Profil osobnosti

Foto: Jozef Luptáčik Autor: Juraj Bartoš

Jozef Luptáčik

10. 1. 1947 Vysoká pri Morave – 25. 9. 2007

vážna hudba
klarinet
pedagóg – klarinet

Bio

Bio

1962 – 1969
Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)
1969 – 1973
VŠMU (Edmund Bombara)
1970, 1971
Interpretačné kurzy Praha (Vladimír Říha)
od 1968
prvý klarinetista a od 1971 vedúci klarinetovej skupiny Slovenskej filharmónie
1971
účasť na medzinárodnej prehliadke mladých interpretov Interpódium v rámci BHS (ako študent VŠMU)
1978
premiérové uvedenie Concertina pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa na festivale Pražská jar (Českú filharmóniu dirigoval Zdeněk Košler)
od 1970
člen Bratislavského dychového kvinteta (dvadsaťročné pôsobenie)
1994 – 2004
zakladajúci a dlhoročný člen Filharmonického dychového okteta
1979 – 1980
pedagóg hry na klarinete na Konzervatóriu v Bratislave
od 1982
pedagóg hry na klarinete na VŠMU (1991 docent)

Ako sólista mnohokrát koncertoval doma i v zahraničí. Popri koncertnej činnosti sa venoval aj nahrávaniu, jeho diskografia zahrňuje repertoár od klasicizmu až po súčasnosť, vrátane slovenských autorov.

Ako pedagóg vychoval veľký počet umelcov, vynikajúcich sólistov, orchestrálnych hráčov i pedagógov. Bol predseda Umeleckej rady SF a tiež porotca medzinárodných klarinetových súťaží.

„Ojedinelé dispozície mu dovoľovali tvoriť s ľahkosťou a priam fascinujúco – najmä v jemnejších registroch – bohato tieňovaný tón. Svoj prejav umocňoval prirodzenou muzikalitou, takže sa stával hybnou silou prúdenia hudby, a to bez ohľadu na to, či hral ako sólista – s orchestrom, klavírom, alebo komorný hráč.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 121-125.)

