Profil osobnosti

Foto: Jozef Podprocký Autor: Pavel Kastl

Jozef Podprocký

10. 6. 1944 Žakarovce

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1961 – 1965
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Irena Koreňová, kompozícia – Juraj Hatrík)
1965 – 1970
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker a Alexander Moyzes)
1969 – 2013
pedagóg teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach
1986 – 1988
riaditeľ Štátnej filharmónie Košice

Medzi odchovancov kompozičnej triedy Jozefa Podprockého patria mnohí uspešní skladatelia, ako napr. Peter Breiner, Iris Szeghy, Norbert Bodnár, Alexander Mihalič, Jana Kmiťová, Ivan Buffa, Peter Duchnický a i.

 

"Podprocký vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z domácich inšpirácií, ktoré sa prejavovali jednak osvojením si kompozičných tradícií slovenskej kompozičnej školy, jednak snahou o nastolenie nového tvorivého prístupu k folklórnemu materiálu. Tieto svoje kompozičné východiská neskôr podrobil transformácii bartókovskými technológiami a racionálnymi princípmi druhej viedenskej školy. Jeho ideálom je kompozične homogénne hudobné dielo, ktorého procesovosť nadväzuje na tradičné modely, no ktorého hudobný jazyk vyrastá z výdobytkov medzivojnovej hudobnej avantgardy. Z tohto hľadiska predstavuje vrchol Podprockého tvorby jeho séria sláčikových kvartet, ktorá prezrádza inšpiráciu Bartókovým kvartetovým idiómom. Kým v Podprockého koncertantnej literatúre dominuje väzba na klasicistické modely, jeho orchestrálna tvorba smeruje svojou fantazijnosťou skôr k romantickým ideálom. Nezanedbateľnú, ba čoraz väčšmi sa prejavujúcu líniu v Podprockého tvorbe predstavuje istý lokálpatriotizmus. Nadväzovanie na východoslovenské folklórne zdroje a domáce hudobné tradície sa prejavuje nielen v Podprockého úpravách ľudovej hudby a v jeho rekonštrukciách východoslovenskej historickej hudby, ale postupne sa stáva stálou súčasťou jeho hudobného jazyka."

(GODÁR, Vladimír: Jozef Podprocký. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 228.)

Diela

 • muzikál
 • Radulienka, op. 38

  1994 28'
  TEXT: Ján Drietomský
  OBSADENIE: vv, orch
 • orchester
 • Fanfáry

  k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice
  2018 OBSADENIE: 4 cr, 3 tr, tn, tu, tp
 • symfonický orchester
 • Dramatická štúdia, op. 9 č. 1

  pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"
  1967 1967, rev. 1978, 15'
  OBSADENIE: orch
 • Predohra "…aere perennius monumentum…", op. 16

  pre symfonický orchester
  1973 6'
  OBSADENIE: orch
 • Dramatická predohra, op. 9 č. 2

  pre symfonický orchester
  1981 OBSADENIE: orch
 • Symfónia v dvoch častiach, op. 30

  pre symfonický orchester
  1984–1987 18'
  OBSADENIE: orch
 • Ouvertura festa, op. 18b

  Slávnostná predohra pre symfonický orchester
  1988 1988, rev. 2009, 5'
  OBSADENIE: orch
 • Zvony, op. 31

  Fantázia pre symfonický orchester na hymnus F. Liszta "Slavimo slavno Slaveni!"
  1991 9' 40''
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 "Ecce homo", op. 39

  pre symfonický orchester
  1997 23'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 3ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, org, archi
 • Symfónia č. 3 "Hommage à Jozef Grešák", op. 47

  pre symfonický orchester
  2004 22' 40''
  OBSADENIE: orch: 2fl, ob, cl, fg, 2cr, tr, tn, tu, tp, bat, archi
 • S Rozárkou, op. 54

