Profil osobnosti

Foto: Karol Elbert Autor: Anton Šmotlák

Karol Elbert

19. 12. 1911 Trnava – 20. 11. 1997 Trnava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1932 – 1936
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – Josef Vincourek)
1936 – 1937
korepetítor v Mestskom divadle v Opave
1937 – 1939
korepetítor a dirigent operety vo Východoslovenskom divadle v Košiciach
1948 – 1952
dirigent operetného súboru na Novej scéne v Bratislave
od 1953
redaktor a lektor zábavnej hudby v Čs. rozhlase v Bratislave

"Elbertov skladateľský profil pozostáva z dvoch žánrovo odlišných tvorivých oblastí: v prvom období prevažujú koncertné skladby (zhruba do roku 1950) a v druhom období sa venoval prevažne populárnej inštrumentálnej a zábavnej piesňovej tvorbe, ku ktorej sa de facto dostal z existenčných dôvodov. Elbertov skladateľský vývoj sa formoval pod priamym vplyvom jeho učiteľa A. Moyzesa, ktorý mu bol vzorom v kompozičnej práci ako v klasických koncertantných formách (Malá suita op. 1 a najmä Sonáta pre husle a klavír e mol op. 4), tak aj v aplikovaní štylistických prvkov džezovej a zábavnej hudby do klasických foriem (Jazzová sonáta; Tri jazzové skice pre klavír I. a II.; Štyri jazzové skladby pre štvorručný klavír a pod.). Elbertova Sonáta pre husle a klavír op. 4, reprezentovala slovenskú hudbu na 1. európskom festivale komornej hudby v Trenčianskych Tepliciach v roku 1937. Do prvého Elbertovho tvorivého obdobia patrí aj vznik rôznych inštrumentálnych a orchestrálnych skladieb, ktorými – podobne ako Gejza Dusík – po vzore rakúskych a nemeckých autorov, vypĺňal medzeru pôvodnej tvorby tzv. vyššieho populáru, ktorý bol frekventovaný najmä v rozhlase a na promenádnych koncertoch (Indická suita pre orchester; Mazurka pre husle a orchester; Dve slovenské rapsódie a pod.). Tvorba Karola Elberta má vyspelé profesionálne kompozičné parametre, ktoré sú evidentné vo všetkých druhoch a žánroch hudby, ktorým sa skladateľsky venoval. Je autorom bohatej lyrickej melodickej invencie, jeho skladby majú pestrú žánrovú charakteristiku a sklon k jadrnému humoru. Napísal vyše 200 tanečných piesní, ktoré si získali širokú popularitu."

 

(JURÍK, Marián: Karol Elbert. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 89.)

Diela

 • opereta
 • Z prístavu do prístavu

  1957 TEXT: O. Kaušitz
 • Do videnia, láska...

  Opereta v dvoch častiach (4 obrazoch)
  1958 TEXT: E. Jacobs, C. Štítnický
 • symfonický orchester
 • Malá suita op. 1

  1935 OBSADENIE: orch
 • Filmová hviezda

  1950 OBSADENIE: orch
 • V cirkuse

  1952 OBSADENIE: orch
 • Dumka a tanec

  1953 OBSADENIE: orch
 • Predohra k španielskej komédii

  1953 OBSADENIE: orch
 • Pionierska suita

  1954 OBSADENIE: orch
 • Pochod priateľstva

  1954 OBSADENIE: orch
 • Indická suita

  1955 OBSADENIE: orch
 • Parafráza na pieseň o klaviristovi

  1955 OBSADENIE: orch
 • Pre Evičku

  1955 OBSADENIE: orch
 • Dve slovenské rapsódie

  1957 OBSADENIE: orch
 • Parafráza na valčíkové motívy z operety Z prístavu do prístavu

  1962 OBSADENIE: orch
 • Obrázok z mladosti

  1963 OBSADENIE: orch
 • Pri Michalskej veži

  1968 OBSADENIE: orch
 • Jar v Bratislave

  1969 OBSADENIE: orch
 • Kytička pre Teba

  1978 OBSADENIE: orch
 • Malá spomienka

  1980 OBSADENIE: orch
 • Predohra k muzikálu

  1980 OBSADENIE: orch
 • zbor a orchester
 • Poďme chlapci aj dievčatá

  Pochod a pieseň pracujúcej mládeže
  1954 3'
  TEXT: O. Kaušitz, J. Elen
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Mazurka

  1951 OBSADENIE: vn, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Štyri jazzové skladby

  OBSADENIE: pf4m
 • Tri jazzové skice I.

