Profil osobnosti

Foto: Magdaléna Bajuszová Zdroj: Archív Hudobného centra

Magdaléna Bajuszová

29. 5. 1976 Piešťany

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1982 - 1990
ĽŠU v Piešťanoch (klavír - Monika Pavláková)
1986 - 1990
mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (Peter Čerman)
1990 - 1994
Konzervatórium v Bratislave (Peter Čerman, Eva Pappová)
1994 - 2001
VŠMU v Bratislave (Daniela Varínska, Cyril Dianovský a Ida Černecká)
2001 - 2004
VŠMU v Bratislave, doktorandské štúdium (Ida Černecká)

Bajuszová pravidelne účinkuje na domácich festivaloch a prehliadkach (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Hudba na hrade, Orfeus, Večery novej hudby a ď.). Koncertne vystúpila v Maďarsku, Českej republike a v Rakúsku. Ako sólistka účinkovala s viacerými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina a ď.). Realizovala nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

Výraznú časť jej umeleckej činnosti tvorí uvádzanie a propagácia menej známych klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované, mnohé premiérovala a nahrala na CD. Pedagogicky pôsobí ako docentka VŠMU v Bratislave.

„Výrazná predstaviteľka mladej interpretačnej generácie. Popri zodpovednom rešpektovaní autorových požiadaviek dokáže zladiť jeho štýl s vlastným tvorivým vkladom. ’Zeljenkovu ,klavírnu symfóniu‘ (Sonátu č. 9, pozn. VČ)... netlmočila iba z notového zápisu, (ale) oživila a ozvláštnila ju svojou optikou, prepojac a zjednotiac všetky vrstvy hudobného organizmu a idiomatizovaného hudobného jazyka." (Lýdia Dohnalová, Hudobný život 2002/1, s. 13.) (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32-33.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Magdaléna Dianovská
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32 – 33
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Veselý, Ondrej: Klavírna suita v 20.storočí [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 37 - 38
 • Kolář, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 7
 • Huska, Michal: Päť odtieňov klavírneho kvinteta
  2017 (7. 5.) In: www.operaslovakia.sk/pat-odtienov-klavirneho-kvinteta/
  Opera Slovakia 2017 (7. 5.)
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 6
 • Kolář, Robert: Albrechtina: Jozef Kolkovič 60
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 5 – 6
 • Puškášová, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]
  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 30 – 32
 • Kolář, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 2
 • Kolář, Robert: Albrechtina. Klavírna suita na štyri spôsoby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4 – 5
 • Lenner, Eduard: Albrechtina. Impozantný suitový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4
 • Kolář, Robert: Bartók a Slovensko
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Kolář, Robert: Klavírne sonáty trocha inak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • Kolář, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 3
 • Berger, Igor: Uponáhľaný Beethoven vs. strhujúci Korsakov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • Kolář, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky Piano music [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 9
 • Rajterová, Alžbeta: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8 – 9
 • Marton, Ivan: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8
 • Serečinová, Andrea: Klaviristka, ktorá objavuje novú hudbu
  2010 (15. 11.) Pravda 2010 (15. 11.), č. 263, s. 42 – 43
 • Šuba, Andrej: Slovenská filharmónia
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 9, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 3
 • Berger, Igor: BHS 2009 : Klavírne recitály
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 24
 • Tóth, Miro; Bajuszová, Magdaléna: Z hudby do reality sa vracia ťažko
  2009 Žurnál roč. 3, 2009, č. 6, s. 32 – 35
 • Lindtnerová, Jana: Večery novej hudby : Struny, kladivká, paličky
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 11, s. 8
 • Kolář, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 34 – 35
 • Radulová, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 2
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • Hochel, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 4 – 5
 • Katina, Peter: Joseph Kolkovich: Nine Preludes, Silent Tears of Fathers
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. IV. Q, s. 88
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 14 – 16
 • Berger, Igor: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 25 – 26
 • Glosová, Daniela: ŠKO v decembri
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 2, s. 20
 • Čížik, Vladimír: Excelentná pianistka
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: Defilé mladých interpretov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19 – 20
 • Personálna bibliografia
 • [z čes. do slov. prel. Zora Špačková ; ilustr. Jiří Votruba ; notový zápis piesní Magdaléna Bajuszová]: Sing a song with us
  2005 Príroda, Bratislava 2005
  (ISBN 8007014098)

