Profil osobnosti

Foto: Viera Polakovičová Zdroj: Archív Hudobného centra

Viera Polakovičová

25. 8. 1953 Žilina

publicistika, hudobný manažment

Bio

Bio

1971 – 1976
hudobná veda na FF UK
1976 – 1980
interná vedecká ašpirantúra (1979 PhDr., 1982 PhD.)
1980 – 1985
Bratislavské hudobné slávnosti, Slovkoncert, Bratislava, dramaturgička a výkonná tajomníčka Medzinárodnej tribúny mladých interpretov (TIJI UNESCO)
1985 – 1993
Hudobné informačné stredisko SHF, Bratislava, vedúca
1990
spoluzakladateľka Medzinárodného festivalu Večery novej hudby, 1990 – 1992 členka dramaturgickej komisie
1992 – 1993
Ecole Nationale d’Administration Paríž, ročná stáž v oblasti medzinárodných vzťahov
1993 – 1997
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Stála delegácia SR pri UNESCO, zástupkyňa stáleho delegáta SR pri UNESCO
1998 – 1999
koordinátorka projektov UNESCO a EÚ
1999 – 2000
Hudobné centrum, Bratislava, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov
2000 – 2003
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor kultúrnych stykov so zahraničím, zástupkyňa riaditeľa
2003 – 2007
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Paríži, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI
2007 – 2009
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OSN, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO
2009 – 2013
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút vo Viedni, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI
2013 – 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI
 

Členka Slovenskej muzikologickej spoločnosti, Syndikátu slovenských novinárov, Dvořák Society of Great Britain, Francúzsko-slovenskej asociácie Découvertes, členka programových výborov festivalov, ex-offo členka IAMIC, EPNM, FICEP, EUNIC (opakovane prezidentka, viceprezidentka), kuratórií (Nemecké kultúrne fórum pre strednú a východnú Európu) a ďalšie.

Hudobno-kritické a hudobno-publicistické aktivity pre slovenské a zahraničné médiá, ako napr. Akcent (vydavateľ Hudobné centrum), Fontes (zborník IAML), Gramorevue, Hudobný život (vydavateľ Obzor, v súčasnosti Hudobné centrum), Kultúrny život, Kurier (Rakúsko), Literárny týždenník, Musicologica Slovaca (vydavateľ Veda), Národná obroda, Neue Zeitschrift für Musik (Nemecko), Nové slovo, OPUS, OS, Populár, Pravda, die Presse (Rakúsko), RadioZine, Slovak Music – Slowakische Musik – La musique slovaque – Slovackaja muzyka, Slovenský denník, (vydavateľ SHF), SME, Telegraf, Televízia, Učiteľské noviny, Večerník, materiály vydavateľ Slovkoncert, vydavateľ Gallimard (FR).

Autorské materiály pre rozhlas: Československý rozhlas, Bratislava, Slovenský rozhlas, BBC Londýn, Radio France, Paríž, Radio Suisse Romande, Ženeva, rádio Twist, Rakúsky rozhlas a televízia (ORF), Deutschlandfunk a rbb (DE), scenáre, odborné muzikologické recenzie a publicistické materiály, nahrávky sú archivované na 35 audiokazetách.

Autorské materiály pre televíziu: Československá televízia, Bratislava, Slovenská televízia, Bratislava, televízia Markíza, Rakúska televízia (ORF), scenáre, moderovanie, publicistika.

25 rokov v kultúrnej diplomacii (UNESCO Paríž a zastupiteľstvá SR v Paríži, Viedni a Berlíne) a v medzinárodných organizáciách.

Nositeľka Medaily mesta Paríž za rovoj bilaterálnych vzťahov Slovenska a Francúzska.

Vedecké štúdie:

Franz Paul Rigler – Sonáty (úvodná štúdia, kritické vydanie partitúry), in Edícia starej hudby, OPUS 1981

Franz Paul Rigler vo svetle najnovších výskumov, výťah z kandidátskej (doktorandskej) práce, in Musica Slovaca, VEDA 1985