  Suita pre orchester z rovnomennej opery Jozefa Grešáka
  2007 17'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 4, op. 64

  pre symfonický orchester
  2014 23'
  OBSADENIE: orch
 • Premeny spomienok op.71

  Fantázia pre symfonický orchester
  2018 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Dialóg, op. 2

  1964 1964, rev. 2004, 6' 30''
  OBSADENIE: cr, archi, ar
 • Concertino, op. 11

  1970 1970, rev. 2005, 16'
  OBSADENIE: vn, archi
 • Concerto piccolo, op. 32

  (Hommage a A. Schönberg)
  1991 15'
  OBSADENIE: ac, archi, tp
 • Quasi a fantasia, op. 53

  Metamorfózy pre komorný orchester (komorný súbor)
  2007 11'
  OBSADENIE: orch/ens
 • dychový orchester
 • Košičanka op. 29 č. 4

  charakteristická skladba pre rovnomenný dychový súbor
  1984
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • "Fire, fire", op. 26 č. 2

  Parafráza na madrigal Thomasa Morleyho pre soprán, klarinet a sláčikový orchester
  1994 5'
  OBSADENIE: s, cl, archi
 • zbor a orchester
 • Maratónci mieru, op. 18a

  Kantátová pieseň
  1974 5'
  TEXT: Július Zborovjan
  OBSADENIE: CM, orch
 • Koledy I, op. 34 č. 2

  Podľa JKS (Jednotný katolícky spevník)
  1991 5'
  OBSADENIE: br, CB, archi
 • Koledy II, op. 34 č. 3

  Podľa JKS (Jednotný katolícky spevník)
  1991 4' 45''
  OBSADENIE: br, CB, fl, archi
 • Vianočné spevy, op. 34 č. 1

  Podľa JKS (Jednotný katolícky spevník)
  1991 10' 20''
  OBSADENIE: CB, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncertantná partita, op. 19

  1975 1975, rev. 1977, 15'
  OBSADENIE: org, orch
 • Koncert pre husle a orchester, op. 55

  2008–2009 21'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre klavír a orchester, op. 60

  2012 21'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre violu a orchester, op. 69

  2015-2016 20´10´´
  OBSADENIE: vl, orch
 • Tromba concerto op. 70

  2017 OBSADENIE: tr, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Piesne bez slov op. 46

  2003-2008 OBSADENIE: vn/vl/vc, pf
 • sólový nástroj
 • Sempre solo, op. 5

  Sonáta pre flautu sólo
  1966 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: fl
 • Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12

  Sonáta pre barytónový akordeón
  1970–1972 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Rébusy I., op. 20

  Päť miniatúr pre barytónový akordeón
  1975 5' 20''
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Dve chorálové meditácie, op. 41

  pre klarinet sólo
  1998 10' 40''
  OBSADENIE: cl
 • Capriccio rustico, op. 49

  2004 7' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Rébusy II., op. 57

  Päť charakteristických skladieb pre barytónový akordeón
  2010 10'
  OBSADENIE: ac
 • Fantázia I. na sekvenciu "Stabat mater", op. 61

  pre barytónový akordeón
  2013 6' 10''
  OBSADENIE: ac
 • Fantázia II. na sekvenciu "Victimae paschali", op. 63

  pre violu
  2013 6'
  OBSADENIE: vl
 • Fantázia III. – piccola na sekvenciu "Veni Sancte Spiritus", op. 65

  pre akordeón
  2014 5'
  OBSADENIE: ac
 • Nuovamente solo op. 72

  Metamorfózy (variácie) pre gitaru
  2019 5'
  OBSADENIE: gui
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Etuda c mol, op. 1 č. 1b

  1962 2'
  OBSADENIE: pf
 • Polka, op. 1 č. 1c

  1962 1962, rev. 2013, 2'
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Variácie, op. 1 č. 1a

  na fragment z Impromptu As dur F. Schuberta pre klavír
  1962 OBSADENIE: pf
 • Sentimenty, op. 1 č. 1d

