Profil osobnosti

Foto: Milan Novák Autor: Pavel Kastl

Milan Novák

12. 8. 1927 Trakovice

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1944 – 1949
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, dirigovanie – Kornel Schimpl, kompozícia – Alexander Moyzes)
1949 – 1950
dirigent SĽUKu
1950 – 1951
dirigent Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu
1952 – 1988
dirigent a umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave
od 1995
spolupráca s prešovským Univerzitným komorným orchestrom Camerata academica a pridruženými komornými telesami

"Ťažiskom Novákovho tvorivého príspevku je kompozičná tvorba siahajúca od drobných inštruktívnych skladieb a folklórnych úprav cez scénickú, zborovú, piesňovú tvorbu, hudobno-tanečné scény až po väčšie scénicko-dramatické útvary. Novákove diela v tejto oblasti charakterizuje optimistický prejav, temperamentný rytmus, zmysel pre klenuto vedenú vokálnu líniu.
Novákova tvorivosť bola i je vedená spontánnou muzikalitou. V jeho skladbách sa zračí nielen technická a technologická zdatnosť, ale aj dávka zdravej intuície zakotvenej v prirodzenej muzikalite."

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Milan Novák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 213.)

Diela

 • opera
 • Prestávka

  Opera v jednom dejstve
  1985 52'
  TEXT: Ján Štrasser
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • opereta
 • Plná poľná lásky

  Opereta
  1957 TEXT: Milan Ferko
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tp, bat, ar, gui, ac, archi
 • Nie je všedný deň

  Hudobná komédia v troch dejstvách
  1959 TEXT: P. Ševčovič
  OBSADENIE: vv, CM, 2fl, ob, 2cl, fg, 2cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, gui, cel, archi
 • muzikál
 • Opera Mafiozo

  Muzikál v dvoch častiach
  1981 TEXT: V. Stanikov, P. J. Oravec, J. Štrasser
  POSTAVY: Antonio, Eleonora, Beatrice, Olivetti, Vittorio, Don Martinbianco, Don Carpanorosso, Emilio, Prvý policajt, Druhý policajt, 1. technik, 2. technik, Carlo
  OBSADENIE: vv, orch: 2fl (1flp), ob, 2cl, fg, 3cr, 3tr, 3tn, tp, bat, ar, gui, pf, archi
 • symfonický orchester
 • Lezginka

  1960 4'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 3tr, 3tn, tp, bat, archi
 • Štyri prelúdiá

  pre symfonický orchester
  1980 21'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), tp, bat, 2ar, archi
 • Rapsódia

  pre symfonický orchester
  1982 10' 30''
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, cpl, cmp, archi
 • Scherzo

  pre orchester
  1982 11' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Rozprávka

  1993 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Gaudeamus

  Malá suita v starom slohu pre komorný orchester
  1983 12'
  OBSADENIE: orch: fl, 2cr, pf/cmb, archi
 • Slávnostná predohra

  1983 10'
  OBSADENIE: archi, tp
 • Suita v starom slohu

  pre sláčikový orchester a klavír ad libitum
  1986 8'
  OBSADENIE: archi, pf
 • Rondino

  pre komorný orchester
  1988 5'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • Jesenné rondino

  pre sláčikový orchester
  2007 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Kto chce novú vojnu

  Štyri piesne pre barytón a orchester
  1960 OBSADENIE: br, orch: 2fl, ob, 2cl, fg, 3cr, 2tr, tn, tp, bat, ar, archi
 • Deň clivo dohára

  Štyri piesne pre soprán a orchester (klavír) na starú čínsku poéziu
  1966 13' 30''
  TEXT: Li Po, Ču Šu Čen
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, pf/orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, bat, cel, archi
 • Prekroč náš čas

  pieseň pre barytón a orchester (klavír)
  1972 14'
  TEXT: Štefan Ladižiamsky
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf/orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cmp, archi
 • Hory a srdce

  Štyri piesne pre bas a orchester (klavír)
  1973 21'
  TEXT: Pavol Koyš
  OBSADENIE: b, pf/orch: 2fl, 3ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cpl, pf, archi
 • Aby bol život na zemi...

  Kantáta pre soprán, organ, sláčiky a bicie nástroje
  1975 15' 30''
  TEXT: Mak Dizdar
  OBSADENIE: s, bat, vbf, org, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Človek nie je sám

  Malá kantáta pre soprán, recitátora, miešaný zbor a orchester
  1971 TEXT: Štefan Ladižinský
  OBSADENIE: s, spk, CM, orch
 • Láska

  1976 TEXT: Ján Štrasser
  OBSADENIE: s, a, CM, orch
 • Chvála rukám

  Pieseň-melodráma
  1981 TEXT: Štefan Ladižinský
  OBSADENIE: v, spk, CM, orch
 • O jednej hviezde

  1981 TEXT: Štefan Ladižinský
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Nežnosti

  Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester
  1986 24'
  TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: t, CM, orch
  Ikona audio
 • zbor a orchester
 • Dumka o Nálepkovi

  pre mužský zbor a orchester
  1962 TEXT: Š. Ladižinský
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Pieseň o červenej zástave

  1971 TEXT: Štefan Ladižinský
  OBSADENIE: CB, orch/pf
 • Komu zem zdobí dlaň

  1977 TEXT: Boris Droppa
  OBSADENIE: CB, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Concertino

  pre trúbku, sláčiky, klavír štvorručne a bicie nástroje
  1964 16'
  OBSADENIE: tr, orch: pf4m, bat, archi
  Ikona audio
 • Retrospektívy

  pre flautu, štvorručný klavír a sláčikový orchester
  1996 15'
  OBSADENIE: fl, pf4m, archi
  Ikona audio
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Elégia

  pre husle a sláčikový orchester
  1951 OBSADENIE: vn, archi
 • Tri skladby

  pre hoboj a orchester (klavír)
  1965 17'
  OBSADENIE: ob, orch/pf
 • Reminiscencie

  pre violončelo a orchester
  1969 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, bat, pf, archi
 • Koncert pre harfu a komorný orchester

  1972 21'
  OBSADENIE: ar, orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
  Ikona audio
 • Koncert pre violončelo a orchester