Bibliografia

 • kol.: Viera Polakovičová
  2018 Svedectvá a príbehy. Diplomacia v období vzniku Slovenskej republiky, Slovart 2018
  (360 s., 1. vyd.)
 • Polakovičová, Viera – Ursínyová, Terézia: Muzikologička na čele Slovenského inštitútu vo Viedni: Viera Polakovičová
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 12 – 14
 • CV pre Biografický slovník
  2001 Slovenská národná knižnica, Martin 2001
 • 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century
  2001 Cambridge 2001
  (International Biographical Centre Cambridge 2001)
 • Smetanová, Oľga: Pozorovateľka spoza svetového pultu
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 6, s. 4
  (Viera Polakovičová, nar. 1953, slovenská muzikologička, manažérka kultúry, hudobná kritička, diplomatka)
 • Martináková, Zuzana: Večery novej hudby z Beth Griffith
  1991 (jún) Literárny týždenník 1991 (jún)
 • Runde, Jozef – Polakovičová, Viera – Parík, Ivan: Sľubné večery, o prehliadke novej hudby a o starých dlhoch
  1990 (3. 7.) Pravda roč. 71, 1990 (3. 7.)
 • V kresle hosťa Viera Polakovičová
  1989 Príroda a spoločnosť 1989, č. 9
  (rozhovor o práci Hudobného informačného strediska, HIS)
 • Viera Polakovičová
  Heslo v International Who’s Who in Music and Musicians’
  1988 Cambridge 1988
  (vydavateľ International Biographical Centre Cambridge, zaradené od 1988)
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Franz Paul Rigler
  Kandidátská dizertačná práca
  1981 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1981
  (174 s., s. n.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • La Slovaquie et sa musique
  2001 Nice 2001
  (prednáška v rámci koncertnej série Nadácie Sophia Antipolis, hotel Westminster, Nice 1. 4. 2001)
 • Prednáška o stave kultúrnych inštitúcií na Slovensku počas International Holland Music Sessions, Bergen (Holandsko), dec. 2000
  2000 Bargen 2000
 • Vystúpenie na medzinárodnom hudobnom veľtrhu Musicora, Paríž 1994
  1994 1994
 • Neue Musik in der Slowakei, Komponistinnen Forum, Kulturraum Europa, Heidelberg, 17. 9. 1993
  1993 Heidelberg 1993
 • Vystúpenie na stretnutí členov Európskej konferencie propagátorov novej hudby EPCNM, Frankurt am Main, máj 1992
  1992 Frankurt am Main 1992
 • The Music Information Centre of the Slovak Music Fund (Slovak MIC)
  1991 Fontes Artis Musicae. Heft 4, Kassel roč. 38, 1991
  (o práci Hudobného informačného strediska SR v rámci Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk a Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc)
 • Prednáška o situácii v kultúre na Slovensku pre študentov a profesorov Magdalen College Oxford, sept. 1991
  1991 Oxford 1991
 • Die slowakische Musik im Lichte der politischen Wandel
  Diskusia o hudobnej avantgarde 60-tych rokov počas kurzov súčasnej hudby, Darmstadt 4. 3. 1991
  1991 Darmstadt 1991
 • Vystúpenie na Svetových dňoch hudby, Varšava 1991
  1991 Varšava 1991
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk IAMIC Praha a Bratislava 1991
  1991 Praha, Bratislava 1991
  (V. P. hlavný organizátor slovenskej časti konferencie)
 • La situation dans la création musicale en Slovaquie
  1991 Metz 1991
  (prednáška o hudobnej avatgarde 60-tych rokov počas festivalu Rencontres internationales de musique contemporaine v Metz, Francúzsko 16. 11. 1991)
 • Zur Situation der Komponistinnen in der ČSFR
  Sympózium “Musik von Frauen – Musik für Frauen”, počas medzinárodného festivalu súčasnej hudby Aspekte Salzburg, 13. a 15. 6. 1990
  1990 Salzburg 1990
  (prednáška o slovenskej hudbe s dôrazom na dielo skladateliek)
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk IAMIC
  1990 Glasgow 1990
  (vyslanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
 • Prednáška o slovenskej hudbe počas Dní severskej hudby v Štokholme, in Rikskonserter Štokholm, február 1990
  1990 Štokholm 1990
 • Prednáška o slovenskej hudbe z histórie, o vzniku elektroakustického štúdia a o tvorcoch
  V rámci medzinárodného skladateľského workshopu v Nadácii súčasného umenia Gaudeamus, Amsterdam dec. 1990
  1990 Amsterdam 1990
  (v angličtine)
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk IAMIC
  1989 Oxford 1989
  (vyslanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
 • Das Weinen von Tadeáš Salva
  Gesellschaft für Musiktheater, Viedeň 18. 11. 1988
  1988 Viedeň 1988
  (prednáška a prehrávka slovenskej hudby, Tadeáš Salva: kvadrofónna rozhlasová opera Plač, Elena Hanzelová, Sergej Kopčák, Pavol Procházka)
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk IAMIC
  1988 Štokholm 1988
  (vyslanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc IAML – IASA
  1986 Štokholm 1986
  (vyslanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1985 [program]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 2., 3., 4., 5., 6. októbra 1985
  1985 Slovkoncert, Bratislava 1985
  (40 s., 1. vyd.)
 • Vystúpenie na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc IAML – IASA
  1985 Berlín 1985
  (vyslanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
 • Klavírna škola F. P. Riglera
  1984 Sympózium mladých muzikológov, Bratislava 1984
  (v rámci bloku Dejiny hudby, Slovenská hudba do roku 1918)
 • Polakovičová, Viera – Vajdička, Ľudovít M.: Bratislavské hudobné slávnosti 1984 [program]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 8., 9. októbra 1984
  1984 Slovkoncert, Bratislava 1984
  (18 s., 1. vyd.)
 • Texty programového bulletinu IX. Týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby, 9. – 17. 2. 1984
