Profil osobnosti

Foto: Ľubomír Burgr Autor: Pavel Kastl

Ľubomír Burgr

28. 8. 1964 Prešov

vážna hudba
skladba, husle

Pôsobenie v: Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE

Bio

Bio

1979 – 1985
Konzervatórium v Košiciach (husle – Štefan Demeter)
1985 – 1990
huslista v orchestri Divadla Jonáša Záborského v Prešove
1986
spolu s Martinom Marinčákom zakladateľ skupiny Ali Ibn Rachid
1990
príchod do Bratislavy
1991
člen divadelného združenia Stoka, kde pôsobil ako hudobník, skladateľ a herec
od 1995
člen súboru Požoň sentimentál
1996 – 1999
štúdium na VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)
1999
spoluzakladateľ skupiny Dogma spolu s Martinom Burlasom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom
2000
spoluzakladateľ Združenia pre súčasnú operu (spolu s Martinom Burlasom, Monikou Čertezni, Ingrid Hrubaničovou, Máriusom Kopcsayom, Zuzanou Piussi)

"Burgrova skladateľská identita je výsledkom stretu rôznych svetov a tak (ako u Martina Burlasa či Mariána Vargu) jeho hudobná aktivita prekračuje žánrové hranice. S divadlom ho spája pôsobenie v súbore Stoka, s rockovou hudbou vlastná skupina Ali Ibn Rachid a k tzv. vážnej hudbe ho vedie schopnosť abstrahovať od módnych trendov a sledovať líniu svojského spôsobu vyjadrenia. Jeho hudba odráža viac polemický a relativistický aspekt súčasnej tvorby než aspekt technologický, t. j. viac sa sústreďuje na hodnoty skryté za vrstvou vyjadrovacích prostriedkov. To ho spája s celou skupinou jemu generačne blízkych skladateľov, no Burgr zostáva sám sebou a niekde na polceste medzi intuitívnou a akademicky podkutou kompozíciou tvorí skladby, ktorých lyrické jadro je často zahalené alúziami a hrou kontextov. Jeho divadelné piesne a krátke hudobné útvary stavajú pred poslucháča viacrozmerný svet odkazov na žáner umelej, ľudovej piesne či šansónu a zdanlivé smerovanie k persifláži sa v nich často prudko zmení na efekt pravého opaku – prostého odhaleného citu."

(ZAGAR, Peter: Ľubomír Burgr. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 57.)

Diela

 • opera
 • Smrť v kuchyni.

  Komorná opera pre štyroch spevákov a komorný súbor
  2001 57'
  TEXT: Ľubomír Burgr a kolektív
  OBSADENIE: 2vf, 2vm, 2cl, pf, synth, vl, vc, mg
 • Tête-à-tête

  2002
 • symfonický orchester
 • Terasy

  1998 17'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Posledný bozk mŕtvemu

  1999 14'
  TEXT: Biblia
  OBSADENIE: b, CM, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Hopak

 • Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá

  1996 5'
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: fl, vn, ac, vc, pf
 • Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú

  1997 5'
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Unisono suita

  1997 10'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Your Good Feeling

  1997 6'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf, mg
 • Suita Nie sen

  1998 10'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Short Bach I & II

  2000 3'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Výkrik do tmy

  2002
 • Mimo obrazu

  2003
 • sólový nástroj
 • Title

  pre akordeón
  1994 1' 30''
  OBSADENIE: ac
 • Elevátor

  pre akordeón a mg. pás
  1997 4'
  OBSADENIE: ac, mg
 • Oproti

  pre akordeón a mg. pás
  1998 4' 30''
  OBSADENIE: ac, mg
 • Vnútri

  pre akordeón a mg. pás
  1998 5'
  OBSADENIE: ac, mg
 • From Any Bars

  2000 OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Ligea

  pre klavír
  1996 15'
  OBSADENIE: pf
 • šesť nástrojov
 • Bože, Bože, prečo si mi odpustil?

  pre dve sláčikové triá
  1997 11'
  OBSADENIE: 2vn, 2vl, 2vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • There is one problem, you know...

