intermezzo

  1954 OBSADENIE: vn, orch
 • Elegická poéma

  pre violončelo a komorný orchester
  1959 10' 20''
  OBSADENIE: vc, orch
 • Serenáda

  pre flautu a sláčikový orchester
  1963 OBSADENIE: fl, archi
 • Concertino

  pre klavír a sláčikový orchester
  1970 OBSADENIE: pf, archi
 • Koncert

  pre violončelo a sláčikový orchester
  1970 OBSADENIE: vc, archi
 • Concertino

  pre husle a sláčikový orchester
  1975 OBSADENIE: vn, archi
 • Elégia

  pre violončelo a veľký orchester
  1978 12' 15''
  OBSADENIE: vc, orch
 • Koncert

  pre husle a komorný orchester
  1978 20' 28''
  OBSADENIE: vn, orch
 • Concertino

  pre violu a orchester
  1985 18'
  OBSADENIE: vl, archi/pf
 • Concertino

  pre kontrabas a orchester/klavír
  1987 OBSADENIE: cb, orch/pf
 • klavír štvorručne a orchester
 • Divertimento č. 2

  pre sláčikový orchester a štvorručný klavír
  1971 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi, pf4m
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Divertimento č. 3 (v starom slohu)

  pre dvoje huslí a sláčikový orchester
  1977 OBSADENIE: 2vn, archi
 • Quattro composizioni

  per pflauto piccolo, tuba e archi
  1981 OBSADENIE: flp, tu, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • In memoriam Carolus IV.

  pre noneto
  1986 OBSADENIE: ?
 • sólový nástroj
 • Siesta

  pre harfu
  1933 OBSADENIE: ar
 • Sylvia Valse – Impromptu

  pre husle
  1934 OBSADENIE: vn
 • Malá suita pre violu v šestinotónovom systéme

  1936 OBSADENIE: vl
 • Partita pre husle v šestinotónovom systéme

  1936 13'
  OBSADENIE: vn
 • Improvizácia

  pre flautu sólo
  1969 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl
 • Improvizácia

  pre violu
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • Dve improvizácie pre husle v štvrťtónovom systéme

  1994 OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Štyri klavírne kusy

  1934 OBSADENIE: pf
 • Dva monológy a scherzo

  pre klavír
  1935 OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  1935 OBSADENIE: pf
 • Pokojný odpočinok

  pre klavír
  1958 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Radostná prechádzka

  pre klavír
  1958 OBSADENIE: pf
 • Slovenské telovýchovné slávnosti

  pre klavír
  1958 OBSADENIE: pf
 • Galop

  pre klavír
  1960 OBSADENIE: pf
 • Marcia funebre

  pre klavír
  1968 OBSADENIE: pf
 • Koncertná etuda

  pre klavír
  1974 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Tri invencie

  pre klavír
  1981 15' 11''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Suita pre klavír štvorručne

  1986 OBSADENIE: pf4m
 • Tri invencie

  suita pre štvorručný klavír
  1986 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Tri baletné štúdie

  pre klavír
  1991 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Balada

  pre husle a klavír
  1932 OBSADENIE: vn, pf
 • Balada

  pre violončelo a klavír
  1932 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Ekloga

  pre violončelo a klavír
  1933 OBSADENIE: vc, pf
 • Jesenná pieseň

  pre violončelo a klavír
  1933 OBSADENIE: vc, pf
 • Mazurka

  pre violončelo a klavír
  1933 OBSADENIE: vc, pf
 • Pièces I.-II.

  pre husle a klavír
  1934 OBSADENIE: vn, pf
 • Fantázia pre husle a violončelo v štvrťtónovom systéme

  1937 OBSADENIE: vn, vc
 • Skice pre klarinet a klavír v štvrťtónovom systéme

  1937 OBSADENIE: cl, pf
 • Tarantella

  pre violončelo a klavír
  1954 OBSADENIE: vc, pf
 • Duettino

  pre husle a violu
  1967 OBSADENIE: vn, vl
 • Malá fantázia (Fantasia piccola)

  pre flautu a klavír
  1968 VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonatína č. 1

  pre husle a klavír
  1968 11' 45''
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vn, pf
 • Burleska a romanca

  pre husle a klavír
  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Malé prelúdiá