  1977 24'
  OBSADENIE: vc, orch: fl, ob, cl, fg, cr, bat, 2ar, pf, archi
  Ikona audio
 • Hudba pre trombón a sláčikový orchester

  1985 12'
  OBSADENIE: tn, archi
 • Parafrázy

  pre flautu a komorný orchester
  1985 18' 30''
  OBSADENIE: fl, orch: 2ar, bat, archi
 • Five o'clock

  pre flautu a komorný orchester
  1995 OBSADENIE: fl, orch
 • Concertino

  pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie
  2001 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac, orch: archi, ar, bat
 • Popradské concertino

  pre klavír a komorný (žiacky) orchester
  2006 12'
  OBSADENIE: pf, orch
 • A od Prešova

  Malé variácie pre flautu a sláčiky
  2009 OBSADENIE: fl, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Návraty

  Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester
  1985 21'
  OBSADENIE: vc, ar, orch: 2fl, ob, 2cl, fg, 2cr, bat, archi
  Ikona audio
 • inštrumentálne komorné diela
 • Cyklus skladieb pre občianske záležitosti

  1977 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
 • sólový nástroj
 • Dve bagately

  1957 OBSADENIE: ob
 • Romantické miniatúry

  pre harfu
  1967 24'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ar
  Ikona audio
 • Sonáta

  pre harfu
  1982 15'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: ar
 • Etudový valčík (Valčíková etuda)

  pre barytónový akordeón
  1996 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Dekamerón

  Desať variácií na dórskú tému pre akordeón
  2001 13'
  OBSADENIE: ac
 • Ad libitum

  pre sólovú flautu
  2011 OBSADENIE: fl
 • Variácie na ľudovú pieseň

  pre klávesový akordeón
  2013 10'
  OBSADENIE: ac
 • Monológ

  pre gitaru
  2015 7'
  OBSADENIE: gui
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Klavírna suita č. 1

  1963 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Gaudeamus

  Malá suita v starom slohu pre štvorručný klavír
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Suita v starom slohu

  1986 VYDAVATEĽ: Colour Music
  OBSADENIE: pf
 • Aram

  Hudobný žart na motívy Šabľového tanca pre štvorručný klavír
  2002 5'
  OBSADENIE: pf4m
 • Tanečná suita

  pre štvorručný klavír
  2002 12'
  OBSADENIE: pf4m
 • Romantické miniatúry

  pre klavír
  2004 OBSADENIE: pf
 • Improvizácia

  pre klavír
  2007 2' 55''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Sedemkrížiková bagatela

  2014 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Pastorale a Capriccio

  pre organ
  1989 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Roztopašný valčík

  pre dva akordeóny
  3'
  OBSADENIE: 2ac
 • Elégia

  pre husle a klavír
  1951 1951, rev. 2011, 8'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína

  pre klarinet a klavír
  1959 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Sonatína pre violončelo a klavír

  (Prímorské zážitky)
  1961 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Concertino

  pre trúbku a klavír
  1965 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tr, pf
 • Tri tance

  pre violončelo a klavír
  1970 14'
  VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonatína č. 1

  pre flautu a klavír
  1978 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Hudba pre trombón a klavír

  1985 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tn, pf
 • Parafrázy

  pre flautu a klavír
  1985 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Cisárske variácie

  pre violu a klavír
  1990 13' 30''
  OBSADENIE: vl, pf
 • Sonatína č. 2 "Five o'clock"

  pre flautu a klavír
  1991 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Impromptu

  pre hoboj a klavír
  1993 8' 30''
  OBSADENIE: ob, pf
 • Sonatína

  pre fagot a klavír
  1995 14'
  OBSADENIE: fg, pf
 • In modo classico

  Tri miniatúry pre altový saxofón a klavír
  1997 7' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: sxa, pf
 • Malá romanca

  pre basklarinet a klavír
  1999 12'
  OBSADENIE: clb, pf
 • Scherzino

  pre basklarinet a klavír
  1999 OBSADENIE: cln, pf
 • P. F. 2002

  pre dva akordeóny
  2002 OBSADENIE: 2ac
 • Tri invencie

  pre gitarové duo
  2002 9'
  OBSADENIE: 2gui
 • Rondino

  pre flautu a klavír/akordeón
  2003 6'
  VYDAVATEĽ: Presto
  OBSADENIE: fl, pf/ac
 • Tri dialógy

  pre akordeón a klavír
  2003 OBSADENIE: ac, pf
 • Miniatúry

  pre flautu a gitaru
  2004 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Tri tatranské bukoliky

  pre violončelo a akordeón
  2004 OBSADENIE: vc, ac
  Ikona audio
 • Canto amoroso

  pre harfu a violončelo
  2006 12'
  OBSADENIE: ar, vc
 • Romanca (Cinquantaine)

  pre violončelo a klavír
  2006 4'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Dolcissimo

  pre violončelo a klavír
  2010 5'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Stupnicová "Western" etuda

  pre violončelo a klavír
  2010 5'
  VYDAVATEĽ: Presto
  OBSADENIE: vc, pf
 • Malá romanca

  pre flautu a klavír
  2011 VYDAVATEĽ: Presto
  OBSADENIE: fl, pf
 • tri nástroje
 • Divertimento

  pre hoboj, klarinet a fagot
  1980 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Variácie

  pre sláčikové trio
  1988 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Hudba pre flautu, husle a klavír (Musica per ogni tempi)

  1990 OBSADENIE: fl, vn, pf
 • Traja mušketieri

  pre trio akordeónov
  1996 6'
  OBSADENIE: 3ac
 • Suita piccola

  pre dvoje huslí a violončelo
  1997 8' 25''
  OBSADENIE: 2vn, vc
 • Invencie pre tri gitary

  (pôvodný názov Tri triá pre 18 strún)
  2002 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 3gui
 • štyri nástroje
 • Tri bagately

  1971 OBSADENIE: 4arm
 • Miniexhibícia

  pre kvarteto trombónov
  1992 10'
  OBSADENIE: 4tn
 • Suita pre tri hoboje a anglický roh