  OBSADENIE: pf
 • Tri jazzové skice II.

  OBSADENIE: pf
 • Suita

  pre klavír
  1943 OBSADENIE: pf
 • Jazzová sonáta

  1945 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta pre husle a klavír op. 4

  1935–1936 OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • V rozmarnej nálade

  1953 OBSADENIE: 2pf
 • Zmes vlastných tanečných melódií

  1962 OBSADENIE: 2pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Päť piesní op. 5

  1945 TEXT: J. Broďany, J. Šoltés
  OBSADENIE: s, pf
 • Februárová spomienka

  1957 TEXT: V. Ilek
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Šesť lyrických piesní

  pre tenor a klavír na poéziu slovenských básnikov
  1961 TEXT: Pavol Horov, Milan Rúfus, J. Kokavec, Miroslav Válek, Štefan Žáry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Loď nádejí

  1984 TEXT: A. Karšay
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • hudba pre divadlo
 • Ťava uchom ihly

  1948
 • Sokyňa

  1949
 • Spievajúce Benátky

  1949
 • Šusterský mier

  1949
 • zbor a nástroje
 • Na stráži našich dní

  1981 TEXT: A. Čobej
  OBSADENIE: CM, orch
 • populárna hudba – piesne
 • Ja viem, že ma už nemiluješ

  1945 TEXT: Karol Elbert
 • Maličká slzička

  1945 TEXT: Teo Neumann
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Pieseň o klaviristovi

  1946 TEXT: Oto Kaušitz, Karol Elbert
 • So srdcom vždy nežne

  1946 TEXT: Oto Kaušitz
 • Krásna si

  1947 TEXT: Oto Kaušitz
 • Počkaj dievča

  1950 TEXT: Oto Kaušitz
 • Už koľkokrát som povedala

  1950 TEXT: Oto Kaušitz
 • Čo nás je dievča po tom

  1952 TEXT: Oto Kaušitz
 • Do zajtra čakaj

  1953 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Panton
 • Jediný pohľad tvoj