  1984 Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1984
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1983 [program]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 4., 5., 6. októbra 1983
  1983 Slovkoncert, Bratislava 1983
  (1. vyd., texty do programových bulletinov koncertov BHS)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1982 [program]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 5., 6., 7., 8., 12. októbra 1982
  1982 Slovkoncert, Bratislava 1982
  (24 s., 1. vyd.)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1981 [program]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 21., 22., 23. októbra 1981
  1981 Slovkoncert, Bratislava 1981
  (1. vyd., texty do programových bulletinov koncertov BHS)
 • Editorská činnosť
 • Polakovičová, Viera – Slaninková, Eva (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti 1985 [programový bulletin]
  Programový bulletin, 21. ročník
  1985 Slovkoncert, Bratislava 1985
  (140 s., 1. vyd., fotogr., medzinárodný hudobný festival, Bratislava, 1985)
 • Polakovičová, Viera (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti 1984 [programový bulletin]
  Bratislavské hudobné slávnosti, 20., 1984
  1984 Slovkoncert, Bratislava 1984
  (140 s., 1. vyd., 2 voľ. príl., medzinárodný hudobný festival, Bratislava, 1984)
 • Polakovičová, Viera (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti 1983 [programový bulletin]
  Člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM), 1983, 19. ročník [30. 9. – 15. 10. 1983]
  1983 Slovkoncert, Bratislava 1983
  (114 s., 1. vyd., Bratislavské hudobné slávnosti, 19., 1983)
 • Polakovičová, Viera (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti 1982 [programový bulletin]
  1982 Slovkoncert, Bratislava 1982
  (124 s., 1. vyd., fotogr., Bratislavské hudobné slávnosti, 18., 1982)
 • Polakovičová-Korecká, Viera – Rusó, Daniela – Albrecht, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír [Hudobnina]. Zväzok 3
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (141 s., 1. vyd., hudobno-kritické vydanie partitúry s úvodnou štúdiou, edícia: Stará hudba na Slovensku)
 • Polakovičová, Viera (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti 1981 [programový bulletin]
  1981 Slovkoncert, Bratislava 1981
  (1. vyd., Bratislavské hudobné slávnosti, 17., 1981)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Concertissimo
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 5
  (Jansons s Dvořákom a Stravinským, Schumann s Ophéliou Gaillard, Paralelné fóbie Martina Burlasa)
 • Concertissimo
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 8
  (Dvořák s Danielou Hlinkovou a Moyzesovcami, Edward Elgar a Charles Olivieri-Munroe, Famózne duo Gautier Capuçon a Frank Braley)
 • Hoher Besuch gerät ins Schwärme
  2016 Märkische Oderzeitung roč. 18, 2016, č. 2
 • Sechzig Jahre Collegium Carolinum
  2016 Collegium Carolinum 2016
  (ročenka Mníchov)
 • Europa Union rückt die Slowakei in den Blickpunkt
  2015 (19. 11.) Geilenkirchen Zeitung roč. 14, 2015 (19. 11.)
 • Die Slowakei, ein Land im Aufbruch
  2015 (31. 10.) Geilenkirchen Zeitung roč. 14, 2015 (31. 10.)
 • Kus Slovenska v Berlíne
  2015 Časopis Svet a my roč. 5, 2015, č. 2
  (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
 • Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 4
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006
  (prezentačné podujatia ZÚ a SI v Paríži a kultúrny život v Paríži)
 • Miroslav Dvorský na scéne Opery Bastille
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 42, s. 11 – 12
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, český skladateľ, Opéra Bastille, Paríž, Francúzsko)
 • Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 29 – 30
  (prezentačné podujatia ZÚ a SI v Paríži a kultúrny život v Paríži)
 • Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 3
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 11
  (Miroslav Dvorský debutoval na scéne parížskej opery Bastille)
 • Slovenská prítomnosť vo Francúzsku
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 30 – 32
  (prezentačné podujatia ZÚ a SI v Paríži a kultúrny život v Paríži, slovenské umenie, slovenská kultúra, prezentácia, Francúzsko, Slovenský inštitút, Paríž, Francúzsko, Slovensko, kultúrne vzťahy)
 • Ešte k jubileu... Musica aeterna
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 11 – 12
 • Manifestations slovaques en France
  2004 Lettre diplomatique 2004
 • 30 rokov Musica aeterna
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12
 • Quo vadis BHS?
  2002 (18. 10.) RadioZine 2002 (18. 10.)
  (recenzia na koncerty BHS)
 • Hudobný Salzburg nesklamal
  2002 (4. 9.) RadioZine 2002 (4. 9.)
  (recenzia na koncerty, medzinárodný festival Salzburger Festpiele)
 • Zomrel generálny tajomník IMC Guy Huot
  2002 (7. 8.) RadioZine 2002 (7. 8.)
  (nekrológ, Guy Huot, 1943 – 2002, generálny tajomník IMC, zamyslenie o význame Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO)
 • Odkliatie Benešových hráčov
  2002 (10.6.) Pravda roč. 83, 2002 (10.6.)
  (recenzia na svetovú premiéru opery The Players Juraja Beneša v Kolíne nad Rýnom )
 • vp: Svetový Beneš
  2002 (30. 5.) SME roč. 10, 2002 (30. 5.)
  (správa)
 • Janáčkova opera Její pastorkyně vo Viedni
  2002 (19. 4.) RadioZine 2002 (19. 4.)
  (recenzia na premiéru opery Leoša Janáčka vo Viedenskej štátnej opere)
 • Miroslav Dvorský an der Wiener Statsoper
  2002 (25. 1.) Radio Slovakia International, Deutsche Redaktion 2002 (25. 1.)
