Profil osobnosti

Foto: Radoslav Šašina

Radoslav Šašina

26. 5. 1960 Zlín

vážna hudba
kontrabas
pedagóg – kontrabas

Pôsobenie v: Duo Šašina

Bio

Bio

1976 – 1982
Konzervatórium Kroměříž (kontrabas – Miloslav Gajdoš)
1982 – 1986
VŠMU Bratislava (Karol Illek, Jozef Podhoranský)
1988 – 1992
VŠMU, umelecká ašpirantúra (Jozef Podhoranský)
1980
medzinárodné interpretačné kurzy na Vysokej hudobnej škole Weimar (Ludwig Streicher)
1989
medzinárodné interpretačné kurzy na Konzervatóriu Parma (David Walter)
od 1987
pedagóg na VŠMU (1999 docent, 2010 profesor)

Od roku 1986 pôsobil v súbore Musica aeterna, v roku 1988 bol členom Slovenského komorného orchestra, s ktorým precestoval takmer celú Európu, USA a Japonsko. Počas ôsmich rokov účinkovania s SKO sa prezentoval vyše šesťdesiatkrát ako sólista (popri početných domácich a českých festivaloch i na festivaloch v Šlezvicku-Holštejnsku, Katoviciach, Varšave, Istambule a i.). Po ukončení spolupráce s SKO prijíma interný úväzok ako pedagóg VŠMU a jeho koncertné aktivity sa sústreďujú na spoločné koncerty so svojou manželkou, klaviristkou Danou Šašinovou (Duo Šašina). Spoločne vystúpili na festivaloch BHS, Melos-Éthos, Nová slovenská hudba, na Žilinskom festivale Pentagonály, mnohých koncertoch v slovenských mestách, ďalej v Čechách, Poľsku, Maďarsku, USA a Nórsku. Kontrabasové koncerty hral s orchestrami SF, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Štátnou filharmóniou v Košiciach, Dámskym komorným orchestrom, Slovenským komorným orchestrom, súborom Musica aeterna, Moravskou filharmóniou Olomouc, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Sliezskym komorným orchestrom, Symfonickým orchestrom poľského rozhlasu v Krakove a i.

Od roku 1987 vyučuje na VŠMU (1999 docent). Vychoval celý rad úspešných kontrabasistov, ktorí sa uplatnili ako členovia najvýznamnejších domácich orchestrov a komorných telies, či ako hráči a pedagógovia v zahraničí. Je vyhľadávaným lektorom kontrabasových kurzov nielen doma, ale i v zahraničí: na Vysokej hudobnej škole v Debrecíne, na Vysokej hudobnej škole vo Vroclavi, na Vysokej hudobnej škole v Lodži, pre Nadáciu kláštora Michaelstein v Nemecku, v USA na Universite v Boulderi, Colorado, na North-Western Universite v De Kalbe a na Columbia College v Chicagu.

„Radoslav Šašina povzniesol kontrabas na skutočnú sólistickú úroveň. Jeho hudobný prejav sa vyznačuje plasticitou fráz a nesmiernou muzikalitou. Jeho hra inšpiruje mnohých skladateľov k vzniku novej tvorby pre tento nástroj. Šašinove kreácie na historickom terc-kvartovom kontrabase poukazujú na fakt, že kontrabas bol ponímaný už v 18. storočí ako uznávaný sólistický nástroj. Šašinova nahrávka Zimmermannovho kontrabasového koncertu bola na tomto nástroji novodobou svetovou premiérou. Jeho aktivity nachádzajú ohlas aj v medzinárodnom meradle, pozývajú ho na kontrabasové kurzy, semináre a do porôt medzinárodných kontrabasových súťaží.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 146-148.)

