Profil osobnosti

Foto: Tomáš Nemec Autor: archív HC

Tomáš Nemec

30. 10. 1970 Humenné

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1985 – 1991
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Ľudmila Kojanová)
1991 – 1996
VŠMU (Marián Lapšanský)
1992 – 1995
účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch (Lazar Berman, Eugen Indjić, Peter Toperczer a Halina Czerny-Stefańska)
od 1997
pedagóg klavírnej hry a komornej spolupráce na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
od 1999
pedagóg klavírnej hry na VŠMU v Bratislave

Tomáš Nemec ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom VŠMU, ale aj s Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Portugalským symfonickým orchestrom a i. Spolupracoval s domácimi a zahraničnými dirigentmi (napr. Adriano, Samuel Bill, Ondrej Lenárd, Kypros Markov, Martin Mázik, Róbert Stankovský, Kirk Trevor, Peter Feranec, Peter Breiner a i.) a v rámci komornej spolupráce s viacerými interpretmi (Monika Štreitová-Popelářová, fl, Zuzana Gréková, ob, Pavel Bogacz, Alexander Jablokov, Peter Michalica a Peter Michalík, vn, Jozef Luptáčik st., cl a mnohí ďalší).  Okrem domácich pódií sa predstavil aj v Českej republike, Maďarsku, Bosne a Hercegovina, Nemecku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku. V súčasnosti sa okrem koncertnej činnosti a pedagogickej práci na VŠMU venuje aj korepetítorským aktivitám v Slovenskom filharmonickom zbore. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas a nahrávacie spoločnosti Marco Polo a Slovart records.

Bibliografia

 • Berger, Igor: Mimoriadny Rossini
  2018 Hudobný život 2018, č. 3, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • Torkošová, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 15
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 3
 • Dohnalová Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 3
 • Puškášová, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2006 Hudobný život 2006, č. 7-8, s. 14 – 15
 • Čížik, Vladimír: Z Mirbachovských matiné (recenzia recitálu 17. 3.)
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 14
 • Čížik, Vladimír: Tomáš Nemec
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 95 – 97
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu (recenzia recitálu)
  1999 Hudobný život 1999, č. 7–8, s. 25
 • Lesan, Marian: Zrkadlová sieň paláca potrebuje nový klavír (recenzia recitálu)
  1998 Večerník, Bratislava 1998, č. 165
 • Javorský, Igor: Filharmonické poobhliadnutie (o interpretácii Lisztovho koncertu Es dur so SF)
  1998 Hudobný život 1998, č. 14–15, s. 12
 • Palovčík, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci
  1997 Hudobný život 1997, č. 22, s. 8
 • -mj- /Jurík, Marián/: Tomáš Nemec do TIJI
  1996 Hudobný život 1996, č. 14, s. 8
 • Skřepek, Roman: Z košického hudobného života
  1996 Hudobný život 1996, č. 12, s. 4
 • NL: Malá príjemná premiéra
  1994 Pravda 25.1. roč. LXXV, 1994, č. 19, s. 11
 • Berger, Igor: Hummelova klavírna súťaž
  1993 Hudobný život 1993, č. 18, s. 1–2

Diskografia

 • Foto: Eugen Suchoň – Klavírne dielo 1928 – 1984 EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984
  2018 CD – R197 0003-2-331
  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Mayuko Kida Takine (pf)
  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107
   Jordana Palovičová (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1
   Martin Chudada (pf)
  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2
   Peter Šandor (pf)
  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3
   Eduard Lenner (pf)
  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4
   Norbert Daniš (pf)
  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5
   Adam Stráňavský (pf)
  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Tomáš Nemec (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Jordana Palovičová (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a
   Zuzana Biščáková (pf)
  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Adam Stráňavský (pf)
  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Mayuko Kida Takine (pf)
  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b
   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Biščáková (pf)
  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H
   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)
 • Foto: Bratislavské dychové okteto BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO
  2006 CD – UW 0003-2-131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es
   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)
  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
   Bratislavské dychové okteto
  3. Ilja Zeljenka: Okteto
   Bratislavské dychové okteto
  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
   Bratislavské dychové okteto
  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode
   Tomáš Nemec (pf), Věra Rašková (fl), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Ladislav Práger (fg)
 • Foto: MUSICA ACADEMICA MUSICA ACADEMICA
  1994 CD – Slovart Records SR-0006-2-131
  1. Fritz Kreisler: Recitatív a scherzo pre sólové husle
   Peter Šaray (vn)
  2. Franz Schubert: Tri piesne
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Nokturno E dur op. 62 č. 2
   Tomáš Nemec (pf)
  4. Franz Liszt: La Campanella
   Tomáš Nemec (pf)
  5. Georg Christoph Wagenseil: Concerto pre pozaunu a sláčikový orchester
   Albert Hrubovčák (tn), Mladí bratislavskí umelci, Anton Popovič (dir.)
  6. Luigi Arditi: The Dream of Home
   Ľubica Vargicová (s), Darina Lacková (pf)
  7. Henri Dutilleux: Sonatína pre flautu a klavír
   Tomáš Janošík (fl), Helena Gáfforová (pf)
  8. William Walton: Bagatela pre sólovú gitaru
   Miloš Tomašovič (gui)
  9. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Juraj Kováč (vc)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž Ferenca Liszta v Budapešti (HU)
  1996, 2001 - čestné uznanie
 • Tribúna mladých interpretov (TIJI) UNESCO, Lisabon (PT)
  1996 - finalista
 • Medzinárodná klavírna súťaž Johannesa Brahmsa v Pörtschachu (AT)
  1994 - 2. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava
  1993 - 2. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1991 - 2. cena
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1990 - čestné uznanie
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1988 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Filas: Smiles and Tears
  20. 9.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik, jr. (cl), Jozef Eliáš (cl), Tomáš Nemec (pf)
 • Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky
  19. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne etudy č. 2
  17. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Nemec (pf)
 • Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Tomáš Nemec (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-05-12 Matiné v Mirbachovom paláci
  Igor Fábera, Simona Pingitzer a Tomáš Nemec

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 04. 2018