  2000 3'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: v, pf, fl, vn, ac
 • Perfect Job

  2002 TEXT: autor
  OBSADENIE: v, fl, ac, pf
 • hudba pre divadlo
 • Ocot

  1989 TEXT: Miloš Karásek, Blaho Uhlár
 • Predposledná večera

  1989 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Tanap

  1989 TEXT: Miloš Karásek, Blaho Uhlár
 • Ad libitum

  1990 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Bieda

  1990 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • No-No

  1990 TEXT: Miloš Karásek, Blaho Uhlár
 • Dýp inaf

  1991 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Impasse

  1991 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Kolaps

  1991 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Sami meri vari

  1991 TEXT: Laco Kerata, autor
 • Donárium

  1992 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Slepá baba

  1992 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Mam

  1993 TEXT: Laco Kerata a kolektív
 • Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách…

  1993 TEXT: Ľubomír Burgr a Inge Hrubaničová
 • Vres

  1993 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Karavana

  1995 TEXT: Dušan Vicen
 • Beckett

  1996 TEXT: Dušan Vicen
 • Večera nad mestom

  1996 TEXT: Laco Kerata
 • Tváre

  1997 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Dno

  1998 TEXT: Blaho Uhlár a kolektív
 • Nie sen

  1998 TEXT: Dušan Vicen
 • John Gabriel Borkman

  1999 TEXT: Henry Ibsen
 • Okná, brehy, pozostalosti

  2000 TEXT: kolektív
 • Worlds behind the Village

  2000 TEXT: Silvester Lavrík
 • Paranoja

  2004
 • Umri, skap a zdochni

  2005
 • elektroakustické
 • Ogloj Chorchoj

  1991 4' 30''
  OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Na hladine

  1996 TEXT: Laco Kerata
 • Chrobáci v škatuli

  1997 TEXT: Laco Kerata
 • divadelná réžia
 • Hrádza

  2000 TEXT: kolektív autorov
 • Módna prehliadka

  2000 TEXT: Zuzana Piussi a kolektív
 • Čo bude zajtra

  2001 TEXT: kolektív
 • John King

  2001 TEXT: hudba – Daniel Matej, scenár – Zuzana Piussi, Ľubomír Burgr

Bibliografia

 • KOLÁŘ, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 11
 • Čajková, Jaroslava: Divadlo si vystačí bez hudby
  2008 Javisko 2008, č. 4, s. 14 – 17
 • Šedivá, Barbora: Absolútna nerovnováha
  2007 3/4 revue 2007, č. 21/22, s. 25 – 29
 • ŠTEFKOVÁ, M.: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30 – 32
 • Fujak, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra
  2004 Hudobný život 2004, č. 9, s. 40 – 41
 • Rehák, Oliver: Niečo je zhnité vo fungované kultúry : s hercom, režisérom a hudobníkom Ľubom Burgrom o tom, že ...
  2003 Sme 9.8. 2003, č. 30, s. 9 – 10
 • Burgr, Ľubomír; Maliti, Romana; Ferenczová, Zuzana; Janků, Peter; Gašparová, Anna : Nové divadelné priestory
  2002 Javisko 2002, č. 7, s. 4 – 7
 • Sotník, Alexander: Nezmar v ľudskej podobe : "keby som mal štátnu moc, okamžite by som zrušil ministerstvo kultúry," hovorí predseda Združenia pre súčasnú operu Ľubo Burgr
  2002 Profit 2002, č. 27, s. 42 – 43
 • Sotník, Alexander: Nezmar v ľudskej podobe
  2002 Profit 2002, č. 27, s. 42 – 43
 • Krekovič, Slávo: Burgr king
  2002 3/4 revue 2002, č. 13, s. 14 – 17
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 85–86
 • Rehák, Oliver: Ľudia majú chuť robiť niečo spolu : rozhovor s hercom a hudobníkom Ľubom Burgom
  2001 Hospodárske noviny 17.4. 2001, č. 74, s. 8
 • Gajdošová, Eva: Divadelník Ľubomír Burgr
  2000 Javisko 2000, č. 11, s. 2 – 5
 • Gajdošová, Eva: Čo vidím, čo počujem
  1995 Tanec 1995, č. 2, s. 20
 • Personálna bibliografia
 • Lenkov Haydn
  2011 Pravda 15.2. roč. 21, 2011, č. 37, s. 34
 • Peter a Lucia
  2009 KOD 2009, č. 6, s. 22 – 25
 • Hetstato
  1999 Divadlo v medzičase 1999, č. 3-4, s. 12 – 13
 • Kríza opery v čase postmoderny (Christopher Marthaler- The unanswered question)
  Posledná sezóna? (sprievodca po divadelnej sezóne 1998/99), Divadelný ústav, Bratislava

