Profil osobnosti

Foto: Ivan Parík Autor: Pavel Kastl

Ivan Parík

17. 8. 1936 Bratislava – 2. 3. 2005 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1951 – 1953
súkromné štúdium hudby u Alexandra Albrechta
1953 – 1958
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Andrej Očenáš, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1958 – 1962
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1959 – 1962
dramaturg v Československej televízii v Bratislave
1962 – 1997
pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Katedre hudobnej teórie a Katedre skladby a dirigovania, VŠMU
1968 – 1970
spoluorganizátor seminárov pre súčasnú hudbu v Smoleniciach
1984 – 1994
vedúci Katedry hudobnej teórie VŠMU
1990
menovaný za profesora
1994 – 1996
rektor VŠMU
2003 – 2005
vedúci Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

"Paríkova tvorba vo svojich začiatkoch prezrádza vplyvy Debussyho, Hindemitha a Bartóka. V jeho diele však dominuje osobný introvertný výraz spätý s technológiami povojnovej avantgardy. V období formovania vlastnej hudobnej reči nadviazal predovšetkým na výdobytky Druhej viedenskej školy, najmä na odkaz A. Weberna, ktorý mu bol blízky svojím sústredením sa na vycizelovaný detail. Tento štýl je charakteristický úspornosťou používaných prostriedkov, krehkou a fantazijnou konštrukciou, zvukovou priezračnosťou, akcentom na sónickosť a expresívnosť (Dve piesne na texty starých japonských básnikov; Sonata pre flautu; Piesne o padajúcom lístí; Hudba pre troch; Sonata pre violončelo). Od druhej polovice šesťdesiatych rokov (azda pod vplyvom výtvarného umenia) ešte viac zdôrazňuje sónické elementy, štruktúruje detail a zároveň upevňuje celostnosť kompozície (Hudba k baletu; Fragmenty). Táto potreba ho priviedla do Experimentálneho štúdia, kde vytvoril celý rad skladieb, ktoré patria dnes k zakladateľským dielam slovenskej elektroakustickej hudby (Hommage to William Croft; Variácie na obrazy Miloša Urbáska; Hudba k vernisáži II; In memoriam Ockeghem; Pocta Hummelovi). V týchto kompozíciách realizoval ideu konfrontácie historickej hudby s elektroakustickými technológiami (W. Croft, J. Ockeghem, J. N. Hummel). Vo svojich skladbách uprednostňuje komorné inštrumentálne zoskupenia (Hudba pre Miloša Urbáska; Listy; Meditácia...,), využíva však aj ľudský hlas – spev alebo recitáciu (Videné zblízka nad jazerom; Ako sa pije zo studničky) – a nevyhýba sa ani orchestrálnemu obsadeniu (Musica pastoralis; Hudba pre flautu, violu a orchester; Dve árie na fragmenty textu Stabat mater). Parík vytvoril tiež mnoho scénických a filmových hudieb. Venoval sa i teoretickej činnosti (spolu s B. Režuchom je autorom práce Ako čítať partitúru)."

(GODÁROVÁ, Katarína: Ivan Parík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 223.)

Diela

 • balet
 • Fragmenty

  Balet v jednom dejstve
  1969 23' 30''
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 3cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • symfonický orchester
 • Predohra

  pre veľký orchester
  1962 6'
  OBSADENIE: orch
 • Hudba k baletu

  Štyri fragmenty pre veľký orchester
  1968 16' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 6cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, vbx, xlf, ar, pf, archi
 • Fragmenty

  Suita z baletu
  1969 13'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 3cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • Introdukcia k Haydnovej symfónii č. 102 B dur

  1971 8'
  OBSADENIE: orch: 4fl, 4ob, 4cl, 3fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, bat, archi
 • Musica pastoralis

  pre veľký orchester
  1984 10'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • komorný orchester
 • Musica festiva

  Hudba pre dychové nástroje, kontrabasy a bicie
  1981 7'
  OBSADENIE: 4cr, 4tr, 4tn, 8cb, bat
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ako sa pije zo studničky

  Hudba k poézii M. Rúfusa
  1990 7' 30''
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: spk, orch: fl, 2ob (1ci), 2cl (1clb), fg, cr, tr, ar, archi
 • Triptych

  Kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester
  2003 OBSADENIE: s, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Hudba pre flautu, violu a orchester