  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vc
 • Tri skladby pre občianske obrady

  pre husle a klavír
  1975 OBSADENIE: vn, pf
 • Larghetto

  pre violu a klavír
  1976 OBSADENIE: vl, pf
 • Improvizácia

  pre husle a bicie nástroje
  1980 14' 40''
  OBSADENIE: vn, bat
 • Suita

  pre dvoje huslí
  1980 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Päť malých rozhovorov

  pre violončelo a fagot
  1981 OBSADENIE: vc, fg
 • Mazurka

  pre husle a klavír
  1983 OBSADENIE: vn, pf
 • Tri malé štúdie

  pre husle a klavír
  1984 OBSADENIE: vn, pf
 • Duettino

  pre husle a violončelo
  1986 OBSADENIE: vn, vc
 • Sonatína č. 2

  pre husle a klavír
  1986 OBSADENIE: vn, pf
 • Partita piccola

  1987 OBSADENIE: 2vn
 • Tri malé prelúdiá

  pre husle a klavír
  1987 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Improvizácia

  pre klarinet a bicie nástroje
  1988 OBSADENIE: cl, bat
 • Malá suita

  pre hoboj a klavír
  1989 OBSADENIE: ob, pf
 • Malá burleska a romanca

  pre flautu a klavír
  1990 OBSADENIE: fl, pf
 • Suita

  pre husle a klavír
  1993 OBSADENIE: vn, pf
 • Andantino a tanec

  1994 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Trio č. 1

  1936 OBSADENIE: cl, cr, pf
 • Miniatúry

  pre klarinet, lesný roh a klavír
  1965 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, cr, pf
 • Divertimento č. 1

  pre flautu, hoboj a fagot
  1966 OBSADENIE: fl, ob, fg
 • Trio č. 2

  1967 OBSADENIE: 2vn, pf
 • Trio č. 3

  1967 OBSADENIE: 2vn, pf
 • Trio č. 4

  1968 OBSADENIE: 3vc
 • Trio č. 6

  1970 OBSADENIE: 2vn, vc
 • Trio č. 8

  1975 OBSADENIE: 3vc
 • Sonatína piccola

  pre zobcovú flautu, violončelo a klavír
  1979 OBSADENIE: fld, vc, pf
 • Trio č. 10

  1982 OBSADENIE: fld, vn, vc
 • Trio č. 11

  1985 OBSADENIE: 2ob, pf
 • Trio č. 13

  1990 OBSADENIE: strum.adlib
 • Trio č. 14

  1995 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Trio č. 5 (in A)

  1969 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio č. 7

  1974 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio č. 9

  1975 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio č. 2

  pre husle, violončelo a klavír
  1983 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • (Malé) trio č. 12

  1988 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Sonatína

  1965 OBSADENIE: 2vn, vc, pf
 • (Malé) kvarteto č. 1

  1972 OBSADENIE: fl, vn, vl, pf
 • Husľové kvartetino

  1972 OBSADENIE: 4vn
 • Kvarteto č. 2

  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: 3vc, pf
 • Partita pre dychové kvarteto

  1982 OBSADENIE: 2tr, cr, tn
 • Päť malých štúdií

  pre štyri flauty
  1983 OBSADENIE: 4fl
 • Klavírne kvarteto

  pre dvoje huslí, violončelo a klavír
  1990 13'
  OBSADENIE: 2vn, vc, pf
 • Malá suita pre štyri trombóny

  1992 OBSADENIE: 4tn
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1932 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Andante

  1952 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1952 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1965 13' 18''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1974 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Nina Nanna

  uspávanka pre sláčikové kvarteto
  1977 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5

  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 6

  1979 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 7

  1982 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Doloroso

  1970 OBSADENIE: cl, 2vn, vl, vc
 • Klavírne kvinteto

  1985 12' 02''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • Serenáda a polka

  pre päť fláut
  1986 OBSADENIE: 5fl
 • dychové kvinteto
 • Grimasy

  1971 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Päť invencií

  pre dychové kvinteto
  1977–1978 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Tri skladby

  pre dychový súbor
  1986 OBSADENIE: 3tr, cr, tn, tu
 • Sexteto

  1989 OBSADENIE: 3vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Laudate Dominum

  1945 OBSADENIE: v, fl, org
 • Dve piesne

  1989 TEXT: R. Pandulová
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Piesne

  pre barytón a klavír
  1933 TEXT: M. Calme, J. Renart, J. Superville
  OBSADENIE: br, pf
 • Tri piesne

  1934 TEXT: A. Sova, M. Martinková, J. Seifert
  OBSADENIE: s, pf
 • Piesne

  pre alt a klavír
  1936 TEXT: K. Fotr, T. Fontaine, F. Nietzsche
  OBSADENIE: a, pf
 • Antitéza

  cyklus piesní pre vyšší hlas a klavír
  1947–1955 17' 34''
  TEXT: V. Nezval, J. Wolker, J. Noha, K. Polenský, J. V. Svoboda
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • O slobode

