Profil osobnosti

Foto: Jaroslav Meier Autor: Rastislav Polák

Jaroslav Meier

7. 12. 1923 Hronov – 2001

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1939 – 1944
Deutsches Hochschulinstitut für Musik in Prag (organ – A. Nowakowski, klavír – J. Langer, kompozícia – F. Finke)
1947 – 1949
nostrifikácia diplomu nemeckého učilišťa v Prahe na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
1949 – 1956
referent pre vážnu hudbu v Čs. rozhlase v Bratislave
1956 – 1987
spoluzakladateľ Čs. televízie na Slovensku a šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania v Bratislave

Diela

 • opera
 • Noc pred nesmrteľnosťou

  1975 33'
  TEXT: skladateľ podľa A. Arbuzova
 • Dreváky

  Komická opera v jednom dejstve (2 obrazoch)
  1977 TEXT: skladateľ podľa G. de Maupassanta
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Čin-čin

  1980 TEXT: J. Krčméry podľa Ľ. Podjavorinskej
 • balet
 • Dievčatko so zápalkami

  1963 30'
  TEXT: skladateľ
 • symfonický orchester
 • Tance z môjho kraja

  1976 9'
  OBSADENIE: orch
 • Bratislavské slávnosti

  pre orchester
  1982 8'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Piesne z môjho kraja

  1962 8'
  OBSADENIE: br, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Aká to vôňa

  TEXT: Š. Žáry
  OBSADENIE: v, CM, orch
 • Vzkriesenie

  TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Concerto da camera

  pre organ a sláčikový orchester
  1980 12'
  OBSADENIE: org, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Prelúdium a dvojitá fuga

  pre klavír
  1956 7' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Desať malých skladieb

  1968 VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Toccata et Fuga

  pre organ
  1956 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Fantasia Concertante

  per organo
  1978 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Tri impromptu

  pre husle a klavír
  1980 6' 30''
  OBSADENIE: vn, pf
 • deväť nástrojov
 • Malá baroková serenáda

  1965 6'
  OBSADENIE: 9fiati
 • 16–20 nástrojov
 • Concertino per tromba principale, due oboi, due corni, timpani, piano et archi

  1994 OBSADENIE: tr, orch: 2ob, 2cr, tp, pf, archi
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dva sonety

  1965 8'
  TEXT: M. Buonarroti, V. Turčány
  OBSADENIE: br, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Nočné piesne

  pre mezzosoprán a klavír
  1962 8' 30''
  TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
 • Slohy lásky

  1962 9'
  TEXT: S. Ščipačev
  OBSADENIE: br, pf
 • Mojim deťom

  1970 5'
  TEXT: J. V. Sládek, J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Božská láska

  1977 12'
  TEXT: P. Verlaine, M. Válek
  OBSADENIE: br, pf
 • inštruktívne
 • Pre malé detičky sú tieto skladbičky

  1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • úpravy
 • A. Zimmerman: Missa pastoralis

  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • J. L. Bella: V tichej noci

  OBSADENIE: br, CM, org, orch
 • J. M. Sperger: Concert

  OBSADENIE: cb, orch
 • J. S. Bach: Toccata a fuga (Dorická)

  OBSADENIE: orch
 • J. S. Kusser: Erindo

  dramma giocoso per musica; inštrumentácia opery
  90'
  TEXT: Jela Krčméry
 • detský zbor
 • En ten tulipán

  1971 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CB
 • Pionierom

  1981 OBSADENIE: CB

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • SVOBODA, Juraj: Empatický pokus o autoportrét
  2006 Dali nám viac, ako (sme) si mysleli, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2006, s. 55–58

Diskografia

 • Foto: Jaroslav Meier JAROSLAV MEIER
  1986 LP – Opus 9111 1732
  1. Jaroslav Meier: Nočné piesne
   Ľuba Baricová (ms), Klára Havlíková (pf)
  2. Jaroslav Meier: Tri impromptu
   Ewald Danel (vn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
   Anna Predmerská-Zúriková (org)
  4. Jaroslav Meier: Bratislavské slávnosti
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Jaroslav Meier: Concerto da camera
   Anna Predmerská-Zúriková (org), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jaroslav Meier: Concertino per tromba principale, due oboi, due corni, timpani, piano et archi
  20. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Otakar Trhlík (dir.)
 • Jaroslav Meier: Tri impromptu
  pre husle a klavír
  17. 5.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
 • Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
  per organo
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)
 • Jaroslav Meier: Božská láska
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Szücs (br), Ľudovít Marcinger (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 02. 2016