  (recenzia v nemčine na predstavenie opery Nabucco Guiseppe Verdiho vo Viedenskej štátnej opere, Guadagno)
 • Nekrológ Guy Huot
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7 – 8
  (Kaleidoskop, Guy Huot, 1943 – 2002, generálny tajomník IMC)
 • Mojím domovom je hudba
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 29 – 30
  (Viera Janárčeková, 1941, slovenská skladateľka)
 • Miroslav Dvorský
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 20 – 22
  (Miroslav Dvorský, nar. 1960, slovenský operný spevák)
 • Die Koloraturprimadona Edita Gruberová an der Wiener Staatsoper
  2002 Radio Slovakia International, Deutsche Redaktion 2002
  (recenzia na predstavenie opery Roberto Devereux, Gaetana Donizettiho vo Viedenskej štátnej opere)
 • Ročenka bývalých štipendistov a stážistov vo Francúzsku
  2002 Bratislava 2002
  (Francúzsky inštitút, Bratislava)
 • To, čo tu chýbalo
  2001 (28. 6.) SME roč. 9, 2001 (28. 6.)
  (zamyslenie pred festivalom Konvergencie)
 • Hatrík: Musíme sa zbaviť démona úspechu
  2001 (28. 3.) SME roč. 9, 2001 (28. 3.)
  (rozhovor so skladateľom Jurajom Hatríkom pred svetovou premiérou skladby Litánie okamihu)
 • Svetoznámy Steinberg dnes večer v Redute
  2001 (19. 1.) SME roč. 9, 2001 (19. 1.)
 • Francúzske inšpirácie
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001
  (glosa, recenzia na koncert Requiem Guiseppe Verdiho, Miroslav Dvorský v Théâtre des Champs-Elysées v Paríži a operu Čarovná flauta v Opéra Garnier v Paríži)
 • Musikalischer Herbst in Bratislava
  2001 (december) Radio Slovakia International, Deutsche Redaktion 2001 (december)
  (recenzia v nemčine na koncerty BHS)
 • Francúzsko inšpiruje
  2001 Akcent, Hudobné centrum 2001
  (o medzinárodnej stáži Courant a systéme financovania francúzskej kultúry v zahraničí)
 • Našich operných spevákov poznajú aj v Argentíne
  2000 (21.10.) SME roč. 8, 2000 (21.10.)
  (rozhovor s mezzosopranistkou Jolanou Fogašovou)
 • L. Pešek: Slovenská filharmónia je v dobrej forme
  2000 (22. 9.) SME roč. 8, 2000 (22. 9.)
  (Libor Pešek, nar. 1933, český dirigent)
 • Utrpenie mladého Werthera, pred premiérou opery Werther Ch. Gounoda v SND
  2000 (2. 5.) SME roč. 8, 2000 (2. 5.)
  (rozhovor s opernou speváčkou Denisou Šlepkovskou)
 • Hudobné centrum informuje
  2000 Akcent, Hudobné centrum 2000, č. 4
  (o prednáške Viery Polakovičovej na International Holland Music Sessions v holandskom Bergene)
 • Hosť Kúpeľných novín Bohdan Warchal
  Vtáci naše hranie nerešpektovali!
  2000 (júl) Trenčianske Teplice 2000 (júl)
  (Slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice)
 • Oddelenie vonkajších vzťahov Hudobného centra bývalý Slovkoncert, o povinnostiach OVV, o. i. o európskom okrúhlom stole UNESCO vo Varšave
  2000 Akcent, Hudobné centrum 2000
 • Louis Spohr: Violin Concertos
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 51
  (Louis Spohr, 1784 – 1859, nemecký skladateľ)
 • 4. Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 34 – 36
  (Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, 4., 1999, Bratislava)
 • Kultúrne leto v Bratislave
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, s. 26
  (Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, 24., 1999, Bratislava)
 • Predaná nevesta v Monte Carlo
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, s. 13
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, opera Predaná nevesta, Monte Carlo)
 • Snopko, Ladislav – Kliment, Peter – Hrozienčik, Peter – Bu, Peter, Polakovičová, Viera – Bartošová, Zuzana – Volko, Ladislav – Uličianska, Zuzana: Čo urobíme s prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí?
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti 1999, č. 12, s. 69 – 72
 • Zmienka v knihe Annes Jung: Breaking the Silence: Voices of Women from around the World
  1997 1997, s. 69
  (187 s., 1. vyd., vydavateľ: UNESCO)
 • Za dychom dejín i súčasnosti
  Slovenskí umelci v meste na Seine
  1996 Literárny týždenník roč. 9, 1996, č. 5, s. 15
 • Na okamih do Paríža
  1996 Literárny týždenník roč. 9, 1996, č. 37, s. 15
  (slovenské umenie, hudba)
 • V kresle hostí BBC Londýn skladateľ Juraj Beneš a muzikologička Viera Polakovičová
  1992 (19. 6.) BBC Londýn 1992 (19. 6.)
  (rozhovor v angličtine o premiére Benešovej opery Skamenený v Place Theatre v Londýne, nahral redaktor Ján Koščo s hosťami)
 • Predzvesť veľkonočných sviatkov
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 76 (16. 4.), s. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Po stopách súčasnej hudby
  1992 Kultúrny život roč. 26, 1992, č. 13, s. 13
  (Európska konferencia propagátorov novej hudby, medzinárodná organizácia, slovenská hudba)
 • Na úvod gratulácia
  Otvárací koncert tohoročnej sezóny Slovenskej filharmónie
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 235 (3. 12.), s. 5
 • Návrat k násilne zabudnutému
  Zamyslenie sa nad festivalom hudby 20. storočia Melos-Etos
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 212 (31. 10.), s. 5
  (Melos Étos 1991, Bratislava)
 • Polohy ticha a farebnosti
  Pohľad dramaturgičky na druhý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 116 (17. 6.), s. 5
  (Melos-Étos 1991, medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava)
 • Slovak Treasures
  1991 Kultúrny život roč. 25, 1991, č. 46, s. 14 – 15
  (Slovak Treasures, Bratislava, hudobné vydavateľstvo)
 • Hudba a informácie
  1991 Kultúrny život roč. 25, 1991, č. 46
 • Z pódií plných zážitkov
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 75 (17. 4.), s. 5
 • Do archívu cenností
