Profil osobnosti

Foto: Jozef Luptáčik, jr.

Jozef Luptáčik, jr.

3. 8. 1974 Bratislava

vážna hudba
klarinet
pedagóg – klarinet

Pôsobenie v: Bratislavské dychové okteto, Istropolis Quintet, Slovenské dychové kvinteto, Bratislavské dychové kvinteto

Bio

Bio

1988 – 1992
Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara, Jozef Luptáčik st.)
1992 – 1997
VŠMU (Jozef Luptáčik st.)
2007 – 2011
VŠMU, doktorandské štúdium (Jiří Hlaváč)
od 1993
prvý sólový klarinetista Slovenskej filharmónie
od 2002
pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici
od 2011
odborný asistent hry na klarinete na HTF VŠMU

So SF absolvoval ako sólista koncerty doma i v zahraničí, spolupracoval aj s ďalšími orchestrami: United Orchestra, SKO Bohdana Warchala, Pražský rozhlasový orchester, ŠKO Žilina, ŠF Košice. Aktívny je aj v oblasti komornej hudby, člen komorných súborov: Slovenské dychové kvinteto (Istropolis Quintet), Akademické dychové trio, Bratislavské dychové okteto.

 „Sólové kreácie Jozefa Luptáčika ml. odrážajú jeho mimoriadnu muzikalitu. „...Zrejme zdedil po otcovi a cvikom vylepšil vrodené dispozície ... Umožňujú mu rozvinúť pred poslucháčom neobyčajne širokú paletu tých najjemnejších odtienkov. No je nielen zázračným maliarom farieb, ale aj skvelým muzikantom. Vďaka pevnému rytmickému cíteniu skvele drží líniu skladieb a napĺňa ju intenzívnym výrazom.“ (Vladimír Čížik; In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 109-111.)

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Bubnáš, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii
  2013 (17. 12. 2013) Pravda / Kultúra 2013 (17. 12. 2013)
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Urbančíková, Lýdia: Košický hudobný sviatok
  2006 Hudobný život 2006, č. 7 - 8, s. 10 – 12
 • Dúbravský, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu..
  2004 Hudobný život 2004, č. 5, s. 18
 • Földešová, Marta: V rámci cyklov D a E sa 4. a 5. novembra predstavil..
  2004 Hudobný život 2004, č. 12, s. 20
 • -LD-: Miniprofil HŽ: Jozef Luptáčik
  2004 Hudobný život 2004, č. 1, s. 10 – 11
 • Földešová, Marta: Moyzesovci v Slovenskom rozhlase
  2003 Hudobný život 2003, č. 7-8, s. 28
 • Horkay, Tomáš: Slovenská filharmónia
  2003 Hudobný život 2003, č. 6, s. 18
 • Dúbravský, Ján: Hommage à Prokofiev
  2003 Hudobný život 2003, č. 11, s. 25
 • Čížik, Vladimír: S exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 8
  (Mirbach, 18. 1. 1998 matiné s klaviristkou Máriou Heinzovou, vysoké hodnotenie koncertného výkonu.)
 • Javorský, Igor: SF v novembri
  1998 Hudobný život 1998, č. 1, s. 8
  (Recenzia výkonu 20. a 21. 11. 1997 – dir. Jeróme Koltenbach – jedno zo sól v Mozartovej Haffnerovej symfónii.)
 • Kovářová, Anna: Rozhlas medzinárodne
  1996 Hudobný život 1996, č. 19, s. 11
  (Pri 70. výročí rozhlasu účinkoval v priamom prenose SR a ORF na zámku Voslau v Rakúsku ako člen Slovenského dychového kvinteta – o. i. Šimon Jurovský.)
 • Javorský, Igor: SF v marci
  1995 Hudobný život 1995, č. 8, s. 4
  (Pod taktovkou Ondreja Lenárda, 30. a 31. 3. predniesol sólo v Duet-Concertino od Richarda Straussa.)
 • Martináková, Zuzana: Melos-Étos '95 – medzinárodný festival súčasnej hudby
  1995 Hudobný život 1995, č. 23-24, s. 10
  (Ako komorný hráč účinkoval v skladbách Vladimíra Godára a Henryka Mikolaja Góreckého.)
 • Palovčík, Michal: Koncertná pulzácia
  1995 Hudobný život 1995, č. 18, s. 4
  (V rámci KL '95 v Klariskách vystúpil ako člen Filharmonického tria (s Romanom Mešinom a Igorom Fáberom).)
 • Javorský, Igor: SF v marci
  1994 Hudobný život 1994, č. 11, s. 4
  (4. 3. 1994 pod taktovkou Ondreja Lenárda predniesol sólo v Debussyho Rapsódii.)
 • Dohnalová, Lýdia: Využité príležitosti
  1992 Hudobný život 1992, č. 11, s. 10
  (Recenzia, Žilina 7. 4. 1992 na koncerte poslucháčov slovenských konzervatórií vystúpil s otcom v rámci Festivalu mladých koncertných umelcov krajín Hexagonály. V Koncerte Es dur pre dva klarinety a klavír Friedricha Hoffmeistera s klaviristkou Evou Mazan)

Diskografia

 • Foto: Marián Varga + Noneto MARIÁN VARGA + NONETO
  2011 CD – Pavian Records PM0059-2
  1. Marián Varga: Domáca úloha
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  2. Marián Varga: Náhle
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  3. Marián Varga: Čierna ruža
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  4. Marián Varga: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  5. Marián Varga: Možno, že ma rada máš
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  6. Marián Varga: Keď odchádza kapela
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  7. Marián Varga: Pieseň o láske na prvý pohľad
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  8. Marián Varga: Pieseň o smútku. Dnes náhle umreli sme dvaja
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  9. Marián Varga: Mimochodom
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  10. Marián Varga: Pieseň o novej láske na prvý pohľad
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  11. Marián Varga: Labutie piesne
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  12. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 1. Allegro
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  13. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 2. Adagio
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  14. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 3. Andantino
   Tomáš Janošík (fl), Marián Varga (keyb), Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (cvg), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Moyzesovo kvarteto, Slovenské dychové kvinteto, Viliam Vojčík (cr)
  15. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 4. Commodo
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2008 CD – Slovenská filharmónia SLF 0018-2-031
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik, jr. (cl), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Foto: Bratislavské dychové okteto BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO
  2006 CD – UW 0003-2-131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es
   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)
  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
   Bratislavské dychové okteto
  3. Ilja Zeljenka: Okteto
   Bratislavské dychové okteto
  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
   Bratislavské dychové okteto
  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode
   Tomáš Nemec (pf), Věra Rašková (fl), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Ladislav Práger (fg)

Ocenenia

 • Zlatá nota, ocenenie Slovenskej sporiteľne
  2004
 • Yamaha Music Foundation Scholarship Competition
  1993 - 1. cena
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1991 - účasť
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1990 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Filas: Smiles and Tears
  20. 9.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik, jr. (cl), Jozef Eliáš (cl), Tomáš Nemec (pf)
 • Eugen Suchoň: Legenda ESD 9
  (fragment)
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany , Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Jozef Luptáčik, jr. (cl)
 • Marek Piaček: Tri čarovné okamihy pre dychové trio
  10. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg)
 • Jozef Sixta: Trio
  pre klarinety
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Alexander Jaško (cl)

Fotogaléria

 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto
  Zľava: Marián Turner (fl), Roman Mešina (fg), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Igor Fábera (ob)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 04. 2017