  1993 14'
  OBSADENIE: 3ob, ci
 • Tri epizódky

  pre tri klarinety a basklarinet
  1998 14'
  OBSADENIE: 3cl, clb
 • Noveletta a variácie

  pre štyri violončelá
  2008 10'
  OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Kvartetino

  pre sláčikové kvarteto (jednočasťové)
  1986 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Päť serenád

  pre sláčikové kvarteto
  1990 12' 10''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto

  1974 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Študentské reflexie

  pre flautové kvinteto
  1991 9'
  OBSADENIE: 5fl
 • Happy music (Fašiangová)

  pre štyri flauty (klarinety) a klavír
  2001 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 4fl/cl, pf
 • Hudba pre hoboj a sláčikové kvarteto

  2007 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Akvarely

  1986 13'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
  Ikona audio
 • Brassparódie

  pre 2 trúbky, lesný roh, trombón a tubu
  1989 12'
  OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • Intrády

  pre 2 trúbky, lesný roh a 2 trombóny
  1989 OBSADENIE: 2tr, cr, 2tn
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Básne sú unavené

  Štyri piesne na slová slovenských básnikov pre soprán, violončelo a harfu
  1969 12'
  OBSADENIE: s, vc, ar
 • Piesne o kvetoch

  1971 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Môjmu milému

  Päť piesní pre soprán a sláčikové kvarteto na verše Jozefa Pavloviča
  1972 TEXT: J. Pavlovič
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve slovenské ľudové piesne

  pre stredný hlas a klavír
  2003 7'
  OBSADENIE: v, pf
 • Sen

  Štyri piesne pre soprán a klavír na slová poézie M. Budzákovej
  2013 TEXT: Mária Budzáková
  VYDAVATEĽ: Presto
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Šesťkrát v tanečnom rytme pre deti

  1962 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: V, pf
 • Od jari do zimy

  Šestnásť klavírnych skladieb pre deti
  1964 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Spievajúce mandarínky

  pre detský zbor a tanečný orchester
  1966 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CB, orch
 • Hory, hory zelené

  40 slovenských ľudových piesní v ľahkej klavírnej úprave
  1967 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Vábenie slnka

  Kantáta pre detský zbor a orchester (klavír)
  1968 OBSADENIE: CB, orch
 • Hra, v ktorej sa spí

  Detská revue
  1971
 • Detský deň

  Suita pre orchester
  1975
 • Dve priateľky

  Duettina pre zobcové flauty
  1978 OBSADENIE: 2fld
 • Intervalové miniatúry

  pre trúbku a klavír
  1983 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tr, pf
 • Lístok do pamätníka

  pre flautu, violončelo a klavír
  1990 6'
  OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Bukolika

  pre hoboj (zobcovú flautu) a klavír
  1992 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob/fld, pf
 • Variácie na detskú tému

  pre klarinet (flautu) a klavír
  1992 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl/fl, pf
 • Dobré ráno!

  pre barytónový akordeón
  1994 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Malá passacaglia

  pre dvoje huslí a klavír
  1995 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Sedem drobností

  pre dve flauty a klarinet (husle, akordeón)
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2fl, cl/vn/ac
 • Bonbónik

  pre barytónový akordeón
  1996 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Mladým flautistom

  20 skladbičiek pre ZUŠ
  1996 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Tri skladbičky (pre detičky)

  pre trúbku a klavír
  1996 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tr, pf
 • Zlostný dialóg

  pre akordeón
  1996 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Malé variácie na francúzsku tému

  pre husle (flautu), violončelo a klavír
  1997 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn/fl, vc, pf
 • Bábika

  pre barytónový akordeón
  1999 3'
  OBSADENIE: ac
 • Klaun

  pre barytónový akordeón
  1999 2'
  OBSADENIE: ac
 • Námornícka polka

  1999 3'
  OBSADENIE: ac
 • Pesničky stredného Gemera I.

  1999 20'
  OBSADENIE: pf
 • Pesničky stredného Gemera II.

  1999 12'
  OBSADENIE: fld, pf
 • Pesničky stredného Gemera III.

  1999 10'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Pesničky stredného Gemera IV.

  1999 10'
  OBSADENIE: cl, pf; 4cl
 • Podtatranská sonatína

  pre barytónový akordeón
  1999 10'
  OBSADENIE: ac
 • Putovanie s medvedíkom

  2001 6'
  VYDAVATEĽ: Edition Rondo Prague 2003
  OBSADENIE: ac
 • A-D-G-C

  2003 30'
  VYDAVATEĽ: ZUŠ Kežmarok
  OBSADENIE: vc, pf
 • Malá kvartová fantázia

  2003 5'
  OBSADENIE: ac
 • Rajecké nálady

  pre štyri violončelá
  2003 8'
  OBSADENIE: 4vc
 • Štyri maličkosti

  pre flautu a akordeón
  2003 8'
  OBSADENIE: fl, ac
 • Dve prázdninové príhody

  pre komorný orchester
  2004 VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: orch: fl, archi, gui, cio, tpc, pto
 • Pri Prešporku na Dunaji

  pre flautu a sláčikový orchester
  2004 6'
  OBSADENIE: fl, archi
 • Tatranský akvarel

  pre dve zobcové flauty (soprán, alt) a klavír
  2004 5'
  OBSADENIE: 2fld, pf
 • Tanček po slovensky

  pre husle a klavír
  2013 OBSADENIE: vn, pf
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Keby všetky deti sveta

  Šesť piesní pre detský zbor a orchester (klavír)
  1961 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, orch/pf
 • Do kolečka, do kola

  Desať piesní pre detský zbor a orchester
  1965 24'
  TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, orch
 • Dobre je nám

  23 piesní pre deti jasľového a predškolského veku
  1973 TEXT: Vilma Šimková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Štyri detské dvojhlasy

  Detské piesne pre detský zbor a klavír
  1978 OBSADENIE: CB, pf
 • Detské piesne

  pre detský zbor a orchester
  1979 OBSADENIE: CB, orch
 • Štyri piesne deťom

  pre detský zbor a klavír (1, 2, 3), a cappella (4)
  1986 OBSADENIE: CB, pf
 • hudba pre divadlo
 • Fuente Ovejuna

