Profil osobnosti

Foto: Magdaléna Bajuszová Zdroj: Archív Hudobného centra

Magdaléna Bajuszová

29. 5. 1976 Piešťany

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1982 - 1990
ĽŠU v Piešťanoch (klavír - Monika Pavláková)
1986 - 1990
mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (Peter Čerman)
1990 - 1994
Konzervatórium v Bratislave (Peter Čerman, Eva Pappová)
1994 - 2001
VŠMU v Bratislave (Daniela Varínska, Cyril Dianovský a Ida Černecká)
2001 - 2004
VŠMU v Bratislave, doktorandské štúdium (Ida Černecká)

Bajuszová pravidelne účinkuje na domácich festivaloch a prehliadkach (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Hudba na hrade, Orfeus, Večery novej hudby a ď.). Koncertne vystúpila v Maďarsku, Českej republike a v Rakúsku. Ako sólistka účinkovala s viacerými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina a ď.). Realizovala nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

Výraznú časť jej umeleckej činnosti tvorí uvádzanie a propagácia menej známych klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované, mnohé premiérovala a nahrala na CD. Pedagogicky pôsobí ako docentka VŠMU v Bratislave.

„Výrazná predstaviteľka mladej interpretačnej generácie. Popri zodpovednom rešpektovaní autorových požiadaviek dokáže zladiť jeho štýl s vlastným tvorivým vkladom. ’Zeljenkovu ,klavírnu symfóniu‘ (Sonátu č. 9, pozn. VČ)... netlmočila iba z notového zápisu, (ale) oživila a ozvláštnila ju svojou optikou, prepojac a zjednotiac všetky vrstvy hudobného organizmu a idiomatizovaného hudobného jazyka." (Lýdia Dohnalová, Hudobný život 2002/1, s. 13.) (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32-33.)

Bibliografia

 • [z čes. do slov. prel. Zora Špačková ; ilustr. Jiří Votruba ; notový zápis piesní Magdaléna Bajuszová]: Sing a song with us
  2005 Príroda, Bratislava 2005
  (ISBN 8007014098)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Magdaléna Dianovská
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32 – 33
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kolář, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 7
 • Huska, Michal: Päť odtieňov klavírneho kvinteta
  2017 (7. 5.) In: www.operaslovakia.sk/pat-odtienov-klavirneho-kvinteta/
  Opera Slovakia 2017 (7. 5.)
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 6
 • Puškášová, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]
  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 30 – 32
 • Kolář, Robert: Albrechtina: Jozef Kolkovič 60
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 5 – 6
 • Kolář, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 2
 • Kolář, Robert: Albrechtina. Klavírna suita na štyri spôsoby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4 – 5
 • Lenner, Eduard: Albrechtina. Impozantný suitový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4
 • Kolář, Robert: Bartók a Slovensko
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • Kolář, Robert: Klavírne sonáty trocha inak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Kolář, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 3
 • Berger, Igor: Uponáhľaný Beethoven vs. strhujúci Korsakov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • Kolář, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky Piano music [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 9
 • Rajterová, Alžbeta: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8 – 9
 • Marton, Ivan: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8
 • Serečinová, Andrea: Klaviristka, ktorá objavuje novú hudbu
  2010 (15. 11.) Pravda 2010 (15. 11.), č. 263, s. 42 – 43
 • Šuba, Andrej: Slovenská filharmónia
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 9, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 3
 • Berger, Igor: BHS 2009 : Klavírne recitály
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 24
 • Tóth, Miro; Bajuszová, Magdaléna: Z hudby do reality sa vracia ťažko
  2009 Žurnál roč. 3, 2009, č. 6, s. 32 – 35
 • Lindtnerová, Jana: Večery novej hudby : Struny, kladivká, paličky
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 11, s. 8
 • Kolář, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 34 – 35
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • Hochel, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 4 – 5
 • Radulová, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 2
 • Katina, Peter: Joseph Kolkovich: Nine Preludes, Silent Tears of Fathers
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. IV. Q, s. 88
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 14 – 16
 • Berger, Igor: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 25 – 26
 • Glosová, Daniela: ŠKO v decembri
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 2, s. 20
 • Čížik, Vladimír: Excelentná pianistka
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: Defilé mladých interpretov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19 – 20