Diskografia

 • Foto: Teror TEROR
  2019 CD – Real Music House
  1. Martin Burlas: Spam Symphony
   Lúčnica, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)
  2. Martin Burlas: Black Swan
   Jozef Lupták (vc)
  3. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Chorál
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 1
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: PIANO MUSIC
  2011 CD – Diskant DK 0141-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Capriccio
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Meditácia na tému Nicola Paganiniho
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Intermezzo
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  6. Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  7. Štefan Németh-Šamorínsky: Epitaf
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Hevhetia - classic & contemporary compilation HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331

  1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina) 2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová) 3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová) 4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
  1. Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Joseph Kolkovich – Nine Preludes, Silent Tears of Fathers JOSEPH KOLKOVICH – NINE PRELUDES, SILENT TEARS OF FATHERS
  2007 CD – Hevhetia HV 0022-2-331
  1. Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Jozef Kolkovič: Tiché slzy otcov
   Filharmonické kontrabasové kvinteto, Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb)
 • Foto: Magdaléna Bajuszová, piano MAGDALÉNA BAJUSZOVÁ, PIANO
  2006 CD – Diskant DK 0093-2 131
  1. Ludwig van Beethoven: Klavírna sonáta č. 23 f mol, op.57 "Appassionata" Sonata in F minor Op.57 "Appassionata"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Franz Schubert: Tri klavírne kusy D 946
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Béla Bartók: Improvizácie na maďarské sedliacke piesne op. 20 Sz 74
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Piano Works ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0082-2 131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Fragment
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2010 za vynikajúce interpretačné výkony
  s prihliadnutím na CD Deväť prelúdií pre klavír J. Kolkoviča (Hevhetia) a Klavírna tvorba I. Zeljenku (Diskant)
 • Súťaž o Cenu Leoša Janáčka v Brne (CZ)
  2003 - 2. cena
 • Medzinárodná súťaž mladých klaviristov pamiatke Vladimíra Horowitza v Kyjeve (UA)
  1997 - semifinále
 • Yamaha Scholarship, Bratislava
  1996 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1992 - 1. cena
 • Celoslovenská súťaž umeleckých škôl
  1987 - 1. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1986 - 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1985 - 2. cena, Cena najlepšieho čs. účastníka, Cena Českého hudobného fondu
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1984 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Godár: Hudba pre Martina Šulíka
  14. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Agnesa Ferienčíková (cmb)
 • Ilja Zeljenka: 24 prelúdií
  pre klavír
  12. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Klavírna sonáta
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Klavírna sonáta č. 2 "Temer ticho"
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marián Zavarský: Piano Sonata
  24. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Smutný valčík
  Koncert pre klavír a orchester
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Zavarský: Untitled Pictures
  pre orchester a sólový klavír
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Ilja Zeljenka: 6 aforizmov
  pre klavír
  19. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etuda (in C)
  pre klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etuda (in Des)
  pre klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Sonáta II
  pre husle (violu) a klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Sonata quasi sonata
  Sonáta pre klavír č. 4
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Smutný Chopin a štyri prelúdia
  6. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany
  10. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)
 • Alexej Temnov: Portréty
  pre klavír
  17. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Deväť skladieb
  pre klavír
  10. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky
  19. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 23
  pre klavír
  8. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
  pre klavír
  13. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marek Piaček: Vidmodeva spevovieva
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
  pre klavír
  19. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonety Orfeovi
  3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho
  28. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Rastislav Dubovský: Colours
  pre komorný súbor
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií
  pre klavír
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Klavírna skladba II
  14. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír
  18. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Passacaglia
  pre klavír a orchester
  15. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 15
  (v jednej časti) pre klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)
  pre klavír
  26. 2.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Fragment
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 9
  pre klavír
  9. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Modlitba
  Pieseň pre mezzosoprán a klavír
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
  (klavírny cyklus)
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
  pre klavír
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Aforizmy
  pre klavír
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Malá suita
  pre klavír
  9. 1988 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Miroslav Tóth: Klavírne kvinteto
  29. 4.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Atrium Žižkov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), FAMA Quartet
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová

 • Foto: Magdaléna Bajuszová Magdaléna Bajuszová« späť na zoznam Aktualizované: 21. 05. 2019