Profil osobnosti

Foto: Pavol Malovec Autor: Archív

Pavol Malovec

16. 4. 1957 Praha

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1976 – 1981
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, gitara – Jozef Zsapka)
1988 – 1991
VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský a Vladimír Bokes)
1989 – 1991
hudobný redaktor vo vydavateľstve OPUS
1995 – 1996
redakcia prílohy Almanachu Proglas: Ikon – listy pre sacrum a profánum
1997 – 2002
redaktor v Národnom hudobnom centre
od 2002
pedagóg hry na gitare na Základnej umeleckej škole

"Tvorbu P. Malovca charakterizuje dôraz na introvertné, meditatívne a lyrické prvky hudobnej výpovede. Jeho hudobný jazyk úplne obchádza výdobytky povojnovej avantgardy a vychádza predovšetkým z konkrétnych prvkov jednotlivých inštrumentálnych tradícií (husľová hra v dvoch Invokáciách, gitarová hra v dvoch Monológoch a v Canzone) a hudobno-historických štýlových období. Východiskom formovania hudobnej štruktúry je preňho modálna diatonika, ktorá sa často opiera o alúzie na gregoriánsky chorál (Praeambulum). V zrelších skladbách z posledného obdobia dominuje sakrálna orientácia (napríklad skladba Cum angelis je vlastne inštrumentálne koncipovaným omšovým cyklom), ktorú umocňuje aj použitie tradičných biblických textov, zverených výlučne sólovému hlasu, sprevádzanému striedmo obsadeným inštrumentálnym súborom (Psalmus 137; Magnificat; Stabat mater; Agnus Dei). Samotný tvorivý prejav sa tak stáva pre autora médiom jeho vízie religiózneho hudobného umenia."

(GODÁR, Vladimír: Pavol Malovec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 182.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Credo pre orchester

  2001 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Preludium e fuga per orchestra d’archi

  1980 8'
  OBSADENIE: archi
 • Cum Angelis per orchestra da camera e tamburi di aqua

  1995 25'
  OBSADENIE: fl, ob, taq, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ave Maria

  pre soprán, sláčikový orchester a vibrafón
  2014 OBSADENIE: s, orch: archi, vbf
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Prelúdium per chitarra e orchestra

  1980 10'
  OBSADENIE: gui, orch
  Ikona audio
 • sólový nástroj
 • Invocazione I per violino solo

  1983 10'
  OBSADENIE: vn
 • Monologo per chitarra

  1983 6'
  OBSADENIE: gui
 • Canto per flauto traverso

  1987 6'
  OBSADENIE: fl
 • Canzona per chitarra

  1988 8'
  OBSADENIE: gui
 • Invocazione II per violino solo

  1989 9'
  OBSADENIE: vn
 • Monologo II per chitarra

  1990 6'
  OBSADENIE: gui
 • Arcus

  pre violončelo sólo
  2006 OBSADENIE: vc
 • Intráda

  pre gitaru
  2013 OBSADENIE: gui
 • Musica per viola

  2017 OBSADENIE: vl
 • dva nástroje
 • Musica per due violini

  1982 8'
  OBSADENIE: 2vn
 • Musica nocturna per flauto traverso e chitarra

  1986 8'
  OBSADENIE: fl, gui
 • Cantus per Elisabeth per flauto e violoncello

  2006 OBSADENIE: fl, vc
 • štyri nástroje
 • Ritornel

  2010 OBSADENIE: 4gui
 • sláčikové kvarteto
 • Cantus firmus per quartetto d’archi

  1987 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Hommage per quintetto strumenti a fiati

  1988 13'
  OBSADENIE: fl, cl, ob, fg, cr
 • 10–15 nástrojov
 • Preambulum per orchestra da camera

  1988 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, vbf, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Psalmus 137 per soprano e orchestra da camera

  1992 12'
  OBSADENIE: s, fl, ob, clb, archi
 • Magnificat

  per soprano e orchestra da camera
  1995 16'
  OBSADENIE: s, orch: fl, ob, cl, archi
 • Stabat Mater

  per soprano solo e quatro strumenti
  1996 12'
  OBSADENIE: s, 2vn, cl, vc
 • Agnus Dei

  pre soprán a dve violončelá
  1998 OBSADENIE: s, 2vc
 • Ave, maris stella

  pre soprán, husle a violončelo
  2000 OBSADENIE: s, vn, vc
 • Kyrie

  pre soprán a sláčikové kvarteto
  2002 OBSADENIE: s, 2vn, vl, vc
 • Magnificat

  per soprano solo e tre stromenti
  2005 OBSADENIE: s, 2vn, vc
 • Veni Creator Spiritus

  pre soprán a sláčikové kvarteto
  2008 OBSADENIE: s, 2vn, vl, vc
 • Victimae paschali laudes