  1987 26'
  OBSADENIE: fl, vl, orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, bat, ar, archi
 • sólový nástroj
 • Sonáta pre flautu

  1962 VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: fl
 • Sonáta pre trúbku

  1965 OBSADENIE: tr
 • Hudba k vernisáži

  1967 4'
  OBSADENIE: fl
 • Sonáta pre violončelo

  1967 5' 20''
  OBSADENIE: vc
 • Exercises

  pre trúbku
  1968 OBSADENIE: tr
 • Sonáta pre husle

  1971 OBSADENIE: vn
 • Sonáta pre hoboj

  1973 OBSADENIE: ob
 • Sonáta pre klarinet

  1974 6'
  OBSADENIE: cl
 • Sonáta pre fagot

  1975 6'
  OBSADENIE: fg
 • Sonáta pre trúbku

  1975 7' 30''
  OBSADENIE: tr
 • Sonáta pre violu

  1983 7'
  OBSADENIE: vl
 • Pospevovanie

  pre flautu
  1991 7' 50''
  OBSADENIE: fl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Rapsódia

  pre klavír
  1956 OBSADENIE: pf
 • Tri klavírne skladby

  1960 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Piesne o padajúcom lístí

  pre klavír
  1962 6' 30''
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír

  1966 5'
  OBSADENIE: pf
 • Listy

  Päť drobných skladieb pre klavír
  1994 7' 30''
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Missa brevis

  pre organ
  1957 1957, rev. 1999
  OBSADENIE: org
 • Pastorale

  pre organ
  1979 9'
  OBSADENIE: org
 • Kyrie na pamäť Konštantína filozofa

  pre organ
  1997 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Meditácia

  1956 7' 30''
  OBSADENIE: vl, pf
  Ikona audio
 • Jar

  pre flautu a harfu
  1958 OBSADENIE: fl, ar
 • Pieseň o vysokom starom strome

  pre violončelo a klavír
  1962 OBSADENIE: vc, pf
 • Epitaf II

  pre flautu a gitaru
  1976 6'
  OBSADENIE: fl, gui
 • Nocturno

  pre husle a klavír
  1979 6' 15''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Duo

  pre violy
  1981 7' 25''
  OBSADENIE: 2vl
 • Meditácia nad textami Jacopone da Todiho

  pre flautu a organ
  1997 OBSADENIE: fl, org
 • Tri rozjímania

  Cyklus troch krátkych skladieb pre trúbku in B a organ
  1999 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tr, org
 • dva klavíry
 • Noc

  pre dva klavíry
  1956 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Epitaf na spôsob improvizácií

  pre flautu, violu a violončelo
  1961 OBSADENIE: fl, vl, vc
 • Mikroštúdie

  pre flautu, violu a čembalo
  1963 OBSADENIE: fl, vl, cmb
 • Hudba pre troch

  1964 6'
  OBSADENIE: fl, ob, cl
 • štyri nástroje
 • Quadrofónia

  pre štyri violončelá
  1987 7' 50''
  OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  1958 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Hudba pre Miloša Urbáska

  pre sláčikové kvarteto
  1981 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Pieseň

  pre sláčikové kvarteto
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dve piesne na texty starých japonských básnikov

  1959 4' 30''
  TEXT: No Kijoki, Ki No Curajuki
  OBSADENIE: s, vn, cl, gui, crt, clv, pto
 • Videné zblízka nad jazerom

  pre recitátora a 10 nástrojov
  1979 6' 30''
  TEXT: Maša Haľamová
  OBSADENIE: spk, fl, ob, cl, fg, cr, pf, 2vn, vl, vc (orch)
 • Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

  pre tenor (soprán) a organ (klavír)
  1989 2' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t/s, org/pf
 • Missa brevis

  (vokálno-inštrumentálna úprava)
  2001 OBSADENIE: vv, vc, vf, 2vn, vl, vc, org, fl, tp
 • Meditácia (Ária III.)

  pre soprán, flautu a organ
  2002 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, fl, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve slovenské ľudové piesne

  1960 OBSADENIE: v, pf
 • Čas odchodov

  Dve piesne na básne M. Rúfusa
  1976–1978 9' 20''
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: s/t, pf
 • inštruktívne
 • Pastierik z Drábska

  1978 OBSADENIE: pf4m
 • Podvečerné piesne

  1979 8'
  OBSADENIE: pf/orch: 2fl, cl, pf, archi
 • úpravy folklóru
 • Tri ľudové z Gemera (Gemerské piesne)