  1954 TEXT: Oto Kaušitz
 • Nám sa s úsmevom kráča

  1954 TEXT: Oto Kaušitz
 • Epizóda

  1955 TEXT: Samo Trojan, Ivan Mojík
 • List od teba

  1958 TEXT: Oto Kaušitz
 • Očarená bývam

  1958 TEXT: Vít Ilek
 • Baránok

  1959 TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Čo koho do toho

  1959 TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Jazva na topoli

  1959 TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Spomienka

  1959 TEXT: Tomáš Janovic
 • Už klesá slnko

  1959 TEXT: Ctibor Štítnický
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Ples v lese

  1961 TEXT: Rudolf Skukálek
 • List žene

  1962 TEXT: Júlia Kurilová
 • V synkopách charlestonu

  1962 TEXT: Rudolf Skukálek
 • Duch prérie

  1966 TEXT: Ivo Martin
 • Komu sa zdôverím

  1966 TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Kým spíš

  1968 TEXT: Eliška Jelínková
 • To bol mráz

  1968 TEXT: Katarína Hudecová
 • Starosti

  1969
 • Pohárik vínka

  1973 TEXT: Oto Kaušitz
 • Bol krásny deň

  1975
 • Odišla láska

  1982
 • hudba pre rozhlas
 • Neposlušné kuriatko

  Detská rozhlasová opera
  1954

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • SCHINDLER, Agata: Maličká slzička : Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933 – 1945)
  2016 Hudobné centrum, Bratislava 2016
 • ZELENAY, Pavol – ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba, tanec, pieseň
  Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej hudby
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • BUGALOVÁ, Edita: K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)
  2016 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, Bratislava 2016, s. 267-328
 • SCHINDLER, Agata: Musik zwischen Leben und Tod : Das Leben für sieben Liter Wein
  Karol Elberts dorniger Weg zum slowakischen Schlager
  2015 betrifft widerstand. Eine Zeitschrift des Zeitgeschichte Museums und KZ-Gedenkstätte Ebensee 2015, č. 117, s. 20–24
 • SCHINDLER, Agata: Život za sedem litrov vína : Tŕnistá cesta Karola Elberta k slovenskej populárnej piesni
  2006 Príčiny, konfrontácie, následky : Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2006, s. 61–71
 • SCHINDLER, Agata: Hudba bola ich vášňou : K dôsledkom politiky nemeckého národného socializmu na hudobný život Slovenska
  2006 Príčiny, konfrontácie, následky : Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2006, s. 20–46
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 418–419
 • Umelecká kritika a publicistika
 • SCHINDLER, Agata: Hudba medzi životom a smrťou
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1-2, s. 32–35
 • JURÍK, Marián: In memoriam
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 23-24, s. 10
 • BUGALOVÁ, Edita: Na koľaji múzy ľahkej hudby : K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 24, s. 4
 • BULLA, Marián: K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Karola Elberta
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 24, s. 7
 • KAUŠITZ, Oto: K päťdesiatke Karola Elberta
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 12, s. 546–547
 • MARCZELLOVÁ, Zuzana: Na okraj novej slovenskej opery
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 3, s. 142–143