  Z koncertnej siene Slovenskej filharmónie
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 36 (20. 2.), s. 5
 • Hudba naladená na porozumenie
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 20 (29. 1.)
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, Mozart v Prahe, Mozartiana, literárno-hudobné podujatie)
 • Hudba na storako spôsobov
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 196 (8. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 26., 1990)
 • Užitočná konfrontácia umenia
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 191 (1. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 26., 1990)
 • Symfonietta ako oslava radosti
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 10 (15. 1.), s. 5
  (Slovenská filharmónia)
 • Prázdnejšie ako v minulosti
  1990 Nové Slovo roč. 32, 1990, č. 2, s. 14 – 15
  (Slovenská filharmónia)
 • Z činnosti Hudobného informačného strediska
  O propagácii slovenskej hudby v zahraničí
  1990 Literárny týždenník roč. 3, 1990, č. 8, s. 15
  (Slovenský hudobný fond, Bratislava)
 • Wien modern po druhýkrát
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, s. 11
  (Wien modern 1989, hudobný festival)
 • Polakovičová, Viera – Jenisová, Eva: Všetko v prospech dobrej hudby
  Zhovárame sa s Evou Jenisovou-Antoličovou, hviezdou operných dosák
  1989 Večerník roč. 34, 1989, č. 147 (28. 7.)
  (Eva Jenisová, 1963, slovenská operná speváčka, soprán)
 • O stretnutí hudobných dramaturgov
  1989 Slovak Music / Slowakische Musik / La Musique slovaque / Slovackaja muzyka roč. 31, 1989, č. 4
  (hlavný organizátor: Viera Polakovičová)
 • Polakovičová, Viera – Rudolf, Róbert: Na slovíčko s Róbertom Rudolfom
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 7, s. 4
  (Róbert Rudolf, nar. 1963, slovenský skladateľ)
 • Polakovičová, Viera – O’Connor, Edward: S Edwardom O’Connorom o pripravovanej knihe hudobnej výchovy v USA
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • O vydaní Riglerových sonát od Dr. Viery Polakovičovej
  1989 Slovak Music / Slowakische Musik / La Musique slovaque / Slovackaja muzyka 1989, č. 1, s. 22
 • Ida Kirilová pred pražským publikom
  1988 Listy SND roč. 5, 1988
  (recenzia na Večery slovenských operných slov v Prahe, Viera Polakovičová, moderátorka)
 • Polakovičová, Viera – Bázlik, Miro: Silové pole hudby
  1988 Večerník roč. 33, 1988, č. 5 (7. 1.), s. 6 – 7
  (Miro Bázlik, 1931, slovenský skladateľ)
 • Slovenská filharmónia: Mimoriadny koncert SF
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 7
 • Polakovičová, Viera – Bagin, Pavol: Slovo má Pavol Bagin
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 10, s. 9
  (Pavol Bagin, 1933 – 2013, slovenský skladateľ)
 • Ouvertúra festivalového maratónu
  S talianskym dirigentom Aldom Ceccatom a predsedom festivalového výboru BHS dr. Ladislavom Mokrým
  1987 (24. 9.) Večerník roč. 32, 1987 (24. 9.)
 • Se slovenskými pěvci
  1987 (18. 2.) Lidová demokracie 1987 (18. 2.)
  (recenzia na večer operných árií v Klube slovenských skladateľov, Viera Polakovičová moderátorka)
 • Dráma vyusťujúca v optimizmus
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 38 (24. 2.)
  (Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Presvedčivé naštudovanie Rusalky
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 253 (27. 12.), s. 5
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, český skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Hudba stále živá
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 226, s. 5
  (Christoph Willibald Gluck, 1714 – 1787, nemecký skladateľ, Štátna filharmónia Košice)
 • Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 5, s. 7
 • S Pierrom Boulezom
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 22, s. 8
 • Koncerty pre trúbku a sláčikový orchester
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 5
  (1 gramofónová platňa, recenzia na Koncerty pre trúbku a sláčikový orchester, Guy Touvron, Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 1, s. 4
 • Výrazný tvorivý úspech
  1986 (24. 10.) Večerník roč. 31, 1986 (24. 10.)
  (recenzia na premiéru opery Její pastorkyňe L. Janáčka v SND)
 • Stretnutie dramaturgov BHS
  1986 (13. 10.) Večerník roč. 31, 1986 (13. 10.)
 • V záujme slovenskej hudby
  Z výročnej konferencie IAMIC v Štokholme
  1986 (18. 9.) Nové Slovo 1986 (18. 9.), č. 37
 • Novinky gramofónovej produkcie
  Sonáty pre čembalo F. P. Riglera v interpretácii M. Dobiášovej, svetová premiéra nahrávky (vedecká editorka PhDr. Viera Polakovičová, CSc.)
  1986 (8. 5.) Večerník roč. 31, 1986 (8. 5.)
 • Zrelosť hudobného výrazu
  1986 (20. 1.) Večerník roč. 31, 1986 (20. 1.)
  (recenzia na koncerty, SKO, Warchal, Jurkovič)
 • Šťastná dramaturgická voľba
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 95 (19. 5.)
  (recenzia na premiéru opery Maškarný bál Giuseppe Verdiho, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, dirigent: Ondrej Lenárd, P. Ferenčík, režisér: M. Fischer, Eva Antoličová-Jenisová, soprán, Peter Dvorský, tenor)
 • Vysoká latka náročnosti
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 196 (7. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 22., 1986, Interpódium, 1986, Bratislava)
 • Polakovičová, Viera – Hrušovský, Ivan: Za ideál považujem dokonalosť
  Hovorí hudobný skladateľ Ivan Hrušovský
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 189 (26. 9.), s. 7
  (Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský hudobný skladateľ)
 • Jedenásty Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 5