Diskografia

 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: Jozef Lupták : Cello JOZEF LUPTÁK : CELLO
  2003 CD – Mediálny inštitút TI 0005 2 331
  1. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  2. Christian Wolff: Cello Suite Variation
   Jozef Lupták (vc)
  3. Ľubomír Burgr: From Any Bars
   Jozef Lupták (vc)
  4. Hilary Jeffery: Still Moving for Solo Cello
   Jozef Lupták (vc)
  5. Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
   Jozef Lupták (vc)
  6. Jozef Lupták: Convergences I – V
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Plasticity PLASTICITY
  2002 CD – Slovart Records SR-0049
  1. Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
   Boris Lenko (ac)
  2. Marek Piaček: Sunshine
   Boris Lenko (ac)
  3. Ľubomír Burgr: Title
   Boris Lenko (ac)
  4. Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
   Boris Lenko (ac)
  5. Guy Klucevsek: Bandoneons, Basil and Bay Leaves
   Boris Lenko (ac)
  6. Maurizio Kagel: Rrrrrrr... 3 skladby pre organ
   Boris Lenko (ac)
  7. Howard Skempton: Small Change
   Boris Lenko (ac)
  8. Howard Skempton: Home and Abroad
   Boris Lenko (ac)
  9. Howard Skempton: Summer Waltz
   Boris Lenko (ac)
  10. Howard Skempton: Deeply Shaded
   Boris Lenko (ac)
  11. Howard Skempton: Cakes and Ale
   Boris Lenko (ac)
  12. Lois V Vierk: Blue Jets Red Sprites
   Boris Lenko (ac)
  13. John Zorn: Road Runner
   Boris Lenko (ac)
  14. Per Nørgård: Le bal somnambule
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľubomír Burgr: Mimo obrazu
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
 • Ľubomír Burgr: Výkrik do tmy
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Ľubomír Burgr: Perfect Job
  3. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ľubomír Burgr: Smrť v kuchyni.
  Komorná opera pre štyroch spevákov a komorný súbor
  18. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Henselová (vf), Stanislav Beňačka, jr. (b)
 • Ľubomír Burgr: There is one problem, you know...
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ľubomír Burgr: Short Bach I & II
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ľubomír Burgr: From Any Bars
  8. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Ľubomír Burgr: Oproti
  pre akordeón a mg. pás
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ľubomír Burgr: Vnútri
  pre akordeón a mg. pás
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ľubomír Burgr: Nie sen
  20. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ľubomír Burgr: Bože, Bože, prečo si mi odpustil?
  pre dve sláčikové triá
  14. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lucia Šaray (vn), Michaela Bozzato (vn), Dmitrij Kopčák (vl), Bálint Kovács (vl), Teodor Brcko (vc), Jaroslav Šarišský (vc)
 • Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Ľubomír Burgr: Hopak
  26. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
  26. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
  Charakteristický kus
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau
  pre komorný súbor
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Marek Piaček: Desirée
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu
  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Ilja Zeljenka: Spomienka
  (pre Požoň sentimentál)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Ľubomír Burgr: Elevátor
  pre akordeón a mg. pás
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ľubomír Burgr: Tête-à-tête
  17. 5.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luxemburg, LU


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 02. 2015