Diskografia

 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 9 : Najkrajšia spomienka ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 9 : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  2007 CD – Hudobný fond SF 00512331
  1. Tomáš Seidmann: Rojčivé sny
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Teodor Šebo-Martinský: Pieseň o Uršuli
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Andrej Lieskovský: Múdrejší ustúpi
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Andrej Lieskovský: Skryl sa mesiac
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Alois Bouda: Zemeguľa
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  7. Izidor Glorik: V neskorých hodinách
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Siloša Pohanku
  8. Vojtech Wick: V rytme kolies
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ľubomír Stach: Spýtaj sa ma ráno
   Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Na konečnej stanici
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  11. Karol Elbert: Jazva na topoli
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  13. Andrej Lieskovský: Don Juan
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  14. Karol Elbert: Baránok
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Zdeněk Cón: Enciány
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Andrej Lieskovský: Modrý orgován
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  17. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Karla Vlacha
  18. Andrej Lieskovský: Havana
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  19. Karol Elbert: Ples v lese
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  20. František Havlíček: Pesnička z predmestia
   Melánia Olláryová (v), Inštrumentálna skupina Františka Havlíčka
  21. Pavol Zelenay: Starec a blues
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  22. František Havlíček: Je to maličkosť
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  23. Ján Ondruš: Kmotrovská polka
   Melánia Olláryová (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
 • Foto: Melodious Nocturno TOČR MELODIOUS NOCTURNO TOČR
  1982 LP – Opus 9113 1300
  1. Ken Lane: Everybody Loves Somebody
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Ján Siváček: Cesta klenbou líp
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Robin Gibb: Woman In Love
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Vieroslav Matušík: Keby náhodou
   František Karnok (tn), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Arno Babadžaňan: Náhodou
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Karol Elbert: Odišla láska
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Peter Smékal: Verše písané na vodu
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Ali Brezovský: Na rukách
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ivan Horváth: Zimné kvety
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Andrej Lieskovský: Nepoznám inú takú zem
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Johnny Mandel / Paul Francis Webster: The Shadow Of Your Smile
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Miroslav Brož: Starý klaun
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Pavol Zelenay: Láska v nás
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Nestarnúce melódie NESTARNÚCE MELÓDIE
  1979 LP – Opus 9116 0709
  1. Zdeněk Cón: Nečakaj ma už nikdy
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Gejza Dusík: Čo sa mi môže stať
   Dušan Grúň (v), Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Pavol Čády: Biele margaréty
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Dušan Pálka: V Tatrách
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Gejza Dusík: Marína
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Aladár Baláž: Miluška moja
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Gejza Dusík: Poprosme hviezdy
   Dušan Grúň (v), Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Dušan Pálka: So slzami v očiach
   Jana Kocianová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Pavol Čády: Mária, Marianna
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Gejza Dusík: Dve oči neverné
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Jozef Frank Zemplínsky: Skôr než odídeš
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Karol Valečka: Lístoček z brezy
   Melánia Olláryová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Karol Valečka: Pre pár modrých očí
   Gizela Oňová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Pavol Čády: Padá rosička
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Karol Valečka: Neklopkaj večer môj milý
   Gizela Oňová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Gejza Dusík: Ešte sa nevydám
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  17. Karol Valečka: Rád polku mám
   Miroslav Ličko (v), Karol Duchoň (v), Dušan Grúň (v), Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  18. Gejza Dusík: Ružičky červené
   Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  19. Karol Elbert: Pohárik vínka
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  20. Gejza Dusík: Letelo vtáča nad nami
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  21. Gejza Dusík: Až v chotári nevädze rozkvitnú
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  22. Gejza Dusík: Široká cestička
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  23. Viliam Kostka: Nerob si starosti, Miško
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  24. Viliam Kostka: Stupavská krčma
   Karol Duchoň (v), Dušan Grúň (v), Miroslav Ličko (v), Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  25. Andrej Lieskovský: Chodníček vyšliapaný
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  26. Karol Valečka: Pýtala sa mamička
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  27. Karol Valečka: Keď ku milej pôjdem
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  28. Gejza Dusík: Môžeš byť jak cukrík sladká
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  29. Josef Vašica: Poľovníček
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  30. Ernest Genersich: Milá moja
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  31. Andrej Lieskovský: Záhorácka polka
   Anton Gajdoš (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  32. Josef Vašica: Ja som mladá vdova
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  33. Josef Vašica: Bratislava, mesto krásne
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  34. Juraj Viliam Schöffer: Čože je to päťdesiatka
   Zdeněk Sychra (v), Jozef Kuchár (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  35. Karol Valečka: V skalickom hájičku
   Karol Duchoň (v), Zdeněk Sychra (v), Miroslav Ličko (v), Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Víťazný deň : Skladby pre slávnostné príležitosti VÍŤAZNÝ DEŇ : SKLADBY PRE SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI
  1977 LP – Opus 9114 0579
  1. Miroslav Brož: Víťazný deň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Izidor Glorik: Tanec družby