  1953
 • Port Arthur

  1954
 • Škriepky v Chioze

  1955
 • Dom Bernardy Alby

  1957
 • Federico García Lorca: Dom Bernardy Alby

  1957
 • Pevnosť na Bugu

  1957
 • Tanec nad plačom

  1957
 • Macbeth

  1958
 • Zbojníci

  1959
 • Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov

  1963 RÉŽIA: Zdeno Kraus
 • O myšiach a ľuďoch

  1963
 • Herodes a Herodias

  1968
 • V zajatí doby

  1973
 • Hamlet

  1974
 • úpravy folklóru
 • To šarišské pole

  1952 OBSADENIE: CMa, orch
 • Fujarôčka moja

  1953 OBSADENIE: t, CMa, orch
 • Veje vietor

  1955 OBSADENIE: CMa
 • Pri Dunaji šaty perú

  1956 OBSADENIE: s, CMa, orch
 • Pime chlapci

  1957 OBSADENIE: CMa
 • Vodu, vodu

  1957 OBSADENIE: CMa
 • Povedzže mi, povedz

  1965 OBSADENIE: CMa
 • Ej, mám ja lúčku

  1966 OBSADENIE: CMa, orch
 • Tri kokavské žartovné

  1967 OBSADENIE: CM, orch
 • Zahrajže mi, zahraj

  1967 OBSADENIE: CM, orch
 • Tri východoslovenské piesne

  1969 OBSADENIE: 3vf, orch
 • Prišlo slnko

  1975 OBSADENIE: CM, orch
 • Hrajteže nám

  1976 OBSADENIE: CM, orch
 • Dve regrútske z Liptova

  1977 OBSADENIE: CMa
 • Partizán

  1988 OBSADENIE: CM
 • Išlo dievča

  1993 OBSADENIE: CM
 • Poľana, Poľana

  1993 OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Spev o Povstaní

  pre barytón
  1954 10'
  OBSADENIE: br, CMa, orch
 • A ja mám Marínu

  1958 2'
  OBSADENIE: CM
 • Ej, hoscina

  1958 2'
  OBSADENIE: CM
 • Ej, zrútila sa skala

  1958 2'
  OBSADENIE: CM
 • Poslali ma jačmeň viazať

  1958 2'
  OBSADENIE: CM
 • Bratislava, otvor svoje brány

  pre miešaný zbor a cappella
  1973 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Vyletelo vtáča

  1975 TEXT: Š. Ladižinský
  OBSADENIE: CM
 • Hovorí zem

  1987 2' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Chlieb

  1987 3' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Proglas

  pre miešaný zbor/detský zbor a recitátora
  1994 OBSADENIE: CM/CB, spk
 • Janíčko žltovlas

  2003 2'
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Vyhorela lipka

  pre mužský/detský zbor
  1973 2'
  OBSADENIE: CMa/CB
 • Človek žil

  1976 TEXT: Ján Štrasser
  OBSADENIE: CMa
 • Moja Marína

  2002 8'
  OBSADENIE: CMa
 • Ej, pobili Janíčka

  2003 3'
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Ľúbostná sonatína

  Štyri ženské zbory a cappella
  1960 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Na Slavíne

  1960 TEXT: E. Králiková
  OBSADENIE: CB
 • Poďme deti

  1960 OBSADENIE: CB
 • Táborový trubač

  1960 TEXT: M. Krahulec
  OBSADENIE: CB
 • Naša budúcnosť

  1963 TEXT: Milan Ferko
  OBSADENIE: CB, archi
 • Mohyla – Spomienka

  1964 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB
 • Piesne o zvieratkách

  pre detský zbor a cappella
  1971 OBSADENIE: CB
 • Zažblnkala vlnka

  Šesť detských riekaniek pre detský zbor a Orffov inštrumentár
  1971 4' 30''
  OBSADENIE: CB, orf
 • Jarná pieseň

  1976 TEXT: B. Droppa
  OBSADENIE: CB
 • Vďaka ujo partizán

  pre detský zbor
  1977 OBSADENIE: CB
 • Rozkvitnutá vlasť

  1984 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB
 • Smiešne piesne

  pre detský zbor a klavír
  1987 OBSADENIE: CB, pf
 • Prázdninová

  1992 OBSADENIE: CB
 • Proglas na slová Konštantína-filozofa

  1992 5'
  OBSADENIE: CB, spk
 • Slovenčina

  pre detský zbor a cappella/klavír
  1995 2' 30''
  OBSADENIE: CB/pf
 • Vtáčie dialógy

  pre detský zbor a klavír
  1995 11'
  OBSADENIE: CB, pf
 • zbor a nástroje
 • Vitaj, hrdina

  1962 TEXT: B. Wallnerová
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Adam v škole sedel...

  1963 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Rytier tvaroh

  1963 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Štrajk v škole

  1963 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Päťkrát v tanečnom rytme

  1964 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Pieseň letí, hľadá deti

  1966 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Novoročná raketa '70

  1970 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Gúľa sa gúľa zemeguľa

  1976 TEXT: B. Droppa
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Žiari šatka

  1976 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Na slniečku

  Dvanásť piesní pre detský zbor a dychové kvinteto
  1977 OBSADENIE: CB, fl, ob, cl, fg, cr
 • Sedem slovenských ľudových piesní

  1977 OBSADENIE: CB, ar
 • Vitaj kamarátka, vitaj kamarát

  1977 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Biele rána

  1981 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Náš deň

  Suita pre detský zbor na verše Jána Štrassera
  1981 16'
  TEXT: J. Štrasser
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, fl, trg
 • Štyri tváre roka

  Kantáta pre detský zbor a orchester/klavír
  1984 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Búvaj dieťa krásne

  1993 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Večne zelené

  1994 OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Chceme žiť v láske

  Minikantáta pre ženský zbor, flautu a sláčiky/4-ručný klavír
  2001 11'
  TEXT: Jana Hudáková
  OBSADENIE: CF, fl, archi/pf4m
 • Canere est proprium officium homini

  pre detský zbor, brass kvintet a organ
  2004 3'
  OBSADENIE: CB, fl, ob, cl, fg, cr, org
 • zbor a klavír
 • Na svete je detí ako smetí