  (Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986, Bratislava)
 • Of Work and Goals of the Music Information Centre of the Slovak Music Fund
  1986 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986, č. 4
 • Vyšlo gesto hostí
  1985 (18. 11.) Večerník roč. 30, 1985 (18. 11.)
  (recenzia na koncert, Veľký akademický zbor ústrednej TV a všezväzového rozhlasu (Moskva)
 • Po skončení 21. ročníka BHS
  1985 (7. 11.) Učiteľské noviny roč. 40, 1985 (7. 11.)
  (recenzia na koncerty)
 • Opäť prehovorili múzy
  1985 (31. 10.) Učiteľské noviny roč. 40, 1985 (31. 10.), č. 39
  (recenzia na koncerty BHS, MTMI UNESCO)
 • Obohatenie sólových recitálov
  1985 (10. 7.) Večerník roč. 30, 1985 (10. 7.)
  (recenzia na koncerty, Dni gitarovej hudby)
 • Lamento ako premiéra
  1985 (24. 4.) Večerník roč. 30, 1985 (24. 4.)
  (recenzia na koncert SF, Zdeněk Košler, 1928 – 1995, český dirigent, Marián Lapšanský, nar. 1947, slovenský klavirista, Peter Toperczer, 1944 – 2010, slovenský klavirista)
 • Hudba s vnútornou drámou
  1985 (10. 4.) Večerník roč. 30, 1985 (10. 4.)
  (recenzia na koncert SF, Pešek, Bašmet)
 • V znamení jubilea
  1985 (14. 1.) Večerník roč. 30, 1985 (14. 1.)
  (SH, Hopkins, Minčev)
 • Hostina na úrovni
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 98 (22. 5.), s. 5
  (Prehliadka slovenskej opernej a baletnej tvorby 1985, Bratislava)
 • Užitočná konfrontácia
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 97 (21. 5.), s. 5
  (Prehliadka slovenskej opernej a baletnej tvorby 1985, Bratislava)
 • Umenie vypovedané srdcom
  K slávnostnej premiére Svätopluka na scéne Slovenského národného divadla
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 92 (14. 5.), s. 5
  (Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský skladateľ, opera Svätopluk, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Dielo preverilo interpretov
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 201 (14. 10.), s. 5
  (recenzia na premiéru opery Carmen G. Bizeta v SND, Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, dirigent: Ondrej Lenárd, režisér: Branislav Kriška)
 • Mladí v dobrom svetle
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 154 (8. 8.), s. 5
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1985, Trenčianske Teplice)
 • Mladí interpreti na festivale v Paríži
  1985 Nové Slovo roč. 27, 1985, č. 11
  (Sergej Kopčák, nar. 1948, slovenský operný spevák, Medzinárodný festival mladých interpretov, 1984, Paríž, Francúzsko)
 • Spivakov, Vladimír – Polakovičová, Viera: Ušľachtilé tóny
  1985 Populár roč. 17, 1985, č. 8, s. 4 – 5, 9
  (Vladimir Spivakov, nar. 1944, dirigent, huslista)
 • Polakovičová, Viera – Pazdera, Jindřich: Jindřich Pazdera v kresle hosťa
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 8, s. 4
  (Jindřich Pazdera, nar. 1954, český huslista, slovenského pôvodu)
 • Čembalistka Marica Dobiášová
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 22
  (Marica Dobiášová, nar. 1951, slovenská čembalistka)
 • Polakovičová, Viera – Galla, Ján: Víťazstvo Jána Gallu v Riu de Janeiro
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 14, s. 4
  (Ján Galla, nar. 1955, slovenský operný spevák, bas)
 • Musikfestspiele Bratislava 1985
  1985 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1985, č. 2 – 3
 • Musicologica slovaca IX – Viera Polakovičová: Franz Paul Rigler im Lichte der neuesten Forschungen, 127 Seiten
  Zusammenfassung in Deutscher Sprache (informácia)
  1985 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1985, č. 2 – 3
 • Orchestre svetového mena
  1984 (15. 10.) Večerník roč. 29, 1984 (15. 10.)
  (recenzia na koncert BHS, Štátny akademický symfonický orchester)
 • Dvořák – Janáček – Martinů
  1984 (8. 10.) Večerník roč. 29, 1984 (8. 10.)
  (recenzia na koncert BHS, ČF, Neumann)
 • Ovácie Českej filharmónii
  1984 (5. 10.) Večerník roč. 29, 1984 (5. 10.)
  (recenzia na koncert BHS)
 • Z bohatého repertoáru
  1984 (27. 8.) Večerník roč. 29, 1984 (27. 8.)
  (recenzia na koncert, Dni organovej hudby, Stephen Darlington, nar. 1952, zbormajster, dirigent)
 • Z najlepších partitúr
  1984 (23. 8.) Večerník roč. 29, 1984 (23. 8.)
  (recenzia na koncert, Dni organovej hudby, Maurycy Merunowicz, organista)
 • Výsledky v podobe koncertov
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 154 (7. 8.), s. 5
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1984, Trenčianske Teplice)
 • Berger, Igor – Čárska, Etela – Kovářová, Anna – Čížik, Vladimír – Főldešová, Marta – Polakovičová, Viera – Vajda, Igor: Komorné súbory a recitály
  1984 Hudobný život roč. 21, 1984, č. 16, s. 4 – 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 20., 1984)
 • Ešte o Bratislavských hudobných slávnostiach
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 22, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 20., 1984)
 • Berger, Igor – Čárska, Etela – Polakovičová, Viera: Komorné koncerty: Komorné orchestre
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 21, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 20., 1984)
 • BHS v šate jubilanta
  Hovoríme s predsedom Festivalového výboru BHS zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 17, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 20., 1984)
 • Bratislavská jeseň patrí hudbe
  1983 (24. 11.) Učiteľské noviny roč. 28, 1983 (24. 11.), č. 47
 • Dominantnou festivalu opäť mladosť
  1983 (24. 11.) Život 1983 (24. 11.), č. 47
  (recenzia na koncerty BHS)
 • Hodnotné záverečné vystúpenia