Bibliografia

 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester Žilina
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 10
 • Kočišová, Renáta: Prešovská hudobná jar
  2006 Hudobný život 2006, č. 7 - 8, s. 13
 • Berger, Igor: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život 2002, č. 4, s. 17
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné (príkladná súhra)
  2002 Hudobný život 2002, č. 1, s. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Komorné nedele v Mirbachovom paláci (na báze súhry)
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 8
 • (): Slovenská hudba na americkom kontinente
  1998 Hudobný život 1998, č. 23-24, s. 21
 • Ursínyová, Terézia: Z Kultúrneho leta
  1997 Hudobný život 1997, č. 16, s. 6
  ((S vkusom a oduševnením))
 • Berger, Igor: Šašinovci v Mirbachu
  1997 Hudobný život 1997, č. 15, s. 8
 • Berger, Igor: Bachovský program
  1994 Hudobný život 1994, č. 16, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • MIS '98
  1998 Hudobný život 1998, č. 19, s. 6
  ((Medzinárodná interpretačná súťaž))
 • Kontrabasové interpretačné kurzy
  1997 Hudobný život 1997, č. 8, s. 2
 • Šašina, Radoslav – Litschauerová, Nina – Saturyová-Šašinová, Dana: Hudba vo dvojici (alebo rozprávanie o klavíri a kontrabase)
  1996 Televízia a rozhlas 1996, č. 28, s. 19
 • Ursínyová, Terézia – Šašina, Radoslav: Virtuóz na kontrabase
  1989 Hudobný život 1989, č. 25, s. 5

Diskografia

 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Diskant DK-0057-2131
  1. Ladislav Kupkovič: 24 prelúdií
   Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
   Nao Higano (s), Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Anton Zimmermann: Instrumental Concertos ANTON ZIMMERMANN: INSTRUMENTAL CONCERTOS
  1992 CD – Trevak TREC TREC 4-0010
  1. Anton Zimmermann: Concerto for Double-bass and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Radoslav Šašina (cb)
  2. Anton Zimmermann: Concerto for Harpsichord and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: Trio, Sonata, Quartet JOHANN MATTHIAS SPERGER: TRIO, SONATA, QUARTET
  1992 CD – Trevak TREC 4-0009
  1. Johann Matthias Sperger: Trio in D major for Flute, Viola, and Double-bass
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Radoslav Šašina (cb)
  2. Johann Matthias Sperger: Sonata for Double-bass and Violoncello in H minor
   Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
  3. Johann Matthias Sperger: Quartet in D major for Double-bass, Flute, Viola and Violoncello
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E flat minor, Op. 87
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1987 - ocenenie za mimosúťažný výkon
 • Súťaž československých konzervatórií v Brne (CZ)
  1980 - 1. cena
 • Medzinárodná kontrabasová súťaž Františka Gregoru v Kroměříži (CZ)
  1980 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a sláčikové kvarteto
  9. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Albrechtovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Concertino
  pre kontrabas, klavír a sláčikové nástroje
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Komorní sólisti Bratislava
 • Ilja Zeljenka: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  8. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Juraj Vajó: Duo
  pre flautu a kontrabas
  9. 6.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Radoslav Šašina (cb)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
  pre kontrabas a klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Miloslav Linha: Sonáta-fantázia
  pre kontrabas a klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
  2001 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
  Sonata per contrabasso e pianoforte in memoriam R. M. Rilke anche E. Meister
  5. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a orchester
  6. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Štátna filharmónia Košice, Janusz Powolny (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Marek Piaček: Jar prišla…
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Juraj Tandler: Prelúdium pre kontrabas sólo
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb)
 • Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
  pre soprán, kontrabas (violončelo) a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a klavír
  25. 1.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a komorný sláčikový orchester
  17. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Capriccio
  pre flautu a kontrabas
  13. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Radoslav Šašina (cb)
 • Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka
  pre recitátora a sláčikové sexteto
  29. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)
 • Jozef Gahér: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Tibor Frešo: Zdravica (Eugenovi Suchoňovi)
  pre štyri lesné rohy a sláčikové kvinteto
  6. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Corni di Bratislava, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina (cb)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a orchester
  2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moravská filharmonie Olomouc, Tomáš Netopil (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  28. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Columbia College Chicago, Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína A dur
  1995 Prvé uvedenie v zahraničí
  Immanuel Kirche, Laatzen (Hannover), DE
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 02. 2019