  Cyklus troch skladieb pre klavír
  1963 1963, rev. 2006, 5' 50''
  OBSADENIE: pf
 • Tri bagately, op. 1 č. 1e

  1964–1966 1964–1966, rev. 1994, 4' 15''
  OBSADENIE: pf
 • Fúga f mol a päť invencií, op. 1 č. 2

  1965 7' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír, op. 4

  1965 1965, rev. 2004, 13' 20
  OBSADENIE: pf
 • Passacaglia piccola

  pre klavír
  2007 5' 11''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Reminiscentio supra F. X. Zomb, op. 24

  1979 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org
 • Lauda Sion, op. 44

  Chorálové metamorfózy pre organ
  2000 2000, rev. 2005, 13'
  OBSADENIE: org
 • Dve pastorely, op. 34 č. 6

  2001 2001, rev. 2005, 5' 50''
  OBSADENIE: org
 • Laudatórium, op. 58

  Hudobná legenda s passacagliou pre organ
  2011 8' 20''
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Expresie, op. 6

  5 invencií
  1968 1968, rev. 2008, 14'
  OBSADENIE: vn, vl
 • Concerto piccolo, op. 32a

  Verzia pre akordeón a klavír
  2000 15'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Nežný súboj, op. 48

  Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)
  2004 7' 30''
  OBSADENIE: cl/fl, ac
 • Toccatina interrupta, op. 59

  pre akordeón a klavír
  2011 6' 20''
  OBSADENIE: ac, pf
 • tri nástroje
 • Uspávanka op. 34 č. 7

  1992 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Dve koledy op. 34 č.5

  1996 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Divertimentino, op. 45

  per oboe, clarinetto e fagotto
  2003 9' 10''
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • sláčikové kvarteto
 • Variácie, op. 3, č. 2

  Téma so 6 variáciami a fúgou
  1964 1964, rev. 2003, 13' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1, op. 15

  1972 1972, rev. 2003, 18'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 2, op. 21

  1976 13' 50''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 "Hommage a Béla Bartók", op. 27

  1981 1981, rev. 2011, 11' 20''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4, op. 37

  1994 12' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5 "In memoriam Ivan Sokol", op. 50

  2006 18' 20
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 6 "Metamorfózy", op. 62

  2013 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Divertimento, op. 10

  pre päť fúkacích nástrojov
  1969 13'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Dve meditácie, op. 25a

  pre hoboj, klarinet a sláčikové kvarteto
  1997 1997, rev. 2008, 8'
  OBSADENIE: ob, cl, 2vn, vl, vc
 • sedem nástrojov
 • Rozmarné interlúdium, op. 56

  pre komorný súbor
  2010 8' 40
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Ave Maria (in memoriam Ján Cikker), op. 7 č. 2abc

  1966 1966, rev. 1990, 3' 40''
  VYDAVATEĽ: NHK
  OBSADENIE: s/ms/t, org/pf/archi
 • Vesper dominicae, op. 7 č. 1

  Monológ pre barytón, flautu a sláčikové kvarteto
  1966 1966, rev. 2005, 7' 30''
  TEXT: Ivan Krasko
  OBSADENIE: br, fl, 2vn, vl, vc (br, pf)
 • Dve kavatíny, op. 22

  1980 1980, rev. 2004, 7' 15''
  TEXT: R. Thákur
  OBSADENIE: b, cl, vl, vc/ b, fl, vl, vc/ b, pf
 • Cantiones primitiarum, op. 35 č. 2

  Procesiové spevy ku primičnej omši pre miešaný zbor a organ
  1993 4' 40''
  OBSADENIE: CM, org
 • Missa Slovaca, op. 35 č. 1

  1993 1993, rev. 2013, 8' 10''
  OBSADENIE: V, org
 • Cantus adventus "Rorate caeli", op. 66

  pre barytón a organ
  2014 4'
  OBSADENIE: br, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Spomienka op. 3, č. 1

  arietta pre tenor a klavír
  1964 1964, rev. 2009
  TEXT: Ľudovít Porubský
  OBSADENIE: t, pf
 • "Ako prasiatka svetom putovali", op. 43a