  1960 TEXT: Milan Ferko
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Pieseň mladých modelárov

  1960 TEXT: B. Wallnerová
  OBSADENIE: CB, pf
 • Rozhovor s hviezdičkou

  1962 TEXT: B. Wallnerová
  OBSADENIE: CB, pf
 • Malá žaloba na veľkých

  1964 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pripravený buď

  1964 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf
 • Slepá baba

  1965 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf
 • Šťastné žihadlo

  1965 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf
 • Lietajúce taniere

  1967 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CB, pf
 • Prišli páni z Bratislavy

  1968 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pokolenie budúcnosti

  1974 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Priateľstvo je mocný hrad

  1974 TEXT: V. Muránska
  OBSADENIE: CB, pf
 • Svieť, slniečko, svieť

  1974 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Čo je mier

  1975 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tridsať šťastných letokruhov

  Kantáta pre detský zbor a orchester
  1975 12'
  TEXT: B. Droppa
  OBSADENIE: CB, pf/orch: fl,ob, cl, fg, cr, ar, cpl, archi
 • Pozdrav októbru

  1977 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf
 • Spievanky

  1978 TEXT: B. Droppa
  OBSADENIE: CB, pf
 • Poďakovanie

  1981 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Vlak

  1981 TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pesničky z lesa

  1982 TEXT: M. Figuli
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tri piesne o radosti

  1982 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf
 • Náš zbor

  1983 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf
 • September svieti

  1983 TEXT: V. Hujík
  OBSADENIE: CB, pf
 • Deň detí

  1984 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf
 • Výletný letný vlak

  1984 TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tancuj, tancuj

  1985 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf
 • Bratislavský pochod

  1987 TEXT: Ľ. Moravčík
  OBSADENIE: CB, pf
 • Poďte všetci medzi nás

  1988 TEXT: K. Ondrejka
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tatry 2004

  Kantáta pre miešaný zbor a klavír (štvorručný)
  2005 12'
  TEXT: J. Hudáková
  OBSADENIE: CM, pf4m
 • populárna hudba – piesne
 • Mamulienka moja

  TEXT: B. Droppa
 • Šťastie príde v nedeľu

  Foxtrot z rovnomenného filmu
  1958 TEXT: Jiří Suchý, Ján Lacko
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Keby som mal dvadsaťdva

  1963 TEXT: Tibor Grünner
 • Zavčas rána, za tmy

  1975 TEXT: Tomáš Janovic, Ján Štrasser
 • Táto zem je stokrát tvoja

  1981 TEXT: J. Štrasser
 • Budem s ním

  1984 TEXT: Ján Štrasser
 • Tam je ten dom

  1984 TEXT: Ján Štrasser
 • Želám ružiam dážď

  1984 TEXT: Ján Štrasser
 • jazz
 • Blues

  1964 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • hudba pre rozhlas
 • V krajine Čuganda

  1968 TEXT: M. Ferko
 • Kohútik-viťúzik

  1969 TEXT: M. Ferko
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Geologická činnosť vody

  1954 RÉŽIA: Š. Orth
 • Najkrajšie leto

  1954 RÉŽIA: P. Gajdoš
 • Na snehových stráňach Malej Fatry

  1955 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Pohyb – nepriateľ únavy

  1955 RÉŽIA: P. Miškuv
 • Dary tejto zeme

  1958 RÉŽIA: K. Barlík
 • Domov, súčasť nášho života

  1958 RÉŽIA: P. Čalovka
 • Päť otázok a jedna

  1958 RÉŽIA: K. Barlík
 • Stroje zajtrajška

  1958 RÉŽIA: K. Barlík
 • Človek z Málinca

  1959 RÉŽIA: R. Urc
 • Prvé sólo

  1961 RÉŽIA: Š. Orth
 • Taká svadba ešte nebola

  1961 RÉŽIA: M. Rábek
 • Druháci

  1962 RÉŽIA: I. Húščava
 • Posledný

  1963 RÉŽIA: I. Húščava
 • Ruky a pamiatky

  1963 RÉŽIA: I. Húščava
 • Mám 20 rokov

  1964 RÉŽIA: C. Kováč
 • Štúdia v čierno-bielom

  1964 RÉŽIA: I. Húščava
 • Cesta túžby

  1965 RÉŽIA: I. Húščava
 • Čas nezastavíš

  1975 RÉŽIA: J. Pogran
 • Najkrajšiu báseň všetkým pokoleniam ja napíšem

  1979 RÉŽIA: M. Černák
 • Umenie vzdoru

  1979 RÉŽIA: P. Záchenský
 • S Lacom Chudíkom v Hronci

  1980 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • dlhometrážny hraný film
 • Čert nespí

  1956 RÉŽIA: Peter Solan, František Žáček
 • Čisté ruky

  1956 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Nie je Adam ako Adam

  1956 RÉŽIA: P. Bielik
 • Štyridsaťštyri

  1957 RÉŽIA: Paľo Bielik
 • Posledný návrat

  1958 RÉŽIA: František Kudláč
 • Šťastie príde v nedeľu

  1958 RÉŽIA: Ján Lacko
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, gui, archi
 • Kapitán Dabač

  1959 RÉŽIA: Paľo Bielik
 • Havrania cesta

  1962 RÉŽIA: M. Hollý
 • Cnostný Metod

  1979 RÉŽIA: Ján Lacko
 • hraný televízny film
 • Aj vtedy rozkvitli kvety

  1971 RÉŽIA: J. Gogál
 • Anička Jurkovičová

  1983 RÉŽIA: Ján Lacko
 • Nepokojný mier

  1986 RÉŽIA: J. Lacko
 • animovaný film
 • O dvanácti měsíčkách

  1960 RÉŽIA: O. Hoffmann
 • hudobnodramatické pásma a revuálne programy
 • Veselá vojna

  1959
 • Smer Praha!