  1983 (10. 10.) Večerník roč. 28, 1983 (10. 10.)
  (recenzia na koncerty MTMI UNESCO, BHS)
 • Tribúna mladých talentov
  1983 (7. 10.) Večerník roč. 28, 1983 (7. 10.)
  (recenzia na koncerty MTMI, UNESCO, BHS)
 • Sólo hrá mladosť
  1983 (6. 10.) Večerník roč. 28, 1983 (6. 10.)
  (recenzia na koncerty MTMI, UNESCO, BHS)
 • Skončilo sa Kultúrne leto ’83 v Bratislave
  Viac priestoru domácej tvorbe
  1983 (22. 9.) Pravda roč. 64, 1983 (22. 9.)
 • Štart sa vydaril
  1983 (10. 8.) Večerník roč. 28, 1983 (10. 8.)
  (recenzia na koncerty PMKU T. Teplice)
 • Sólo hrala mladosť
  1983 (9. 8.) Večerník roč. 28, 1983 (9. 8.)
  (recenzia na koncerty PMKU T. Teplice)
 • Gitarové koncerty v ľúbivom tóne
  1983 (11. 7.) Večerník roč. 28, 1983 (11. 7.)
  (recenzia na koncert, Dni gitarovej hudby)
 • Nadhľad a tvorivý prístup
  1983 (6. 7.) Večerník roč. 28, 1983 (6. 7.)
  (recenzia na koncert, Takácsovo kvarteto)
 • Dominoval zmysel pre krásu
  1983 (4. 7.) Večerník roč. 28, 1983 (4. 7.)
  (recenzia na koncert, Kultúrne leto)
 • Budujú na tradícii
  1983 (20. 6.) Večerník roč. 28, 1983 (20. 6.)
  (recenzia na koncert, Technik, Procházka)
 • Bilancia hudobného roka
  1983 (20. 6.) Večerník roč. 28, 1983 (20. 6.)
  (recenzia na koncert SF)
 • Stál pri budovaní základov kultúry
  K storočnici Václava Talicha
  1983 (18. 6.) Večerník roč. 28, 1983 (18. 6.)
  (glosa, Václav Talich, 1883 – 1961, český dirigent)
 • Sľubný štart
  1983 (6. 6.) Večerník roč. 28, 1983 (6. 6.)
  (recenzia na koncert, Hanzelová, Geri)
 • K storočnici Václava Talicha
  1983 (30. 5.) Večerník roč. 28, 1983 (30. 5.)
  (recenzia na koncert SF, Ladislav Slovák, 1935 – 2012, slovenský dirigent, Ferdinand Klinda, nar. 1929, slovenský organista)
 • Koncertná spomienka na Václava Talicha
  1983 (11. 5.) Večerník roč. 28, 1983 (11. 5.)
  (recenzia na koncert SF, Vladimir Verbickij, nar. 1943, ruský dirigent, Boris Monoszon, nar. 1955, ukrajinský huslista, dirigent)
 • Jednota umeleckého snaženia
  1983 (18. 4.) Večerník roč. 28, 1983 (18. 4.)
  (recenzia na koncert SF, Vladimír Verbickij, nar. 1943, ruský dirigent, Borisovová)
 • Z orchestra jeden hráč
  1983 (11. 4.) Večerník roč. 28, 1983 (11. 4.)
  (recenzia na koncert SF, Košler, Havlíková)
 • V atmosfére zážitku
  1983 (7. 4.) Večerník roč. 28, 1983 (7. 4.)
  (recenzia na koncert MDKO, SKO, Dezider Kardoš, 1914 – 1991, slovenský skladateľ, Ilja Zeljenka, 1932 – 2007, slovenský skladateľ)
 • Promócie Univerzita Komenského
  Na Filozofickej fakulte obhájili... vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení: PhDr. Viera Polakovičová, rod. Korecká...
  1983 (28. 3.) Večerník roč. 28, 1983 (28. 3.)
 • Dramaturgický čin
  1983 (22. 3.) Večerník roč. 28, 1983 (22. 3.)
  (recenzia na koncert SF, SFZ, Libor Pešek, Ivan Sokol, Elena Holičková, Viktória Stracenská, soprán, Livora, Mikuláš, premiéra Cikkerovej skladby Óda na radosť)
 • Výnimočnosť umocnili zbory a premiéry
  1983 (28. 2.) Večerník roč. 28, 1983 (28. 2.)
  (recenzia na koncert, Chlapčenský filharmonický zbor)
 • Umelecky zdatné vystúpenie
  1983 (24. 2.) Večerník roč. 28, 1983 (24. 2.)
  (recenzia na recitál Mariána Lapšanského, nar. 1947, slovenský klavirista)
 • Vynikli v zosúladenosti celku
  1983 (18. 2.) Večerník roč. 28, 1983 (18. 2.)
  (recenzia na koncert, Musica aeterna)
 • Virtuozita v službe výrazu
  1983 (15. 2.) Večerník roč. 28, 1983 (15. 2.)
  (recenzia na koncert SF, Ľudovít Rajter, 1906 – 2000, slovenský dirigent, Gejza Toperczer, 1916 – 1984, slovenský klavirista)
 • Čistá interpretácia sólistu
  1983 (8. 2.) Večerník roč. 28, 1983 (8. 2.)
  (recenzia na koncert SF, Ladislav Slovák, 1919 – 1999, slovenský dirigent, Ivan Klánský, nar. 1948, český klavirista)
 • Komorný večer
  1983 (31. 1.) Večerník roč. 28, 1983 (31. 1.)
  (recenzia na koncert, Bratislavské dychové kvinteto)
 • Rôznorodá nádielka
  1983 (26. 1.) Večerník roč. 28, 1983 (26. 1.)
  (recenzia na koncert SF, Vladimír Verbickij, nar. 1943, ruský dirigent)
 • Invenčné čembalo
  1983 (20. 1.) Večerník roč. 28, 1983 (20. 1.)
  (recenzia na koncert Zuzany Růžičkovej, 1927 – 2017, česká čembalistka)
 • Skvost impresionistickej hudby
  1983 (18. 1.) Večerník roč. 28, 1983 (18. 1.)
  (recenzia na koncert SF, Libor Pešek, nar. 1933, český dirigent, Daniela Rusó, nar. 1946, slovenská klaviristka)
 • Našli spoločnú frekvenciu
  1983 (11. 1.) Večerník roč. 28, 1983 (11. 1.)
  (recenzia na koncert SF, SFZ, Bystrík Režucha, 1935 – 2012, slovenský dirigent)
 • Príležitosť pre organistov
  Skončilo sa významné umelecké zápolenie mladých
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 273 (18. 11.)
  (hudobná súťaž, Interpretačná súťaž SSR, 1983, Piešťany, hudba pre organ)
 • Sólo hrala mladosť
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 155 (9. 8.), s. 5
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1983, Trenčianske Teplice)
 • Stará hudba na Slovensku – Alte Musik in der Slowakei – zväzok 3
  1983 Opus Musicum roč. 15, 1983, č. 6
  (recenzia na Sonáty F. P. Riglera, editor dr. Viera Polakovičová-Korecká)
 • Desať rokov súboru Musica Aeterna
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 6, s. 4
 • Slávnostný koncert k životnému jubileu prof. Eugena Suchoňa
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 20
 • Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Slovkoncertu
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 12
 • Bratislava Music Festival 1983 is Over
  1983 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1983, č. 1