  Šesť piesní pre spev a klavír z hudobnej rozprávky na námet Jozefa Cígera-Hronského
  1998 TEXT: Nina Rašiová
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne z hudobnej rozprávky "Dlhý nos", op. 42

  pre spev a klavír
  1998 TEXT: Nina Rašiová
  OBSADENIE: v, pf
 • "Ako sa prasiatka domov navrátili", op. 43b

  Štyri piesne pre spev a klavír z hudobnej rozprávky na námet Jozefa Cígera-Hronského
  1999 TEXT: Nina Rašiová
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Hry detí, op. 13 č. 1

  Tri piesne
  1972 7'
  TEXT: P. Fábry
  OBSADENIE: V, pf
 • Jedna druhej..., op. 36 č. 3

  Cyklus polyfónnych úprav slovenských ľudových piesní
  1993 1993, rev. 2007, 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac/pf/org
 • Malá suita, op. 36 č. 2

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1993 4'
  VYDAVATEĽ: NHK, Hudobný fond
  OBSADENIE: ac/pf/org
 • Pramienok, op. 36 č. 1

  Album 33 hudobných miniatúr pre akordeón (klávesový nástroj)
  1993 17' 45''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac/pf/org
 • úpravy folklóru
 • Ej, haju, haju, op. 8

  Tri východoslovenské ľudové piesne zo Žakaroviec
  1967 1967, rev. 1994, 9'
  OBSADENIE: ms, pf
 • "Ach, Haňičko", op. 17 č. 1

  Dve východoslovenské ľudové piesne pre miešaný zbor
  1973 1973, rev. 1995, 3'
  OBSADENIE: CM
 • Tri východoslovenské ľudové piesne, op. 17 č. 2

  1974 6' 30''
  OBSADENIE: V, cl, zmb, archi
 • Poďme chlapci, op. 17 č. 4

  Päť stredoslovenských ľudových piesní pre mužský zbor
  1975 1975, rev. 2001, 8'
  OBSADENIE: CMa
 • Uśňiže, mi uśňi, op. 17 č. 3

  Spevy nad kolískou
  1975 10'
  OBSADENIE: vf, fl, cl, ar, 2vn, vl, vc
 • Dve uspávanky op. 29 č.1

  úprava ľud. uspávaniek pre SĽUK
  1978 OBSADENIE: v, vn, dra
 • Fujarová nôta op. 29 č.2

  úprava pre SĽUK
  1978 OBSADENIE: fu, v
 • Gajdoš a fujaráš op. 29 č.3

  úprava pre SĽUK
  1978 OBSADENIE: v, fu, crm
 • „Pri potoku“ op.29 č.5

  úprava pre SĽUK do programu „Poďme, zaspievajme, nôžky rozihrajme“,
  1984 OBSADENIE: folkb
 • Šuhaj na rinku, op. 17 č. 5

  Dve ľudové piesne pre ženský zbor
  1984 1984, rev. 1998, 2' 35''
  OBSADENIE: CF
 • Tanec zo Šariša, op. 29 č. 6

  1989 3' 20''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc (cb)
 • "Kohuciku mladi", op. 33 č. 1

  Polyfonická úprava ľudovej piesne pre ženský (detský) zbor
  1993 2'
  OBSADENIE: CB/ CMa/ CF/ CM
 • "Boľi me hlavočka", op. 40 č. 1

  Dve dievčenské piesne z Veľkých Zalužíc pre ženský zbor
  1998 1998, rev. 2005, 5'
  OBSADENIE: CF
 • "Bula jedna herľička", op. 40 č. 2

  Dve východoslovenské ľudové piesne pre miešaný zbor
  1998 1998, rev. 2005, 5' 35''
  OBSADENIE: CM
 • Gajdošské, op. 33 č. 2