Bibliografia

 • Počas umeleckého zájazdu...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Trio – okteto
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 20
 • Čížik, Vladimír: Komorné nedele v Mirbachovom paláci: s exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 8
 • Benková, Marianna: Slovenské filharmonické okteto. Koncerty vo foyeri
  1995 Hudobný život 1995, č. 4, s. 6
  (Ako umelecký vedúci vystúpil v novom komornom súbore hráčov SF – Slovenské filharmonické okteto – február 1995.)
 • Tarinová, Jana: ŠKO Žilina vo februári
  1994 Hudobný život 1994, č. 7, s. 2
  (Pod taktovkou Alexandra Apolína predniesol sólový part v Koncerte pre klarinet a sláčiky s harfou a klavírom od Aarona Coplanda.)
 • Puškášová, Melánia: Hudba na Hrade
  1994 Hudobný život 1994, č. 4, s. 4
  (: . So synom JL ml. predniesli Konzertstück Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Debussyho Premiére rhapsodie a s klaviristkou Evou Mazanovskou JL st. Brahmsovu Sonátu op. 120.)
 • Luptáčik, Jozef: Keď Japonci tlieskali Slovákom
  1993 Slovenský národ 1993, č. 13, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Využité príležitosti
  1992 Hudobný život 1992, č. 11, s. 10
  (Na Festivale mladých koncertných umelcov Hexagonály 7. 4. 1992 Žilina v rámci koncertu poslucháčov slovenských konzervatórií účinkoval so synom JL ml.)
 • Rajterová, Alžbeta: Ide nám v zásade o kvalitu
  1990 Hudobný život 1990, č. 24, s. 12
  (Rozhovor s JL a Ewaldom Danelom ako členmi novokonštituovanej Orchestrálnej rady SF o aktuálnej problematike orchestra.)
 • Martináková, Zuzana: Zanechať stopu. 32. medzinárodný festival súčasnej hudby – Varšavská jeseň
  1989 Hudobný život 1989, č. 24, s. 11
  (Na koncerte slovenskej elektroakustickej hudby odznela nahrávka Elegického koncertu pre klarinet (JL), mg pás a digitálny zvukový procesor od Jozefa Malovca.)
 • Režuchová, Viera: SF – koncerty pre závody
  1987 Hudobný život 1987, č. 7, s. 7
  (27. a 28. 1. 1987 JL účinkoval v Koncertantnej symfónii KV 297 W. A. Mozarta, dir. Oliver Dohnányi + BDK.)
 • Martináková, Zuzana: SF – Koncerty súčasnej hudby
  1987 Hudobný život 1987, č. 1, s. 7
  (3. 12. 1986 kladné hodnotenie podania Prokofievovej Predohry na hebrejské témy op. 34 – cl, sláčikové kvarteto a klavír, Bartókových Kontrastov pre husle a klarinet a klavír, a od Oliviera Massiaena: Quatuor pour la fin du temps – vn, cl, vc, pf.)
 • Martináková, Zuzana: Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov
  1986 Hudobný život 1986, č. 23, s. 1
  (Bencion Eliezer: Rondo – cl, pf a Vasil Kazandžiev: DK s BDK)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty
  1986 Hudobný život 1986, č. 21, s. 5
  (Porovnávanie spolu vystupujúcich Štuttgartského dychového kvinteta a BDK „JL vďaka mimoriadnym nátiskovým dispozíciám disponuje väčšími možnosťami diferenciácie tónu, najmä v jemnejších odtienkoch.“)
 • Albrecht, Ján: Koncert z tvorby pre violu 24. 6. v Mirbachu
  1984 Hudobný život 1984, č. 16, s. 2
  (Hodnotenie výkonu v Mozartovom Triu KV 498 s Františkom Magyarom, vl, a Martou Magyarovou, „krásne zladenie nástrojových farieb, jemnosť a spevnosť klarinetového zvuku i vynikajúca súhra všetkých zúčastnených.)
 • Berger, Igor: VIII. TNSHT '83
  1983 Hudobný život 1983, č. 5, s. 2, 3
  (S BDK uviedli opusy Jozefa Podprockého, Juraja Pospíšila a Igora Dibáka.)
 • Albrecht, Ján: Gramorecenzia
  1982 Hudobný život 1982, č. 9, s. 3
  (Vysoké ohodnotenie nahrávky Beethovenovho a Brahmsovho Tria „znesie akúkoľvek konfrontáciu so zahraničnými nahrávkami“ + Juraj Alexander, vc, Peter Toperczer, pf)
 • Jozef Luptáčik
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 121 – 123
 • Berger, Igor: V. TNSHT
  1980 Hudobný život 1980, č. 6, s. 5
  (V Hudobnej sieni Bratislavského hradu predviedol s BDK, s filharmonickým kvartetom za dirigovania B. Režuchu Paríkov opus a Zeljenkove Mutácie – s BDK)
 • Šustykevičová, Lýdia: V. TNSHT
  1980 Hudobný život 1980, č. 6, s. 4
  (S BDK uviedli prepracovanú verziu Kardošovho kvinteta op. 6, ako sólista vystúpil v Koncertnej hudbe pre klarinet a komorný orchester od Juraja Tandlera 20. 2. 1980. O deň neskôr účinkoval v Paríkovej Hudbe k básni videnej zblízka nad jazerom.)
 • Šuhajdová, Jana: Mladí v Klariskách
  1980 Hudobný život 1980, č. 18, s. 4
  (Igor Stravinskij: Tri kusy pre klarinet sólo, Salvova Balada pre dva klarinety.)
 • Čížik, Vladimír: SF
  1978 Hudobný život 1978, č. 24, s. 4
  (2. a 3. 11. pod taktovkou Ladislava Slováka uviedol bratislavskú premiéru Suchoňovho Concertina)
 • Čížik, Vladimír: XII. PMKU v TT. S pestrou dramaturgiou
  1978 Hudobný život 1978, č. 17, s. 4
  (Uvedenie Suchoňovho Concertina s klavírom – premiéra)
 • Žitná, Viera: Z Pražskej jari
  1978 Hudobný život 1978, č. 14, s. 4
  (Sólo v premiére Suchoňovho Concertína.)
 • Chalupka, Ľubomír: TNSHT '76
  1976 Hudobný život 1976, č. 5, s. 7
  (Predniesol 27. 2. s Jozefom Gálisom skladbu Tadeáša Salvu: Balada pre dva klarinety.)
 • Čížik, Vladimír: SF
  1976 Hudobný život 1976, č. 10, s. 4
  (Na abonentnom podujatí predniesol 22. a 23. 4. sólo v Koncerte č. 1 pre klarinet a orchester od C. M. von Webera.)
 • Čížik, Vladimír: Interpódium '73
  1973 Hudobný život 1973, č. 20, s. 3
  (hodnotenie podujatia. JL predniesol sólo v Coplandovom Koncerte pre klarinet, harfu a sláčikový orchester.)
 • Žitná, Viera: Predstavuje sa Jozef Luptáčik – profil budúceho účastníka Interpódia
  1973 Hudobný život 1973, č. 15, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Priehrštie spomienok vzácnych ľudí na majstra Suchoňa
  2005 Danica Štilichová-Suchoňová: Život plný hudby, Mladé letá, Bratislava 2005, s. 198
  (Memoáre na spoluprácu pri štúdiu Suchoňovho Concertina.)