  1960
 • Orlie hniezda nedobyjú

  1963
 • Kde sa končí hra

  1964 TEXT: Ján Guoth
 • Strýčko z Ameriky

  1966
 • Balada o strome

  1967 39'
 • Lysistratiáda

  1968
 • Dumka z hôr

  pre dvoch recitátorov, mužský zbor a orchester
  1972 7'
  OBSADENIE: 2spk, CMa, orch
 • Memento a krédo

  1972
 • Belasé ráno chráň

  Tanečno-spevácke pásmo (spoluautor Igor Bázlik)
  1981

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity v Prešove
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 66–90
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010, s. 20-28
 • SEDLICKÝ, Tibor: Milan Novák
  1997 K dejinám zborového spevu na Slovensku. 2, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava 1997, s. 19–23
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 315
 • GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...
  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 6, s. 3, 5
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 409–411
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 10
 • MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre
  2019 In: operaslovakia.sk/roznorodost-zanrov-hudobno-zabavneho-divadla-v-presovskej-spevohre/
  Operaslovakia 2019
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Šanca pre mladých
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 28 – 29
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Na úvod sezóny
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 7
 • (red): Spomienka na Alexandra Moyzesa
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 12
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 3
 • JURČO, Martin: Milan Novák: "Leopoldov mi dal hudobný základ". Stretnutie s autorom filmovej hudby, operiet, muzikálov, populárnych piesní
  2012 Leopoldov roč. 26, 2012, č. 1, s. 2–7
 • JURČO, Martin: Skladateľ Milan Novák spomína aj na Trnavu
  2012 Novinky z radnice roč. 23, 2012, č. 1, s. 25–26
 • ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 305–307
 • (klm): Popradčania sa poďakovali skladateľovi Milanovi Novákovi prostredníctvom jeho hudby
  2007 Poprad. Noviny občanov mesta roč. 18, 2007, č. 93, s. 2
 • (krl): K osemdesiatinám Milana Nováka
  2007 Poprad. Noviny občanov mesta roč. 18, 2007, č. 92, s. 1
 • (krl): Hudobný skladateľ Milan Novák miluje Poprad a Tatry
  2007 Poprad. Noviny občanov mesta roč. 18, 2007, č. 18, s. 5
 • KARHÚTOVÁ, Eva: Uctili si tvorbu Milana Nováka
  2003 Podtatranské noviny roč. 44, 2003, č. 50, s. 5
 • (krl): Milan Novák: Hudba musí žiť, potrebuje publikum
  2001 Poprad. Noviny občanov mesta roč. 12, 2001, č. 96, s. 5
 • (šel): Stretnutie s Milanom Novákom
  1997 Poprad. Noviny občanov mesta roč. 8, 1997, č. 15, s. 5
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dve prázdninové príhody pre komorný orchester : Rozhovor s hudobným skladateľom Milanom Novákom
  1996 Národná osveta, príloha Etuda roč. 2, 1996, č. 3, s. 3
 • PALOVČÍK, Michal: Treba mi zmeniť životný program : S národným umelcom Milanom Novákom
  1988 (11.6.) Pravda roč. 69, 1988 (11.6.), č. 136, s. 4
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Národný umelec Milan Novák
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 11, s. 10
 • (lun): Umením k výchove človeka : Jubileum zaslúžilého umelca Milana Nováka
  1987 (12. 8.) Práca roč. 42, 1987 (12. 8.), č. 187, s. 6
 • KINCELOVÁ, Emília: Skladatelia pred zjazdom : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom
  1987 (18.2.) Práca roč. 42, 1987 (18.2.), č. 40, s. 6
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Popoludnie u Novákovcov : S jubilantom, zaslúžilým umelcom, plukovníkom Milanom Novákom v kruhu jeho rodiny
  1987 Slovenka roč. 39, 1987, č. 33, s. 20–21
 • HATRÍK, Juraj: K prameňom optimizmu : Zaslúžilý umelec Milan Novák – hudobný skladateľ
  1987 Rytmus roč. 38, 1987, č. 7, s. 32–33
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec Milan Novák
  1987 Nové slovo roč. 29, 1987, č. 40, s. 13
 • MARTON, Ivan: Tvorca sviežo invenčný : Jubilant zaslúžilý umelec Milan Novák
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 16, s. 4
 • JAKUBCOVÁ, Dana: Do budúcnosti sa pozerám optimisticky : S jubilujúcim zaslúžilým umelcom Milanom Novákom
  1987 Bratislava roč. 14, 1987, č. 1, s. 46–47
 • VAJDA, Igor: Dve vtipné frašky v košickej opere : Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi
  1986 Nové slovo roč. 28, 1986, č. 29
 • POHRONEC, Juraj: Hudba vždy násobí sily človeka : Hovoríme s umeleckým vedúcim VUSu v Bratislave zaslúžilým umelcom plk. Milanom Novákom
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 4, s. 4
 • MEZOVSKÁ, Silvia: Nazretie do plánov zaslúžilého umelca Milana Nováka
  1983 (15.9.) Hlas ľudu roč. 29, 1983 (15.9.), č. 218, s. 2
 • BŽOCHOVÁ, Jana: Mafiozo v Bratislave : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom
  1982 (6. 2.) Smena roč. 35, 1982 (6. 2.), č. 31, s. 6
 • ČIŽMÁRIK, Rudolf: Zápas a trvalé hudobné hodnoty
  1981 (24.1.) Pravda roč. 62, 1981 (24.1.), č. 20, s. 5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Hovoríme so skladateľom, zaslúžilým umelcom Milanom Novákom
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 13, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • LADIŽINSKÝ, Štefan: Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku a Milan Novák
  1976 Rytmus roč. 27, 1976, č. 9, s. 26–27
 • KARŠAY, Alexander: Stretnutie s Milanom Novákom
  1973 Popular 1973, č. 4, s. 11–13