  Tri žartovné ľudové piesne pre ženský zbor
  2007 2' 40''
  OBSADENIE: CF
 • Tancuj, tancuj!, op. 33 č. 3

  Ľudová pieseň pre ženský (detský) zbor
  2008 OBSADENIE: CF/CB
 • úpravy
 • Franz Xaver Gruber: Tichá noc

  OBSADENIE: CM, archi; vn, org
 • Marco Frisina: Anima Christi, op. 52a

  pre ženský zbor
  2007 OBSADENIE: CF
 • Marco Frisina: O Sion, op. 52b

  pre miešaný zbor
  2007 OBSADENIE: CM
 • rekonštrukcie
 • A.Püschel: Svadobná dvojária op. 23 č.4

  1984 OBSADENIE: 2v, 2fl, zmb
 • J. Košovič: Valediction

  arr. pre sláčikové trio/ kvarteto
  1984 OBSADENIE: 2 vn, vc/ 2vn, v, vn
 • Sub regula op. 23 č.5

  remeselný tanec košických tovarišov
  1984 OBSADENIE: 2fl, zmb, vc, tno
 • transkripcie
 • Partita regenschorica, op. 14 č. 2a

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1972 1972, rev. 1990, 8' 20''
  OBSADENIE: org/ac/cmb/pf
 • Suita in C, op. 14 č. 1

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1972 8' 30''
  OBSADENIE: archi/ 2vn, vl, vc
 • Suita in D, op. 14 č. 3

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1973 1973, rev. 2005, 8'
  OBSADENIE: archi/ 2vn, vl, vc
 • F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1

  1978 21'
  OBSADENIE: t, b, CM, archi, org
 • Suita choreica, op. 14 č. 4

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1978 1978, rev. 2006, 10' 10''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac/org/cmb/pf/ac, vc
 • F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2

  1979 20' 40''
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, 2ob, 2cr, tp, archi, org
 • Suita rediviva, op. 14 č. 5

  Podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku
  1980 1980, rev. 2005, 12' 30''
  OBSADENIE: archi, cmb/ 2vn, vl, vc/org/ac/cmb/pf/ac, vc
 • J. Kerner: Arietta „Jesu dulcis memoria“ op. 23 č.6

  1984 OBSADENIE: cl, 2vn, vl, vc
 • J.Janigha: „Salve Regina“ - Rondo G-dur op. 23 č.7

  1984 OBSADENIE: dychové kvinteto
 • Malá suita in B, op. 14 č. 6a

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1989 1989, rev. 2005, 4' 10
  OBSADENIE: 2tr, 2tn, tu
 • Suita in F, op. 14 č. 6b

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1989 1989, rev. 2007, 4' 10''
  OBSADENIE: 4cr
 • Partita antiqua slovaca, op. 14 č. 2b

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  1993 9' 10''
  OBSADENIE: 2cl, crb, clb/ 2vn, vl, vc/ archi
 • Suita domestica, op. 14 č. 7

  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  2005 8' 40''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi/2vn, vl, vc
 • J. Kerner: Missa brevis ad honorem st. Ceciliae, op. 52, č. 3

  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  2008–2011 27'
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • zborové
 • Večerný zvon op. 67

  2015 OBSADENIE: CMa/CF
 • miešaný zbor
 • Ave Maria (in memoriam Ján Cikker), op. 7 č. 2d

  1966 1966, rev. 1993, 2' 20''
  OBSADENIE: CM
 • Dva madrigaly, op. 25

  pre miešaný zbor
  1984 5' 15''
  TEXT: Pavol Koyš
  OBSADENIE: CM
 • Ave verum corpus, op. 34 č. 4

  1992 1' 20''
  OBSADENIE: CM/CF/v, org/pf
 • "Fire, fire", op. 26 č. 1

  Parafráza madrigalu Thomasa Morleyho pre 6-hlasný miešaný zbor
  1994 OBSADENIE: CM
 • Ten chotár náš op. 68