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Orchester Pavla Zajačka: Vianoce s Octet Singers ORCHESTER PAVLA ZAJAČKA: VIANOCE S OCTET SINGERS
  1997 CD – RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu (RB 0140-2231)
  1. :
   Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)
 • Foto: The Concerto Collection THE CONCERTO COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7202
  1. :
   Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Jozef Luptáčik (cl), Zuzana Niederdorfer (pf), Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: String trio, Clarinet Quartet JOHANN NEPOMUK HUMMEL: STRING TRIO, CLARINET QUARTET
  1995 CD – Slovart Records SR 0011

  (+Bratislava String Trio, Jozef Luptáčik, cl)
  1. :
   Pavel Bogacz (vn), Jozef Luptáčik (cl)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Clarinet Quartet
   Jozef Luptáčik (cl)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Eugen Suchoň : Fantázia a burleska pre husle a orchester : Concertino pre klarinet a orchester EUGEN SUCHOŇ : FANTÁZIA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER : CONCERTINO PRE KLARINET A ORCHESTER
  1983 LP – Opus 9110 0986
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299, Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622
  1983 LP – Opus 9110 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert C dur pre flautu, harfu a orchester KV 299
   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur pre klarinet a orchester KV 622
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: L. van Beethoven: Trio pre klarinet, violončelo a klavír B dur op. 11, J. Brahms: Trio pre klarinet, violončelo a klavír a mol op. 114 L. VAN BEETHOVEN: TRIO PRE KLARINET, VIOLONČELO A KLAVÍR B DUR OP. 11, J. BRAHMS: TRIO PRE KLARINET, VIOLONČELO A KLAVÍR A MOL OP. 114
  1981 LP – Opus 9111 0981
  1. Ludwig van Beethoven:
   Peter Toperczer (pf), Juraj Alexander (vc), Jozef Luptáčik (cl)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: W. A. Mozart – Sinfonia Concertante, Andante in C major, Rondo in C major W. A. MOZART – SINFONIA CONCERTANTE, ANDANTE IN C MAJOR, RONDO IN C MAJOR
  1981 LP – Opus 9110 1007
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantná symfónia Es dur pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester, KV 297b
   Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (ob), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur pre flautu a orchester, KV 315
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo C dur pre flautu a orchester, KV 373
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299, Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622
  CD – Opus 9150 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert C dur pre flautu, harfu a orchester KV 299
   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur pre klarinet a orchester KV 622
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

Ocenenia

 • Medzinárodná klarinetová súťaž, Beograd (YU)
  1971 - 4. miesto
 • Medzinárodná klarinetová súťaž, Budapešť (HU)
  1970 - čestné uznanie
 • Medzinárodná klarinetová súťaž, Ženeva (CH)
  1969 - účastník
 • Medzinárodná klarinetová súťaž, Mníchov (DE)
  1968 - účastník

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ladislav Roth (ob), Jozef Luptáčik (cl), Alexander Jaško (cl), Roman Mešina (fg), Peter Šagát (fg), Roman Bielik (cr), Miloš Števove (cr)
 • Miroslav Pejhovský: Dychetto, op. 9
  pre hoboj, klarinet, lesný roh a fagot
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Roman Mešina (fg)
 • Jozef Sixta: Trio
  pre klarinety
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Alexander Jaško (cl)
 • Jozef Malovec: Elegický koncert
  pre klarinet, mg pás a digitálny zvukový procesor
  5. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Jozef Malovec: Pastorále
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
  25. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Podprocký: Dve kavatíny, op. 22
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Pavol Selecký (vl), Dušan Dočkal (vc)
 • Milan Novák: Divertimento
  pre hoboj, klarinet a fagot
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2
  11. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)
 • Juraj Tandler: Koncertná hudba
  pre klarinet a komorný orchester
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Jozef Sixta: Okteto
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Vladimír Mallý (ob), Juraj Klatt (ob), Jozef Luptáčik (cl), Peter Šeliga (cl), František Machats (fg), Pavol Limpár (fg)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
  23. 5.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Česká filharmonie, Zdeněk Košler (dir.)

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Koncert pre klarinet a orchester (ukážka)

  1985

  Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Pastorále (ukážka)

  1985

  Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017