  1956 10' 15''
  TEXT: V. Paulíny-Tóth, J. Kráľ
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf
 • Pieseň bratstva

  1976 TEXT: J. Šamko
  OBSADENIE: br, pf
 • Dve piesne

  1992 TEXT: J. Weinheber, E. Dickinsonová
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Z ríše bábik

  klavírna suita
  1932 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Päť malých prednesových skladbičiek

  1935 OBSADENIE: pf
 • Prvá koncertná hodinka

  1940 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 3vn, vc, pf
 • Mládežnícka suita – Obrázky zo života detí

  1950 OBSADENIE: orch
 • Sila mladých

  1950 TEXT: A. Petrík
  OBSADENIE: CM, orch
 • Už idú pionieri

  1951 TEXT: A. Petrík
 • Mládežnícke concertino

  1955 VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch/pf
 • Zahrajme si

  suita pre husle a klavír
  1955 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Scénky z rozprávok

  pre klavírne kvinteto
  1958 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • Zverinček

  Cyklus piesní pre deti na verše Mária Rázusovej-Martákovej
  1958 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vb, pf
 • Šťastná mládež

  1960 OBSADENIE: orch
 • Detské hry

  pre klavír
  1964 OBSADENIE: pf
 • Malá detská suita

  pre sláčiky a klavír
  1964 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi, pf
 • Robí robot robotu

  1964 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CM
 • Dve detské hry

  1965 TEXT: ľud. v úprave K. Ondrejku
  OBSADENIE: v, pf
 • Sedem skíc

  pre sláčikový orchester a štvorručný klavír
  1966 17' 29''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi, pf4m
 • Zo života mladých pracujúcich

  1966 OBSADENIE: orch
 • Desať štúdií

  pre klavír
  1967 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Malé epizódy

  1967 OBSADENIE: pf, archi
 • Hudba

  1971 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi, pf4m
 • Šesť miniatúr

  pre dvoje huslí
  1974 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Mami, zahrám Ti na klavíri

  1975 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Hrajú malí muzikanti

  1979 10'
  OBSADENIE: orch
 • Bagately

  1980 OBSADENIE: fl, 3vn, vc
 • Hra na štyroch strunách

  1980 OBSADENIE: archi
 • Detská sonáta

  1983 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: archi
 • Trinásť malých skladieb

  pre akordeón
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Dve skladby

  pre violončelo a klavír
  1986 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc, pf
 • Koncert v lese

  scénická hra (suita) pre rozprávača, tanečnú skupinu detí, detský zbor a orchester
  1988 TEXT: W. Buschmann
  OBSADENIE: spk, orch (2fl, 2cl, 2cr, 3tr, tn, tu, gui, bat, cpl, archi)
 • Päť štúdií

  pre cimbal
  1989 OBSADENIE: zmb
 • Štúdie komornej hry pre sláčiky

  1991 OBSADENIE: archi
 • Vianočné skladby

  1992 OBSADENIE: 4vn
 • Päť prednesových skladieb

  1992–1993 OBSADENIE: vn, orch
 • Concerto piccolo

  1994 OBSADENIE: 2fl, archi
 • Tri štúdie

  1994 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Dve skladbičky

  1995 OBSADENIE: fld
 • Malá suita pre tri hudobné nástroje

  1995 VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • hudba pre divadlo
 • Detvančok a Hopsasa

  1946
 • Janko a tátoš

  1957
 • Lízočka

  1957
 • Perníková chalúpka

  1958
 • Prekabátený čert

  1958
 • Zlatý hrad

  1958
 • Šiel tade rozprávkár

  1959
 • Estráda vo výklade

  1961
 • Generál Sršeň

  1961
 • Zvieratká a vodník

  1961
 • Mesto hračiek

  1962
 • Cár Búrvoda

  1964
 • Medzi rozprávkarmi

  1965
 • Rozprávka v kufri

  1965
 • Medvedík a motýle

  1973
 • Zakliata princezná

  1976
 • miešaný zbor
 • Cyklus slovenských ľudových piesní

  1951 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Což se mně má milá hezká zdáš

  česká ľudová pieseň pre mužský zbor
  1935 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Malá ukrajinská fantázia