  2016 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Tri gréckokatolícke spevy op. 67

  2015 OBSADENIE: CMa/ CF
 • detský zbor
 • Nezábudky, op. 13 č. 3

  Štyri trojhlasné detské zbory
  1972–1974 1972–1974, rev. 2004, 6'
  TEXT: V. Reisel, E. Čepčeková, K. Bendová, J. Jesenský
  OBSADENIE: CB
 • Týnom, tánom, op. 13 č. 2

  Päť ľudových piesní pre detský zbor
  1973 1973, rev. 2003, 8' 10''
  OBSADENIE: CB (CF)
 • zbor a nástroje
 • Irmologion, op. 35 č. 3

  Výber gréckokatolíckych liturgických spevov z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho
  1993 1993, rev. 2014, 20'
  OBSADENIE: CM/V, org
 • hraný televízny film
 • Richtársky tanec op. 28

  hudba k televíznej inscenácii (STV štúdio Košice)
  1981 OBSADENIE: komorný súbor

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby
  2016 AK TET 2014 Ars Kremniciensis – Traditiom et Tempore 2014 – 2015 2016
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého
  2015 Janáčkiana 2014. Sborník z 32. Ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014 2015
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické pramene – inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého
  2013 MUSICOLOGICA ISTROPOLITANA X – XI 2013
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické hudobné pramene ako inšpiračný zdroj inštrumentálnej tvorby Jozefa Podprockého
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 107–135
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého
  Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici
  2004 CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004 2004
 • Hudobný skladateľ Jozef Podprocký (Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994)
  1994 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., Nadácia Hemerkovcov v Košiciach 1994
  (ISBN 80-901169-1-4)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice
  2019 In: operaslovakia.sk/junove-koncerty-ukoncili-jubilejnu-sezonu-statnej-filharmonie-kosice/
  2019
 • redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
  2019 In: operaslovakia.sk/junovy-zaver-50-koncertnej-sezony-statnej-filharmonie-kosice/
  Operaslovakia 2019
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 14
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  Pocta profesorom
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 28
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 14
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • KATINA, Peter: Dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 18–20
 • KATINA, Peter: Hviezdny večer Jozefa Podprockého
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 20
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 roč. 46, 2014, č. 12, s. 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  SKO s pozitívnym smerovaním
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 9
 • HORKAY, Tamás: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Dni slávy v Košiciach
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 15
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Záverečný koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 24
 • BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 267 (20. 11.), s. 38
 • KÁKONI, Rajmund: Jozef Podprocký : Works for Accordion [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 56
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2011. 03: Peter Katina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 14
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 11
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Mám hudbu, preto môj život netrpí duchovnou anémiou [rozhovor]
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 14 – 16
 • -š-: Nová tvorba v Klariskách
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 15, s. 2
 • ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 11, s. 5
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 4, s. 36–38
 • HATRÍK, Juraj: Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 12, s. 3