  1977 10'
  OBSADENIE: CM
 • Žatva milá žatva

  1978
 • Balada Ej pomo tam

  1979 OBSADENIE: 2vf, zmb
 • miešaný zbor
 • Missa brevis

  pre miešaný zbor
  1957 1957, rev. 1997
  OBSADENIE: CM
 • Citácie

  1964 6'
  TEXT: G. Braque, P. Bonnard, G. Chirico, P. Klee, G. Rouald
  OBSADENIE: CM
 • Štúdia

  pre miešaný zbor
  1965 TEXT: bez textu
  OBSADENIE: CM
 • Medzi horami

  1973 TEXT: Ján Kollár
  OBSADENIE: CM
 • Sená

  Miešaný zbor na poéziu M. Rúfusa
  1982 3' 30''
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CM
 • elektroakustické
 • Hommage to William Croft

  1969 5' 30''
  OBSADENIE: C
 • Hudba k vernisáži II

  1970 16' 25''
  OBSADENIE: C; C+(fl)
 • Variácie na obrazy Miloša Urbáska

  1970 9' 35''
  OBSADENIE: C+(spk, fl)
 • In memoriam Ockeghem

  1971 20' 20''
  OBSADENIE: C
 • Sonata-kánon pre violončelo a mg pás

  1971 7' 45''
  OBSADENIE: C; C+(vc)
 • Vežová hudba

  pre dychové a bicie nástroje
  1971 10'
  OBSADENIE: C; C+(4cr, 4tr, 4tn, cp)
 • Sonata pastoralis ’44