Diskografia

 • Foto: Milan Novák : Works for Harp MILAN NOVÁK : WORKS FOR HARP
  2015 CD – Hudobný fond SF 00892131
  1. Milan Novák: Romantické miniatúry
   Kristína Obžerová (ar)
  2. Milan Novák: Básne sú unavené
   Alžbeta Ondrušová-Svobodová (s), Juraj Fazekaš (vc), Miloslav Vildner (ar)
  3. Milan Novák: Sonáta
   Kristína Obžerová (ar)
  4. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 10 : Stal sa zázrak ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 10 : STAL SA ZÁZRAK
  2007 CD – Hudobný fond SF 00522331
  1. Tomáš Seidmann: Keď sme v tráve sedeli
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Orchester Gustáva Offermanna
  2. Jaroslav Laifer: Večer
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  3. Jaroslav Laifer: Kroky k tabuli
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  4. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna
   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Ján Siváček: Vlčí mak
   Zuzka Lonská (v), Orchester Karla Vlacha
  6. Gejza Dusík: Už pláva loď moja
   Jozef Kuchár (v), Orchester Karla Vlacha
  7. Ján Melkovič: Prší
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Karla Vlacha
  8. Ľudovít Štassel: Sto chutí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  9. Jaroslav Laifer: Stal sa zázrak
   Zdeněk Sychra (v), Orchester Karla Vlacha
  10. Pavol Zelenay: Domček pre dvoch
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  11. Pavol Zelenay: List a twist
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  12. Teodor Šebo-Martinský: Bláznivá melódia
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  13. Jaroslav Laifer: Týždeň bez teba
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  14. Braňo Hronec: Telegrafný kľúč
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  15. Wiliam Bukový: Povedz mi otec
   Jana Beláková (v), Michal Belák (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  16. Alois Bouda: Svadobný svedok
   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  17. Jaroslav Laifer: Veronika
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Jozef Krištof (v), L-kvarteto Jaroslava Laifera
  18. Miloš Lánik: Nad Sevillou
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  19. Róbert Hrebenár: Plesová rumba
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  20. Milan Novák: Keby som mal dvadsaťdva
   Ivan Krajíček (v), Rytmická skupina Ľubomíra Stacha
  21. Wiliam Bukový: Pýtam sa, pýtam
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  22. Braňo Hronec: Oslia serenáda
   Zuzka Lonská (v), Vokálne kvarteto, Orchester Juraja Velčovského
  23. Ferdinand Brehovský: Nesebar spí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  24. Braňo Hronec: In vino veritas
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Zbor, Combo Gustáva Offermanna
  25. Ľudovít Štassel: Mám rada rytmus
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Želám ružiam dážď ŽELÁM RUŽIAM DÁŽĎ
  1984 LP – Opus 9114 1506
  1. Milan Novák: Želám ružiam dážď
   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  2. Milan Novák: Budem s ním
   E. Červená (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  3. Milan Novák: Tam je ten dom
   Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  4. Igor Bázlik: Rukovačka
   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  5. Peter Breiner: Vojenský kalendár
   Eva Biháryová (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  6. Igor Bázlik: Mier na dlani
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  7. Igor Bázlik: U nás každý deň
   Eva Biháryová (v), E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  8. Milan Novák: Belasé ráno chráň
   Eva Biháryová (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  9. Peter Breiner: Mosty
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  10. Jozef Valouch: Pravda na dlani
   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  11. Igor Bázlik: Tvoje nežné slová
   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  12. Igor Bázlik: Zem patrí nám
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Prečo sa máme rozísť PREČO SA MÁME ROZÍSŤ
  1978 LP – Opus 9113 0634
  1. Pavol Zelenay: Stretnutie
   František Krištof Veselý (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Milan Novák (dir.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Milan Novák MILAN NOVÁK
  1977 LP – Opus 9111 0510
  1. Milan Novák: Reminiscencie
   Igor Gavryš (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Víťazný deň : Skladby pre slávnostné príležitosti VÍŤAZNÝ DEŇ : SKLADBY PRE SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI
  1977 LP – Opus 9114 0579
  1. Miroslav Brož: Víťazný deň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Izidor Glorik: Tanec družby
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Michal Galovec: Brigádam socialistickej práce
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Ján Siváček: Slávnostný valčík
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Michal Galovec: Zemplínske reminiscencie
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Michal Galovec: Tatrasvit
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Karol Elbert: Nám sa s úsmevom kráča
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec
  8. Zdeněk Cón: Pesnička a mier
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Milan Novák: Komu zem zdobí dlaň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Igor Bázlik: Tým, ktorí nespia
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Milan Novák: Pieseň o červenej zástave
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Vieroslav Matušík: Vánok vieme strážiť
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Igor Bázlik: Maľovaný svet
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Tridsať ruží TRIDSAŤ RUŽÍ
  1975 LP – Opus 9116 0427
  1. Ivan Horváth: Tridsať ruží
   Zdeněk Sychra (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Tomáš Seidmann: Nikdy ešte nebol taký máj
   Gabriela Šusteková-Húščavová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Ali Brezovský: Tam pri Dukle
   Miroslav Ličko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Peter Smékal: Mladá pieseň
   Milan Rusnák (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Štefan Chrobák: Obraz rodnej zeme
   Marika Škultétyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Ivan Horváth: Tridsiata jar
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Igor Bázlik: Človek sa rodí
   Helena Blehárová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Ivan Horváth: Dubový stôl
   Eva Sepešiová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Milan Novák: Zavčas rána, za tmy
   Eva Biháryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ali Brezovský: Drotársky chlieb
   Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Vieroslav Matušík: Skús
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Igor Bázlik: Mosty pre ľudí
   Marcela Laiferová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Orchester mladých : dirigent Miroslav Šmíd ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD
  CD – ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931
  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Július Kowalski: Malá detská suita
   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Igor Dibák: Malá suita
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
 • Foto: Reminiscencie : detský spevácky zbor Prieboj REMINISCENCIE : DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRIEBOJ
  CD – BM Recording
  1. Ilja Hurník: Voda voděnka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  2. Otmar Mácha: Ej, hoja, hoja
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  4. spiritual: Dry Bones
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  5. Marc Shaiman: I Will Follow Him
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  6. Frederic Loewe: My Fair Lady
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  7. Jean Absil: Le cirque de volant – Puma, Amazonka
   Eva Balagová (pf), Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  8. Belo Felix: Na cintoríne vecí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  9. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  10. Igor Bázlik: Štyri slovenské ľudové piesne
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  11. Juraj Hatrík: Ak sa nám fúga vydarí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  12. Zdenko Mikula: Dvanásť – Za Gbelama na kopci (Gbely)
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Na tanci
   Detský spevácky zbor Prieboj, Iveta Beneová (fl), Lukáš Žofčín (ob), Peter Kazán (cl), Vladimír Sedlák (fg), Ján Goliáš (cr), Alfonz Poliak (dir.)