Diskografia

 • Foto: Jozef Podprocký: Works for Accordion JOZEF PODPROCKÝ: WORKS FOR ACCORDION
  2011 CD – Hevhetia HV 0042-2-331
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Peter Katina (ac)
  2. Jozef Podprocký: Suita choreica, op. 14 č. 4
   Peter Katina (ac)
  3. Jozef Podprocký: Suita rediviva, op. 14 č. 5
   Peter Katina (ac)
  4. Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
   Peter Katina (ac)
  5. Jozef Podprocký: Rébusy I., op. 20
   Peter Katina (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12
   Peter Katina (ac)
  7. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Jozef Podprocký – Chamber Music JOZEF PODPROCKÝ – CHAMBER MUSIC
  2005 CD – Hudobný fond SF 00452131
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Štátna filharmónia Košice
  2. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 1, op. 15
   Košické kvarteto
  3. Jozef Podprocký: Concerto piccolo, op. 32a
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Ivan Buffa (pf)
  4. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 3 "Hommage a Béla Bartók", op. 27
   Košické kvarteto
  5. Jozef Podprocký: Lauda Sion, op. 44
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Vladimír Čuchran : The Best of Accordion World VLADIMÍR ČUCHRAN : THE BEST OF ACCORDION WORLD
  2005 CD – ASSA Edition A-015 ADD
  1. Jozef Podprocký: Concerto piccolo, op. 32
   Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Petr Vronský (dir.)
  2. Jiří Antonín Benda:
   Vladimír Čuchran (ac)
  3. Domenico Scarlatti:
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Vladislav Zolotariov:
   Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Petr Vronský (dir.)
 • Foto: Sextette - Music from friends for friends SEXTETTE - MUSIC FROM FRIENDS FOR FRIENDS
  1999 CD – Master Edition CD Nr. 101
  1. Jozef Podprocký: Dve meditácie, op. 25a
   Renato Bizzotto (ob), Reto Wildeisen (cl), Košické kvarteto
  2. Miloslav Linha: Sexteto
   Renato Bizzotto (ob), Reto Wildeisen (cl), Košické kvarteto
  3. Honorát Cotteli: Swing Part
   Renato Bizzotto (ob), Reto Wildeisen (cl), Košické kvarteto
 • Foto: Zomb, František Xaver ZOMB, FRANTIŠEK XAVER
  1995 CD – Opus 91 2373-2231
  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: Skladby slovenských skladateľov pre akordeón SKLADBY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE AKORDEÓN
  1971 LP – Opus 9111 0033
  1. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  2. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Koncertantný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  3. Juraj Hatrík: Sentencie
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Kontrapunktický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Variačný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12 – Preludio rapsodico
   Vladimír Čuchran (ac)
  7. Juraj Pospíšil: Recitativo ed aria, op. 20 č. 5
   Vladimír Čuchran (ac)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2014 za celoživotné dielo
 • Cena kritiky
  2003 za systematické obohacovanie kvalít komornej a najmä orchestrálnej tvorby
 • Cena Nadácie Hemerkovcov
  1994
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1978 za dielo Sláčikové kvarteto č. 2, op. 21