  1948 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • Pieseň stroja

  1950 TEXT: A. Petrík
  OBSADENIE: CM, orch
 • Pozdrav Bratislave

  1961 TEXT: J. Elen-Kaiser
  OBSADENIE: CM, orch
 • zbor a klavír
 • Na stavbách socializmu

  1951 TEXT: A. Petrík
  OBSADENIE: CM, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Stabat Mater

  oratórium pre sóla, miešaný zbor a organ
  1945 OBSADENIE: vv, CM, org

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • PALOVČÍK, Michal: Umenie v tónoch a farbách
  Život a tvorba hudobného skladateľa Júliusa Kowalského
  2001 ARM 333, Bratislava 2001
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 315
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 399–401
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata so štvrťtónmi
  2017 Hudobný život roč. 48, 2017, č. 1-2, s. 10
 • JAKUBCOVÁ, D.: Odišiel nestor našej hudobnej kultúry
  2003 Hudobný život roč. 45, 2003, č. 7-8, s. 4
 • OBERTOVÁ, J.: Obrazy Júliusa Kowalského
  1997 (12. 11.) Piešťanský týždeň 1997 (12. 11.)
 • OBERTOVÁ, J.: Blahoželanie k jubileu
  1997 Piešťanský týždeň 1997, č. 11
 • KYSELOVÁ, N.: Nová inštruktívna tvorba
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979
 • VAJDA, Igor: Opera najmenším
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964
 • ŠAMKO, Jozef: Päťdesiatka Júliusa Kowalského
  1962 roč. 6, 1962, č. 1, s. 64
 • ŠAMKO, Jozef: K inscenácii Kowalského opery
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960
 • Detská opera Júliusa Kowalského
  1957 (4. 1.) Smena 1957 (4. 1.)
 • Večer mladých skladatelů
  1938 (1. 3.) Českobudějovické noviny 1938 (1. 3.)
 • Analýzy diel
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Kowalského Poéma (quasi una Elegia) pre čelo a orchester
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 321–322
 • NOVÁČEK, Zdeněk: Július Kowalski: Rozprávka pri praslici
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 3, s. 107–111

Diskografia

 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Koncert
   Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Orchester mladých : dirigent Miroslav Šmíd ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD
  CD – ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931
  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Július Kowalski: Malá detská suita
   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Igor Dibák: Malá suita
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1972 za dielo Symfónia č. 4 (Revolučná)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 7
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Július Kowalski: Malá suita pre štyri trombóny
  21. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Trombone Quartet
 • Július Kowalski: Klavírne kvarteto
  pre dvoje huslí, violončelo a klavír
  20. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viera Podhradská (vn), Stanislav Kowalski (vn), Renáta Kowalská-Košťálová (vc), Nataša Bezeková (pf)
 • Július Kowalski: Partita piccola
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Július Kowalski: Fresky
  pre veľký symfonický orchester
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Július Kowalski: Improvizácia
  pre violu
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Július Kowalski: Päť malých štúdií
  pre štyri flauty
  13. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dni komornej hudby, Mozartova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kvarteto priečnych fláut ĽŠU Obrancov mieru
 • Július Kowalski: Detská sonáta
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
 • Július Kowalski: Symfónia č. 7 (Sonata quasi una sinfonia)
  10. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)
 • Július Kowalski: Tri invencie
  pre klavír
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 6
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Július Kowalski: Koncert
  pre husle a komorný orchester
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Šestáková (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Július Kowalski (dir.)
 • Július Kowalski: Koncertantná symfonietta
  pre dychové kvinteto a symfonický orchester
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 4
  3. 7.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské sláčikové kvarteto
 • Július Kowalski: Symfónia č. 5 (Partizánska)
  27. 6.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Koncertná sieň Slovan, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Július Kowalski: Divertimento č. 1
  pre flautu, hoboj a fagot
  8. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl), Jozef Hanušovský (ob), Ivan Pristaš (fg)
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 3
  6. 3.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Novákovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Dušan Pandula (vn), Josef Podjukl (vl), Jaroslav Chovanec (vc)
 • Július Kowalski: Improvizácia
  pre klarinet a bicie nástroje
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 7
  30. 8.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Eisenach, DE
  INTERPRETI: Janicke-Quartett Dresden
 • Július Kowalski: Quattro composizioni
  per pflauto piccolo, tuba e archi
  5. 1984 Prvé uvedenie v zahraničí
  Mürzzuschlag, AT
  INTERPRETI: Kioshi Tsukui (flp), Josef Maierhofer (tu), Ernest Smole (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Július Kowalski 1972 Július Kowalski

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 06. 2017