 • BHS 1983
  1983 Slovackaja muzyka, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1983, č. 1
 • Známa hudba o stupeň vyššie
  1982 (20. 12.) Večerník roč. 27, 1982 (20. 12.)
  (recenzia na koncert SF, Kurt Wöss, 1914 – 1987, rakúsky dirigent)
 • Vydarené stretnutie s umením
  1982 (23. 11.) Večerník roč. 27, 1982 (23. 11.)
  (recenzia na koncert, Bystrík Režucha, 1935 – 2012, slovenský dirigent, Anna Predmerská-Zúriková, nar. 1954, slovenská organistka, Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, organista, klavirista, pedagóg)
 • So zmyslom pre čaro krásy
  1982 (17. 11.) Večerník roč. 27, 1982 (17. 11.)
  (Vilnianske kvarteto, recenzia na koncert)
 • Niekoľko poznámok k BHS 1982
  1982 (11. 11.) Učiteľské noviny roč. 32, 1982 (11. 11.)
  (recenzia na podujatia BHS)
 • Spevácky zbor učiteliek ĽŠU
  (rozhovor)
  1982 (11. 11.) Učiteľské noviny roč. 32, 1982 (11. 11.)
 • Interpreti umocnili zážitok
  SF Conlon
  1982 (1. 11.) Večerník roč. 27, 1982 (1. 11.)
  (recenzia na podujatia BHS)
 • Finalisti už známi
  1982 (14. 10.) Večerník roč. 27, 1982 (14. 10.)
  (spravodajstvo z BHS)
 • S iskrou výnimočnosti
  1982 (13. 10.) Večerník roč. 27, 1982 (13. 10.)
  (recenzia na podujatia BHS)
 • Vyberú reprezentantov
  1982 (12. 10.) Večerník roč. 27, 1982 (12. 10.)
 • Stretnutie múz
  1982 (1.2.) Hudobný život roč. 14, 1982 (1.2.)
 • Z cyklu koncertov Hudobnej mládeži v sezóne 1981 – 1982
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 15, s. 5
 • Hovoríme so zaslúžilým umelcom Dr. Jurajom Haluzickým pri príležitosti jeho životného jubilea
  1981 (18. 9.) Slovenka 1981 (18. 9.)
 • 60 rokov hudobnej vedy na FF UK v Bratislave
  Muzikologická konferencia
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 23, s. 2
 • Texty na platne MTMI UNESCO
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (1. vyd., v angličtine, vo francúzštine)
 • Texty propagačnej skladačky TIJI 1981
  1981 Slovkoncert, Bratislava 1981
  (1. vyd., v angličtine, vo francúzštine)
 • Franz Paul Rigler vo svetle najnovších výskumov
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 4, s. 3
  (Franz Paul Rigler, 1748 – 1796, rakúsky skladateľ, klavirista, teoretik)
 • Sviatky hudby
  1979 Učiteľské noviny roč. 29, 1979, č. 42 (18. 10.), s. 8
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 15., 1979)
 • Noví absolventi
  1978 (10. 4.) Hudobný život roč. 10, 1978 (10. 4.)
  (Štolfová, Lenková)
 • Profily mladých
  1978 (27. 2.) Hudobný život roč. 10, 1978 (27. 2.)
  (Marica Dobiášová-Kopecká, nar. 1951, slovenská čembalistka)
 • Nedeľné dopoludnie
  1978 (30. 1.) Hudobný život roč. 10, 1978 (30. 1.)
 • Pestrosť festivalových dojmov
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 44, s. 8
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 14., 1978)
 • Prvý týždeň nesklamal
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 43, s. 12
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 14., 1978)
 • Bratislavou znie hudba
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 42, s. 8
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 14., 1978)
 • Hudobný turecký Eulenspiegel
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 5 (13. 3.)
  (Daniel Georg Speer, 1636 – 1707, hudobný skladateľ, Musica aeterna)
 • Recitál Zuzany Ružičkovej
  1977 (5. 12.) Hudobný život roč. 9, 1977 (5. 12.)
 • Niekoľko poznámok na záver
  1977 (12. 11.) Učiteľské noviny roč. 27, 1977 (12. 11.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • BHS
  1977 (3. 11.) Učiteľské noviny roč. 27, 1977 (3. 11.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Potlesk pre MTMI
  1977 (31. 10. – 6. 11.) Televízia 1977 (31. 10. – 6. 11.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Tri otázky Nille Pierrou
  (rozhovor s účastníčkou TIJI)
  1977 (27. 10.) Učiteľské noviny roč. 27, 1977 (27. 10.)
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  1977 (13. 10.) Učiteľské noviny roč. 27, 1977 (13. 10.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Kultúrne leto
  1977 (10. 10.) Hudobný život roč. 9, 1977 (10. 10.)
 • Recenzia knihy Jánosa Bókaya Giacomo Puccini
  1976 (8. 11.) Hudobný život roč. 8, 1976 (8. 11.)
 • Podujatie nevšedného dosahu
  1976 (4. 11.) Učiteľské noviny roč. 26, 1976 (4. 11.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Bratislavou znie hudba
  1976 (24. 10.) Učiteľské noviny roč. 26, 1976 (24. 10.)
  (recenzia podujatí BHS, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Polakovičová, Viera – Haluzický, Juraj: Prof. dr. Juraj Haluzický jubiluje
  1976 (27. 9.) Hudobný život roč. 8, 1976 (27. 9.)
  (organizačne a umelecky činný, rozhovor k 65. výročiu narodenia)
 • Musica aeterna
  1976 (10. 5.) Hudobný život roč. 8, 1976 (10. 5.)
 • Pozvánka do štúdia VŠMU
  1976 (19. 1.) Hudobný život roč. 8, 1976 (19. 1.)
 • Diplomový koncert
  1975 (28. 4.) Hudobný život roč. 7, 1975 (28. 4.)
  (recenzia na koncert organistky Kataríny Lelovičovej)
 • Koncerty VŠMU
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 15
 • České večery v Bratislave
  1974 (1. 4.) Hudobný život roč. 6, 1974 (1. 4.)
 • Recenzie
 • Michaela Mojžišová Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na slovensku
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 40

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2019 za celoživotný prínos a osobnostný vklad v oblasti prezentácie slovenského umenia v zahraničí počas pôsobenia v kultúrnej diplomacii


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 05. 2019