  2010 OBSADENIE: s, vn, vl, vc
 • Esencia

  pre soprán, husle a violončelo
  2012 OBSADENIE: s, vn, vc
 • inštruktívne
 • Miniatúry pre štyri flauty

  1982 OBSADENIE: 4fl
 • Prelúdiá pre malých gitaristov

  1984 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: gui
 • Suita pre malých gitaristov

  1986 OBSADENIE: gui
 • Intermezzo pre dve flauty

  1988 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2fl
 • Desať etud pre gitaru

  1989 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: gui
 • Malá suita pre detský súbor

  1990 OBSADENIE: 6fld, fl, cmb, vn, vc
 • elektroakustické
 • Modus

  1981 8' 29''
  OBSADENIE: C
 • dlhometrážny hraný film
 • O Jankovi Kľúčiarovi

  1994 RÉŽIA: I. Kováč
  OBSADENIE: DH

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GODÁR, Vladimír: Duchovná tvorba Pavla Malovca
  2004 Slovo 2004, č. 25
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 16-17
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • LETZ, Róbert: Umenie v katakombách? Rozhovor s Pavlom Malovcom
  1995 Proglas roč. 6, 1995, č. 1, s. 3–4
 • Personálna bibliografia
 • Život a tvorba Jozefa Malovca
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 9–13
 • Sakrálne versus profánne?
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 1, s. 17–19
 • Jacques Maritain
  1994 Katolícke noviny 1994, č. 18, s. 8
 • Olivier Messiaen
  1993 Katolícke noviny 1993, č. 20, s. 10

Diskografia

 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Malovec: Musica per viola
  23. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (Ne)známa hudba 2017, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl)
 • Pavol Malovec: Ave Maria
  pre soprán, sláčikový orchester a vibrafón
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Malovec: Intráda
  pre gitaru
  7. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Krajčo (gui)
 • Pavol Malovec: Esencia
  pre soprán, husle a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Pavol Malovec: Ritornel
  28. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto, Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui), Radka Krajčová (gui), Martin Krajčo (gui)
 • Pavol Malovec: Victimae paschali laudes
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Pavol Varga (vn), Lukáš Turčina (vl), Pavol Kulifaj (vc)
 • Pavol Malovec: Cantus per Elisabeth per flauto e violoncello
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl), Michal Sťahel (vc)
 • Pavol Malovec: Magnificat
  per soprano solo e tre stromenti
  23. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Anežka Kara - Drmolová (vn), Michal Sťahel (vc)
 • Pavol Malovec: Cum Angelis per orchestra da camera e tamburi di aqua
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Thieri Ebam (taq)
 • Pavol Malovec: Kyrie
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Malovec: Ave, maris stella
  pre soprán, husle a violončelo
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Peter Krajniak (vn), Jozef Lupták (vc)
 • Pavol Malovec: Agnus Dei
  pre soprán a dve violončelá
  17. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Teodor Brcko (vc), Michal Sťahel (vc)
 • Pavol Malovec: Stabat Mater
  per soprano solo e quatro strumenti
  25. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Viliam Trgo (vn), Beáta Rašková (vn), Matej Drlička (cl), Boris Bohó (vc)
 • Pavol Malovec: Invocazione II per violino solo
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn)
 • Pavol Malovec: Cantus firmus per quartetto d’archi
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmonické kvarteto
 • Pavol Malovec: Intermezzo pre dve flauty
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Pavol Malovec: Invocazione I per violino solo
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Pavol Malovec: Arcus
  pre violončelo sólo
  27. 5.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pulse Festival 2006, St. James Church, Londýn, UK
  INTERPRETI: Michal Sťahel (vc)
 • Pavol Malovec: Credo pre orchester
  14. 6.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Karlove Vary, CZ
  INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Karlove Vary

Fotogaléria

 • Foto: Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes 1985 Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Malovec, Pavol: Prelúdium per chitarra e orchestra
Video

 • Pavol Malovec o svojej tvorbe

  2012-11-20

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 03. 2019