  1974 10' 22''
  OBSADENIE: C
 • Vonku predo dvermi

  1974 OBSADENIE: C
 • Cantica feralia

  1975 12'
  OBSADENIE: C
 • Pocta Hummelovi

  1980 8' 15''
  OBSADENIE: C
 • Concerto grosso

  1991 7' 50''
  OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Ľudský hlas

  1965 OBSADENIE: R
 • Tri gaštanové kone

  1966 OBSADENIE: R
 • Kráľ Lear

  1969 OBSADENIE: R
 • Tragédia človeka

  1969 OBSADENIE: R
 • Sv. František z Assisi

  1992 OBSADENIE: R
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Výzva do ticha

  1965 RÉŽIA: D. Hanák
  OBSADENIE: KD
 • Variácie kľudu

  1967 RÉŽIA: D. Hanák
  OBSADENIE: KD
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Slovo

  1978 OBSADENIE: Tv
 • Tri sestry

  1981 OBSADENIE: Tv
 • Medea

  1983 OBSADENIE: Tv
 • Macbeth

  1992 OBSADENIE: Tv
 • animovaný film
 • Sobotienka ide

  1972 RÉŽIA: V. Herold
  OBSADENIE: A
 • Babka Ježibabka

  1980 RÉŽIA: V. Herold
  OBSADENIE: A

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 33–37
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 350–356
 • BUBNÁŠ, Juraj: Idea komornosti ako súčasť individuálneho štýlového formovania Ivana Paríka, žiaka Alexandra Moyzesa
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, STIMUL, Bratislava 2007, s. 259–269
 • CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7–8, s. 46–48
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík
  2002 Slovak Composers After 1900 : Formation and Styles, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 196–206
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík : Fragmenty a úvahy [recenzia knihy]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 39
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík : Solo Sonatas [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 9, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 14
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8–9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)
  2016 In: http://operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-1-cast-recenzie-parik-gresak/
  Opera Slovakia 2016
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Spomienky na Ivana Paríka
  2016 In: operaslovakia.sk/spomienky-na-ivana-parika/
  Opera Slovakia 2016
 • KOLÁŘ, Robert: Ozveny Orfea 2015
  Podvečerné piesne
  2015 roč. 47, 2015, č. 12, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata – Post Scriptum
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 14
 • JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 3-4, s. 15-18
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • KATINA, Peter: Hommage à Ivan Parík
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 8
 • BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 8
 • ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 18
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba ako krehká výpoveď – Ivan Parík, rozhovor
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, s. 87–91
 • (ld): Stretnutie na (staro)nový spôsob
  1998 Hudobný život roč. 24, 1998, č. 16, s. 2
 • PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii
  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov
  1992 (15. 12.) 1992 (15. 12.)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • ČÍŽIK, Vlado: Parík v SF
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 8, s. 7
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Čas odchodov
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 30–33
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 2, s. 33–35
 • ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Videné zblízka nad jazerom
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 4, s. 7
 • DONOVALOVÁ, Viera: Súzvuk hudby s poéziou
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 9, s. 5
 • KLIMO, Štefan: Ivan Parík: Hudba k baletu (4 fragmenty pre veľký orchester)
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 1, s. 37–38
 • Personálna bibliografia
 • Fragmenty a úvahy
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 27–29
 • PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako dirigovať
  2006 Hudobné centrum, Bratislava 2006
 • Z konfesií Ivana Paríka
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 16
 • PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
 • Quo vadis Avantgarde
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 39–42
 • O novom...?
  1997 Hudobný život roč. 39, 1997, č. 21, s. 7
 • Laudatio prof. Ivana Paríka [Ľudovítovi Rajterovi]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 23-24, s. 10
 • Oto Ferenczy 75-ročný
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 7, s. 2
 • Za Jánom Hederom
  1996 Hudobný život roč. 6, 1996, č. 6, s. 2
 • Čo je hudba?
  1996 Hudobný život roč. 1, 1996, č. 28, s. 7
 • Príhovor rektora VŠMU prof. Ivana Paríka
  1994 Hudobný život 1994, č. 22, s. 10–11
 • Otvoriť priestory vzdelávania
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 13, s. 9
 • Opýtali sme sa...
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 10, s. 2
 • Elektroakustické štúdio v Bratislave
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 4, s. 1
 • Z diskusie mimoriadneho zjazdu : Ivan Parík
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 3, s. 4
 • Výchova integrovanej osobnosti : Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 2, s. 10
 • Skladateľ a elektroakustické štúdio
  1989 Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba, Československý rozhlas, Bratislava 1989, s. 151–156
 • O kultúrnosti – a nielen o nej
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 16, s. 5, 7
 • Hudobná mládež a problémy v hudobnom umení
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 122 (28. 5.), s. 5
 • Začnime činmi
  1987 Nové slovo roč. 29, 1987, č. 41, s. 1
 • Naša hudbymilovná mládež?
  1987 Nové slovo roč. 29, 1987, č. 15
 • Má mládež záujem o hudbu?
  1986 Nové slovo roč. 28, 1986, č. 25, s. 14
 • PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru
  1986 Opus, Bratislava 1986
 • Dni kultúry ČSSR v ZSSR
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 8, s. 3, 7
 • Kolokvium očami skladateľa
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 11, s. 1, 3
 • Televízny koncert
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 7-8, s. 351–352
 • Knižné monografie
 • PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy
  2018 Hudobné centrum, Bratislava 2018
  (ed. Vladimír Godár)