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: PIANO MUSIC
  2011 CD – Diskant DK 0141-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Capriccio
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Meditácia na tému Nicola Paganiniho
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Intermezzo
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  6. Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  7. Štefan Németh-Šamorínsky: Epitaf
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Hevhetia - classic & contemporary compilation HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331

  1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina) 2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová) 3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová) 4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
  1. :
   Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Joseph Kolkovich – Nine Preludes, Silent Tears of Fathers JOSEPH KOLKOVICH – NINE PRELUDES, SILENT TEARS OF FATHERS
  2007 CD – Hevhetia HV 0022-2-331
  1. Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Jozef Kolkovič: Tiché slzy otcov
   Filharmonické kontrabasové kvinteto, Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb)
 • Foto: Magdaléna Bajuszová, piano MAGDALÉNA BAJUSZOVÁ, PIANO
  2006 CD – Diskant DK 0093-2 131
  1. Ludwig van Beethoven: Klavírna sonáta č. 23 f mol, op.57 "Appassionata" Sonata in F minor Op.57 "Appassionata"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Franz Schubert: Tri klavírne kusy D 946
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Béla Bartók: Improvizácie na maďarské sedliacke piesne op. 20 Sz 74
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Piano Works ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0082-2 131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Fragment
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2010 za vynikajúce interpretačné výkony
  s prihliadnutím na CD Deväť prelúdií pre klavír J. Kolkoviča (Hevhetia) a Klavírna tvorba I. Zeljenku (Diskant)
 • Súťaž o Cenu Leoša Janáčka v Brne (CZ)
  2003 - 2. cena
 • Medzinárodná súťaž mladých klaviristov pamiatke Vladimíra Horowitza v Kyjeve (UA)
  1997 - semifinále
 • Yamaha Scholarship, Bratislava
  1996 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1992 - 1. cena
 • Celoslovenská súťaž umeleckých škôl
  1987 - 1. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1986 - 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1985 - 2. cena, Cena najlepšieho čs. účastníka, Cena Českého hudobného fondu
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1984 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: 24 prelúdií
  pre klavír
  12. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Klavírna sonáta
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Klavírna sonáta č. 2
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marián Zavarský: Piano Sonata
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Smutný valčík
  Koncert pre klavír a orchester
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Zavarský: Untitled Pictures
  pre orchester a sólový klavír
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Ilja Zeljenka: 6 aforizmov
  pre klavír
  19. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etuda (in C)
  pre klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etuda (in Des)
  pre klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Sonáta II
  pre husle (violu) a klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Sonata quasi sonata
  Sonáta pre klavír č. 4
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany
  10. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)
 • Alexej Temnov: Portréty
  pre klavír
  17. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Deväť skladieb
  pre klavír
  10. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky
  19. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 23
  pre klavír
  8. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
  pre klavír
  13. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marek Piaček: Vidmodeva spevovieva
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
  pre klavír
  19. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonety Orfeovi
  3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho
  28. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Rastislav Dubovský: Colours
  pre komorný súbor
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
  pre klavír
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Klavírna skladba II
  14. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír
  18. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Passacaglia
  pre klavír a orchester
  15. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 15
  (v jednej časti) pre klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)
  pre klavír
  26. 2.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Fragment
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 9
  pre klavír
  9. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Modlitba
  Pieseň pre mezzosoprán a klavír
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
  (klavírny cyklus)
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
  pre klavír
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Aforizmy
  pre klavír
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Malá suita
  pre klavír
  9. 1988 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová« späť na zoznam Aktualizované: 18. 05. 2018