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Podprocký: Premeny spomienok op.71
  Fantázia pre symfonický orchester
  20. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mladí mladým – umelci vedcom, Štátna filharmónia Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Fanfáry
  k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice
  24. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Otvárací koncert Štátnej filharmónie Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice
 • Jozef Podprocký: Koncert pre violu a orchester, op. 69
  3. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Jozef Podprocký: Fantázia III. – piccola na sekvenciu "Veni Sancte Spiritus", op. 65
  pre akordeón
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Šupejová (ac)
 • Jozef Podprocký: Symfónia č. 4, op. 64
  pre symfonický orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 6 "Metamorfózy", op. 62
  10. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer skladateľa Jozefa Podprockého pri príležitosti jeho 70. narodenín, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Maroš Potokár (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc)
 • Jozef Podprocký: Fantázia II. na sekvenciu "Victimae paschali", op. 63
  pre violu
  17. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl)
 • Jozef Podprocký: Fantázia I. na sekvenciu "Stabat mater", op. 61
  pre barytónový akordeón
  19. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jozef Podprocký: Koncert pre klavír a orchester, op. 60
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Jozef Podprocký: Toccatina interrupta, op. 59
  pre akordeón a klavír
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Jozef Podprocký: Rozmarné interlúdium, op. 56
  pre komorný súbor
  12. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jozef Podprocký: Koncert pre husle a orchester, op. 55
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Vesper dominicae, op. 7 č. 1
  Monológ pre barytón, flautu a sláčikové kvarteto
  16. 3.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné rezonancie II., Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quartetto Cassoviae, Ondrej Mráz (b), Pavel Pukl (fl)
 • Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
  Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Martin Švec (cl), Peter Katina (ac)
 • Jozef Podprocký: S Rozárkou, op. 54
  Suita pre orchester z rovnomennej opery Jozefa Grešáka
  6. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Rastislav Štúr (dir.)
 • Jozef Podprocký: Quasi a fantasia, op. 53
  Metamorfózy pre komorný orchester (komorný súbor)
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 5 "In memoriam Ivan Sokol", op. 50
  16. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
  13. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Podprocký: Suita domestica, op. 14 č. 7
  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  27. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajská prehliadka Divertimento musicale, Kostol sv. Egídia, Poprad, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jozef Podprocký: Symfónia č. 3 "Hommage à Jozef Grešák", op. 47
  pre symfonický orchester
  20. 5.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Petr Vronský (dir.)
 • Jozef Podprocký: Divertimentino, op. 45
  per oboe, clarinetto e fagotto
  25. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Konzervatórium v Košiciach, Košice, SK
  INTERPRETI: Zuzana Kurimská Greková (ob), Mikuláš Csomos (cl), Henrich Kristmann (fg)
 • Jozef Podprocký: Lauda Sion, op. 44
  Chorálové metamorfózy pre organ
  21. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Podprocký: "Fire, fire", op. 26 č. 2
  Parafráza na madrigal Thomasa Morleyho pre soprán, klarinet a sláčikový orchester
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Július Klein (cl)
 • Jozef Podprocký: Symfónia č. 2 "Ecce homo", op. 39
  pre symfonický orchester
  8. 5.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 37
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Jozef Podprocký: Koledy I, op. 34 č. 2
  Podľa JKS (Jednotný katolícky spevník)
  20. 12.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Podprocký: Koledy II, op. 34 č. 3
  Podľa JKS (Jednotný katolícky spevník)
  20. 12.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Podprocký: Concerto piccolo, op. 32
  (Hommage a A. Schönberg)
  10. 10.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Podprocký: Zvony, op. 31
  Fantázia pre symfonický orchester na hymnus F. Liszta "Slavimo slavno Slaveni!"
  7. 5.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
  pre symfonický orchester
  29. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  Premiéra celého diela.
 • Jozef Podprocký: Ouvertura festa, op. 18b
  Slávnostná predohra pre symfonický orchester
  4. 5.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
  pre symfonický orchester
  6. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  Premiéra 1. časti.
 • Jozef Podprocký: Dva madrigaly, op. 25
  pre miešaný zbor
  21. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Celoslovenská súťaž speváckych zborov dospelých, Dom kultúry ROH, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Csermely., Jozef Havasi (dir.)
  Premiéra časti "Priateľ".
 • Jozef Podprocký: Dve kavatíny, op. 22
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Pavol Selecký (vl), Dušan Dočkal (vc)
 • Jozef Podprocký: Concertino, op. 11
  19. 1.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prešov, SK
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 3 "Hommage a Béla Bartók", op. 27
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Jozef Podprocký: Dramatická predohra, op. 9 č. 2
  pre symfonický orchester
  22. 4.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1
  pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"
  16. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
  23. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
  23. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Jozef Podprocký: Koncertantná partita, op. 19
  26. 4.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, SK
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2, op. 21
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Jozef Podprocký: Predohra "…aere perennius monumentum…", op. 16
  pre symfonický orchester
  29. 4.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 1, op. 15
  7. 2.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Abonentný cyklus ŠFK, Filharmónia Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jozef Podprocký: Fantázia III. – piccola na sekvenciu "Veni Sancte Spiritus", op. 65
  pre akordeón
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Martina Šupejová (ac)
 • Jozef Podprocký: Rozmarné interlúdium, op. 56
  pre komorný súbor
  18. 5.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Florianka, Krakov, PL
 • Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jozef Podprocký: Dve chorálové meditácie, op. 41
  pre klarinet sólo
  10. 8.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Peking, CN

Audio

 • Podprocký, Jozef: Sláčikové kvarteto č. 1 op. 15


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 02. 2020