Diskografia

 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Ivan Parík : Solo Sonatas IVAN PARÍK : SOLO SONATAS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00942131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Andrea Mosorjaková (fl), Quasars Ensemble
  2. Ivan Parík: Sonáta pre klavír
   Diana Buffa (pf), Quasars Ensemble
  3. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble
  4. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Peter Mosorjak (vn), Quasars Ensemble
  5. Ivan Parík: Sonata-kánon pre violončelo a mg pás
   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble
  6. Ivan Parík: Sonáta pre hoboj
   Béla Horváth (ob), Quasars Ensemble
  7. Ivan Parík: Sonáta pre klarinet
   Martin Mosorjak (cl), Quasars Ensemble
  8. Ivan Parík: Sonáta pre trúbku
   István Siket (tr), Quasars Ensemble
  9. Ivan Parík: Sonáta pre fagot
   Attila Jankó (fg), Quasars Ensemble
  10. Ivan Parík: Sonáta pre violu
   Peter Zwiebel (vl), Quasars Ensemble
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Luminiscence LUMINISCENCE
  2006 CD – Slovart Records SR-0063
  1. Claude Debussy: Syrinx
   Monika Štreitová (fl)
  2. Pierre André Bovéy: Lors Surei de la nuit grise
   Monika Štreitová (fl)
  3. Martin Smolka: Adelheid
   Monika Štreitová (fl)
  4. Martin Marek: Borin
   Monika Štreitová (fl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Monika Štreitová (fl)
  6. Jan Dušek: Scherzo sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  7. Giacinto Scelsi: Sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  8. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Monika Štreitová (fl)
  9. Vladimír Bokes: Variácie na tému Haydnovej Londýnskej symfónie, op. 57
   Monika Štreitová (fl)
  10. Giacinto Scelsi: PWYLL
   Monika Štreitová (fl)
  11. Edgard Varèse: Density 21,5
   Monika Štreitová (fl)
  12. Petra Bachratá: Luminiscencia
   Monika Štreitová (fl)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Flauta v komornej tvorbe L. Kupkoviča & I. Paríka FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA
  2001 CD – Radio Bratislava RB 0265-2131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Ivan Parík: Pospevovanie
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Ivan Parík: Meditácia
   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata
 • Foto: Brána naděje / The gate of Hope BRÁNA NADĚJE / THE GATE OF HOPE
  2000 CD – Arcibiskupství Olomouc
  1. Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  2. John B. Weaver: Rhapsody
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  3. Frank Martin: Sonata da chiesa
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  4. Kazuo Fukushima: Requiem
   Monika Štreitová (fl)
  5. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  6. Karl Dietrich: Vision
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: De profundis I DE PROFUNDIS I
  1993 CD – Hudobný fond SF 0012 2131
  1. Roman Berger: De profundis
   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: IVAN PARÍK IVAN PARÍK
  1980 LP – Opus 9110 0706
  1. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Hudba k baletu
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Medzi horami
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  6. Ivan Parík: Čas odchodov
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Flautový recitál Miloša Jurkoviča FLAUTOVÝ RECITÁL MILOŠA JURKOVIČA
  1970 LP – Supraphon 111 0836
  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Sonáta D dur, op. 50
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  4. Jacques Ibert: Entr'acte pre flautu a gitaru
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Zelenka (gui)
  5. Jacques Ibert: Piece pre sólovú flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: musica nova BOHEMICA et SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1967 LP – Supraphon SUA 18854
  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Jozef Malovec: Kryptogram I
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)
  4. Peter Kolman: Panegyrikos
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Peter Kolman: Molizácia
   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)
  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1981 za dielo Videné zblízka nad jazerom
  s prihliadnutím na doterajšiu tvorbu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Parík: Triptych
  Kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester
  16. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Piotr Gribanov (dir.)
 • Ivan Parík: Missa brevis
  pre miešaný zbor
  8. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Voci Festose, Martin Majkút (zbm.)
 • Ivan Parík: Concerto grosso
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Ivan Parík: Listy
  Päť drobných skladieb pre klavír
  1994 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf)
 • Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
  pre tenor (soprán) a organ (klavír)
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Jozef Kundlák (t), Zlatica Poulová (pf)
 • Ivan Parík: Pospevovanie
  pre flautu
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Parík: Quadrofónia
  pre štyri violončelá
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Foyer Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Sikora (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Juraj Alexander (vc)
 • Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
  pre sláčikové kvarteto
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto
 • Ivan Parík: Videné zblízka nad jazerom
  pre recitátora a 10 nástrojov
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Filharmonické kvarteto, Bystrík Režucha (dir.), Ivan Palovič (pf), Ida Rapaičová (spk)
 • Ivan Parík: Nocturno
  pre husle a klavír
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Ivan Parík: Meditácia
  20. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ivan Parík: Epitaf II
  pre flautu a gitaru
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Ivan Parík: Sonáta pre hoboj
  3. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Pirmaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Hanušovský (ob)
 • Ivan Parík: Introdukcia k Haydnovej symfónii č. 102 B dur
  12. 1.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Parík: Sonáta pre klavír
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf)
 • Ivan Parík: Fragmenty
  Suita z baletu
  1970 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Parík: Hudba k baletu
  Štyri fragmenty pre veľký orchester
  7. 4.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Parík: Citácie
  31. 1.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Porgesová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
 • Ivan Parík: Sonáta pre flautu
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Exercises
  pre trúbku
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr)
 • Ivan Parík: Hudba k vernisáži
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Jar
  pre flautu a harfu
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho
  pre flautu a organ
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
 • Ivan Parík: Variácie na obrazy Miloša Urbáska
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ivan Parík: Musica pastoralis
  pre veľký orchester
  27. 1.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gewandhaus, Lipsko, DE
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

Audio

 • Parík, Ivan: Meditácia






« späť na zoznam Aktualizované: 02. 09. 2019