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Michal Galovec: Brigádam socialistickej práce
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Ján Siváček: Slávnostný valčík
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Michal Galovec: Zemplínske reminiscencie
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Michal Galovec: Tatrasvit
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Karol Elbert: Nám sa s úsmevom kráča
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec
  8. Zdeněk Cón: Pesnička a mier
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Milan Novák: Komu zem zdobí dlaň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Igor Bázlik: Tým, ktorí nespia
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Milan Novák: Pieseň o červenej zástave
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Vieroslav Matušík: Vánok vieme strážiť
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Igor Bázlik: Maľovaný svet
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Večerná nálada VEČERNÁ NÁLADA
  1975 LP – Opus 9116 0379
  1. Joseph Kosma: Les Fleur D'Amour
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  3. Harry Warren: September In The Rain
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  4. Sid Lippman: Too Young
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  5. Ľudovít Štassel: Daždivý deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  6. Ján Siváček: Je máj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  7. Jerome Kern: All The Things You Are
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  8. Tomáš Seidmann: Pieseň si chráň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  9. Lionel Newman: Again
   Jozef Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  10. Bert Kaempfert: Strangers In The Night
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  11. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  12. Cole Porter: C'est Magnifique
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  13. Peter de Rose: Deep Purple
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  14. Henri Betti: C'est Si Bon
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  15. Vieroslav Matušík: Letím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  16. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  17. František Havlíček: More
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  18. Vieroslav Matušík: Kým zaspím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  19. George Cory: I Left My Heart In San Francisco
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  20. Hoagy Carmichael: The Nearness Of You
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  21. Cole Porter: True Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  22. Martin Piroška: Uspávanka
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  23. Fermo Dante Marchetti: Fascination
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  24. Sigmund Romberg: Will You Remember / Sweetheart
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  25. Walter Gross: Tenderly
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  26. Karol Elbert: Bol krásny deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  27. Erno Rapee: Charmaine
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  28. Victor Young: Around The World
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  29. Bohuš Slezák: Spomienka na Teba
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  30. Mabel Wayne: Ramona
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Viliam Farkaš (dir.)
  31. Robert Burns: The Candlelight Waltz / Waterloo Bridge
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
 • Foto: Slovenské evergreeny SLOVENSKÉ EVERGREENY
  1970 LP – Supraphon 0 13 0530
  1. Dušan Pálka: Ešte raz ku tebe prídem
   Ivan Stanislav (v), Rytmická skupina Vladimíra Macheka
  2. Ernest Genersich: Prečo tak pozde, krásna pani
   Viliam Sobolič (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  3. Viliam Kostka: Čakám ťa, čakám
   Zdeněk Sychra (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  4. Gejza Dusík: Dedinka v údolí
   František Krištof Veselý (v), Tanečný orchester Tatra Revue, Juraj Berczeller (dir.)
  5. Ctibor Lenský: Nebolo to náhodou
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  6. Teodor Šebo-Martinský: Dnes mám prvé randevú
   Jiří Štědroň (v), Gustav Brom Big-Band
  7. Pavol Čády: Biele margaréty
   Norbert Fiebig (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  8. Gejza Dusík: Rodný môj kraj
   Jozef Kuchár (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  9. Róbert Hrebenár: Čo srdce nečušíš
   Dušan Grúň (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  10. František Kováčik: Nesmúť za mnou
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  11. Jozef Frank Zemplínsky: Skôr než odídeš
   Jiří Štědroň (v), Gustav Brom Big-Band
  12. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Helena Blehárová (v), Gustav Brom Big-Band
  13. Zdeněk Cón: Nečakaj ma už nikdy
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  14. Andrej Lieskovský: Náladová láska
   Tatiana Hubinská (v), Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (dir.)
 • Foto: Traditional club hrá slovenských autorov : Bratislavské blues TRADITIONAL CLUB HRÁ SLOVENSKÝCH AUTOROV : BRATISLAVSKÉ BLUES
  1970 LP – Opus 1 15 0870
  1. Gejza Dusík: Každý si rád zavolá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  2. Karol Elbert: Starosti
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  3. František Havlíček: Svitanie
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  4. Teodor Šebo-Martinský: To mi povedz, dievča
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  5. Jaroslav Laifer: Malé medvieďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  6. Ľudovít Štassel: Bratislavské blues
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  7. Andrej Lieskovský: Nie som žiarlivá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  8. Vieroslav Matušík: Veľká chvíľa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  9. Pavol Zelenay: Práve rok
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Miloslav Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  10. Igor Čelko: Balada pre Láďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  11. Tomáš Seidmann: Tak dávno to už viem
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)

Ocenenia

 • titul zaslúžilý umelec
  1973
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1970

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Karol Elbert: Do videnia, láska...
  Opereta v dvoch častiach (4 obrazoch)
  22. 11.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bohuš Slezák (dir.), Ján Kákoš (réžia)
 • Jozef Frank Zemplínsky: Ďaleká cesta
  Hudobná veselohra v štyroch obrazoch
  27. 1.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Elbert (dir.), Drahoš Želenský (réžia)

Fotogaléria

 • Foto: Karol Elbert 1973 Karol Elbert

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák


« späť na zoznam Aktualizované: 16. 12. 2016