Ocenenia

 • Rytier medzinárodnej kultúry
  2012 za celoživotné dielo zamerané na rozvoj hudobnej kultúry
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1973 za dielo Prekroč náš čas

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Milan Novák: Sen
  Štyri piesne pre soprán a klavír na slová poézie M. Budzákovej
  5. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Bukovinská Michaela (s), Mária Budzáková (pf)
 • Milan Novák: Five o'clock
  pre flautu a komorný orchester
  12. 9.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Milan Novák: A od Prešova
  Malé variácie pre flautu a sláčiky
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Jana Berčíková (fl), Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Milan Novák: Malá passacaglia
  pre dvoje huslí a klavír
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Jana Krajčiová (vn), Michal Brandys (vn), Veronika Dzurová (pf)
 • Milan Novák: Noveletta a variácie
  pre štyri violončelá
  21. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Cellomania
 • Milan Novák: Jesenné rondino
  pre sláčikový orchester
  27. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Milan Novák: Improvizácia
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Novák (pf)
 • Milan Novák: Canto amoroso
  pre harfu a violončelo
  18. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar), Eugen Prochác (vc)
 • Milan Novák: Invencie pre tri gitary
  (pôvodný názov Tri triá pre 18 strún)
  16. 3.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana Historickej budovy Evanjelického a. v. kolégia, Prešov, SK
  INTERPRETI: Eva Kmecová (gui), Denisa Mochňacká (gui), Ján Juščák (gui)
 • Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
  pre violončelo a akordeón
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Milan Novák: Miniatúry
  pre flautu a gitaru
  31. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Kaplnka, Barokový kaštieľ vo Sv. Antone, Svätý Anton, SK
  INTERPRETI: Barbara Gisler-Haase (fl), Walter Würdinger (gui)
 • Milan Novák: Tri dialógy
  pre akordeón a klavír
  12. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Ivan Gajan (pf)
 • Milan Novák: Chceme žiť v láske
  Minikantáta pre ženský zbor, flautu a sláčiky/4-ručný klavír
  15. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PKO – Čierny orol, Prešov, SK
  INTERPRETI: Iuventus Pedagogica, Juliána Majerníčeková (fl), Camerata Academica, Tatiana Švajková (dir.)
 • Milan Novák: Dekamerón
  Desať variácií na dórskú tému pre akordeón
  21. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Milan Novák: P. F. 2002
  pre dva akordeóny
  21. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Vladimír Čuchran (ac)
 • Milan Novák: Concertino
  pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie
  29. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Do Ki Kim (dir.)
 • Milan Novák: Tri epizódky
  pre tri klarinety a basklarinet
  4. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské klarinetové kvarteto
 • Milan Novák: Scherzino
  pre basklarinet a klavír
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb)
 • Milan Novák: Retrospektívy
  pre flautu, štvorručný klavír a sláčikový orchester
  1. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XVI. celoštátny festival komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale, Markušovce, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Milan Novák: Suita pre tri hoboje a anglický roh
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Juraj Klatt (ob), Veronika Poláková (ob), Ladislav Roth (ci)
 • Milan Novák: Miniexhibícia
  pre kvarteto trombónov
  11. 9.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Milan Novák: Pastorale a Capriccio
  pre organ
  22. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Kamrlová (org)
 • Milan Novák: Hovorí zem
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)
 • Milan Novák: Chlieb
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)
 • Milan Novák: Brassparódie
  pre 2 trúbky, lesný roh, trombón a tubu
  1989 Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Ladislav Strešnák (tr)
 • Milan Novák: Variácie
  pre sláčikové trio
  1988 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Milan Novák: Nežnosti
  Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester
  14. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Milan Novák: Návraty
  Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester
  15. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Milan Novák: Parafrázy
  pre flautu a komorný orchester
  27. 11.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michaela Nováková (fl), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)
 • Milan Novák: Hudba pre trombón a sláčikový orchester
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Milan Novák: Slávnostná predohra
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Milan Novák: Rapsódia
  pre symfonický orchester
  14. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Milan Novák: Scherzo
  pre orchester
  1. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Milan Novák: Divertimento
  pre hoboj, klarinet a fagot
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Milan Novák: Štyri prelúdiá
  pre symfonický orchester
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Milan Novák: Tridsať šťastných letokruhov
  Kantáta pre detský zbor a orchester
  7. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sála Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.)
 • Milan Novák: Sonatína č. 1
  pre flautu a klavír
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
  23. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Milan Novák: Bratislava, otvor svoje brány
  pre miešaný zbor a cappella
  29. 9.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
  25. 5.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)
 • Milan Novák: Tri skladby
  pre hoboj a orchester (klavír)
  19. 11.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)
 • Milan Novák: Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov
  19. 10.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajové divadlo Trnava, Trnava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Milan Novák: Monológ
  pre gitaru
  5. 11.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Die Kirche Herz Jesu, Zürich, CH
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Milan Novák: Gaudeamus
  Malá suita v starom slohu pre komorný orchester
  10. 4.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Veľká aula Karolína, Praha, CZ
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)
 • Milan Novák: Malá romanca
  pre basklarinet a klavír
  Prvé uvedenie v zahraničí

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Fotogaléria

 • Foto: Milan Novák 1998 Milan Novák

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Milan Novák 1998 Milan Novák

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Milan Novák 1998 Milan Novák

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Milan Novák 1998 Milan Novák

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Pavel Kastl

Audio

 • Novák, Milan: Akvarely pre dychové kvinteto  Akademické dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Concertino  Miroslav Kejmar (tr), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto  Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Koncert pre harfu a komorný orchester  Kristína Nováková Obžerová (ar), Camerata Slovaca, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Koncert pre violončelo a orchester  Marek Novák (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Návraty  Kristína Nováková Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Nežnosti  Jozef Kundlák (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Retrospektívy  Slávka Bajtošová (fl), Jana Forraiová, Ľudmila Rovňáková (pf4m), Camerata Academica Prešov, Karol Medňanský (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Romantické miniatúry  Kristína Nováková Obžerová (ar)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Tri tatranské bukoliky  Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 08. 2018